CERRAHİ ANTİBİYOTİK
PROFİLAKSİ REHBERİ
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
HAZIRLAYANLAR
Doç. Dr. Orhan ÖZBEK,
Radyoloji AD
Doç. Dr. Müslim YURTÇU,
Çocuk Cerrahisi AD
Doç. Dr. Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR,
Genel Cerrahi AD
Doç. Dr. Kazım GEZGİNÇ,
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Yrd. Doç. Dr. Bahar KANDEMİR,
İnfeksiyon Hastalıkları AD
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ERAYMAN,
İnfeksiyon Hastalıkları AD
Yrd. Doç. Dr. Faik TÜRKMEN,
Ortopedi AD
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKILLI,
Kardiyoloji AD
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BALASAR,
Üroloji AD
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ERDİ,
Beyin Cerrahisi AD
Yrd. Doç. Dr. Günhal ŞATIRTAV,
Göz Hastalıkları AD
Yrd. Doç. Burhan APİLİOĞULLARI,
Göğüs Cerrahisi AD
Yrd. Doç. Dr. Yüksel DERELİ,
Kalp ve Damar Cerrahisi AD
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DADACI,
Plastik ve Rekonstrüksiyon Cerrahisi AD
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif DÜNDAR,
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD
CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ
REHBERİ
Genel İlkeler
1.Antibiyotik bakterisid olmalıdır.
2.Antibiyotik toksik olmamalıdır.
3.Antibiyotiğin etki spektrumu ameliyatta
beklenen bakterilere etkili olmalıdır.
4.Geniş spektrumlu antibiyotikler profilaksi
amacıyla kullanılmaz.
5.Ameliyata başlamadan önceki son 1 saat
içerisinde (anestezi indüksiyonu sırasında)
verilmelidir.
6.Antibiyotik intravenöz olarak uygulanmalıdır.
7.Profilaksi kararı yara sınıfına, lokal ve sistemik
infeksiyon faktörlerine göre verilmelidir.
8.Tercih edilen tek doz kullanılmasıdır.
9.Ameliyat 4 saatten fazla sürecekse ve kan kaybı
fazla ise ameliyat sırasında ikinci doz
uygulanabilir.
10.Çocuklarda doz kilograma göre
düzenlenmelidir.
11.Profilaksi en geç 24 saat içerisinde
bitirilmelidir.
BEYİN CERRAHİSİ
Cerrahi Tipi
Karotid Endarterektomi
Kraniotomi
BOS şantlama
Olası Patojenler
_
Stafilokoklar
Stafilokoklar
Önerilen Antibiyotik
Proflaksi önerilmez.
Alternatif Antibiyotik
Not
_
_
Sefazolin 1-2 gr iv
Vankomisin 1gr iv
Klindamisin 300 mg iv
Gentamisin 80 mg im
Uzun süren vakalar,
mikrocerrahi işlemler ve
reeksplorasyon durumlarında
uygulanır.
Sefazolin 1-2 gr iv
Vankomisin 1gr iv + Gentamisin 40 mg it
Şant içine injeksiyon
yapılabilir.
Endonazal ve
Transsfenoidal girişimler
Streptokoklar, Stafilokoklar,
Enterik gram (-) basiller,
Anaeroblar
Klindamisin 900 mg iv
Sefazolin 1-2 gr iv
Gentamisin 160 mg im + Klindamisin 300 mg
iv
Sefuroksim 1.5 gr iv + Metronidazol 500 mg iv
Oral veya faringeal mukoza
içindeki işlemler için
gereklidir.
Spinal Cerrahi
Stafilokoklar
Sefazolin 1-2 gr
Sefuroksim 1.5 gr iv
Vankomisin 1gr iv
İmplant kullanılmayan
vakalarda profilaksi
uygulaması tartışmalıdır.
