Curriculum Vitae ÖNEN
Res. Assist. Elif Esra ÖNEN
Nevsehir Haci Bektas Veli University
Faculty of Arts and Sciences
Department of Turkish Language and Literature
Work Address
2000 Evler Mah.
Zubeyde Hanim Cad.
50300 Nevsehir
Tel: +90 384 228 10 00 / 14094
[email protected]
[email protected]
Research Interests
Contemporary Turkish literature.
Education
2010 – Present
Sakarya University, Sakarya / TURKEY
Institute of Social Sciences
Department of Turkish Language and
Literature Contemporary Turkish Literature
(Ph.D.) CGPA: 3.93 / 4.00
2007 – 2010
Ege University, İzmir / TURKEY
Institute of Social Sciences
Contemporary Turkish Literature Department (M.A.)
CGPA: 3.48 / 4.00
2005 – 2006
Duisburg-Essen University, Campus Essen / GERMANY
Lehramtsstudiengang Türkisch (Department of Turkish Language
Teaching) ERASMUS Student Mobility for Study (B.A.)
Curriculum Vitae ÖNEN 2
2002 – 2007
Yeditepe University, İstanbul / TURKEY
Faculty of Arts and Sciences
Department of Turkish Language and Literature (B.A.)
CGPA: 3.55 / 4.00
1999 – 2002
Sirri Yircali Anatolian High, Balikesir / TURKEY
Graduation Thesis
2006 – 2007
“Integration of the Epic and Traditional Elements of Plays in Haldun Taner’s
Keşanlı Ali Destanı and Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım”
[Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı ve Gözlerimi Kaparım Vazifemi
Yaparım Oyunlarındaki Epik ve Geleneksel Tiyatro Öğelerinin Bütünleşmesi]
Superviser: Prof. Dr. Ayşın CANDAN
Master’s Thesis
2008 – 2010
“The Life and Death Concepts at Ahmet Hamdi Tanpinar’s Works”
[Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Hayat ve Ölüm Kavramları]
Superviser: Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK
Dissertation
2012 – Present
“Otherness in Turkish Poetry from the Tanzimat to the Republican Era (18701923)”
[Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Şiirinde Öteki İmgesi (1870-1923)]
Superviser: Assoc. Prof. Yılmaz DAŞCIOĞLU
Academic Positions
April 2009 – Present
Research Assistant in Nevsehir Haci Bektas Veli University
Institute of Social Sciences / Turkish Language and Literature Dep.
April 2009 – March 2012
Research Assistant in Nevsehir Haci Bektas Veli University
Cappadocia Research and Practice Center (NEVKAM)
Curriculum Vitae ÖNEN 3
Symposia: Taken Part In Organization
March 28-29, 2014
Workshop Secretariat
"I. Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalıştayı"
[1st Workshop on
Teaching Turkish to Foreigners] Nevşehir Haci Bektas Veli University
Turkish and Foreign Language Teaching, Reseach and Implementation
Center (NEÜ TÖMER).
March 10-12, 2011
Session Chair
“İstiklal Marşı’nın Kabulünün 90. Yılında Mehmet Akif Ersoy ve
İstiklal Marşı’na Genç Bakışlar Ulusal Öğrenci Sempozyumu” [Young
Perspectives to Mehmet Akif Esroy an Turkish National Anthem in the
90th Year of Adoption of the National Anthem]. Bartın UniversityAKMB.
http://www.akmb.gov.tr/templates/resimler/File/MehmetAkifProgram.
pdf
November 16-19, 2011
Assistant
1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
[1st International Symposium on History and Culture of Nevsehir],
Nevsehir University, NEVKAM.
Articles
“Avanos’ta Bir Edebiyat Dergisi: Şiiri Özlüyorum” [A Literary Journal In Avanos: Şiiri Özlüyorum].
Avanos Sempozyumu Bildirileri (October 23-25, 2014), Ankara: Grafiker Yayınları, 2014, s.
185-195.
“Tarihsel Bir Roman: Kapadokya Kahramanı Yağışoğlu Yaşar” [A Historical Novel: The Hero of
Cappadocia Yağışoğlu Yaşar]. 1.
Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu
Bildirileri (November 16-19, 2011), Cilt-2, Nevşehir Üniversitesi Yayınları 2, 2012, s. 391398.
http://dosyalar.nevsehir.edu.tr/a957220bc636900a5fb2a64d5f2efed1/sempozyum.pdf
“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Edebî Eserlerinde Eşya ve Hayat-Ölüm İlişkisi” [Objects and the Relation
of Life–Death in the Literary Works of Ahmet Hamdi Tanpinar]. Yeni Türk Edebiyatı
Hakemli Altı Aylık İnceleme Dergisi, Dergâh Yay., İstanbul, S. 4, October 2011, s. 145-168.
http://www.yeniturkedebiyatidergisi.com/node/90?language=en
Curriculum Vitae ÖNEN 4
Presantations
“Avanos’ta Bir Edebiyat Dergisi: Şiiri Özlüyorum” [A Literary Journal In Avanos: Şiiri Özlüyorum].
Avanos Sempozyumu [Avanos Symposium], Nevsehir Haci Bektas Veli University
Cappadocia Research and Practice Center (NEVKAM) and Avanos District Governorate and
Avanos Municipality, October 23-25, 2014.
“Huzur’da Aşkın Kronotopları” [Chronotope of Love in Huzur]. “Türk Dili ve Edebiyatına Genç
Yaklaşımlar” 3. Öğrenci Sempozyumu [Young Approaches to Turkish Language and
Literature” 3rd Graduate Student Symposium], Nevsehir Haci Bektas Veli University,
Institute of Social Sciences & Department of Turkish Language and Literature, May 26-27,
2014.
“Safahat’ta İstiklal Marşı’nın İzleri: Tema ve İmge”. İstiklal Marşı’nın Kabulünün 90. Yılında Mehmet
Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’na Genç Bakışlar Ulusal Öğrenci Sempozyumu [Young
Perspectives to Mehmet Akif Esroy an Turkish National Anthem in the 90th Year of
Adoption of the National Anthem], Bartın University-AKMB, March 10-12, 2011.
“Tarihsel Bir Roman: Kapadokya Kahramanı Yağışoğlu Yaşar” [A Historical Novel: The Hero of
Cappadocia Yağışoğlu Yaşar]. 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu [1st
International Symposium on History and Culture of Nevsehir], Nevsehir University,
November 16-19, 2011.
“Vefatının 75. Yılında ve İstiklal Marşı'nın Kabulünün 90. Yılında Mehmet Akif’e Saygı Paneli”
[Regard Panel to Mehmet Akif in the death of the 75th and in the 90th year of Adoption of
the National Anthem]. Sakarya University, March 28, 2011.
“Tanpınar'ın Dünyasında Bir Gezinti Paneli” [A Stroll Through the Tanpinar’s World Panel]. TÜYAP
16. İzmir Kitap Fuarı [TÜYAP 16th İzmir Book Fair], April 21, 2011.
Academic Grants
September 2002 – July 2007
Education Scholarship from Yeditepe University (100% discount
from tuition fee)
March 2006 – August 2006
ERASMUS Student Mobility for Study in Duisburg-Essen
University, GERMANY
Languages
Turkish
: Native speaker
German
: Intermediate
English
: Advanced
Ottoman : Advanced
Download

Curriculum Vitae ÖNEN Res. Assist. Elif Esra ÖNEN Nevsehir Haci