ERKE Güvenlik, bünyesine eklediği senelerin deneyimine sahip, profesyonel kadrosu ve yine
bünyesinde mevcut yöneticilerinin bilgi birikimi ile toplumsal değer yargılarına ve iş ahlakı kurallarına
bağlı kalarak, toplum içinde saygın bir güvenlik şirketi olmayı amaçlamış ve sektörde yenilikçi,
müşterilerinin verilen hizmetten memnuniyetini ilk ve temel hedef olarak benimseyen, personelini
imaj olarak nitelendiren ve her personelinin firma reklamı olduğunu prensip edinmiş bir kuruluştur.
Sektöre girmemizdeki amaç. yalnızca güvenliğinizi sağlamak
değil kendinizi huzurlu hissetmek istediğiniz
her yerde
yanınızda olabilmektir. bu anlamda hizmetlerimiz içerisinde vip
- yakın koruma, asistan köpek ve K9 özel eğitimli köpekli
koruma, su altı ve su üstü koruma, evrak, kıymetli eşya ve para
nakil işlemleri, kalabalık yönetimi, olay yeri koruma, elektronik
ve bilgi teknolojileri desteği ile koruma, risk analizi,
projelendirme ve güvenlik danışmanlık hizmetleri gibi diğer
faaliyetlerimizde bulunmaktadır.
Sizler bizden ne tür destek istediğinizi bize iletin, biz sizlere
üzerinizdeki risklere yönelik projelerle gelelim...
Türkiye' nin her bölgesinde ve yakında uluslararası çalışmalarımızın neticesinde dilediğiniz her yerde
yakınınızda olmayı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununun ve yönetmenliklerinin getirdiği hükümleri
yerine getirerek müşterilerimize hizmet vermeyi ve müşterilerimizin değerlerini kendi değerlerimiz
bilerek misyon oluşturmayı planlamaktayız.
Biliyoruz ki .. misyon yaratmak sorun değil, misyonu
taşıyabilmek sorundur.
www.erke-grup.com
STANDART
GÜVENLiK
ÖZEL GÜVENLİK
PERSONELİ
Özel Güvenlik Şirketi : Türk ticaret
kanununa göre kurulan ve üçüncü kişilere
koruma ve güvenlik hizmeti veren şirketleri
ifade eder.
Özel
Güvenlik
Görevlisi
:
Kanun
kapsamında özel koruma ve güvenlik
hizmetlerini yerine getirmek amacı ile
istihdam edilen kişileri ifade eder.
Toplu konutlar, iş merkezleri, sanayi bölgeleri, fabrikalar, limanlar, açık alan ve diğer kapalı alanlarda,
5188 sayılı kanununa tabii silahlı veya silahsız güvenlik ve gözetim hizmetlerinden oluşmaktadır.
bunun dışında geçici organizasyonlarınızda ve buna benzer ihtiyaçlarınızda güvenliğinizin özel güvenlik
personellerince karşılanmasını içerir.
Standart özel güvenlik hizmetleri fiziki güvenlik sistemleri adı altında bariyer sistemleri, elektronik
koruma sistemleri ( cctv ), kapı ve el dedektörleri ile diğer muhtelif sistemler ve tedbirler ile
desteklenebilir.
Amaç fiziki önlemlerin personel desteği ile alınması ve
riske fırsat verilmemesidir. yapılacak risk analiz
değerlendirmeleri ile güvenlik planı oluşturularak bu
hizmet ile ilgili projeler alternatifler şeklinde müşteriye
sunulacaktır.
Çağımızın
getirdiği
risklerin
neler
olduğunu
düşündüğümüzde fiziki güvenliğin ne derece önem
içerdiği ve projenin tamamen profosyenel bir kadro
tarafından yapılması gerektiği gözardı edilemeyecek
önem seviyesindedir.
www.erke-grup.com
Vıp
GÜVENLİK
Yakın ve hassas koruma
Temel olarak yakın koruma hizmetleri başlığı altında toplanır.
Misafirlerinizin, sanatçılarınızın, veya sizin.... istediğiniz her hangi bir mekanda. ister araçlı, ister
araçsız ... dilediğiniz de şöför eşliğinde, oluşabilecek tüm risklerin analizleri önce tarafınıza sunulup
değerlendirilerek. bodyguard eğitimi almış yakın koruma personeli eşliğinde, gerek duyulduğunda
elektronik izleme ve diğer elektronik koruma hizmetleri desteği ile.
Amaç korunması gereken kişi veya kişilere gelebilecek yakın ve uzaktan gelecek risklerin önlenmesi
ve riske fırsat vermemek için hassas koruma önlemlerinin alınması gereklidir.