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
3
GÖZ CERRAHİSİ
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
İntraoküler cerrahi
Stafilokoklar,
Streptokoklar, Gram (-) basil,
Psödomonas
Penetran göz yaralanmaları
Stafilokoklar,
Streptokoklar, Gram (-)
mikroorganizmlar, Mantarlar
nadiren
Göz yüzey cerrahisi
Stafilokoklar,
Streptokoklar, Gram (-) basil
Şaşılık cerrahisi
Stafilokoklar,
Streptokoklar, Gram (-) basil
Önerilen Antibiyotik
Povidon İyot %5 topikal +
Ofloksasin damla topikal
Levofloksasin damla topikal
Tobramisin damla topikal
Vankomisin 1 gr iv +
Seftazidim 1 gr iv
Vankomisin iv
Seftazidim fortifiye topikal
damla
Vankomisin + Seftazidim
intravitreal injeksiyon
Povidon İyot %5 topikal +
Ofloksasin damla topikal
Levofloksasin damla topikal
Tobramisin damla topikal
Povidon İyot % 5 topikal
Alternatif Antibiyotik
Not
Sefuroksim intrakameral
Vankomisin iv
Sefazolin subkonjonktival
Katarakt ekstraksiyonu, glokom
cerrahisi, vitrektomi, keratoplasti
ameliyatlarında uygulanır.
Florokinolon iv
İntraoküler yabancı cisim
yokluğunda da uygulanır.
-
-
Ofloksasin damla topikal
Levofloksasin damla topikal
Tobramisin damla topika
-
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
4
KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİSİ
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Adenotonsillektomi
_
Uvulopalatofarengoplasti
(UPP)
Stafilokoklar,
Streptokoklar, Anaeroblar,
Enterobakter
Septoplasti
Önerilen Antibiyotik
Profilaksi önerilmez.
Sefazolin 2 gr iv
Alternatif Antibiyotik
Not
_
Ortopedik implantlı, prostetik
valfli hastalarda ya da geçirilmiş
endokardit, konjenital kalp
hastalığı, transplantasyon
hastalarında önerilir.
Klindamisin 600 mg iv
Ampisilin + Sulbaktam 2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 2 gr iv
_
Profilaksi önerilmez.
Primer rinoplasti
_
Profilaksi önerilmez.
_
Eksternal yaklaşımla nazal
tümör rezeksiyonu
Stafilokoklar, Streptokoklar,
Corynebacterium, H. İnfluenza,
Neisseria, Moraksella, E. Coli,
Klebsiella, Pnömokok,
Pseudomonas
Sefazolin 2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv
Ampisilin + Sulbaktam 2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 2 gr iv
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Stafilokoklar, Klebsiella, E. Coli
Endoskopik BOS fistülü
tamiri
Stafilokoklar, Klebsiella, E. Coli
Endoskopik sfenopalatin
arter ligasyonu
-
Sefazolin 2 gr iv
Sefazolin 2 gr iv
Profilaksi önerilmez.
Endoskopik
dakriyosistorinostomi
Sefazolin 2 gr iv
Stafilokoklar, Klebsiella, E. Coli
Larengeal mikrocerrahi
-
Profilaksi önerilmez.
Larenjektomi
Pseudomonas, Stafilokoklar,
Klebsiella, E. Coli
Sefazolin 2 gr iv
_
Klindamisin 600 mg iv
Ampisilin + Sulbaktam 2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv
Ampisilin + Sulbaktam 2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 2 gr iv
_
Valvüler protezli, kardiak
transplantlı ve endokardit
hikayesi olan hastalarda önerilir.
Sekonder septorinoplasti, nazal
greft cerrahisi ya da septal defekt
onarımı ile olan kompleks nazal
cerrahilerde önerilir.
_
Kronik rinosinüzit için gereklidir.
_
_
_
Klindamisin 600 mg iv
Ampisilin + Sulbaktam 2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 2 gr iv
_
_
_
Klindamisin 600 mg iv
Ampisilin + Sulbaktam 2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 2 gr iv
_
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
5
KULAK BURUN BOĞAZ CERRAHİSİ
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Önerilen Antibiyotik
Timpanoplasti
_
Profilaksi önerilmez.
Mastoidektomi
Pseudomonas, Stafilokoklar,
Streptokoklar, Klebsiella, Proteus,
Haemophilus. Eğer kolesteatom
mevcutsa özellikle Bacteroides ve
Peptococcus gibi anaeroblar
Stapedotomi
Stafilokoklar ve diğer gram (+)
bakteriler
Kohlear implantasyon
Stafilokoklar, Streptokoklar,
Pseudomonas,
Haemophilus
Ossiküler rekonstrüksiyon
_
Profilaksi önerilmez.
