DIGITRACE HTC-915-LIM
Sıcaklık sınırlayıcı
Ürün tanıtımı
PO
WE
R
AL
AR
M
RE
SE
T
91
LIM5 SE
ITE RIE
R S
H
CU EAT
RR ER
EN
T
Tx
/R
x
TR
DigiTrace HTC‑915‑LIM, aşırı sıcaklığa karşı koruma
sağlayan, kompakt, mikroişlemci tabanlı bir sıcaklık
sınırlayıcıdır. HTC‑915‑LIM'in, biri normalde kapalı olan
sınırlayıcı rölesi (aşırı sıcaklıkta açılan), diğeri ise alarm
rölesi olan iki çıkış rölesi bulunmaktadır. HTC‑915‑LIM'in iki
versiyonu mevcuttur: bunlardan ilki, HTC‑915‑CONT (Yüzey
Isıtma kontrol sistemi) ile birlikte kullanılan baz ünitedir.
Bu cihazın kapatma sıcaklığı, HTC‑915 kontrol ünitesinin ön
panelinden programlanıp, değiştirilebilir. Sınırlayıcı, 1K'lık
basamaklarla, 20 ila 450 °C arasında herhangi bir değere
ayarlanabilir.
IP
HTC‑915‑LIM'in diğer versiyonunda, önceden programlanan
kapatma sıcaklığı bulunmaktadır. Bir sonraki sayfanın en
altında belirtilmiş olan T1, T2, T3, T4 ve T5 sınıfı alanlar için
HTC‑915‑LIM sınırlayıcıları mevcuttur (*).
İşletim
DigiTrace HTC‑915‑LIM, sıcaklığı, doğrudan ünitenin giriş terminallerine bağlı olan 3-telli PT100 üzerinden ölçer. En yüksek
sıcaklığın ölçülmesini sağlamak üzere, PT100'ün ölçüm ucunun temsili konuma monte edilmesi gerekmektedir. Ex onaylı
sensör (MONI‑PT100‑EXE gibi) ile birlikte kullanıldığında, HTC‑915‑LIM riskli alanlardaki sıcaklıkları ölçebilir. Açık, kısa devre
ya da aralık dışı PT100 direnci otomatik olarak algılanır. Bunun sonucunda, kontrol çıkışı açılacak ve bir alarm verilecektir.
Normal işletim sırasında, sınırlayıcının ayar noktası sıcaklığı aşıldığında, kontrol çıkışı açılacaktır. Bir kez harekete
geçtiğinde, ölçülen sıcaklık ayar noktasının altına düştüğünde bile kontrol çıkışı açık kalacaktır. Manuel olarak sıfırlanana dek
ünite yeniden başlatılmayacaktır. HTC‑915‑LIM, ünitenin ön tarafından, sıfırlama düğmesine 2 saniye basılı tutularak veya
sınırlayıcı HTC‑915‑CONT Yüzey Isıtma kontrol sistemi ile birlikte kullanıldığında HTC‑915‑CONT alarm menüsü üzerinden
sıfırlanabilir. Sınırlayıcıyı, HTC‑915‑CONT kontrolörünün uzak girişi veya isteğe bağlı DigiTrace Supervisor yazılımı üzerinden
de sıfırlama olanağı bulunmaktadır.
İzleme
Sınırlayıcı, DigiTrace HTC‑915‑CONT ile birlikte kullanıldığında, kombinasyon, sıcaklık, voltaj, güç, kontaktör döngüleri,
kullanılan saatler, yük direnci, yük akımı ve topraklama arızası akımı gibi çeşitli parametreleri ölçen tam donanımlı kontrol ve
izleme sistemi olarak kullanılabilir. Sistem bütünlüğünü sağlamak üzere, kontrolör, ısıtma kablolarını hatalara karşı periyodik
olarak kontrol edecek ve bakım personelini yüzey ısıtma sorununa karşı uyaracak şekilde programlanabilir. Kontrolör
üzerinde başka alarm çıkışları da bulunmaktadır (özelliklerin tam listesi için kontrolör bilgi formuna bakın).