Burda önem seviyesi görev yapan personelin daha önce vereceği hizmet hakkında raporlar eşliğinde
bilgilendirilmiş ve göreve hazır, organizasyon çevresinde önlem alarak ayrıca hassas koruma
görevinide eksiksiz ve sorunsuz tamamlayabilmesidir.
Vip güvenlik hizmeti müşteriye özel olarak organize edilen bir hizmettir.
Bu hizmet dahilinde gerek görüldüğünde hizmet öncesi gerekli araç gereç tarafınıza sunulacak ve
dilediğiniz projeye uygun hareket edilecektir.
vip hizmet bir firmanın en görsel reklamıdır.
www.erke-grup.com
elektronik
GÜVENLiK
Teknolojİ DESTEĞİ
Sektörde modern zamanın getirdiği elektronik ve teknolojik gelişmelerin kullanılması ihtiyaç duyulan
en önemli risk önleme sistemidir.
Bu anlamda diğer güvenlik işleyişlerinde, gerek duyulan organizasyonlarda firmamız teknolojiyi
profesyonelce kullanmayı ve projelendirmeyi sistem teslimine kadar yerine getirebilecek hizmet
kapasitesini bünyesinde oluşturmuştur.
Bina otomasyonu, otomatik yangın algılama ve söndürme, kartlı geçiş kontrol sistemleri, kapalı devre
televizyon, dahili alarm ve çevre güvenlik sistemleri, dijital görüntü kayıt ve aktarım sistemleri,
Otopark bariyerleri ve Otomatik bahçe kapıları sistemleri konularında proje danışmanlığı, sistem satışı
program yazılımı, montaj eğitim ve kablolama dahil anahtar teslimi projeler gerçekleştirilmektedir.
Büyük iş merkezleri, Endüstriyel Saha Tesisleri, Bankacılık, Basın Yayın, Hastane ve sağlık Tesisleri,
Yüksek binalar , Mağaza Zincirleri, Banka ve Finans şirketleri gibi orta ve büyük ölçekli şirketlerde
elektronik güvenlik yüksek önem arz etmektedir.
Ayrıca sunulan bu sistem ekonomik olarak en uygun maliyete huzur ve güven hissini sizlere kazandırır.
Yukarıda da belirtildiği gibi diğer güvenlik faaliyetlerimizde de uygun görülen yerlerde projeler
tarafınıza sunulacaktır.
teknoloji
bilgili ellerde faydalıdır.
www.erke-grup.com
TRANSFER
NAKiL
PARA VE KIYMETLİ EŞYA
TRANSFERİ
Değer verdiğiniz, önem taşıyan kıymet
biçemediğiniz, güvenliğine önem verdiğiniz tüm eşyalarınızın para dahil bir mekandan diğer mekana
nakil transfer hizmetini sunuyoruz..
Dilediğiniz de zırhlı araç kullanılarak, elektronik ve personelli fiziki güvenlik eşliğinde önce risk durum
incelemesi ve fizibilite çalışmaları sonucunda riske şans tanımaksızın noktalar arası transfer işlemi
gerçekleştirilir.
Denizde güvenlik
Su altı ve su üstü güvenlik
Konu başlığından da anlaşılacağı gibi, sadece karada değil denizde de ERKE GRUP sizin güvenliğinizi
üstleniyor
Limanlar, iskeleler, plaj ve beachlerin ve deniz vasıtalarının deniz taşımacılığı da dahil buna benzer
diğer koşullarda güvenliğinizi gerek su üstünde gerekse deneyimli, lisanslı kendi personellerimiz veya
anlaşmalı kuruluşlardan alacağımız destek eşliğinde su altında
araçlı veya araçsız
sağlayabilmekteyiz.
sizin bize ihtiyacınız olduğunda, kara veya deniz ...
www.erke-grup.com
mekanın neresi olduğu önemli değildir.
K9 TEAM - Assistance Dog
Grubumuz gerektiğinde insan ögesini guard, bomba, narkotik, kadavra bulma türünde asistan tip
köpekler ile takviye edebilir. Köpek ve idarecisi fevkalade korku veren bir ikili oluştururlar (ekip
olurlar). Bu tip köpekler profesyonel köpek eğitim uzmanı Göngör Çilli nezaretinde kendi
bünyemizdeki çiftliğimizde eğitilerek, ayrıca bu görevlerin yapılacağı mekanlar ve kişilere de aynı
adaptasyon eğitimleri verilir.
K9 Kullanımının Faydaları Nelerdir?
