Doküman Kodu
YÖN.RH..04 Yayın Tarihi
MART 2014
Revizyon Tarihi
AĞUSTOS 2014 Revizyon No
1
Sayfa No
14
“Hiçbirşeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır;
çalışkan olmak!”
1
İÇİNDEKİLER
1.
KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (KEAH)

KEAH TARİHÇESİ

KALİTE POLİTİKAMIZ

MİSYON

VİZYON
3
2.
TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YÖNETİM TEŞKİLATI
ŞEMASI
4
3.
KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAĞLI
KLİNİKLERİNİN TANITIMI VE MERKEZ HASTANE YERLEŞİM
PLANI
5-6
4.
SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAKA KARTI
RENKLERİ
7
5.
HASTANEMİZCE STAJ YAPAN TÜM ÖĞRENCİLERİN UYMASI
GEREKTİĞİ KURALLAR
8-9
6.
EL HİJYENİ
10
7.
ATIK YÖNETİMİ
10
8.
DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI
11
9.
BİLGİ GÜVENLİĞİ
12
10. İLETİŞİM BİLGİLERİ
13
2
1. KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ(KEAH)
TARİHÇESİ
Hastanemiz Sağlık Bakanlığımızın 12.12.2005 tarih ve 9759 sayılı olurları ile
KAYSERİ
EĞİTİM
ve
ARAŞTIRMA
HASTANESİ
haline
dönüştürülmüştür.
Bakanlığımızın Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında, Bölge merkezli hizmet sunumu
gereği Bakanlığımızın 16.09.2011 ve 38203 sayılı yazısı doğrultusunda Kayseri Kadın
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Emel-Mehmet TARMAN Çocuk Hastalıkları
Hastanesi ile Kayseri Nuh Naci Yazgan Göğüs Hastalıkları Hastanesinin müstakil
baştabiplik statülerinin kaldırılarak, mevcut binalarının ilk aşamada yataklı sağlık
ihtiyaçlarına uygun biçimde ve nihai planlamalar doğrultusunda Kayseri Eğitim Ve
Araştırma Hastanesi ek hizmet binaları olarak değerlendirilmiştir. Ayrı hastane
yönetimleri tarafından sunulmakta olan yataklı tedavi hizmetlerinin PDC ve mevcut
personeliyle birlikte idari, mali ve tıbbi hizmet bakımından “KAYSERİ EĞİTİM ve
ARAŞTIRMA HASTANESİ” adıyla ve tek baştabiplik idaresi altında toplam 1414 (bin
dört yüz ondört) yatak kapasitesi ile A-I Grubu hastane rolünde hizmet vermeye
başlamıştır. Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2 Kasım 2012 tarihinde Kayseri
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlanmıştır.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Hizmet verdiğimiz hastalarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, hasta hakları
doğrultusunda doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak hızlı, güvenilir ve kaliteli
hizmet vermek, saygıyı prensip edinen çalışanlarımızın haklarını gözetmektir. Tüm yasal
şartlar ve Kalite Yönetim Sitemi Şartları doğrultusunda verilen sağlık kalitesini sürekli
iyileştirmek ana politikamızdır.
MİSYON
Hasta odaklı hizmet vermeyi ilke edinerek, Hasta Haklarına saygılı, sürekli fikir üreten
ve yeniliklere açık, profesyonel bir ekip ruhu ile etik kurallara uygun, çağdaş fiziki
şartlarda, çalışanların ve hastaların memnuniyetini ön planda tutan, kolay ulaşılabilir ve
güler yüzlü bir anlayışla insanımızın layık olduğu Sağlık Hizmetini sunmaktır.
VİZYON
Modern teknoloji ile donatılmış, tam teşekküllü hastane ortamında, insanımıza layık
olduğu Sağlık Hizmetini, sevgi ve güler yüzle yaklaşarak, sorunları çözmeye çalışan, tüm
insani gereksinimlere duyarlı, yeniliklere açık ve üretken bir ekip anlayışı sunarak,
toplam kalite yönetimi standartlarına uygun lider bir sağlık kurumu olmaktır.
3
2. TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YÖNETİM
TEŞKİLATIŞEMASI
45
3. KAYSERİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAĞLI
KLİNİKLERİNİN TANITIMIVE MERKEZ HASTANE YERLEŞİM
PLANI
ÇOCUK HASTALIKLAR KLİNİĞİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ KADIN DOĞUM KLİNİĞİ
RUH SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİĞİ VE AMATEM
GERİATRİ MERKEZİ
5
1.BLOK
Genel Sekreterlik Binası
2.BLOK
ZEMİN KAT
Ortopedi Polikliniği-AlçıPansuman OdasıRöntgen
1.KAT
-Hastane Yöneticiliği
-Başhekimlik ve
Başhekim Yardımcıları
-Göz Polk.
2.KAT
-Laboratuvarlar
(Mikrobiyoloji ve
Biyokimya)
-HPLC Laboratuvarı
-Atomik Elektroforez
Laboratuvarı
3.BLOK
Patoloji ve Nükleer Tıp
4.BLOK
ZEMİN KAT
-Hasta Hakları Birimi
-Eğitim Koordinatörlüğü
-Organ Bağışı Birimi
-İdrar Laboratuvarı-Kan
Alma-Aile Hekimliği Polk.
1.KAT
-Kardiyoloji Polk.-EKG
-EFOR-Tansiyon Odası
-Solunum Fonk.Testi
2.KAT
-Dahiliye Polk.-EKG
-Göğüs Hast.Polk.
3.KAT
-KBB Polk.
-Kalp Damar Cer.Polk.
4.KAT
-Cildiye Polk-Endokrin
Polk.-Diyabet Eğitim
Hemşiresi-Sivil Savunma
Odası-Diyetisyen
5.BLOK
ZEMİN KAT
-Genel Kayıt-Teknik Birim ve
Mescit
1.KAT
-Kalite Yönetimi Birimi
-5.Blok Merkezi Konf. Salonu
-Doktor Odaları-Mühendisler
6.BLOK
ZEMİN KAT
-Kan Alma-Röntgen-DexaKemik Dansitometri
1.KAT
-Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Ünitesi
2.KAT
-Fizik Tedavi Servisi
3.KAT
-Enfeksiyon Hastalıkları
Servisi-Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
4.KAT
-Enfeksiyon Hastalıkları
Servisi-Fizik Tedavi Servisi
9.BLOK
BODRUM KAT
-Radyoterapi Merkezi
-9.Blok Konferans Salonu
ZEMİN KAT
-Medikal Onkoloji Servisi
(Ayaktan Tedavi)
-Endoskopi Ünitesi
-Gastroenteroloji Polk.
1.KAT
-Medikal Onkoloji Servisi
-Kan Merkezi-Hematoloji
Laboratuvarı
-Genetik Laboratuvarı
-Aferez Ünitesi
2.KAT
-Genel Cerrahi 3 Servisi
-Genel Cerrahi Yoğun
Bakım Ünitesi
3.KAT
-Dâhiliye Yoğun Bakım
Ünitesi
-Nefroloji Servisi
-Hemodiyaliz Ünitesi
9.BLOK
4.KAT
-Göz Servisi
-Göz Ameliyathanesi
5.KAT
-Radyasyon Onkoloji
Servisi
-Uyku Merkezi
-EEG-EMG
10.BLOK
ZEMİN KAT
-Sağlık Kurulu
-Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürlüğü
-Hastane Hizmetleri ve
Sağlık Otelcilik
Müdürlüğü
-İdari ve Mali İşler
Müdürlüğü
-Hemşirelik Hizmetleri
Koordinatörlüğü
-İdari Mali İşler Müdür
Yardımcıları Odaları
11.BLOK
-Bilgi İşlem
12.BLOK
BODRUM KAT
Morg-Eczane- Mescit
ZEMİN KAT
-Triaj- -Acil Muayenehane ve
Müdahale Odaları
Monitörlü- Monitörsüz
Gözlem Odaları
Resüsitasyon-Röntgen- USG
-Çocuk Acil-Laboratuvar
1.KAT
-Koroneranjiografi Ünitesi
-Yanık Tedavi Ünitesi
-Acil Ameliyathane
-Sterilizasyon Ünitesi
-KVC Yoğun Bakım ÜnitesiBeyin Cerrahi Yoğun Bakım
Ünitesi
2.KAT
-Kardiyoloji Servisi
-Genel (Anestezi) Yoğun
Bakım Ünitesi
-Kardiyoloji Yoğun Bakım
Ünitesi
3.KAT Yemekhane
7.BLOK
-Sonda ve Müdahale Odası
-Üroflow Ölçüm-EEG
-Röntgen-KanAlma-Nöroloji
EKG-Tansiyon-SantralÇocuk Boy Kilo8.BLOK
ZEMİN KAT
-Ultrason-Tomografi-MR
Ünitesi-Servis RöntgenPlastik Cerrahi Polk.-Genel
Cerr.Polk.-Üroloji Polk.
1.KAT
-Merkez Ameliyathane
-Genel Cerrahi 1-2 Servisi
2.KAT
-Ortopedi Servisi
3.KAT
-Dâhiliye Servisi
-Gastroenteroloji Servisi
4.KAT
-Cildiye Servisi
-Göğüs Hastalıkları Servisi
-Çocuk Cerrahi Servisi
-Genel Cerrahi 4 Servisi
13.BLOK
1.KAT
-KBB Servisi
-Yemekhane
2.KAT
-Üroloji Servisi-ESWL
(Taş Kırma) Ünitesi
-Ameliyathane
-Göğüs Cerrahi Servisi
-Kalp Cerrahi Servisi
3.KAT
-Beyin Cerrahi Servisi
-Nöroloji Servisi
-Plastik Cerrahi Servisi
-Nöroloji Yoğun Bakım
Ünitesi
6
4. SAĞLIK MESLEK LİSESİ STAJYER ÖĞRENCİLERİNİN YAKA
KARTI RENKLERİ
AHMET BALDÖKTÜ
ARGINCIK
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
STAJYER ÖĞRENCİ
KİMLİK KARTI
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
STAJYER ÖĞRENCİ
KİMLİK KARTI
Adı:
Adı:
Soyadı:
Soyadı:
Branşı:
Sınıfı:
Branşı:
Sınıfı:
BÜNYAN
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
STAJYER ÖĞRENCİ
KİMLİK KARTI
DEVELİ NECMİYE VE MUSTAFA MAŞLAK
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
STAJYER ÖĞRENCİ
KİMLİK KARTI
Adı:
Adı:
Soyadı:
Soyadı:
Branşı:
Sınıfı:
Branşı:
Sınıfı:
KADI BURHANETTİN
İNCESU BEKİR YAZGAN-YAŞAR ÇİLSAL
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
STAJYER ÖĞRENCİ
KİMLİK KARTI
STAJYER ÖĞRENCİ
KİMLİK KARTI
Adı:
Adı:
Soyadı:
Soyadı:
Branşı:
Sınıfı:
Branşı:
Sınıfı:
ÖZEL MELİKGAZİ
ÖZEL REŞHA
ANADOLU
SAĞLIKMESLEK LİSESİ
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
STAJYER ÖĞRENCİ
KİMLİK KARTI
STAJYER ÖĞRENCİ
KİMLİK KARTI
Adı:
Adı:
Soyadı:
Soyadı:
Branşı:
Sınıfı:
Branşı:
Sınıfı:
(DİĞER OKULLARIN)
STAJYER ÖĞRENCİ
KİMLİK KARTI
Adı:
Soyadı:
Branşı: Sınıfı:
77
5. HASTANEMİZDE STAJ YAPAN TÜM ÖĞRENCİLERİN UYMASI
GEREKEN KURALLAR
*Hastanemiz tarafından bütün okullara ayrı ayrı
renklerde oluşturulan “Stajyer Öğrenci Yaka
Kartlarının”, bütün stajyer öğrenciler tarafından (ATT,
Tıbbi Sekreter, Radyoloji, Laboratuvar vs. ) mesai
saatleri içerisinde takılması zorunludur. Yaka
kartlarının olmadığı tespit edilen öğrenciler, o gün
hastaneye kabul edilmeyecektir. Yaka kartlarının,
formaların ceplerinde değil, formaların dış kısmında
görünür şekilde takılı olması gerekmektedir.