_
_
Sefazolin 2 gr iv
Sefazolin 2 gr iv
Sefazolin 2 gr iv
Alternatif Antibiyotik
Not
_
_
Klindamisin 600 mg iv
Ampisilin + Sulbaktam 2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 2 gr iv
Perioperatif otoresi olan
hastalarda antibiyotikler
postoperatif tedavi dozunda
verilmelidir.
Klindamisin 600 mg iv
Ampisilin + Sulbaktam 2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv
Ampisilin + Sulbaktam 2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 2 gr iv
_
_
Otoplasti
_
Profilaksi önerilmez.
_
_
Transtimpanik drenaj tüpü
tatbiki
_
Profilaksi önerilmez.
_
_
Parotidektomi
_
Profilaksi önerilmez.
_
_
Submandibuler Bez
rezeksiyonu
_
Profilaksi önerilmez.
_
_
Lenfadenektomi
_
Profilaksi önerilmez.
_
_
Mandibula Fraktürü Açık
Redüksiyon İnternal
Fiksasyonu
Stafilokoklar, Streptokoklar,
Anaeroblar, Enterobakter
Sefazolin 2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv
Ampisilin + Sulbaktam 2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 2 gr iv
_
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
6
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Abdominal aorta
rekonstrüksiyonu
Stafilokoklar, Gram (-) çomak,
Corynebakterium
Önerilen Antibiyotik
Kasık insizyonu içeren bacak
operasyonları
Stafilokoklar, Gram (-) çomak,
Corynebakterium
Sefazolin 1-2 gr iv
Prostetik yabancı cisim
konulan vasküler girişimler
Stafilokoklar, Gram (-) çomak,
Corynebakterium
Sefazolin 1-2 gr iv
İskemi nedeniyle alt ekstremite
amputasyonu
Stafilokoklar, Gram (-) çomak,
Corynebakterium
Sefazolin 1-2 gr iv
Kardiyak cerrahi
Stafilokoklar, Gram (-) çomak,
Corynebakterium
Sefazolin 1-2 gr iv
Kalp kateterizasyonu
-
Profilaksi önerilmez.
Sefazolin 1-2 gr iv
Alternatif Antibiyotik
Sefalotin 2 gr iv
Sefuroksim 1.5 gr iv
Vankomisin 1 gr iv
Sefalotin 2 gr iv
Sefuroksim 1.5 gr iv
Vankomisin 1 gr iv
Sefalotin 2 gr iv
Sefuroksim 1.5 gr iv
Vankomisin 1 gr iv
Sefalotin 2 gr iv
Sefuroksim 1.5 gr iv
Vankomisin 1 gr iv
Sefalotin 2 gr iv
Sefuroksim 1.5 gr iv
Vankomisin 1 gr 1 -2 doz
-
Not
-
-
-
-
-
-
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
7
KARDİYOLOJİ
Cerrahi Tipi
Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonu
Olası Patojenler
Gram (+) kok
Önerilen Antibiyotik
Sefazolin 1 gr iv
Alternatif Antibiyotik
Not
-
Profilaksi uygulaması
tartışmalıdır.
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
8
GÖĞÜS CERRAHİSİ
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Önerilen Antibiyotik
Toraks Travması
Stafilokoklar, Streptokoklar, E.
Coli, Klebsiella, Haemophilus
Sefazolin 1-2 gr iv
Stafilokoklar, Streptokoklar, E .
Coli, Klebsiella, Haemophilus
Sefazolin 1-2 gr iv
Stafilokoklar, Streptokoklar, E.
Coli, Klebsiella, Haemophilus
Profilaksi önerilmez.
Bronkoskopi
Stafilokoklar, Streptokoklar, E.
Coli, Klebsiella, Haemophilus
Profilaksi önerilmez.
Göğüs Tüpü Takılması
Stafilokoklar, Streptokoklar, E.
Coli, Klebsiella, Haemophilus
Profilaksi önerilmez.
