T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞEĞLENDİRME
PLANI
YAYIN TARİHİ:
15 KASIM 2012
REVİZYON NO/TARİH:
00/
SAYFA 1/1
ÖZ
DEĞERLENDİRME
EKİP
DEĞERLENDİRME
YAPILACAK KONULAR
PLANLANAN ÖZ
DEĞERLENDİRME
.DÖNEM
TARİHİ/ GERÇEKLEŞEN
. DÖNEM ÖZ
DEĞERLENDİRME
TARİHİ
YÖNETİM HİZMETLERİ
NAZİK BOYDAK
CANAN
KAYAPALI
KEZİBAN
T.BİRİŞİK
SELÇUK TOPAL
YÖNETİM HİZMETLERİ
SHKS DEĞERLENDİRME
KRİTERLERİ
03.11.2014-09:00/
680
KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ
ENFEKSİYONLARIN
KOONTROLÜ VE
ÖNLENMESİ
ECE ERGÜN
CANAN
KAYAPALI
MEHSER KURU
SELÇUK TOPAL
ENFEKSİYONLARIN
KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ
SHKS DEĞERLENDİRME
KRİTERLERİ
03.11.2014-10:00/
90
ADSM
ENFEKSİYON
KONTROL
BİRİMİ
TESİS YÖNETİMİ
NAZİK BOYDAK
ATİKE BİLGİÇ
OKUR
KEZİBAN
T.BİRİŞİK
ÜLKÜ ÖZDEMİR
TESİS YÖNETİMİ SHKS
KRİTERLERİ
03.11.2014-11:00/
130
ADSM TEKNİK
ATÖLYE
ACİL DURUM VE AFET
YÖNETİMİ
NAZİK BOYDAK
CANAN
KAYAPALI
MEHSER KURU
ÜLKÜ ÖZDEMİR
ACİL DURUM VE AFET
YÖNETİMİ SHKS
STANDARTLARI
03.11.2014/13:00
85
ADSM SİVİL
SAVUNMA
BİRİMİ
BİLGİ YÖNETİMİ
ECE ERGÜN
ATİKE BİLGİÇ
OKUR
KEZİBAN
T.BİRİŞİK
03.11.2014/14:00
140
ADSM BİLGİ
İŞLEM BİRİMİ
03.11.2014/15:00
55
ADSM SARF VE
DEMİR BAŞ
DEPOSU
04.11.2014/09:00
65
ADSM ATIK
YÖNETİMİ
SORUMLULARI
VE ATIK
KONTEYNIRLA
RI
STOK YÖNETİMİ
ATIK YÖNETİMİ
ECE ERGÜN
ATİKE BİLGİÇ
OKUR
MEHSER KURU
ÜLKÜ ÖZDEMİR
NAZİK BOYDAK
CANAN
KAYAPALI
KEZİBAN
T.BİRİŞİK
SELÇUK TOPAL
BİLGİ YÖNETİMİ SHKS
STANDARTLARI
STOK YÖNETİMİ SHKS
STANDARTLARI
ATIK YÖNETİMİ SHKS
STANDARTLARI
DEĞERLENDİRME
PUANI
ÖZDEĞERLENDİRLME
YAPILACAK HİZMET
KALİTE STANDARTLARI
BÖLÜMLERİ
BÖLÜM TOPLAM
PUANI
DOKÜMAN KOD:
YÖN. PL.03
ÖZDEĞERLENDİ
RME YAPILACAK
BİRİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MERSİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
2014 YILI 2. DÖNEM ÖZDEĞEĞLENDİRME
PLANI
YAYIN TARİHİ:
15 KASIM 2012
REVİZYON NO/TARİH:
00/
SAYFA 1/1
ÖZ
DEĞERLENDİRME
EKİP
DEĞERLENDİRME
YAPILACAK KONULAR
PLANLANAN ÖZ
DEĞERLENDİRME
.DÖNEM
TARİHİ/ GERÇEKLEŞEN
. DÖNEM ÖZ
DEĞERLENDİRME
TARİHİ
POLİKLİNİK
HİZMETLERİ
ECE ERGÜN
ATİKE BİLGİÇ
OKUR
MEHSER KURU
SELÇUK TOPAL
POLİKLİNİK HİZMETLERİ
SHKS DEĞERLENDİRME
KRİTERLERİ
04.11.2014/10:00/
280
ADSM
POLİKLİNİKLER
İ
PROTEZ
LABORATUARI
NAZİK BOYDAK
CANAN
KAYAPALI
KEZİBAN
TEKDEMİR
BİRİŞİK
SELÇUK TOPAL
ECE ERGÜN
ATİKE BİLGİÇ
OKUR
MEHSER KURU
ÜLKÜ ÖZDEMİR
PROTEZ LABORATUARI
SHKS DEĞERLENDİRME
KRİTERLERİ
04.11.2014/11:00/
170
ADSM PROTEZ
LABORATUARI
GÖRÜNTÜLEME
HİZMETLERİ SHKS
STANDARTLARI
04.11.2014/13:00/
165
ADSM
GÖRÜNTÜLEME
BİRİMİ
STERİLİZASYON
HİZMETLERİ
ECE ERGÜN
CANAN
KAYAPALI
KEZİBAN
T.BİRİŞİK
ÜLKÜ ÖZDEMİR
STERİLİZASYON
HİZMETLERİ SHKS
STANDARTLARI
04.11.2014/14:00/
170
ADSM
STERİLİZASYO
N BİRİMİ
HASTA DOSYASI VE
ARŞİV HİZMETLERİ
NAZİK BOYDAK
CANAN
KAYAPALI
MEHSER KURU
ÜLKÜ ÖZDEMİR
HASTA DOSYASI VE ARŞİV
HİZMETLERİ SHKS
STANDARTLARI
04.11.2014/15:00/
30
ADSM ARŞİV
BİRİMİ
KALİTE
İNDİKATÖRLERİ
NAZİK BOYDAK
CANAN
KAYAPALI
KEZİBAN
TEKDEMİR
BİRİŞİK
KALİTE İNDİKATÖRLERİ
SHKS STANDARTLARI
04.11.2014/16:00/
80
KALİTE
YÖNETİM
BİRİMİ
ENFEKSİYON
BİRİMİ
GÖRÜNTÜLEME
HİZMETLERİ
HAZIRLAYAN
Keziban T.BİRİŞİK
Kalite Yönetim Direktörü
DEĞERLENDİRME
PUANI
ÖZDEĞERLENDİRLME
YAPILACAK HİZMET
KALİTE STANDARTLARI
BÖLÜMLERİ
BÖLÜM TOPLAM
PUANI
DOKÜMAN KOD:
YÖN. PL.03
HAZIRLAYAN
DT.Mehser KURU
ADSM Sorumlu Hekim
ONAYLAYAN
Dt.Selvi KOCA
Başhekim
ÖZDEĞERLENDİ
RME YAPILACAK
BİRİM
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
BAŞHEKİM
Download

tc sağlık bakanlığı mersin ağız ve diş sağlığı merkezi 2014 yılı 2