Aşırı sıcaklık payı
DigiTrace HTC‑915‑LIM, ayar noktası sıcaklığının takılmaksızın aşılmasına imkan verecek şekilde yapılandırılabilir. Bu
durumda, ünite, yük akımını ölçmek üzere programlanabilir ve yüke akım akışı olmadığında geçici aşırı sıcaklık durumuna
izin verecektir. Bu özellik yalnızca belli, iyi tanımlanmış durumlarda, örneğin işlem harici ısı kaynakları ile ısıtıldığında ya da
tesisatın buharla temizlendiği durumlarda kullanılacaktır.
Kurulum
DigiTrace HTC‑915‑LIM, sabit önceden programlanmış kapama sıcaklığına sahip bağımsız bir ünite olarak kullanılmasının
yanı sıra bir DigiTrace HTC‑915‑CONT kontrol ünitesi ile birlikte de kullanılabilir.
DIN rayına monteli plastik muhafaza yalnızca güvenli alanlarda kullanıma uygundur.
HTC‑915‑CONT operatör arayüzünde, sınırlayıcı kurulumu ve entegrasyonunu kolaylaştıran tüm fonksiyonlar bulunmaktadır.
THERMAL MANAGEMENT
TR-DigiTraceHTC915LIM-DS-DOC2210 Rev1
1/4
HTC-915-LIM
Uygulama
Tür
Kullanım alanı
Onay sertifikasyonu
Yüzey algılama
elektronik
Normal alanlar, iç mekanlar
CE işaretli
Ürün teknik özellikleri
Sıcaklık aralığı sınırlayıcı
Anahtarlama doğruluğu
1 K artışlarla 20°C ila 450°C
1 K
Elektrik özellikleri
Bağlantı terminalleri
Güç kaynağı
Kontrol çıkışı
Alarm çıkış rölesi
Sıcaklık sensörü
Tür
Miktar
Kablo uzatması
Vidalı tip terminaller. Tüm terminaller, kesitleri 0,5 ve 2,5 mm2 (24 ila 12 AWG) arasında
olan halat ve yekpare çekirdekli bağlantı kablolarına uygundur
12 Vdc ila 24 Vdc, 100 ila 50 mA. Maks.
(doğrudan DigiTrace HTC‑915‑CONT üzerinden sağlanır)
NC röle nominal 3 A 250 Vac, 50/60 Hz
Röle kontağı, nominal 3 A 250 Vac, 56/60 Hz (alarm veya elektrik kesintisinde açılan
çalışır durumda N.C)
100 Ω platin RTD, 3-telli, α = 0.00385 Ω/°C.
1 RTD giriş mevcuttur
Her iletken için maksimum 20 Ω uç direncine sahip üç çekirdekli, korumalı kablo ile
uzatılabilir. Açık, kısa devre ya da aralık dışı RTD direnci otomatik olarak algılanır. Bir
RTD arızası algılandığında, kontrol çıkışı açılır.
İletişim (DigiTrace 915 kontrolöre)
Topoloji
Nokta-nokta (sınırlayıcı >< kontrolör)
Kablo
Dört iletkenli kablo, 0,5 mm2 (24 AWG) ya da daha geniş
Uzunluk
Maks. 3 m
Programlama ve ayar
Yöntem
Ölçüm birimleri
Alarm durumları
İzleme
LED göstergeleri
Akım (harici CT üzerinden,
isteğe bağlı)
DigiTrace HTC‑915‑CONT tuş takımı veya Supervisor yazılım üzerinden
°C veya °F, programlama cihazının birim ayarlarına bağlı olarak
Aşırı sıcaklık, RTD hatası, CT hatası, programlanan değerlerin kaybolması, sınırlayıcı
sıfırlama.
Güç, ısıtıcı akımı varlığı, sınırlayıcı hareketi, Tx/Rx, alarm için kullanılan LED'ler
mevcuttur
Isıtıcı akımı varlığı, 0,2 A min.
