Arka uç uyarlamaları
Arka çıkıntı uyarlamalı uzunluğu
Arka çıkıntı uyarlamalı uzunluğu
Arka çıkıntının müsaade edilen uzunluğu, tekerlek konfigürasyonu ve süspansiyon
tipi gibi faktörlere bağlıdır. İlgili araç için istenebilecek ölçü detayları ile alakalı olarak Scania bayiniz ile görüşün.
BEP-L020
min
max
328 306
Arka uzantı, 780 mm ve 5.200 mm sınır değerler arasındaki 10 mm'nin katları şeklinde artan ölçülerde fabrikadan sipariş edilebilir (resme bakınız).
Uyarlamalı bir arka çıkıntıya sahip araçlarda, şasi elemanı ucu mutlaka dikeydir,
yani şasiye diktir.
Arka kısım (BEP-L020) için aşağıdaki uzunluklar sipariş edilebilecek uzunluklara
örnek olarak verilebilir:
BEP-L020
2.100 mm
2.110 mm
2.120 mm
2.130 mm
Varyant kodu
1537GL
1537GM
1537GN
1537GP
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
1 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Çeki kanca traversi tasarımı
Çoğu kombinasyon için delik düzeni
Scania çeki kanca traversinin, üstyapı adaptasyon braketleri ve alt koruma ile altı
farklı kombinasyonda takılmalarını kolaylaştıran bir delik düzeni bulunmaktadır.
Şasi elemanlarına ilave delikler açmaya gerek yoktur.
Scania DB 75V ve DB 35V çeki kanca traversleri 94/20/EC'ye uygun olarak sertifikalanmıştır. DB 7A ve DB 5A ECE-R55'e göre sertifikalandırılmıştır.
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
Şasi seri numarası
2015-04-01 -
351 866
351 877
Södertälje
Zwolle
Angers
DB 7A
DB 5A
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
2 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Şasi seri numarası
- 2015-03-31
-
DB 75V
DB 35V
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
313 916
313 914
Södertälje
Zwolle
Angers
Çeki kanca traversleri ve onların boyuna konumlandırılmaları ile ilgili daha fazla
bilgi için parçaların talimatları ile birlikte üstyapı adaptasyon braketleri ve delik düzenleri talimatlarına bakınız.
313 915
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
Silpa
3 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Kapalı kaplin
336 128
Kapalı kaplin (CCT, Kapalı Kaplinli Römorklar) toplam araç uzunluğu üzerinde kısıtlamaların bulunduğu durumlarda kamyonları ve römorkları birbirine bağlamak
için özel olarak tasarlanmış bir uyarlamalar/bileşenler grubuna verilen addır. Kapalı
kaplinli yarı römorklar için özel sipariş olarak çeki kanca travers DBI'sı mevcuttur.
Daha fazla bilgi için bir Scania bayisiyle temasa geçin.
DBI
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
4 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Bir çeki kanca traversi seçilmesi
Araç çeki kanca traversli olarak veya olmadan sipariş edilebilir.
Çeki kanca traversi ve arka alt koruma bazı konumlarda sabitleyiciyi paylaşabilirler.
Alt koruma taşıma montajlıysa, çeki kanca traversi de öyledir. Alt korumanın tipine
ve seçilen çeki kanca traversine bağlı olarak taşıma çeşitlilik gösterir.
Farklı tipte çeki kanca traversleri için değişken kodları bu belgedeki Değişken kodları başlığı altında verilmektedir.
Römork tipi ve nakledilecek ürünleri dikkate alarak bir çeki kanca traversi seçin.
Çeki kanca traversleri D, Dc, S ve V değerleri planlı katar treni için hesaplanmış değerleri aşmamalıdır.
Bu değerlerin nasıl hesaplanacağı konusunda daha fazla bilgiyi Çekme ünitesi belgesinde bulabilirsiniz.
ÖNEMLİ!