Pulmoner Rezeksiyonlar,
Lobektomi, Segmentektomi,
Pnömonektomi
Endoskopik Torakal
Sempatektomi-ETS
Mediastinoskopi
-
Sefazolin 1-2 gr iv
Alternatif Antibiyotik
Not
-
Profilaksi uygulaması
tartışmalıdır. Yaş, komorbidite
profilaksi seçimini etkilemektedir.
Sefuroksim 1-2 gr iv
-
-
-
-
Yabancı cisim çıkartılması
durumunda, çıkartılan yabancı
cismin yapısına göre Sefazolin 1-2
gr iv uygulanabilir.
-
Hemotoraks durumunda
Sefazolin 1-2 gr iv uygulanabilir.
Sefuroksim 1-2 gr iv
-
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
9
GENEL CERRAHİ
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Önerilen Antibiyotik
Alternatif Antibiyotik
Not
Özofagus cerrahisi
Gram (+) kok, Gram (-) basil
Sefazolin 1-2 gr iv
-
Morbid obesite, Obstrüksiyon
durumlarında önerilir.
Mide cerrahisi
Gram (+) kok, Gram (-) enterik
çomak
Sefazolin 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
Lümen açılmadıkça profilaksi
önerilmez.
Morbid obesite, Obstrüksiyon,
Düşük mide asidi, Motilite azlığı,
Üst GİS kanaması durumlarında
uygulanır.
Bariatrik cerrahi
Gram (+) kok, Gram (-) enterik
çomak
Sefazolin 2-3 gr iv +
Metronidazol 500 mg iv
Klindamisin 900 mg iv
Lümen açılmadıkça profilaksi
önerilmez.
Duodenal cerrahi
Gram (+) kok, Gram (-) enterik
çomak
Sefazolin 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
Lümen açılmadıkça ve komplike
olmayanlarda profilaksi
önerilmez.
İnce Barsak cerrahisi
Gram (-) enterik çomak,
Anaeroplar, Enterokoklar
Sefazolin 1-2 gr iv +
Metronidazol 500 mg iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
Metronidazol 500 mg iv+ Gentamisin 120 mg im
Proksimal ince barsak
cerrahisinde proflaksi gerekmez.
Kolorektal cerrahi
Gram (-) enterik çomak,
Anaeroplar, Enterokoklar
Sefazolin 1-2 gr iv +
Metronidazol 500 mg iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
Metronidazol 500 mg iv+ Gentamisin 120 mg im
Diyet kısıtlaması ve KatartiklerLavmanlar ile mekanik kolon
temizliği 2 doz yapılır.
Sefazolin 1-2 gr iv +
Metronidazol 500 mg iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
Perfore olmayanlarda tek doz
yeterlidir.
Apendektomi
Gram (-) enterik çomak,
Anaeroplar, Enterokoklar
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
10
GENEL CERRAHİ
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Önerilen Antibiyotik
Alternatif Antibiyotik
Not
Safra Yolları cerrahisi
Gram (+) kok, Gram (-) enterik
çomak, Clostridium
Sefazolin 1-2 gr iv
Sefuroksim 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
Laparoskopik cerrahide
önerilmez.
> 70 yaş, DM, Akut kolesistit,
Nonfonksiyone SK, Obstrüktif
sarılık ve Koledok taşı varlığında
uygulanır.
Karaciğer ve Pankreas
cerrahisi
-
Sefazolin 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
Profilaksi uygulaması
tartışmalıdır.
Splenektomi
-
Profilaksi önerilmez.
-
İmmunsupresiflerde AmpisilinSulbaktam 1 gr iv ve elektif
ameliyatlardan 15 gün önce
Meningokok-PnömokokH. İnfluenza aşıları uygulanır.
Tiroidektomi
-
Profilaksi önerilmez.
-
-
Boyun diseksiyonu
Gram (+) kok, Gram (-) çomak,
Anaeroblar
Sefazolin 1-2 gr iv
Metronidazol 500 mg iv
-
Malign vakalarda ve TemizKontamine vakalarda uygulanır.
Herniorafi
-
Profilaksi önerilmez.
-
Sefazolin 1-2 gr iv
Meme cerrahisi
-
Profilaksi önerilmez.
-
İmplant varlığında Sefazolin 1-2
gr iv uygulanır.