Muhafaza
Ortam çalışma sıcaklığı aralığı
Ortam saklama sıcaklığı aralığı
Bağıl nem
Koruma
Malzemeler
Montaj
-40°C ila +50°C
-40°C ila +85°C
%0 ila %90 yoğuşmasız
Kasa: IP40, Terminaller: IP20
ASA‑PC, renk: yeşil
35 mm DIN rayına panel montajı
(*)
Model
Kapatma sıcaklığı
T1
T2
T3
T4
T5
HTC‑915‑LIM‑T1 HTC‑915‑LIM‑T2 HTC‑915‑LIM‑T3 HTC‑915‑LIM‑T4 HTC‑915‑LIM‑T5
450°C
300°C
200°C
135°C
100°C
HTC‑915‑CONT (Yüzey Isıtma kontrol sistemi) ile birlikte kullanıldığında, önceden programlı ayar noktası değiştirilebilir
2/4
TR-DigiTraceHTC915LIM-DS-DOC2210 Rev1
THERMAL MANAGEMENT
HTC-915-LIM
Boyutlar (mm biriminde)
45
105
915 SERIES
LIMITER
75
POWER
HEATER
CURRENT
ALARM
Tx /Rx
RESET
TRIP
Kablolama şeması
Sınırlayıcı için terminal atamaları
PE
N
L
Harici alarm cihazına/
DCS veya PLC girişi
Maks. 3 A 250 Vac
14 13 12 11
10
9
915 SERIES
LIMITER
POWER
HEATER
CURRENT
ALARM
RESET
Tx /Rx
TRIP
Isıtma sistemi
1 2 3 4 5 6 7 8
12 Vdc güç kaynağı
HTC‑915‑CONT'tan
alınabilir
1. Ortak dijital (HTC 13'ten)
2. +12 Vdc giriş (HTC 14'ten)
3. RX verileri (HTC 15'ten)
4. TX verileri (HTC 16'ya)
5. RTD 1 kaynağı
6. RTD 1 algılama
7. RTD 1 ortak
8. Koruma
9. Kontrol rölesi çıkışı
10. Kontrol rölesi çıkışı
11. Alarm rölesi çıkışı
12. Alarm rölesi çıkışı
13. Yük Akım CT girişi
14. Yük Akım CT girişi
* Açıklık getirmek açısından HTC‑915‑CONT Kontrolörü
ile İletişim kablolaması dahil edilmemiştir.
Daha ayrıntılı bilgi için montaj talimatlarına başvurun.
** Akım sensörü isteğe bağlı olup, dahil değildir
Sipariş bilgileri
Kontrolör Parça tanımı
PN (Ağırlık)
Sınırlayıcı Parça tanımı
PN (Ağırlık)
Sınırlayıcı
HTC-915-CONT
10275-001 (0,4 kg)
HTC-915-LIM
10275-003 (0,2 kg)
HTC-915-LIM
HTC-915-LIM/T1
HTC-915-LIM/T2
HTC-915-LIM/T3
HTC-915-LIM/T4
HTC-915-LIM/T5
HTC-915/CT
HTC‑915‑CONT ile kullanılan baz ünite
450°C'de (+0/–10°K) açılmak üzere önceden programlı
300°C'de (+0/–10°K) açılmak üzere önceden programlı
200°C'de (+0/-5°K) açılmak üzere önceden programlı
135°C'de (+0/-5°K) açılmak üzere önceden programlı
100°C'de (+0/-5°K) açılmak üzere önceden programlı
Akım sensörü
(yük akım trafosu)
Riskli alan bölge 1 için RTD MONI-PT100-EXE
THERMAL MANAGEMENT
TR-DigiTraceHTC915LIM-DS-DOC2210 Rev1
10275-003
10275-004
10275-005
10275-006
10275-007
10275-008
1244-000276
(0,15 kg)
967094-000
(0,44 kg)
3/4
WWW.PENTAIRTHERMAL.TR
Türkiye
Tel. +90 530 977 64 67
Fax +32 16 21 36 04
[email protected]
All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective
owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.
Pentair is an equal opportunity employer.
© 2013 Pentair. All Rights Reserved.
THERMAL MANAGEMENT
TR-DigiTraceHTC915LIM-DS-DOC2210 Rev1
4/4
Download

HTC-915-LIM - Pentair Thermal Controls