Scania çeki kanca traversine matkapla delik açılamaz veya kaynak yapılamaz.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
5 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
Södertälje
Zwolle
Angers
Çeki kanca traversi
D değeri (kN)
Dc değeri (kN)
S değeri (kg)
V değeri (kN)
JK boyutua (mm)
Şasi seri numarası
2015-04-01 DB 7A
190
130
1.000
75
223
DB 5A
130
90
1.000
35
173
a. JK ölçüsü, ön çeki kanca traversi tespit deliği ile römork kaplin
ataşmanı yanındaki çeki kanca traversi iç kısmı arasındaki
mesafedir. Römork kaplin ataşmanından çeki kanca traversinin
duvar kalınlığı: DB 7A için 30 mm, DB 5A için 18 mm.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
6 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
Södertälje
Zwolle
Angers
Çeki kanca traversi
D değeri (kN)
Dc değeri (kN)
S değeri (kg)
V değeri (kN)
JK boyutuc (mm)
Römork kaplini delik düzeni
Şasi seri numarası
- 2015-03-31
-
190
130
1.000
75
208
DB 35V DBI
DB 75Va
190
190
190
138
141
130
150
141
92
141
2.000
1.000
1.000
1.000 1.000
63
50
63
35
63
208
208
208
202
119d
ISO 3584'e (160 x 100 mm) uygun
Silpab
210
a. Her kolon bir sertifikalı kombinasyonu gösterir.
b. Silpa çeki kanca traversi hakkında daha fazla bilgi için Scania bayiniz ile görüşün.
c. JK ölçüsü, ön çeki kanca traversi tespit deliği ile römork kaplin ataşmanı yanındaki çeki kanca traversi iç kısmı arasındaki
mesafedir. Römork kaplin ataşmanından çeki kanca traversinin duvar kalınlığı: DB 75V için 22 mm, DB 35V için 16 mm.
d. 144 mm'ye ayarlanabilir.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
7 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Dikey tespit pozisyonu
Çeki kanca traversinin dikey pozisyonu aşağıdaki şekilde belirtilir:
•
•
•
•
Merkeze monte edilmiş
Yarı sabitlenmiş
Tamamen sabitlenmiş
Alçak sabitlenmiş1
Yarı ya da tam olarak sabit çeki kanca traversleri sipariş edildiğinde, ilgili uç bağlantı
demiri fabrikada takılır. Daha fazla bilgi Uç bağlantı demiri başlığı altında mevcuttur.
1. Sadece kare profildeki uç bağlantı demiri ile birlikte.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
8 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
H
351 867
Södertälje
Zwolle
Angers
Şasi seri numarası
2015-04-01 -
Şasi üst kısmına göre römork bağlama mekanizması yüksekliği (H).
Montaj konumları
A
B
C
D
E
• A: Merkezi monteli, H 167 mm
• B: Yarı sabitlenmiş, H 267 mm
• C: Tam sabitlenmiş, H 364 mm
• D: Alçak sabitlenmiş, H 420 veya 480 mm
351 868
• E: Kapalı kaplinler için, H 482 mm
Not:
M14 vidalarını ilgili somunlarla birlikte 135 Nm + 60°'ye sıkın. 5.000 km'den sonra
bağlantı parçalarını kontrol edip inceleyin.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
9 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
H
313 917
Södertälje
Zwolle
Angers
Şasi seri numarası
- 2015-03-31
-
Şasi üst kısmına göre römork bağlama mekanizması yüksekliği (H).
Montaj konumları
A
B
C
D
E
• A: Merkezi monteli, H 159 mm
• B: Yarı sabitlenmiş, H 279 mm
• C: Tam sabitlenmiş, H 369 mm
• D: Alçak sabitlenmiş, H 420 mm
343 806
• E: Kapalı kaplin için
Not:
M16 vidalarını ilgili somunlarla birlikte 250 Nm'ye sıkın. 5.000 km'den sonra bağlantı parçalarını kontrol edip inceleyin.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
10 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Standartlar
Römork kaplini için yerden yüksekliği ve çekme demiri menteşe noktasını tanımlayan standart örnekleri.
Araçta römork kaplini
900 ± 150 mm
700 ± 150 mm
Römorktaki çekme demiri menteşe nok- Referans
tası
900 ± 100 mm
ISO 11406
700 ± 100 mm
İsveç kaplinleri sınıflandırma kuralları
Vidalı bağlantılar hakkında ayrıntılı bilgi Vidalı bağlantılar belgesinde bulunabilir.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
11 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Boyuna tespit pozisyonu
Södertälje
Zwolle
Angers
Şasi seri numarası
2015-04-01 -
Çeki kanca traversi DB 5A ve DB 7A takılı durumda olacak şekilde, 2 uzunlamasına
pozisyonda sipariş edilebilir. Her bir pozisyon için çeki kanca traversinin hareket ettirilebileceği alternatif pozisyonlu önceden delinmiş delikler bulunmaktadır.
351 869
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
Çeki kanca traversi DB 5A
DB 5A için:
• Çeki kanca traversi şasi ucundan 250 mm uzaklığa takılmışsa, takılması için şasinin ucundan 200 mm uzaklıkta ekstra delik vardır.
• Çeki kanca traversi şasi ucundan 500 mm uzaklığa takılmışsa, şasinin ucundan
200 mm uzaklıktaki sonuncuyla birlikte 50 mm aralıklarla ekstra delikler vardır.
DB 7A için:
• Çeki kanca traversi şasi ucundan 300 mm uzaklığa takılmışsa, takılması için şasinin ucundan 250 mm uzaklıkta ekstra delik vardır.
• Çeki kanca traversi şasi ucundan 600 mm uzaklığa takılmışsa, şasinin ucundan
200 mm uzaklıktaki sonuncuyla birlikte 50 mm aralıklarla ekstra delikler vardır.
Şasinin köşesinden 500 mm uzaklıktaki Silpa çeki kanca traversi de sipariş edilebilir.
Bu çeki kanca traversi hareket ettirilemez.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
12 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Not:
Kare profilli bir uç bağlantı demiri takılmışsa, çeki kanca traversi için sadece şasinin
ucundan 300 mm uzaklıktaki konumda kullanılabilir. Çeki kanca traversini taşımak
mümkün değildir.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
13 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Boyuna tespit pozisyonu
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
Södertälje
Zwolle
Angers
Şasi seri numarası
- 2015-03-31
-
Çeki kanca traversi DB 35V ve DB 75V takılı durumda olacak şekilde, iki uzunlamasına pozisyonda sipariş edilebilir. Her bir pozisyon için çeki kanca traversinin hareket ettirilebileceği alternatif pozisyonlu önceden delinmiş delikler bulunmaktadır.
• Çeki kanca traversi şasi ucundan 340 mm uzaklığa takılmışsa, şasinin ucundan
280 mm ve 220 mm uzaklıkta ekstra delikler vardır.
• Çeki kanca traversi şasi ucundan 580 mm uzaklığa takılmışsa, şasinin ucundan
520 mm, 460 mm, 400 mm, 340 mm, 280 mm ve 220 mm uzaklıkta ekstra delikler vardır
Bunlara ek olarak, şasi ucundan 485 mm uzaklıkta olacak şekilde sipariş edilebilen
Silpa çeki kanca traversi de vardır. Ancak, yeri değiştirilemez.
Not:
Kare profilli bir uç bağlantı demiri takılmışsa, çeki kanca traversi için sadece şasinin
ucundan 340 mm uzaklıktaki konumda kullanılabilir. Çeki kanca traversini taşımak
mümkün değildir.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
14 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Ölçü bilgileri
I
L016
JA
JB
JC
L020
JE
JF
JFc
JG
JK
JL
JT
Z
ZD
L063
L102
Açıklama
Aks mesafesi. İlk ön aksın ortasından ilk tahrik aksına kadar.
Araç kaplininin kaplin ağzının arkasından ve römork kaplin eklentisindeki çeki kanca traversinin iç kısmına kadar olan römork
kaplini çıkıntılı kısmı
Ön çıkıntı. Kabin ön kenarından (tampon) ve ilk ön aksın merkez
hattına kadar
İlk tahrik aksının ortasından şasisinin arka kenarına kadar
İlk tahrik aksının ortasından üstyapının arka kenarına kadar
Römork kaplin ataşmanı ile, çeki kanca traversinin içinden çekme piminin merkezine kadar
İlk arka çekiş aksının merkezinden çeki kanca traversinin ön tespit deliği merkezine kadar
Çekme piminin merkezinden üstyapının arka kenarına kadar
Çekme piminin merkezinden üstyapının arka kenarına kadar. Kapalı çift kabinli araçlar için geçerlidir
Şasinin arka kenarından üstyapının arka kenarına kadar
Çeki kanca traversinin ön tespit deliği merkezinden, römork kaplin ataşmanındaki çeki kanca traversinin içine kadar
İlk arka tahrik aksının ortasından üstyapının alttan koruma arka
kenarına kadar.
