SALON A
SALON B
SALON C
07:00 - 07:40
PRATİK KURS – IV
KONTİNANS: Nasıl yapıyorum?
- Video sunumları
Oturum Başkanları: Şinasi
Yavuz Önol, Demokan Erol
08 KASIM 2014,CUMARTESİ
07:00 – 07:10
Midüretral Slingler
Volkan İzol
07:10 - 07:20
Ön Onarım
İlker Şen
07:20 – 07:30
Artifisyel Üretral Sfinkter
Adnan Şimşir
07:30 – 07:40
Vezikovajinal Fistül Onarımı
Ali Ersin Zümrütbaş
08:00 – 09:50
OTURUM – V
Oturum Başkanları: Osman İnci, İlhan Erkan
08:00 - 08:20
Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri
Tedavisinde Yeni Ajanlar ve Sağ Kalıma Etkileri
Bertrand Tombal
08:20 - 08:40
Kas İnvaziv Olmayan Mesane Kanserinin
Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar
George Thalmann
08:40 - 09:10
Erkek İnfertilitesinde Hipogonadizmin Yeri
Gert Dohle
09:10 - 09:30
Metastatik Prostat Kanserinin Tedavisi /
Hormonal Tedavinin Etki Mekanizması
Bertrand Tombal
SALON D
SALON E
07:00 - 07:45
PRATİK KURS – V
ANDROLOJİ
Oturum Başkanları: Adil Esen
07:00 - 07:45
PRATİK KURS - VI
LAPAROSKOPİNİN TEMELLERİ
Oturum Başkanı : Sinan Sözen
TUR-ED: Teknik Detaylar
Hamdi Özkara
Oda Yerleşimi-Cerrahiye HazırlıkEnstrümanlar
Çetin Demirdağ
TESE Nasıl Yapılmalı ve
Başarısız Olgularda Ne
Yapmalı?
Emre Bakırcıoğlu
Laparoskopik Giriş ve Çıkış
Haluk Akpınar
Komplikasyonlardan Kaçınmak İçin
İpuçları
Haluk Akpınar
SALON A
SALON B
SALON C
09:30 - 09:50
Azalmış Aktiviteli Mesane
George Badlani
08 KASIM 2014,CUMARTESİ
09:50 - 10:30
PANEL – III
Kadınlarda Pelvik Rekonstrüktif Cerrahilerde
Kullanılan Meşe Bağlı Komplikasyonların
Tedavisi
Moderatör: George Badlani
John Heesakkers, Ervin Kocjancic
10:30– 11:00
Kahve Arası
11:00 - 12:00
OTURUM - VI
Olgular Eşliğinde Renal Transplantasyon
Oturum Başkanları: Fazıl Tuncay Aki, Hakan
Vuruşkan
11:00 - 11:20
Mesane Problemli Hastalarda Renal
Transplantasyon
Yarkın Kamil Yakupoğlu
11:20 - 11:40
Donör Nefrektomide Dikkat Edilecek Noktalar
Yakup Kordan
11:40 - 12:00
Alıcı Cerrahisinde Dikkat Edilecek Noktalar
Burak Koçak
12:00 - 12:30
KARŞITLIK – III
Prematür Ejakülasyon
Oturum Başkanı : Emre Akkuş
12:00 - 12:15
Medikal Tedavi
Adil Esen
12:15 - 12:30
Psikoterapi
Cem İncesu
SALON D
SALON E
SALON A
SALON B
SALON C
SALON D
SALON E
12:30 - 13:15
UYDU SEMPOZYUMU - İBRAHİM ETHEM
ULAGAY
ERKEN BOŞALMANIN ÇİFTLER ÜZERİNE ETKİSİ
VE DAPOKSETİN
Moderatör: Bülent Alıcı
Konuşmacılar: Adil Esen, Emre Akkuş
