çöz kazan
kpss
2015
ÖSYM
sorularına
en yakın
tek kitap
program
geliştirme
sınıf yönetimi
öğretim teknolojileri ve
materyal tasarımı
tamamı
çözümlü
2014 kpss’de
68 soru
yakaladık
soru bankası
Komisyon
KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI
PROGRAM GELİŞTİRME-SINIF YÖNETİMİ-ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
VE MATERYAL TASARIMI
ISBN 978-605-364-851-2
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
12.Baskı: Eylül 2014, Ankara
Proje-Yayın Yönetmeni: Demet TAMER
Dizgi-Grafik Tasarım: Gülnur ÖCALAN
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Tarcan Matbaacılık Yayın Sanayi
Zübeyde Hanım Mahallesi Samyeli Sokak No: 15
İSKİTLER/ANKARA
(0312-384 34 35)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 25744
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
Önsöz
Sevgili Öğretmen Adayları,
Öğretmenlik mesleğine başlamadan önceki son aşama olan KPSS Eğitim Bilimleri testinde
önemli bir yer tutan “Program Geliştirme - Sınıf Yönetimi - Öğretim Teknolojileri ve Materyal
Tasarımı” kapsamındaki sorular tüm yıllara göre analiz edilmiş ve bu analiz sonuçlarına göre
kitapta yer alan sorular hazırlanmıştır.
Sınavda başarılı olabilmek için yeterli bilgi düzeyinin yanı sıra çok sayıda soruyu anlayarak
ve hızlı bir şekilde cevaplamak gerekmektedir. Bu özellik göz önünde bulundurularak sınavda karşınıza çıkabilecek soru türlerine konu testleri şeklinde yer verilmiştir.
Büyük bir gayret ile hazırlanan bu kitap, size en üst düzeyde fayda sağlayacak ve KPSS’de
sizi başarıya ulaştıracaktır.
Kitapta yer alan sorularla ilgili öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey olur ise
[email protected] adresine e-posta göndermeniz yeterli olacaktır. Sorunuz en kısa sürede
yazarlarımız tarafından mutlaka cevaplandırılacaktır.
Bu ülkenin geleceğinin teminatı olan gençleri yetiştirme gibi kutsal bir meslek olan öğretmenlik hayatınızda başarılar dileriz…
Pegem Akademi Yayıncılık
İÇİNDEKİLER
Önsöz ............................................................................................................................................................................................ iii
İçindekiler ...................................................................................................................................................................................... iv
Temel Kavramlar
Test 1 ........................................................................................................................................................................................................................................... 1
Test 1 Çözümler............................................................................................................................................................................................................................ 5
Test 2 ........................................................................................................................................................................................................................................... 7
Test 2 Çözümler...........................................................................................................................................................................................................................11
Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri
Test 3 ......................................................................................................................................................................................................................................... 13
Test 3 Çözümler.......................................................................................................................................................................................................................... 16
Test 4 ......................................................................................................................................................................................................................................... 18
Test 4 Çözümler.......................................................................................................................................................................................................................... 22
Test 5 ......................................................................................................................................................................................................................................... 24
Test 5 Çözümler.......................................................................................................................................................................................................................... 27
Program Geliştirme Program Tasarımları
Test 6 ......................................................................................................................................................................................................................................... 28
Test 6 Çözümler.......................................................................................................................................................................................................................... 32
Test 7 ......................................................................................................................................................................................................................................... 35
Test 7 Çözümler.......................................................................................................................................................................................................................... 38
Program Tasarıları
Test 8 ......................................................................................................................................................................................................................................... 40
Test 8 Çözümler.......................................................................................................................................................................................................................... 43
Program Modelleri
Test 9 ......................................................................................................................................................................................................................................... 45
Test 9 Çözümler.......................................................................................................................................................................................................................... 49
Test 10 ....................................................................................................................................................................................................................................... 51
Test 10 Çözümler........................................................................................................................................................................................................................ 55
Program Geliştirme Süreci
Test 11 ....................................................................................................................................................................................................................................... 56
Test 11 Çözümler ........................................................................................................................................................................................................................ 59
Test 12 ....................................................................................................................................................................................................................................... 62
Test 12 Çözümler........................................................................................................................................................................................................................ 65
Test 13 ........................................................................................................................................................................................................................................ 66
Test 13 Çözümler........................................................................................................................................................................................................................ 70
Test 14 ....................................................................................................................................................................................................................................... 72