İlk tahrik arka dingili ortasından çeki kanca traversi ortasına kadar
Ön aksın ortasından kabinin arka kenarına kadar
Ön aksın ortasından kabinin ön kenarına kadar
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
Z
JB
JA
I
A
JL
351 870
BEP
L011
JT
JT
JB
JE
JF
JK
JK
JF
JE
JC
JC
JL
JA
JG
JF
JC
DKU
351 871
Scania
A
DKU
ZD
15 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çeki kanca traversi tasarımı
Varyant kodları
Çeki kanca traversi, opsi- Varyant kodu
yon
Çeki kanca traversli
1529C
Çeki kanca traverssiz
1529Z
Çeki kanca traversi tipi
DB 7A
DB 5A
Silpa
Merkeze monte
edilmiş
1536T
1536S
1536P
Yarı sabitlenmiş
1536C
-
Tamamen sabitlenmiş
1536D
-
Alçak sabitlenmiş
1536Q
-
Yukarıdakilere ek olarak geri çekilebilir alt koruma dahil olmak üzere kapalı kaplin
çekiciler için özel sipariş olarak çeki kanca traversi sipariş edilebilir. Daha fazla bilgi
için bir Scania bayisiyle temasa geçin.
Tip
DB7 A
DB7 A
DB5 A
DB5 A
Silpa
Çeki kanca traversi konumu
İlave edilen 300 mm
İlave edilen 600 mm
İlave edilen 250 mm
İlave edilen 550 mm
İlave edilen 500 mm
Varyant kodu
3717J
3717P
3717JA
3717PA
3717R
Özel sipariş olarak birçok çeki kanca traversi konumu vardır, daha fazla bilgi için
Scania yetkili satıcısı ile irtibata geçiniz.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
16 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Römork bağlantıları
Römork bağlantıları
D, Dc, S ve V değerlerini hesaplama hakkında daha fazla bilgi için Çekme Üniteleri
belgesine bakın.
Bir römork kaplini seçin
Aşağıdaki tabloda römork kaplinini seçin. Römork kaplini için D, Dc, S ve V değerleri planlı katar treni için hesaplanmış değerleri aşmamalıdır.
Tip
VBG
VBG
Rockinger
Orlandi
Orlandi
Silpa
Ringfeder
Ringfeder
8500
795V
500 66000
EH 501
Lupo 1C
4040
4045
Aşağıdaki- Çekme pimi
ne göre serØ (mm)
tifikalı
94/20/EC
50
94/20/EC
57
94/20/EC
50
94/20/EC
50
45
50
94/20/EC
40
94/20/EC
40
D (kN)
Dc (kN)
190
290
200
220
200
210
137
137
145
140
S (kg)
1 000
1 000
V (kN) JC (mm)
95
56
210
193
177
232
221
JF
DKU
(mm)
330
312
297
345
316
JC
DKU
92
1.000
40
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
175
180
313 921
Tedarikçi
301
298
17 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Römork bağlantıları
351 872
313 924
313 922
313 925
Römork kaplin örnekleri
Rockinger 500B66000
Orlandi EH 501
313 927
Orlandi Lupo 1C
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
Ringfeder 4040
313 928
VBG 795V
313 926
VBG 8500
Silpa
18 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Römork bağlantıları
Varyant kodları
Römork kaplini
Ringfeder 4040 Pim 40
Ringfeder 4045 Pim 40
Rockinger 500B66530
VBG 8500 Pim 50
VBG 795V Pim 57.5
Orlandi LUPO 1C
Orlandi EH 501
Silpa
Römork kaplini yok
Varyant kodu
1540S
1540U
1540T
1540C
1540M
1540G
1540H
1540R
1540Z
Daha fazla römork bağlama mekanizması özel olarak sipariş edilebilir. Daha fazla
bilgi için bir Scania bayisiyle temasa geçin.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
19 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Römork bağlantıları
Römork bağlantıları
351 874
351 873
Bu resimler birkaç bağlantı örneği göstermektedir.
Kıtasal yapı
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
Nordic (kuzey) yapısı
20 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Römork bağlantıları
Bağlantı tipleri
Tablolar seçilebilir bağlantıları ya da aydınlatma ve frenler için bağlantı kombinasyonlarını göstermektedir.
Aydınlatma
Tip (tanımı)
1x7 pim (24 N) ISO1185
1x15 pim ISO12098
Pim sayısı
1x7 (24 N)
1x15
Standarda uyuyor
ISO 1185
ISO 12098
Frenler
Tip (tanımı)
ISO
Duomatic
BSI
Fren
ABS
EBS
Pim sayısı
5a
7
a. ABS frenindeki bir eleman onu 5 pimli
yapar.