08 KASIM 2014,CUMARTESİ
13:15 - 14:15
Öğle Yemeğİ
14:15 - 15:00
KUBİLAY İNCİ GENÇ AKADEMİSYEN ÖDÜL
SUNUMLARI
15:00 - 15:45
ÜROLOJİ UZMANLARININ HUKUKİ
SORUMLULUKLARI
Üroloji Hekiminin Hukuksal Sorumlulukları
Av. Abdullah HIZAL - Ürolojik Cerrahi Derneği
Hukuk Müşaviri
15:45 - 16:45
SERBEST BİLDİRİLER- XIII
Oturum Başkanları: Ferruh Şimşek, Sagfettin
Kaya
SP 125 – SP 139
16:45 – 17:45
SERBEST BİLDİRİLER- XIV
Oturum Başkanları: Ahmet Özgür Güçtaş, Hasan
Cem Irkılata
SP 170 – SP 184
15:45 - 16:45
SERBEST BİLDİRİLER - XV
Oturum Başkanları: Tufan
Tarcan, Hasan Erdal Doruk
SP 140 – SP 157
16:45 – 17:45
SERBEST BİLDİRİLER - XVI
Oturum Başkanları : Cüneyd
Özkürkcügil, Tahsin Turunç
SP 185 – SP 198
15:45 - 16:45
SERBEST BİLDİRİLER - XVII
Oturum Başkanları: Mustafa
Özgür Tan, Temuçin Şenkul
SP 155 – SP 169
16:45 – 17:45
SERBEST BİLDİRİLER - XVIII
Oturum Başkanları: Süleyman
Ataus, Tulga Eğilmez
SP 199 – SP 213
15:45 - 17:45
KURS - V
ÜROONKOLOJİ - PROSTAT
KANSERİ: OLGULAR
EŞLİĞİNDE İNTERKATİF KURS
15:45 – 16:30
Lokalize Prostat Kanseri
Oturum Başkanı : Ferruh
Zorlu
Bülent Akdoğan, Haydar Kamil
Çam
16:30 – 17:15
Lokal - İleri Prostat Kanseri
Oturum Başkanı : Çağ Çal
Cavit Can, Barış Kuzgunbay
15:45 - 17:45
KURS - VI
ANDROLOJİ: OLGULAR EŞLİĞİNDE
İNTERKATİF KURS
Erektil Disfonksiyon ED'li Hastalarda
Kombinasyon Tedavileri
Oturum Başkanı : Adil Esen
Sezgin Güvel, Tahir Turan
Üretral Rekonstrüksiyon
Oturum Başkanı : Bülent Alıcı
Oktay Demirkesen, Aziz Peker, Şinasi
Yavuz Önol, Levent Emir
SALON A
SALON B
08 KASIM 2014,CUMARTESİ
17:45 – 18:30
VİDEO OTURUM – IX
Oturum Başkanları: Rasin
Özyavuz, Mustafa Aldemir
VS 048 – VS 053
SALON C
17:45 – 18:30
VİDEO OTURUM – X
Oturum Başkanları: Mesut
Gürdal, Barbaros Başeskioğlu
VS 054 – VS 059
SALON D
SALON E
17:15 – 17:45
Kastrasyon Dirençli
Metastatik Prostat Kanseri
Oturum Başkanı : Sevil
Bavbek
Yakup Kordan, Tevfik Murat
Koşan
17:45 – 18:30
VİDEO OTURUM – XI
Oturum Başkanları : İzzet
Koçak , Ali Beytur
VS 060 – VS 065
17:45 – 18:30
VİDEO OTURUM – XII
Oturum Başkanları: Aydın Yenilmez,
Adnan Gücük
VS 066 – VS 070
SALON F
17:45 – 18:30
VİDEO OTURUM – VIII
Oturum Başkanları: Gürhan Günaydın,
Alp Özgür Akdemir
VS 042 – VS 047
21:00 – 21:30
Ödül Töreni
21:30
Kapanış Partisi
Download

8 kasım 2014, cumartesi - 2. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi