SB Plant Invigorator
Bahçecilikte
Lider
SB Plant Invigorator
Zararlılardan uzak sağlıklı
büyüyen ürün
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
JJ
Beyaz sinek, yün biti ve külleme karşı çok etkili
Yaprak besleme
Direnç gelişimde negatif değişme yok
Dökülme özelliği yok
Biyolojik olarak parçalanıyor
Bitkinin dayanıklılığını artırıcı
MRL içermez
Ürün özellikleri
Genel isim : Urea, Di amide of carbonic acid
İşleyiş
: Fiziki anlamda
Çözülüm : Su içinde çözülüyor
Paket
: 1ltr ve 5ltr plastik şişeler
Mücadele
Beyaz sinek
Gün geçtikçe kontrol altında tutulması zorlaşıyor. Mevcut olan
mücadele maddeleri genelde bu sineklerin larva durumunda
ve yumurta anında etkili, oysa SB Plant Invigorator yetişkin
beyaz sineklere karşıda etkilidir. Bu sebebten bu maddelere
ilave edilen SBI ile mücadelede çok daha etkili bir netice elde
edilir. Bunun yanında SBI bitkinin direncininde fazlalaşmasında
faydalıdır. Beyaz sinek’in düşük miktarda görüldüğü yerlerde
yalnız olarakta SBI kullanılabilinir.
Un biti
Saklı olması mücadeleyi zorlaştırır ve tüylü üst örtüsü kolayca
saklanmasını sağlar. Kimyasal mücadelede kendiliğinden
dökülen ek bir madde ilave edilir. SBI’nin bu özelliği ile iki işlev
kombine edilmiştir. SBI sayesinde bu tüylü tabaka etkisini
yitirir ve bu sayede zararlıların korunağı gider ve mücadele
maddesinin etkisi boğulma ile yok olur. SBI diğer maddeler ile
kullanıldığında etkisi daha da fazla olur ve mücadelede başarı
yüksektir. Düşük miktar zararlı bulunan ortamlarda SBI tek
olarakta kullanılabilinir. Her kullanımda bitkinin dayanıklılığı
güçlenir. Bunun yanında SBI yaprak biti, trip ve spint’e karşı da
etkisi vardır.
Külleme karşı hem önleyici hemde iyileştirici
Gül üreticilerinin en büyük zararlılarından olan küllenme
mücadelesi zordur. Ancak SBI yaprak üzerinde bulunan aktif
olan küllenmenin temizlenmesini ve bitkinin güçlenmesini
sağlar. Bu uygulamanın yapılmasından sonra bitki uzun süre
küllenmeye karşı dayanıklılığını korur ve bu sayede küllenmeye
karşı mücadelede kullanılan kimyasal madde kullanılımı azalır.
SBI’nin etkisi hem önleyici hemde iyileştiricidir.
Integre olma durumu
SBI yapraklar nemli olduğu sürece aktif durumdadır. Bu doğal
düşmanlar ortamın kuru olması durumunda direk tekrar
harekete gecer.
Pratikte bu maddenin, roofmijtlara karşı, Pyhtoseiulus
persimilis, Amblyseius cucumeris, Amblyseius swirskii
ve Hypoaspis miles’lara karşı güvenli olduğu görülmüş.
Macrolophus ve Orius üzerinde SBI’nin hafif bir etkisi var.
Royal Brinkman
Kullanım miktarı
Standart kullanım % 0,2 (200ml./100 litre su)
Hastalıklı yere ulasması icin maddenin yeterli sıvı ile karıştırılıp
püskürtülmesi gereklidir. Düşük volüm
püskürtme teknikleri ve damlama sistemlerinde kullanma
tavsiye edilmez.
Nerelerde kullanılır
SBI her türlü üründe kullanlılabilir.
Gerek serada gerekse açık alan ekim yapan çiftçilerimizde
SBI´yi kullanabilirler.
Eğer ilk defa kullanıcaksa her zaman böyle bir durun karşısında
belirli bir alanda deneme yapılması tavsiye edilir.
Kişisel koruyucu kıyafet ve yüz koruyucuları
SBI’nin uygulanması esnasında özel kıyafet ve maskeler
kullanılmalı.
Tavsiye ve bilgi:
SBI hakkında daha fazla bilmek isteermisiniz? Tavsiye ve bilgi
için her zaman size en yakın Brinkman temsilcisi ile irtibat
kurabilirsiniz.
Uygulama Tecrübeleri
Beyaz sinek
Çeşitli ürünlerde, örneğin; gül, gerba, dilek, domates ve
salatalık’ta çok etkili sonuçlar alındı. Düşük oranda zararların
bulunduğu ortamlarda SBI solo olarak uygulama yapılmış
vebu sayede beyaz sinek’in sera içinde çoğalmasının önüne
geçilmiştir. Sera içinde yoğun olarak görülmesi durumunda
diğer mücadele maddeleri ile kombine edilerek kullanıldığında
da hızlı ve efektif olarak sonuç alınmıştır.
Külleme
SBI gül üreticileri tarafından iyi sonuçlar alarak
kullanılmaktadır. Elde edilen tecrübeler bitkilerin kış aylarında
daha az güçlü olduğunu ve bu sebebten daha hassas
olduğunu göstermektedir. Bu hassaslık zararlılar ile mücadele
maddelerinden dolayıda serada bu dönemlerde görülebilir. Bu
sebebten SBI kullanımıda daha düşük dozajda olmalı (100150ml).
Yün biti
En iyi sonuçlar SBI’nin diğer mücadele maddeleri ile kombine
edilmesi ile elde ulaşılır. SBI’nin uygulanmasından sonra SBI’nin
etkisi gözle görülebilir. SBI’nin etkisinin uzun süreli olduğu
da tesbit edilmiştir. Yeşil ve açmakta olan saksı bitkilerinde,
domates, gül ve gerba’da SBI ile diğer mücadele maddelerinin
kombinasyonu bu zaralı ile mücadelede en etkili çözümdür.
Royal Brinkman
Bahçecilikte
Lider
Experiences from growers
Whitefly
In several crops such as rose, gerbera, poinsettia, strawberry,
tomato, and cucumber, very good results have been obtained
with controlling whitefly. During low pest pressure good
results are achieved by solely spraying SBI. During high pest
pressure great results have been obtained in short notice
when SBI was mixed with other chemicals.
Powdery Mildew
By now SBI is already widely used in roses in a very successful
way. Experience shows that the plants are more sensitive in
winter and therefore a lower dosage is being advised during
this period of time. (100-150 ml, or 3.38-5.07 oz)
Mealybug
The best results with SBI are being achieved mixing the
product with existing chemicals. Adding SBI increases the
effect of the application and this effect is clearly visible. It has
also become apparent that SBI has a long lasting effect on
mealybug. In green and flowering plants, tomato, rose, and
gerbera, mealybug is already controlled effectively using this
method.
Royal Brinkman Turkey | Brinkman Tarım • Toptancılar Birliḡi Sitesi 102 Ada B Blok No:7 • Dӧṣemealtı – Antalya • T. 0539 691 50 60 • T. 0532 156 15 00
Download

SB Plant Invigorator Zararlılardan uzak sağlıklı