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
11
GENEL CERRAHİ
Cerrahi Tipi
Endoskopi
PEG
Olası Patojenler
Gram (-) basil, Gram (+) kok
Önerilen Antibiyotik
Alternatif Antibiyotik
Not
Profilaksi önerilmez.
-
Tanısal işlemlerde proflaksi
önerilmez. Terapötik
uygulamalarda Sefazolin 1-2 gr iv
önerilir.
Sefazolin 1-2 gr iv
Sefoksitin 2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
ERCP
Gram (+) kok, Gram (-) enterik
çomak
Profilaksi önerilmez.
Delici-Kesici karın travması
cerrahisi
Gram (-) enterik çomak,
Anaeroplar, Enterokoklar
Sefazolin 1-2 gr iv +
Metronidazol 500 mg iv
Ampisilin-Sulbaktam 3 gr iv
Klindamisin 900 mg iv + Gentamisin 120 mg im
Metronidazol 500 mg iv+ Gentamisin 120 mg im
Obstrüksiyon varsa
Siprofloksasin 400 mg iv /
Moksifloksasin 400 mg iv
uygulanır.
-
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
12
ÜROLOJİ
TANISAL PROSEDÜRLER
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Transrektal Prostat Biyopsisi
Enterobakter, Anaeroblar
Sistoskopi
Ürodinamik Muayene
Tanısal Üreteroskopi
Enterobakter, Enterokoklar,
Stafilokoklar
Önerilen Antibiyotik
Alternatif Antibiyotik
Siprofloksasin 400 mg iv
Siprofloksasin 400 mg iv
Not
Sefuroksim 1-2 gr iv
-
Sefuroksim 1-2 gr iv
Profilaksi yalnızca riskli
hastalarda düşünülür.
ENDOÜROLOJİK CERRAHİ VE ESWL
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Önerilen Antibiyotik
Alternatif Antibiyotik
ESWL
Enterobakter, Enterokoklar
Sefuroksim 1-2 gr iv
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
Komplike olmamış distal
üreter taşı için üreteroskopi
Enterobakter, Enterokoklar,
Stafilokoklar
Sefuroksim 1-2 gr iv
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
Proksimal üreter veya
sertleşmiş taş için üreteroskopi
Perkütan taş çıkarımı
Enterobakter, Enterokoklar,
Stafilokoklar
Siprofloksasin 500 mg iv
Sefuroksim 1-2 gr iv
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
Prostat için TUR
Enterobakter, Enterokoklar
Siprofloksasin 500 mg iv
Sefuroksim 1-2 gr iv
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
Mesane tümörü için TUR
Enterobakter, Enterokoklar
Siprofloksasin 500 mg iv
Sefuroksim 1-2 gr iv
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
Not
Profilaksi stent veya nefrostomi
tüpü olan ve riskli hastalarda
düşünülür.
Profilaksi stent veya nefrostomi
tüpü olan ve riskli hastalarda
düşünülür.
-
Düşük riskli hastalar ve küçük
boyutlu prostatı olanlarda
profilaksi gerekmez.
Proflaksi riskli hastalarda ve
büyük nekrotik tümörlerde
düşünülür.
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
13
ÜROLOJİ
AÇIK ÜROLOJİK CERRAHİ VE LAPAROSKOPİK PROSEDÜRLER
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Temiz operasyonlar
Deriyle ilgili patojenler, Kateterle
ilgili üropatojenler
Temiz-kontamine operasyonlar
(idrar yolunun açılması)
Enterobakter, Enterokoklar,
Stafilokoklar
Temiz-kontamine operasyonlar
(barsak segmenti kullanımı)
Enterobakter, Enterokoklar,
Stafilokoklar, Anaeroblar
Protez cihazların takılması
Deriyle ilgili patojenler
Önerilen Antibiyotik
Profilaksi önerilmez.
Sefuroksim 1-2 gr iv
Sefuroksim 1-2 gr iv +
Metronidazol 500 mg iv
Sefuroksim 1-2 gr iv
Alternatif Antibiyotik
-
Ampisilin Sulbaktam 1-2 gr iv
Siprofloksasin 500 mg iv
Ampisilin Sulbaktam 1-2 gr iv
Ampisilin Sulbaktam 1-2 gr iv
Not
Yüksek riskli hastalarda ve
kısa postoperatif kateter
uygulamasında Sefuroksim 1-2 gr
iv / Ampisilin Sulbaktam 1-2 gr iv
düşünülür.