Test 14 Çözümler........................................................................................................................................................................................................................ 76
Test 15 ....................................................................................................................................................................................................................................... 78
Test 15 Çözümler........................................................................................................................................................................................................................ 80
Test 16 ....................................................................................................................................................................................................................................... 81
Test 16 Çözümler........................................................................................................................................................................................................................ 84
Test 17 ....................................................................................................................................................................................................................................... 85
Test 17 Çözümler........................................................................................................................................................................................................................ 89
Test 18 ....................................................................................................................................................................................................................................... 91
Test 18 Çözümler........................................................................................................................................................................................................................ 94
Test 19 ....................................................................................................................................................................................................................................... 96
Test 19 Çözümler........................................................................................................................................................................................................................ 99
Test 20 ..................................................................................................................................................................................................................................... 101
Test 20 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 104
Test 21 ..................................................................................................................................................................................................................................... 106
Test 21 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 109
iv
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Test 22 ......................................................................................................................................................................................................................................111
Test 22 Çözümler.......................................................................................................................................................................................................................113
Test 23 ......................................................................................................................................................................................................................................115
Test 23 Çözümler.......................................................................................................................................................................................................................117
Test 24 ......................................................................................................................................................................................................................................118
Test 24 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 123
Sınıf Yönetimi
Test 25 ..................................................................................................................................................................................................................................... 128
Test 25 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 130
Test 26 ..................................................................................................................................................................................................................................... 131
Test 26 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 133
Test 27 ..................................................................................................................................................................................................................................... 134
Test 27 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 137
Test 28 ..................................................................................................................................................................................................................................... 138
Test 28 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 142
Karma Test
Test 29 ..................................................................................................................................................................................................................................... 147
Test 29 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 152
Test 30 ..................................................................................................................................................................................................................................... 154
Test 30 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 156
Test 31 ..................................................................................................................................................................................................................................... 157
Test 31 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 161
Test 32 ..................................................................................................................................................................................................................................... 164
Test 32 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 167
Test 33 ..................................................................................................................................................................................................................................... 170
Test 33 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 175
Test 34 ...................................................................................................................................................................................................................................... 180
Test 34 Çözümler...................................................................................................................................................................................................................... 184
Program Geliştirme - Cevap Anahtarı ...................................................................................................................................................................................... 191
v
P R O G R A M
G E L İ Ş T İ R M E
1
Temel Kavramlar - 1
1.
A)
B)
C)
D)
E)
2.
4.
Aşağıdakilerden hangisi “eğitim programı” kavramını en iyi şekilde tanımlar?
Okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu tanımı en iyi şekilde açıklar?
Ülkedeki tüm okullarda uygulanacak planlanmış
etkinlikler bütünü
A)
Bir eğitim-öğretim yılı içerisinde kazandırılacak
kazanımların planlanması
Program geliştirme yaşayan, yenilenen bir süreçtir ve ögeler birbirinden etkilenir
B)
Hedef-içerik-eğitim durumları ve değerlendirme
arasındaki dinamik ilişkiler düzeneği
Programın ögeleri esneklik ilkesine uygun şekilde düzenlenmektedir
C)
Program ögeleri birbirinden bağımsız olarak, sürekli yenilenmektedir
D)
Program geliştirme süreci sistematik ve koordineli çalışmalarla gerçekleşir
E)
Program geliştirme süreci ihtiyaçlar doğrultusunda yapıldığı için dinamiktir
Bir ülkenin eğitim yatırımlarının tasarlanması
İlköğretim okullarında eğitsel kollar adı altında yapılan
sosyal aktivite çalışmaları yeni programla birlikte kulüp
faaliyetleri adını almıştır.