Römork freni bağlantısı seçilmişse ve araç bir ABS/EBS fren sistemine sahipse, fabrikada bir ISO 7638 bağlantısı takılır.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
21 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Römork bağlantıları
Varyant kodları
Römork bağlantısı
Kıtasal yapı
Nordic (kuzey) yapısı
Varyant kodu
1556A
1556B
Römork bağlantı ara parçası
Şasi arka ucunda bulunur
Ara parça yok
Varyant kodu
1369B
1369Z
Römorkların elektrik bağlantısı
Soket 1x7
Soket 1x15
Bağlantı yok
Varyant kodu
664A
664D
664Z
Römork fren elektrik bağlantısı
ISO
Duomatic
BSI
Bağlantı yok
Varyant kodu
463A
463D
463C
463Z
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
22 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Römork bağlantıları
ADR (Tehlikeli malların yollarla taşınması ile ilgili
AB anlaşması).
Tehlikeli ürünler nakleden araçlar fabrikadan ADR sınıfı araçlar olarak sipariş edilebilir.
Kuzeyli Avrupalı konfigürasyonların her ikisi ADR sınıfına uyumlu biçimde mevcuttur. Bununla birlikte bu durumda ADR uyumlu römork bağlantıları seçilmelidir.
• Socket 1x7 (varyant kodu 664A) aşağıdaki ADR versiyonları için gereksinimleri
karşılamaktadır:
– EX/II
– AT
– OX
• Socket 1x15 (varyant kodu 664D) tüm ADR versiyonları için gereksinimleri karşılamaktadır.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
23 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Çekme demiri
Çekme demiri
Genel
Çekme demirleri araçların ve römorkların geçiçi olarak çekilmelerinde, çıkarılmasında ve manevra yapmasında kullanılır.
Çekme demiri uç bağlantı demirleri veya çeki kanca traversleriyle birleştirilemez.
Azami yüklü ağırlığı 40 ton olan araçlar (77/389/EEC ile sıralı) çekme demiri kullanılarak çekilebilir ve manevra yaptırılabilir. Çekme demirinin 35 mm'lik bir çekme
pimi vardır ki bu da uygun çekme demirinin 40 mm (DIN 74054) veya 50 mm'lik
(DIN 74053).bir halkaya sahip olması gerektiği anlamına gelir.
Seçenek
Çekme demirli
Çekme demirsiz
Varyant
kodu
695E
695Z
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
24 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
Södertälje
Zwolle
Angers
Şasi seri numarası
2015-04-01 -
351 875
Çekme demiri
46
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
Södertälje
Zwolle
Angers
Şasi seri numarası
- 2015-03-31
-
107
313 931
Tam monteli çekme demiri
Tam monteli çekme demiri
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
25 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Uç bağlantı demiri
Uç bağlantı demiri
Scania, şasinin arka kenarında çeki kanca traversi, çekme demiri veya başka tip bir
travers olmayan araçlara bir uç bağlantı demirinin takılmasını önerir.
Not:
Uç bağlantı demiri bir çeki kanca traversi olarak kullanılmamalıdır.
Uç bağlantı demirini şasi elemanlarının arka kenarı ile aynı hizada olacak şekilde takın. Uç bağlantı demirinin stabilize edici özellikleri çeki kanca traversi veya çekme
demiri tarafından üstlenileceğinden, bir uç bağlantı demiri merkeze monteli bir çeki
kanca traversi ile kombine edilemez.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
26 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Uç bağlantı demiri
U profilli uç bağlantı demiri
313 935
Yarı sabitlenmiş veya tam sabitlenmiş çeki kanca traversine sahip araçlarda, müşteri
aracın U profilli uç bağlantı demiri ile mi yoksa olmadan mı teslim edileceğini seçer
(değişken kodları aşağıdadır). Araca bir uç bağlantı demiri takılacaksa, aşağıdaki
gibi takın:
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
27 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Uç bağlantı demiri
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
Södertälje
Zwolle
Angers
Şasi seri numarası
2015-04-01 -
• Yarı sabitlenmiş bir çeki kanca traversi olan araçlarda, uç bağlantı demiri çeki
kanca traversinin ilk sabitleme deliğinin 70 mm önüne takılır.
