SÜTÜR;
Cerrahi işlem sırasında bozulan doku
bütünlüğünün sağlanması ve meydana gelen
kanamaların kontrolü amacıyla kullanılan
materyaldir.
Uygun sütür seçimi yaranın biyolojik
yapısı ve anatomik lokalizasyonuna göre
değişiklik gösterir.
CERRAHI SÜTÜRLER 4000 YıLDAN BERI
CERRAHLAR TARAFıNDAN KULLANıLMAKTADıR.
Güney Amerika Kızılderilileri, savaş
karıncalarının kafalarını bir kerpeten gibi
kullanmışlardır.
Yunanlılar, bilenmiş kemikler halinde
atkuyruğunun kıllarından faydalanmışlardır.
İDEAL SÜTÜRÜN SAHİP
OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER ;
Mükemmel gerilim
Kolay kullanım
Sıfır doku reaksiyonu
Ucuz fiyat
Doku ödemine ve kontraksiyonuna uyumlu
olma
Enfeksiyona zemin hazırlamama
SÜTÜRLERİN
SINIFLAMASI
MONOFLAMEN/MULTİFLAMEN
SENTETİK/BİYOLOJİK
EMİLEN
/EMİLEMEYEN
 MONOFLAMENT
 Tek bir sicimden oluşan sütürdür.
 Dokudan rahat geçiş; minimum doku kopması, minimum
doku travması
 Kapiller hareketin görülmemesi
 Bakteri yuvalarının oluşmaması
 Pürüssüz yüzey.
Örneğin; Monocryl, PDS
MULTİFLAMAN
Birden çok ipliğin biraraya getirilip örülmesinden
veya sarılmasından meydana gelen sütürdür.
Düğüm emniyeti yüksektir.
Kolay kullanımı vardır.
Güçlü ve yumuşaktır.
Esnek ve bükülgendir.
Örneğin ; Vicryl
EMİLEN
Vücut tarafından hidroliz veya enzimatik yolla emilen
sütürlerdir.
Sütür görevini yapar ve zamanla emilir, yok olur.
Vücutta yabancı cisim kalmaz.
 EMİLEMEYEN
Vücut tarafından emilemeyen ve sürekli konulduğu
yerde kalan.
Sürekli doku desteği sağlar.
Vücutta sürekli yabancı cisim bulunur.
POLYGLACTİN 910 (VİCRYL* RAPİD)
 POLYGLECAPRONE 25 (MONOCRYL*)
 POLYDIOXANONE (PDS)
 POLYGLACTİN 910 (VİCRYL*)

EMİLMEYEN SÜTÜRLER ;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
NAYLON---ETHİLON
NAYLON---NUROLON
POLYESTER---MERSİLENE
POLYESTER---ETHİBOND
POLYPROPYLENE---PROLENE
ÇELİK TEL
İPEK
CERRAHİ İĞNELER
İDEAL CERRAHİ İĞNE

İYİ KALİTE ÇELİKTEN YAPILMIŞ OLAN,

PORTEGÜ İLE RAHATÇA TUTULABİLEN,

DOKUDA TRAVMA YARATMADAN DOKUYU GEÇEBİLECEK
KADAR KESKİN OLAN,

KIRILMAYAN, BÜKÜLEN,

BÜKÜLMEYE KARŞI DAYANIKLI OLAN,

AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI OLAN,

STERİL OLAN,

UYGUN BOY, ŞEKİL VE DİZAYNA SAHİP OLANDIR.
CERRAHİ İĞNE UÇ YAPILARI
YUVARLAK
Penetrasyonun kolay gerçekleştiği dokularda
KESKİN
ideal cilt iğneleri
OFTALMİK
Göz cerrahisi iğneleri

Yuvarlak iğneler daha yumuşak dokularda (
ciltaltı, kas, mide, barsak vb.) kullanılır, uç
kesitleri daire şeklinde olduğundan bu şekilde
adlandırılır ve sütür paketi üzerinde bulunan
daire şekli ile simgelenir.