Ders dışı sosyal faaliyetleri kapsayan bu çalışmalar aşağıdaki program çeşitlerinin hangisinin kapsamı içindedir?
3.
Program geliştirme kavramı yaygın şekilde “eğitim
programının öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünü” olarak tanımlanmaktadır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi informal eğitimin özelliklerinden birisi değildir?
A)
Öğretim programı
A)
İstenmeyen davranışlara yol açabilir.
B)
Ders programı
B)
Süreçte profesyonel eğitimciler kullanılır.
C)
Örtük program
C)
Planlı ve programlı değildir.
D)
Müfredat programı
D)
Okul dışında da gerçekleşebilir.
E)
Uygulamadaki program
E)
Taklit önemli bir öğrenme aracıdır.
6.
Öğretim programını temel kaynak olarak kabul edilip,
ders planı hazırlamak isteyen Aysel Öğretmen, planı
hazırlarken temel öge olarak içerik ögesini almış ve
tüm planı konuya göre tasarlamıştır. Teftiş esnasında
müfettişler tarafından bu hatası belirlenen Aysel Öğretmen, denetçilerin yönlendirmesiyle yaz aylarında
‘‘Program Geliştirme ve Öğretimde Planlama’’ kursuna
katılmıştır. Kursta öğrendikleri sayesinde günlük plan
yaparken temel öge olarak hedef ve kazanımları almaya başlayarak hatasını düzeltmiştir.
Bir okulda öğrencilerin ortaya çıkardığı olumsuz davranışları disiplin önlemleri ile önleyemeyen okul yönetimi, rehber öğretmenin yol göstericiliğinde okul futbol
ve basketbol takımı oluşturmuş, tiyatro kulübü kurmuş,
resim atölyesi açmış ve bir müzik grubu oluşturmuştur.
Öğrenciler ders dışı zamanlarda seçtikleri alanlarda
uğraşta bulunmuş ve hazırladıkları etkinlikleri yakın
çevrelerindeki insanlara sunmuşlardır. Tüm bu yapılanlarla birlikte okulda olumsuz davranış sergileyen
öğrenci sayısı yok denecek kadar azalmıştır.
Aysel Öğretmenin aldığı eğitim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda yapılan eğitimi iyileştirme etkinlikleri
hangi tür program kapsamına girmektedir?
A)
Halk eğitimi
A)
Eğitim programı
B)
Örgün eğitim
B)
Öğretim programı
C)
İnformal eğitim
C)
Ders programı
D)
Zorunlu eğitim
D)
Ekstra program
E)
Hizmet- içi eğitim
E)
Örtük program
1
1
7.
8.
Temel Kavramlar - 1
11. Örgün eğitim kurumlarında kazandırılacak hedef-
Aşağıdakilerden hangisi, öğrenmenin temel özelliklerinden biri değildir?
A)
Sadece okulda ve öğretmenler eşliğinde gerçekleşir.
B)
Nispeten kalıcı izlidir.
C)
Yaşantı yoluyla gerçekleşir.
D)
Davranış değişikliğine yol açar.
E)
Hayatın her anında gerçekleşebilir.
lerin planlandığı program aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Örtük program
B)
Öğretim programı
C)
Eğitim programı
D)
Gizil program
E)
Ekstra program
Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin özelliklerinden biri değildir?
A)
Zorunlu eğitimini tamamlamış kişiler faydalanabilir.
B)
Kişiler alacakları eğitimi seçebilir.
C)
Örgün eğitim almış, almakta olan veya almamış
kişiler faydalanabilir.
D)
Belli bir yaş grubunu kapsamaz.
E)
Okuma-yazma bilme şartı gerektirmez.
12. Ülkemizde uygulamaya konulan yeni ilköğretim programı, çağdaş ülkelerde başarıya ulaşmış bir programdır.