STAJYER ÖĞRENCİ
KİMLİK KARTI
Adı:
Soyadı:
Branşı:
Sınıfı:
*Tüm stajyer öğrenciler, okul başlamadan önce Hepatit
Tahlillerini yaptırmalı ve doktoruna sonuçlarını
göstermelidir (tahlil kâğıdına, doktoru tarafından
aşılanmasına gerek vardır ya da aşılanmasına gerek
yoktur şeklinde ifade yazılmalıdır) daha sonra tahlil
kâğıtları okul müdürlüklerine verilmelidir. Okul
müdürlükleri tarafından hazırlanan “Hepatit Aşılanma
Durumu Formlarının” , okulların açılmasından en geç 1
ay içerisinde hastanemize resmi yolla gönderilmesi
zorunludur.
*Öğrenciler mesai saatlerine uymak zorundadırlar.
İmzalar sabah 08.00, akşam 16.00’da atılmalıdır.
Erkenden atılan ve birbiri yerine atılıp tespit edilen
imzalar dikkate alınmamaktadır. Bu durum tüm okullar
ve branşlar için geçerlidir.
*Mesai saatlerinde, hastane sınırları içerisinde sigara
içilmesi yasaktır. Sigara içildiği tespit edilen öğrenciler
için, gerekli uygulamalarda bulunulacaktır.
*Stajyer öğrencilerin, okulların belirledikleri formaları
giymeleri zorunludur. Farklı renklerdeki formaların
giyilmesi yasaktır.
*Stajda bulunulan süre içerisinde, staj kıyafetleri temiz
ve düzgün olmalı, kız öğrencilerin saçları toplu
(yemekhaneye giderken dâhil), erkek öğrencilerin ise
tıraşı düzenli yapılmış olmalıdır. Başörtüsü takan kız
öğrencilerin
başörtülerinin
rengi
sadece
beyaz/lacivert renkte olmalı, farklı renklerde
(kırmızı, yeşil vs.) olmamalıdır.
*Tüm stajyer öğrencilerinişletmelerde görev yapan
personelin katıldığı grev ve benzeri olaylara
katılamazlar.
8
*Stajyer öğrencilerin hastane bahçesinde gereksiz
yere dolaşmaları, abartılı el kol hareketleri, yüksek
sesli
gülüşmeleri
vs.
yasaktır.
Ayrıca
servislerde/birimlerde birbirleri ve diğer çalışanlarla
iletişimleri saygı çerçevesinde olmalıdırlar.
*Sorumlu
hemşirenin
izni
olmadan
servis
terkedilmemelidir. Stajyer öğrencilerin öğle araları
olmayıp, yemek yedikten sonra tekrar bulundukları
birime/servise dönmelidirler.
*Hasta güvenliği açısından öğrencilerin tek başına ilaç
hazırlama, tedavi yapma ve laboratuvar numunesi
alma yetkileri yoktur. Yanlarında mutlaka hastadan
sorumlu olan hemşire bulunmak zorundadır. Stajyer
öğrenciler, çalıştıkları bölümlerde kullanılan tıbbi
cihazları tek başlarına kullanamazlar. Ayrıca delicikesici alet yaralanmalarında, Enfeksiyon Kontrol
Hemşirelerine haber verilmelidir.