-
-
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
14
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM CERRAHİSİ
Cerrahi Tipi
Abdominal / Vajinal
Histerektomi
Sezaryen
Gebeliğin sonlandırılması
Olası Patojenler
Gram (-) enterik çomak,
Streptokoklar, Anaeroblar,
Enterokoklar
Gram (-) enterik çomak,
Streptokoklar,
Anaeroblar,
Enterokoklar
Gram (-) enterik çomak,
Streptokoklar,
Anaeroblar,
Enterokoklar
Önerilen Antibiyotik
Sefazolin 1-2 gr iv +
Metronidazol 500 mg iv
Sefazolin 1-2 gr iv
Alternatif Antibiyotik
Not
Sefuroksim 1-2 gr iv +
Metronidazol 500 mg iv / Klindamisin 900 mg iv
-
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
Sefuroksim 1-2 gr iv
Sefazolin 1 gr iv +
Doksisiklin 300 mg po
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
Kordonu klempe ettikten hemen
sonra uygulanır.
-
Laparoskopi
-
Profilaksi önerilmez.
-
-
Laparatomi
-
Profilaksi önerilmez.
-
-
Histeroskopi
-
Profilaksi önerilmez.
-
-
Histerosalpingografi
-
Doksisiklin 300 mg po
-
-
RİA
-
Profilaksi önerilmez.
-
-
Endometrial Biyopsi
-
Profilaksi önerilmez.
-
-
Dilatasyon-Küretaj
-
Doksisiklin 300 mg po
Sefuroksim 1-2 gr iv
-
Ürodinamik işlemler
-
Profilaksi önerilmez.
-
-
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
15
ORTOPEDİK CERRAHİ
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Önerilen Antibiyotik
Alternatif Antibiyotik
Not
Eklem protezi yerleştirme
(kalça hariç)
Stafilokoklar, Streptokoklar
Sefazolin 1-2 g iv
Vankomisin 1g iv
Sefuroksim 1-2 gr iv
-
Sefuroksim 1-2 gr iv
Vankomisin 1 gr iv
-
Kalça artroplastisi, Spinal
füzyon
Sefazolin 1-2 g iv
-
Kapalı kırığın açık
redüksiyonu
İnternal fiksasyon
Kalça kırığı
El cerrahisi
Alt ekstremite amputasyonu
-
Sefazolin 1-2 gr iv
Vankomisin 1gr iv
Sefuroksim 1-2 gr iv +Klindamisin 900 mg iv
-
Parçalı-açık kırık
-
Sefazolin 1-2 g iv
Sefuroksim 1-2 gr iv +Klindamisin 900 mg iv
-
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
16
PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Önerilen Antibiyotik
Alternatif Antibiyotik
Not
Meme rekonstrüksiyonu
(Küçültme-Büyültme)
Gram (+) kok, Gram (+) basil
Sefazolin 1-2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
-
Travmatik el cerrahisi
Gram (+) kok, Gram (-) enterik
çomak
Sefazolin 1-2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
-
Elektif el cerrahisi
Gram (+) kok, Gram (+) basil
Profilaksi önerilmez.
-
-
Kraniofasial cerrahi
Gram (+) kok, Gram (+) basil
Sefazolin 1-2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
-
Rinoplasti-Septoplasti
Gram (+) basil, Gram (+) ve (-)
kok
Profilaksi önerilmez.
-
-
Otoplasti
Gram (+) kok, Gram (+) basil
Sefazolin 1-2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
Tümör cerrahisi
Gram (+) kok, Gram (+) basil
Sefazolin 1-2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
-
Maksillofasial cerrahi
Gram (+) kok, Gram (+) basil
Sefazolin 1-2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
-
Sefazolin 1-2 gr iv
Amoksisilin Klavulanat 1-2 gr iv
Klindamisin 600 mg iv + Gentamisin 120 mg im
Serbest flep cerrahisi
Gram (+) kok, Gram (+) basil
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
17
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Önerilen Antibiyotik
Alternatif Antibiyotik
Not
Aort endovasküler tedavisi
S. Aureus, S. Epidermidis
Sefazolin 1gr iv
Vankomisin 1gr iv
Klindamisin 600 mg iv
-
Alt ekstremite varis tedavisi
S. Aureus, S. Epidermidis
-
-
Profilaksi önerilmez.