Aşağıdakilerden hangisi yeni ilköğretim programımızın özelliklerinden biri değildir?
9.
Ülkemizde öğretim programlarının uygulayıcısı konumunda olan öğretmenlere eğitim durumlarını planlarken görev yaptıkları çevre ve öğrencilerinin özelliklerine göre uygulamalarda bazı serbestlikler tanınmıştır.
Bu serbestlikler iyi bir öğretim programının hangi
özelliği ile ilgilidir?
A)
İşlevsellik
B)
Uygulanabilirlik
C)
Esneklik
D)
Uygulayıcıya yol göstericilik
E)
Kullanışlılık
A)
Esneklik
B)
İşlevsellik
C)
Bilimsellik
D)
Sabitlik
E)
Süreklilik
13. Uygulamaya konulan bir eğitim programının hem süreç
içerisinde hem de ürün alınması esnasında çok başarılı olduğu değerlendirmeler sonucunda saptanmış ve
bu programdan geçen bireylerin büyük çoğunluğunun
kendini gerçekleştirebilmiş bireyler haline geldiği belirlenmiştir.
10. Yeni ilköğretim programımızın kullanılmaya başlamasıyla birlikte, programın uygulanmasında öğretmenlere yardımcı olmak üzere devreye sokulan en
önemli uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Üniteleştirilmiş yıllık plan uygulamasına geçilmesi
B)
Planların sanal ortamdan indirilebilme serbestîsi
C)
Öğretmen kılavuz kitaplarının kullanılması
D)
İlköğretim müfettişlerinin rehberlik amaçlı ziyaretlerde bulunması
E)
Yeni programın tanıtılmasını amaçlayan seminer
çalışmaları
Buna göre, eğitim programının başarıya ulaşan
hangi özelliğinden söz edilmektedir?
2
A)
İşlevsellik
B)
Esneklik
C)
Süreklilik
D)
Ekonomiklik
E)
Bilimsellik
Temel Kavramlar - 1
1
14. Eğitim programları sabit bir değişmezlik anlayışına sa-
18. Çalıştıkları lisenin 12. sınıflarındaki beş şubeye der-
hip olduklarında ya da çok sık genel değişikliklere maruz kaldıklarında işlevsel olmaktan çıkarlar. Bu yüzden
eğitim programlarının işlevsel olabilmesi için gereken
şartlardan birisi bir yandan uygulanıp bir yandan da
çağ koşullarına göre yenilenen ve geliştirilen programlar olmalıdır.
se giren Kerem ve Kenan öğretmenler, birlikte planlama yaparak hafta sonları belirlenmiş saatlerde kurs
açmıştır. Kursa gelen öğrencilere üniversiteye giriş
sınavına yönelik olarak matematik ve geometri soruları çözmüşler ve konu tekrarı yapmışlardır. Tüm bu
çalışmalar yapılırken iki öğretmeninde öğrencilerle iyi
iletişim kurdukları, onlara mesleki rehberlik yaptıkları
ve zaman zamanda öğrencilerle eğlenceli, yaratıcı etkinlikler içinde bulundukları gözlenmiştir.
Yukarıda verilen açıklama iyi bir eğitim programının hangi özelliğini vurgulamaktadır?
A)
Esneklik
B)
Ekonomiklik
C)
Değişmezlik
Kerem ve Kenan öğretmenlerin uygulamaları aşağıdaki program türlerinden hangileri ile açıklanabilir?
D)
Uygulanabilirlik
A)
E)
Süreklilik
15. Program geliştirme “temel ögeler arasında dinamik iliş-
Uygulamadaki-Ekstra
B)
Ekstra-Örtük
C)
Uygulamadaki-İhmal edilen
D)
Eğitim-Öğretim
E)
Resmi-Örtük
kiler bütünü oluşturma” çalışmasıdır.
Tanımda sözü edilen programın temel ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
19. “Gerektiğinde ihtiyaca yönelik ortaya çıkan, ders dışı
A)
Hedef - içerik - eğitim durumları - değerlendirme
B)
Öğretmen - öğrenci - veli - okul
faaliyetlerin planlandığı ve öğrencilerin sosyal projelerde yer almasını sağlayarak eğitime katkı sağlayan”
program aşağıdakilerden hangisidir?
C)
İhtiyaç analizi - değerlendirme - uygulama
A)
D)
Tasarım - uygulama - değerlendirme - geliştirme
E)
Bilişsel hedefler - duyuşsal hedefler - devinişsel
hedefler
16. Aşağıdakilerden hangisi formal eğitimin en önemli
Öğretim programı
B)
Ekstra program
C)
Resmi program
D)
Ders programı
E)
Eğitim programı
20. Aşağıda verilen öğrenme yollarından hangisi di-
özelliğidir?
A)
Profesyonel eğitimciler tarafından verilmesi
ğerlerine oranla daha etkili ve kalıcı izli öğrenmeler
sağlar?
B)
Okul faaliyetlerini kapsaması
A)
Yaparak yaşayarak öğrenme
C)
Programlı olması
B)
Dinleyerek öğrenme
D)
Davranış değişikliğine yol açması
C)
Gözleme dayalı öğrenme
E)
Süreç gerektirmesi
D)
Okuyarak öğrenme
E)
Pasif öğrenme
17. Öğretmenler hem mesleklerinin gerektirdiği görevlerini
•
Okul ve okul dışındaki öğrenme faaliyetleri
yerine getirirken hem de uygun zamanlarda kendilerini mesleklerinde daha fazla geliştirebilmek için eğitim
alırlar.
•
Sosyal ve yaratıcı faaliyetler
•
Derslere ait kazanımlar
21.
Yukarıda verilen özelliklerin tamamını kapsayan
program türü aşağıdakilerden hangisidir?
Öğretmenlerin aldığı bu eğitim aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak isimlendirilmiştir?
A) Örgün eğitim
B) İnformal eğitim
C) Hizmet-içi eğitim
D) Zorunlu eğitim
E) Mesleki eğitim
A)
3
Öğretim programı
B)
Ders programı
C)
Örtük program
D)
Ekstra program
E)
Eğitim programı
1
Temel Kavramlar - 1
22. Aynı sınıfın farklı derslerine giren öğretmenler kendi
24. Halk eğitim merkezleri, belediyeler veya bazı sivil
ders hedeflerinin kazandırılmasında kendi planlarına
göre hareket ederken, ara disiplin kazanımlarına ulaşmak için ortak hareket etme konusunda fikir birliği içinde uygulamalar yapmaktadırlar.
toplum örgütlerinin halk için düzenledikleri eğitim
seminerleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
Öğretmenlerin bu uygulamaları, aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A)
Esneklik ve çağdaşlık
B)
Esneklik ve ekonomiklik
C)
Bilimsellik ve süreklilik
D)
Esneklik ve işbirliği
E)
Bilimsellik ve ekonomiklik
A)
Örgün eğitim
B)
Hizmet içi eğitim
C)
Yaygın eğitim
D)
İnformal eğitim
E)
Hizmet öncesi eğitim
25. Yeni uygulanmaya başlayan öğretim programlarında,
programın başarısı ispatlanmış da olsa bir takım aksaklıklar yaşanması ve tereddütlerin oluşması kaçınılmaz gerçeklerden birisidir.
Tüm bu geçici olumsuzlukların yaşanmasının en
önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
23. Çağdaş eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
Eğitim programları esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
B)
Eğitim programları uygulayıcılara yardımcı olmalıdır.
C)
Eğitim programları değişime açık olmalıdır.
D)
Eğitim programları konu merkezli olmalıdır.
E)
Eğitim programları diğer programları kapsamalıdır.