• Firmanın silahlı personele ihtiyacı olmaz,
Eğitimli köpekler özellikle gece, kritik ve ıssız yerlerde görev yapan ve yerine göre silaha ihtiyacı
olabilecek özel güvenlik personeline silahın vereceği emniyeti ve korumayı bazen daha üstün olarak
da verebilir. Çünkü gelişmiş koku duyuları ile karanlık bir bölgede saklanan insanları da tespit edip
haber verecek ve tehlikeyi önceden bildirecektir. Bununla birlikte bir K9 köpek ile görev yapan özel
güvenlik personeli kendisini daha emniyette hissedecek ve görevini her ortamda hakkı ile yerine
getirebilecektir. Güvenlik görevlerinde eğitimli köpekler kullanılması gelişmiş ülkelerde son derece
yaygındır. Bunun birinci nedeni köpeklerin akıl almaz koku alma hassasiyetleridir. İnsanlarda koku
bölgesi yaklaşık 500 mm² (milimetrekare) olup, 2x10 (üzeri 7) kadar hücre yani 20 milyon hücre
kapsadığı halde, köpeklerde bu bölge 7000 mm² olup, 2,8x10 (üzeri 8) kadar hücre yani 280 milyon
hücre kapsar. Dolayısıyla insanlara nazaran köpekler yaklaşık 14 kat daha fazla hücre sayısına
sahiptirler. Bu da köpeklerin insanlardan 14 kat değil binlerce kez daha iyi koku alması demektir.
İkinci olarak unutulmalıdır ki teknoloji insanların zaaflarını taşımaktadır
www.erke-grup.com
Temizlik
hizmetleri
GRUBUMUZ bünyesinde bulunan hizmet
firmamız ile sadece güvenlik sektöründe
değil diğer hizmet branşlarında da hizmet
vermekteyiz.
Özellikle komple hizmet verdiğimiz, bina
yönetimleri, toplu yapı, site, iş merkezleri,
hastahaneler, devlet kuruluşları, hava
alanları, limanlar ve buna benzer hizmet
alanlarında hizmet kapasitemizi sınırsız
tutmaktayız..
Bu hizmetlerimiz arasında yer alan temizlik işlerinde.... genel temizlik, hijyenik temizlik, teknik cam
temizliği, bina temizliği, bina dış yüzey temizliği, sert zemin bakımları, döşeme temizliği, bilgi işlem
odaları temizliği gibi alanlarda hizmet verilmektedir.
Temizlik hizmetlerinde doğru malzeme ve doğru eleman kullanıldığında kalitenin ortaya çıkacağını
biliyoruz. Sağlık ve hijyenin öneminin farkındayız. Uzman kadro denetiminde yapılacak temizlik
hizmetinde kusursuz hizmeti alacağınızı taahhüt ederiz.
Personellerimiz ERKE GRUP bünyesinde hizmet verdiklerinin ve gördükleri hizmet eğitiminin verdiği
güvenle en kaliteli hizmeti sizlere sunacaktır.
www.erke-grup.com
Temizlik hijyen, hijyen ise sağlıktır
BakIm onarIm
hizmetleri
Bilindiği gibi bina ve iş merkezi yönetimlerinde ihtiyaca uygun olarak bakım çalışmalarının ( teknik,
elektronik, tesisat, mekanik v.s ) sistematik bir şekilde yapılması ve arıza hallerinde sistemdeki
sorunun derhal çözümü için müdehalenin gecikmesiz yapılması gerekmektedir. Jenaratörlerin,
aydınlatmaların, hidroforların, diyafon sistemlerinin, elektrik panolarının boyler, brülör ve kazan
sistemlerinin, kollektörlerin, basınç tankları, asansör, bahçe sulama sistemlerinin, sıhhı tesisat bakım
hizmetleri konusunda deneyimli personeller tarafından verilmektedir. Teknik çözümler uzman teknik
kadronun verdiği fizibilite raporları sonucu oluşturulur. Gerekli durumlarda en kısa zamanda
müdahale edilmesi hizmet esasıdır. Bu aynı zamanda zaman, para ve iş gücü kayıplarını önler.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Mekanik Bakım Hizmetleri
Hidrofor Sistemleri : kontaktör ve termiklerin oksitlenme kontrolleri - diyot, kondansatör ve sigortaların
kontrolleri, denge tankının basınç kontrolü, gerekirse membran lasstiği değiştirilir, fanların kontrolü,
rulmanların kontrolü
Boyler sistemleri
Kazan sistemleri: Termometreler, manometreler, termostatlar, su seviyeleri (hidrometreler), tahliye vanaları,
alev boruları, yanma odası, külhan ve bacalar
Basınç tankları: çek valflar, manometreler (8-9 atü) depo seviyesi şalteri
Brülör sistemleri : gaz basıncı (manometre), vanalar, açma kapama şalteri, gaz koku sinyalleri, filtreler, iyon
çubukları, elektrotlar, yanma başlıkları, sigortalar, klamensler, ateşleme trafosu, servi motor, hava klapeleri,
elektrik motoru
Kollektörler : Açma kapama düğmeleri, vana sistemleri, dereceler
Taşıyıcı su sistemleri : Basınç regülatörleri, çek valfler
Sıhhi tesisatlar : Vana, devir daim, sirküle pompaları, termometre, hidrometre, roberkx çek up,küresel kelebek,
sürgülü golop vanalar, pislik tutucu
Bahçe sulama sistemleri
Havuz sistemleri
Su depoları : Şamandıra sistemleri, Pompalar
Yangın sistemleri
www.erke-grup.com
Bahçe bakIm - peyzaj
hizmetleri
Alanımızın en göz alıcı noktalarından bir diğeridir bahçelerimiz.