Hepatik kemoembolizasyon
veya embolizasyon
S. Aureus, Streptokoklar,
Corynebacterium
Sefazolin 1gr iv
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv +
Metronidazol 500 mg iv
-
Uterin arter embolizasyonu
S. Aureus, S. Epidermidis,
Streptokoklar
Sefazolin 1gr iv
TIPS
S Aureus, S Epidermidis,
Corynebacterium
Seftriakson 1gr iv
Perkütan gastrostomi veya
gastrojejenostomi
S. Aureus, S. Epidermidis,
Corynebacterium
Perkütan biliyer drenaj
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
-
Sefazolin 1gr iv
Seftriakson 1 gr iv
Vankomisin 1 gr iv
-
Gram (-) aeroblar, Enterokok lar,
E. Coli, Klebsiella, Psödomonas
Seftriakson 1gr iv
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
-
Perkütan nefrostomi,
Double J stent
E. Coli, Proteus, Klebsiella,
Enterokoklar
Sefazolin 1gr iv
Seftriakson 1gr iv
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr iv
-
Hepatik tümör ablasyonu
S. Aureus, S. Epidermidis,
Streptokoklar, E. Coli, Klebsiella
Ampisilin-Sulbaktam 1-2 gr
iv
Vanko misin 1gr iv
Klindamisin 600 mg iv
-
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
18
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER
Cerrahi Tipi
Olası Patojenler
Önerilen Antibiyotik
Alternatif Antibiyotik
Not
Böbrek tümör ablasyonu
E. Coli, Klebsiella, Proteus,
Enterokoklar
Seftriakson 1gr iv
Gentamisin 120 mg 1 gr im
-
Kemik tümör ablasyonu
S. Aureus, S. Epidermidis
Sefazolin 1gr iv
Vankomisin 1gr iv
Klindamisin 600 mg iv
-
Pekütan kalın iğne biyopsisi
S. Aureus, S. Epidermidis
-
-
Profilaksi önerilmez.
Transrektal perkütan kalın
iğne biyopsisi
Enterokoklar, E. Coli, B.Fragilis,
Diğer anaerop suşları
Gentamisin 80 mg im
Perkütan vertebroplasti
S. Aureus, S. Epidermidis,
Corynebacterium
Sefazolin 1gr iv
S. Aureus, S. Epidermidis
-
Tanısal anjiografi,
Balon anjioplasti,
Trombolizis,
Vasküler stent uygulanması,
Vasküler kapatma kateteri
uygulanması
Siprofloksasin 400 mg iv
-
Vankomisin 1gr iv
Klindamisin 600 mg iv
-
-
Profilaksi önerilmez.
Doğru Profilaksi Güvenli Cerrahi
19
TEMİZ
ELLER
GÜVENLİDİR.
ELLER NASIL YIKANMALI?
1
Saat ve takılar
çıkarılır ve
giysilerin kolları
sıvanır.
4
2
Sabun
kullanmadan
önce eller su ile
ıslatılır.
3
4
Dezenfektanlı
sıvı el sabunu
bulunan dispenser
kullanarak ellere
bir doz ürün alınır.
Eller bilekler ve parmaklar sabun iyice köpürünceye kadar
oluşturularak en az 20 saniye yıkanır. Parmak araları,
parmak uçları, avuç içi ve parmak üstleri iyice temizlenir.
6
5
Musluk ellerin
kurulandığı
kağıt ile kapatılır.
8
7
Bileklerden başlanarak
eller, parmaklar ve
avuç içi
iyice durulanır.
Kurulama işlemi için mutlaka
kağıt havlu kullanılır.
Kurulama kağıdı
elle çöpe
dokunmadan,
çöp kutusuna
atılmalıdır.
el yıkamak hayat kurtarır
Download

CERRAHI ANTIBIY OTIK PROFALAKSI REHBERI