4
A)
Okulların materyal yönünden yetersiz olması
B)
Yeterli sayıda öğretmen olmayışı ve derslerin boş
geçmesi
C)
Okul ve derslik sayılarındaki yetersizlik
D)
Öğretmenlerin eski programa ait anlayışlarını
terk edememesi
E)
Programın halka tanıtılmasında yeterli kampanyaların yapılmayışı
ÇÖZÜMLER
Temel Kavramlar - 1
1.
7.
Eğitim programı Ertürk tarafından “okulda ve okul dışında
planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği” olarak tanımlanmıştır.
Öğrenme, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla gerçekleşen nispeten kalıcı izli davranış değişmesi
olarak tanımlanır ve hayatın her anında gerçekleşebildiği
için, okul ve öğretmen olması zorunluluğu gerektirmez.
Cevap A
Cevap A
2.
Okullarda yapılan sosyal çalışmalar ve aktiviteler örtük
program kapsamında yer almaktadır.
8.
Cevap C
3.
Program geliştirmenin temel ögesi hedeftir. İçerik, eğitim
durumları ve değerlendirme ögeleri hedeflere göre tasarlanır. Bu yüzden öğretmenler plan yaparken tasarılarını
hedef üzerinden yapmaktadır. Aysel Öğretmen’in, öğretmenlik mesleğini yürütürken mesleği ile ilgili eksik bilgiye
sahip olduğu ve bu eksiği gidererek daha iyi bir hizmet
sunması için eğitime tabi tutulmuştur. Hem hizmet verip,
hem de verdiği hizmete yönelik eğitim aldığı için sorunun
cevabı hizmet-içi eğitimdir.
Yaygın eğitim hiç örgün eğitim almamış, örgün eğitimi terk
etmiş, örgün eğitimin belli bir kademesine kadar tamamlamış ya da hala örgün eğitim almaya devam eden ve isteyen herkesin alabileceği, belli yaş gruplarını kapsamayan,
okuma-yazma bilme zorunluluğu olmayan ve kişilerin alabilecekleri eğitimi seçme hakkına sahip olduğu bir eğitim
türüdür.
Cevap A
9.
Cevap E
Öğretmenler öğretim programlarını uygularken görev yaptıkları çevrenin ve öğrencilerin özelliklerine göre farklı uygulamalar yapabilmektedir. Örneğin; Karadeniz bölgesinde görev yapan bir sınıf öğretmeni, bölgelerimiz konusunu
işlerken öncelikli olarak Karadeniz bölgesini işleyebilir ve
Karadeniz bölgesinin özelliklerini öğretmek için daha fazla
zaman ayırabilir. Öğretmenlerin yaptığı bu düzenlemeler
programın esneklik ilkesi ile ilgilidir.
Cevap C
4.
Eğitim programı hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme olmak üzere dört temel ögeden oluşmaktadır.
Bu yüzden program geliştirme “eğitim programının ögeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünü” olarak tanımlanır.
Dinamiklik, programın sürekli olarak değerlendirilip, yenilenmesi anlamındadır. Ayrıca ögeler birbirinden bağımsız
değil aksine birbirleriyle ilişkilidir. Yani içlerinden biri değiştiğinde diğer ögelerde bu değişimden etkilenir ve böylece
dinamik bir bütünlük oluşur.
10.
Yapılandırmacı öğrenme anlayışını ve ilerlemecilik eğitim
felsefesini temel alan yeni ilköğretim programımızın, öğretmenler tarafından daha iyi algılanması ve daha işlevsel
olarak uygulanabilmesi için öğretmen kılavuz kitapları hazırlanmıştır.
Cevap C
Cevap A
11.
5.
Informal eğitim, eğitimin plansız ve programsız gerçekleşen boyutudur. Her yerde gerçekleşebilen informal
eğitimde taklit önemli bir öğrenme şeklidir. Eğitimcilerin
profesyonel kişiler olmadığı informal eğitimde istenmeyen
davranış değişikleri de oluşabilmektedir.