*Hasta yakınlarına hasta hakkında bilgi veremezler.
Bilgi almak isteyen hasta yakınlarını, ilgili hemşire veya
doktora yönlendirmek zorundadırlar. İşletme ve
hastalara ait özel bilgileri başkaları ile paylaşamazlar.
*Servislerde ve hastane sınırları içerisinde kameralı
cep telefonu kullanımı yasak olup, diğer cep
telefonlarının ise mümkün olduğunca az kullanılması
gerekmektedir.
*Stajyer öğrenciler, işletme kurallarına uymak
zorundadırlar. Kurallara uymayan, çalışmaların
düzenini bozacak tavır ve davranışlarda bulunan
öğrenciler hakkında “milli eğitim bakanlığı orta
öğretim kurumları ödül ve disiplin yönetmeliği
hükümleri” uygulanır.
*Alınan raporların ve izinlerin, Eğitim Birimine bir
nüshasının getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm
stajyer öğrenciler, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesine bağlı tüm kliniklerde staj yapmaları için
gönderilebilirler.
9
6. EL HİJYENİ
HER HASTAYA İNFEKTE OLDUĞU
KABUL EDİLEREK YAKLAŞILAMALI!
HASTANE ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMEDE EN
UCUZ VE EN ETKİLİ YÖNTEM “EL YIKAMADIR”.
Kanla, her tür vücut sıvısı ve ter dışında
her tür vücut salgısı ile mukozayla,
bütünlüğü bozulmuş ciltle temas
sırasında eldiven giyilmeli, eldiven
yırtılırsa derhal değiştirilmeli, eldiven
çıkarıldıktan sonra eller yıkanmalıdır ve
ellerde açık yara varsa kapatılmalıdır.
Tüm önlemlere rağmen delici kesici
alet yaralanması meydana gelmiş ise;
yara bol su ve sabunla yıkanmalı,
sonrasında ise cilt antiseptiği ile
temizlenebilir.
7. ATIK YÖNETİMİ
10
8. DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI
11
9. BİLGİ GÜVENLİĞİ
Bilgi Güvenliği;Kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek
aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş
çaplı tehditlerden korunmasını sağlamaktır.
Bilgi Güvenliğinin Temel Amacı;
 Mahremiyet ve gizliliğin korunması,
 Yetkisiz erişimin engellenmesi,
 Veri bütünlüğünün korunması,
 Sistemin devamlılığının sağlanmasıdır.
Bilgi Güvenliği İlkeleri;
 Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla
yapılan bilgi alışverişlerinde kuruma ait bilginin gizliliğini
sağlamalı,
 Kurum içi bilgiler yetkisiz olarak 3.kişilere iletilememeli,
 Kurum bilişim kaynakları, T.C. yasalarına ve bunlara bağlı
yönetmeliklere
aykırı
faaliyetler
amacıyla
kullanılamamalıdır.
*GİZLİLİK
*BÜTÜNLÜK
*SÜREKLİLİK
Bu nedenle tüm stajyer öğrenciler, işletme ve hastalara ait
özel bilgileri başkaları ile paylaşamazlar.
TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ…
EĞİTİM BİRİMİ
12
10.İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Sanayi Mah. Atatürk Bulvarı Hastane Cad. No:78 38010 Kocasinan/KAYSERİ
TEL : 0(352) 336 88 84
: 0(352) 336 88 88
: 0(352) 320 57 43
: 0(352) 320 59 50
FAX: 0(352) 336 88 57
E-POSTA: kayserieah @ saglik.gov.tr
www.kayserieah.saglik.gov.tr“
Stajyer Öğrenci Uyum Eğitim Rehberi’ ne Hastanemiz Web sitesinden
ulaşabilirsiniz.”
13
Download

Stajyer Öğrenci Uyum Eğitim Rehberi