Keskin iğneler genellikle doku direnci fazla olan
bölgelerde ( cilt, kıkırdak,vb.) kullanılır, uç
kesitleri üçgen şeklindedir ve sütür paketi
üzerinde bulunan üçgen şekli ile simgelenir.
 Genel cerrahi ameliyatlarında sık kullanılan
insizyonlar
 Boyun bölgesi kesileri
 Kocher’in kolye kesisi: Tiroidektomi
 U-shaped insizyon: Hypoparynx vb.
 Sternocleidomastoid trasesine uygun vertikal kesi: Servikal LND ve
gastrik plug
 Mastektomi ve diğer meme girişimleri için yapılan kesiler
 Stewart’s transvers kesisi
 Periareolar ve sub areolar semisirküler kesiler
 Eliptik kesiler
 Toraksa yönelik ve torakoabdominal kesiler
 Toraksa yönelik girişimler (Median sternotomiler, Sağ veya sol
posterolateral, anterior torakotomiler)
 Torakoabdominal kesiler (Iwor-Lewis prosedürü)
 Laparotomiler
 Göbeküstü median laparotomi (GÜM)
 Göbekaltı median laparotomi (GAM)
 Göbeküstü göbekaltı median laparotomi (GÜM-GAM)
 Paramedian laparotomiler (Göbeküstü-Göbekaltı)
 Pararektal
 Transrektal
 Sub kostal laparotomiler (Sağ-Sol-Bilateral)
KARIN ÖN DUVARI YAPILARI
 Cilt
 Cilt altı
 Camper ve Scarpa yüzeyel fasiaları
 M.Obliqus Eksternus
 M.Obliqus İnternus
 M.Transversus Abdominus
 Fascia transversalis
 Preperitoneal yağ tabakası
 Periton
Ciltteki çizgilere Langier çizgileri denir ve insizyonlar bu çizgilere
paralel yapılırsa daha iyi skar dokusu bırakır…