Hizmet verdiğimiz yerlerde hizmetimiz kapsamında bahçe bakımı ve peyzaj düzenleme hizmetlerinide
yine Grubumuz bünyesinde veriyoruz.
Çimlerin biçilmesi, biçilen çimlerin sahadan çıkarılması, organik atıkların toplanması, çim onarımı,
çim alanında ve sert zeminlerde yabani ot mücadelesi, mevsimlik bitki dikimi, çimlerin silindirlenmesi,
zararlılar ve hastalıklarla mücadele, gübreleme, havalandırma bu hizmetlerin parçasıdır.
Bahçe alanınız peyzaj mühendisimiz tarafından incelendikten sonra tarafınıza verilecek rapor
doğrultusunda sizinde görüşleriniz üzerine alana müdahale edilir.
Bunun dışında mevsimlik çiçek ihtiyacınız belirlenerek yine peysaj mühendisimiz desteği ile gerekli
çiçek ve bitki ihtiyacınız sizlerin onayı doğrultusunda karşılanır.
ERKE GRUP, hizmet anlayışı ile eğitim almış personelin uzmanlar gözetimde vereceği hizmet sizin ön
bahçenizin yeşillikler içinde küçük bir doğa harikası olmasını sağlayacağı gibi firmamızında imajına
yansıyacaktır.
www.erke-grup.com
Yönetim, muhasebe ve
Hukuk hizmetleri
Toplu konut, site, apartman ve iş merkezleri gibi yönetim kurulları tarafından yönetilen ve muhasebe
hizmetine ihtiyaç duyanbirimlerin sadece muhasebe hizmetlerini değil, yönetim hizmetleri de
profosyenel programlar desteği ile firmamız tarafından karşılanmaktadır.
ERKE GRUP bu anlamda sizlere isterseniz danışmanlık hizmeti verebildiği gibi, İstenildiği taktirde
yönetim hizmetlerini kendi kadrosuyla size destek vererek üstleniyor...
Kullanılacak profesyonel yönetim programı ile daire işlemleri, borç tahakkukları, proje işlemleri, hesap
işlemleri, cari işlemler, yıllık ve aylık raporlama işlemleri, muhasebe işlemleri, banka işlemleri gibi
çalışmalar konsolide bu program sayesinde sorunsuz ve kusursuz olarak yapılacaktır. Ayrıca hizmet
esnasında yönetiminize atanacak bir müdür eşliğinde tüm bu hizmetlerden siz yerinizden kalkmadan
yaralanabileceğiniz gibi tüm raporları istediğinizde masanızda bulacaksınız.
Yönetim profosyenel bir kadro ile yapıldığında asla yorucu değildir.
ERKE grup bunun yanı sıra mali danışmanlık hizmetleride vermektedir.
YÖNETİM HİZMETLERİ ESNASINDA ,
Yönetim hizmetlerinin içerisinde yer alan borçların tahsilatındaki problemlerin çözümünde yönetimin
hukuki problemlerinin giderilmesinde ve yönetim planına istinaden yönetim hizmetinin verilmesinde
çıkan problemler ve karşılaşılan sorunlarda tarafınıza hukuk danışmanlığı ERKE GRUP tarafından
verilebilecektir.
Avukatlarımız hukuk danışmanlığı yanı sıra yönetiminize ait vekaletle hukuki davalarınıza da
girebilecektir.
www.erke-grup.com
Organizayon şeması
GENEL MERKEZ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe
Hukuk hizmetleri
PROJE MÜDÜRÜ
FORMEN
temizlk şefi
GÜVENLİK EKİP ŞEFİ
gündüzde ve gecede
GÜVENLİK
GECE PERSONELİ
PEYZAJ
Bahçe şefi
BAHÇE
PERSONELİ
GÜVENLİK
GÜNDÜZ PERSONELİ
TEKNİK
PERSONEL
TEMİZLİK
PERSONELİ
GÜVENLİK
.
PERSONELİ
www.erke-grup.com
www.erke-grup.com
Download

Biliyoruz ki .. misyon yaratmak sorun değil, misyonu