• Tam sabitlenmiş bir çeki kanca traversi olan araçlarda, uç bağlantı demiri çeki
kanca traversinin ilk sabitleme deliğinin 70 mm önüne takılır. Bununla birlikte,
aşağıdaki araçlarda uç bağlantı demiri, çeki kanca traversinin ilk sabitleme deliğinin 75 mm arkasına takılır:
– 2-yaylı havalı süspansiyon arka, konfigürasyon 4x2, 6x2/4, 6x2/2, JE ölçümü
800 mm'den daha az.
– 2 yaylı havalı süspansiyon arka, konfigürasyon 6x2, 6x2*4, 6x4, 8x2*6, 8x4,
8x2/4, JE ölçümü 2.150 mm'den daha az.
– 2-yaylı havalı süspansiyon arka, konfigürasyon 8x4*4, 10x4*6, JE ölçümü
3.600 mm'den daha az.
– 4-yaylı havalı süspansiyon arka, konfigürasyon, JE ölçümü 1.100 mm'den
daha az.
– Arka yaprak yaylı süspansiyon, 4x2, 4x4 konfigürasyonu, JE ölçümü 1.400
mm'den daha az.
– Arka yaprak yaylı süspansiyon, 6x2, 8x2 konfigürasyonu, JE ölçümü 1.900
mm'den daha az.
– Arka yaprak yaylı süspansiyon, 6x2, 8x4, 6x6 konfigürasyonu, JE ölçümü
2.250 mm'den daha az.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
28 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Uç bağlantı demiri
Araç üretim dönemi
Üretim sahası
Södertälje
Zwolle
Angers
Şasi seri numarası
- 2015-03-31
-
• Yarı sabitlenmiş bir çeki kanca traversi olan araçlarda, uç bağlantı demiri çeki
kanca traversinin ilk sabitleme deliğinin 80 mm önüne takılır.
• Tam sabitlenmiş bir çeki kanca traversi olan araçlarda, uç bağlantı demiri çeki
kanca traversinin ilk sabitleme deliğinin 80 mm önüne takılır. Bununla birlikte,
aşağıdaki araçlarda uç bağlantı demiri, çeki kanca traversinin ilk sabitleme deliğinin 100 mm arkasına takılır:
– Arka yaprak yaylı süspansiyon, 6x2Z konfigürasyonu, JE ölçümü 2.420
mm'den daha az.
– Arka yaprak yaylı süspansiyon, BT201 tip bojili 6x4Z ve 8x4Z konfigürasyonlu1, 2.420 mm'den daha düşük JE ölçümü.
– Arka yaprak yaylı süspansiyon, BT300 tip bojili 6x4Z ve 8x4Z konfigürasyonlu2, 2.510'den daha düşük JE ölçümü. Bu istisna aks mesafesi 4.100 mm olan
8x4Z için geçerli değildir.
1. Yaprak yaylı süspansiyonu olan ve her iki dingilden tahrikli boji, 19-21 tonluk boji ağırlığı için
tasarlanmıştır
2. Yaprak yaylı süspansiyonu olan ve her iki dingilden tahrikli boji, 26-32 tonluk boji ağırlığı için
tasarlanmıştır
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
29 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Arka uç uyarlamaları
Uç bağlantı demiri
Kare profilli uç bağlantı demiri
Çeki kanca traversi olmayan veya tam sabitlenmiş ya da alçak sabitlenmiş çeki kanca
traversine sahip araçlarda, müşteri aracın kare profilli uç bağlantı demiri ile mi yoksa
olmadan mı teslim edileceğini seçer (değişken kodları aşağıdadır).
Not:
Yarı veya tam sabitlenmiş çekme demirine sahip araçlarda uç kirişi seçilmemişse,
Scania uç kirişi gibi ilgili karakteristiklere sahip bir kiriş veya daha sert bir uç kirişi
şasinin arka kenarına takılmalıdır. Aksi takdirde, çeki kanca traversi sertifikası geçerli olmaz.
Resimde kırmızıyla işaretlenen delikler kirişin hem önünden hem arkasından simetriktir ve M12 vidaları için hazırlanmıştır.
Varyant kodları
Varyant kodu
1557C
1557Z
Uç bağlantı demiri, profil
U profil 5 mm
Kare profil 8 mm
Varyant kodu
4341A
4341B
50
50
351 876
Uç demiri, opsiyon
Uç bağlantı demiri var
Uç bağlantı demiri yok
Uç bağlantı demir delik düzeni.
13:20-01 Yayım 7 tr-TR
30 (30)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Download

Arka uç uyarlamaları Arka çıkıntı uyarlamalı uzunluğu - TIL