Mc Burney kesisi
Elliot kesisi
Pfannenstiel kesisi
Klasik inguinal kesi
Subumbilikal semisirküler
Supraumbilikal semisirküler
Perianal semisirküler
Perianal sirküler
Sakrokoksigeal eliptik, rhomboid
Diğer özel kesiler (V-Y flep, Z-plasti vb.)
MEDİAN İNSİZYONLAR
ÜST ORTA HAT İNSİZYONU (GÜM)
Ksifoid ile simfizis pubis arasında vertikal yapılan
insizyonlardır.
Cilt- Cilt altı- Camper ve Scarpa yüzeyel fasiaları, Linea albapreperitoneal yağ tabakası, Fascia transversalis ve periton
geçilerek karın açılır.
NEREDE KULLANILIR
GÜM
Özofagus alt ucu, mide, duodenum, pankreas cerrahisi
cerrahisi
Künt ve penetre karın travmaları
İleuslar
Safra kesesi operasyonları
GAM
Rektum, Mesane, jinekolojik cerrahi
GÜM+GAM
Nedeni bilinmiyen akut karın cerrahisi, seviyesi bilinmiyen
intestinal obstruksiyonlar (İleuslar)
Orta hat insizyonları, karına süratli giriş sağlaması ve süratli
kapatılması avantajına sahiptir. Ancak yara açılma riski
diğer insizyonlara göre yüksektir.
PARAMEDİAN İNSİZYONLAR
Orta hat’dan 3-3,5 cm lateralden vertikal olarak yapılır.
Cilt- Cilt altı- Camper ve Scarpa yüzeyel fasiaları
Rektus ön kılıfı- rektus adelesi- rektus arka kılıfı
fascia transversalis- preperitoneal yağ tabakası ve
periton geçilerek karın açılır.
Alt orta hat insizyonunda linea arkuatanın altında
rektus arka kılıfı yoktur rektus adelesinden sonra fascia
transversalis- preperitoneal yağ tabakası ve periton
geçilerek karına girilir.
NEREDE KULLANILIR
* SAĞ ÜST PARAMEDİAN İNSİZYON
Safra kesesi, koledok, safra yoları, karaciğer ve
pankreas cerrahisi.
* SAĞ ALT PARAMEDİAN İNSİZYON
Appendiks, çekum, çıkan kolon, hepatik fleksura
cerrahisi
* SOL ÜST PARAMEDİAN İNSİZYON
Dalak, Karaciğer Splenorenal şant
* SOL ALT PARAMEDİAN İNSİZYON
Sigmoid kolon, inen kolon cerrahisi
SUBKOSTAL İNSİZYON
*Orta hat ile ön aksiller çizgi arasında kosta kavsinden 56 cm uzaklıkta ve kostaya paralel yapılan insizyon.
* Cilt-cilt altı- Camper ve Scarpa yüzeyel fasiaları
1/3 içyan’da m.rektus ön kılıfı, rektus kası, rektus arka
kılıfı
2/3 dışyan’da m.obliqus eksternus, m.obliqus internus
ve m. transversus abdominus adele ve fasiaları
Fascia transversalis, preperitoneal yağ tabakası ve
periton
NEREDE KULLANILIR
* SAĞ SUBKOSTAL İNSİZYON
Safra kesesi, koledok, safra yolları, karaciğer
* SOL SUBKOSTAL İNSİZYON
Dalak, karaciğer sol lob
* Subkostal insizyonlarda tabakaların açılması ve
kapatılması uzun zaman alır, ancak yara açılma riski
median kesilere göre daha azdır.
KARIN ÖN DUVARI İNSİZYONLARI
* MC-BURNEY İNSİZYONU
Sağ taraf sipina iliaka anterior superior ile göbeği
birleştiren hattın 1/3 dış (Mc-Burney noktası)
noktasından geçen ve inguinal ligamana parelel yapılan
3-5 cm’lik insizyon. (Apendektomi)
* Cilt-cilt altı-Camper ve Scarpa yüzeyel fasiaları
Obliqus eksternus, obliqus internus ve transversus
abdominus adele ve fasiaları, fasia transversalis,
preperitoneal yağ tabakası ve periton
CERRAHİ EL ALETLERİ
Portegü
Pick-up- penset
Klemp- pens
Bistüri
Makas : doku makası (Medizine), iplik makası (Mayo)
Ekartör, elevator (Parabeff, Roux vb…)
Babcock, Allice, Over clamp vb özel klempler
CERRAHİ DİKİŞLER
 Dikişler genellikle 7.günde alınır.
 Malignite, hipoproteinemi olan ve yaşlı hastalar gibi yara
açılma riski olan olgularda dikişler 10.günden sonra alınır.
 Yüz ve boyun gibi kozmetik alanlarda dikişler 3. günde alınır.
Sondalar-Kateterler
 Foley üriner kateterleri
 İki lümenli Foley
 Üç lümenli Foley
 Nelaton sondalar
 Pesser sondalar
 Tüp rektal
 Aspirasyon kateterleri
 Cut-down kateterleri
Diğer kateterler
 Nazoenteral beslenme ve drenaj kateterleri
 Ewald tüpü → NGS
 Miller Abott → 2 lümenli civalı tüp
 Cantor tüpü → Tek lümenli civalı tüp
 Baker tüpü → Jejunostomy tüpü
 Lewin tüpü → Zeytin uçlu nazoenteral tüp
 Sengstaken-Blakemoore (3 lümenli) kateterleri
 Linton – Nachlas ( 2 lümenli )→Yalnız mide balonu var.
 Minnesota tüpü ( 4 lümenli )
Diğer kateterler
 Feeding PEG kateteri
 Feeding gastrostomi kateterleri
 Feeding jejunostomi kateterleri
 Nefrostomi kateterleri
 Sistostomi kateterleri
 Nazobilier drenaj kateterleri
 Pigtail perkütan drenaj kateterleri
Download

SÜTÜR