Örgün eğitim kurumlarında derslerle kazandırılacak önceden tasarlanmış hedeflerin yer aldığı program, öğretim
programıdır.
Cevap B
Cevap B
12.
6.
Sosyal ve yaratıcı faaliyetlerle öğrencilerde olumsuz davranışların, olumlu davranışa dönüştürülmesi örtük programın kapsamında gerçekleşen çalışmalardır.
Çağdaş ve ilerlemeci bir anlayışa sahip yeni ilköğretim
programımızda sabitlik ve değişmezlik anlayışı yoktur.
Çünkü sabit ve değişmez program anlayışı daimicilik eğitim felsefesinin özelliklerindendir.
Cevap E
Cevap D
5
ÇÖZÜMLER
13.
Temel Kavramlar - 1
20.
Uygulanan bir programın verimli sonuçlar alması ve bu
programla eğitilen bireylerin kendini gerçekleştirmiş olması, programın işe yaradığını, işlevsel olduğunu ya da
başka bir deyişle işevurukluğunu göstermektedir.
Edgar Dale tarafından oluşturulan yaşantı konisine göre
en iyi ve kalıcı öğrenmeler maksatlı yaşantılar sonucunda,
yaparak yaşayarak gerçekleşen öğrenmelerdir.
Cevap A
Cevap A
14.
Bir programın hem uygulanıp hem de çağın koşullarına
göre yenilenebilmesi programın süreklilik özelliği ile ilgilidir. Bu özellik programa dinamiklik kazandırır.
21.
Cevap E
Eğitim programı en kapsamlı program türü olduğu için,
öğretim, ders ve örtük program çalışmalarını da kapsar.
Örtük program süreç esnasında gerçeklemiş olsa da eğitimin programının kapsamına dâhil olur.
Cevap E
15.
Eğitim program hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama
durumları olmak üzere dört temel ögeden oluşmaktadır ve
bu ögeler arasında dinamik bir ilişki bütünlüğü bulunmakta yani ögelerden birinde yapılacak değişiklik, diğerlerini
de etkilemektedir.
22.
Cevap A
Aynı dersi planlayan öğretmenlerin, öğrencilerinin özelliklerine göre kazanımlara ulaşmak için farklı etkinlikler
hazırlaması esneklik, ara disiplinler konusunda diğer öğretmenlerle etkileşim içinde olmaları ise işbirliği ile ilgilidir.
Cevap D
16.
Formal eğitimi, informal eğitimden ayıran en önemli özelliği planlı ve programlı bir yapıya sahip olmasıdır.
Cevap C
17.
23.
Öğretmenlerin mesleki görevlerini yerine getirirken, uygun
zamanlarda da mesleki becerileri geliştirmek için aldıkları eğitime hizmet-içi eğitim denir. Yaygın eğitimin bir türü
olan hizmet-içi eğitimin en önemli özelliği kişinin sunduğu
hizmetle ilgili eğitim almasıdır.
Çağdaş eğitim programları esnek, uygulayıcıları yardımcı, diğer programları kapsayıcı, değişime açık ve öğrenen
merkezli olmalıdır. Konu merkezli programlar daimicilik
ve esasicilik eğitim felsefelerini benimsediğinden çağdaş
olma özelliğine sahip değildir.
Cevap D
Cevap C
24.
18.
Resmi program bakanlık tarafından hazırlanan programdır ve öğretmenler okulda bu programı kullanarak derslerini yürütür. Oysa Kerem ve Kenan öğretmenler resmi
programın öğretmenlerden zorunlu olarak istemediği şekilde hafta sonu çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar resmi
programın dışında ve planlı olduğu için ekstra program
kapsamındadır. Öğretmenlerin kurs boyunca öğrencileriyle kurdukları ilişkiler ise örtük program dâhilindedir ve
bu tür ilişkiler plansız şekilde gerçekleşir.
Cevap C
Cevap B
19.
Halk eğitim merkezlerinde, belediyelerde veya bazı sivil
toplum kuruluşlarında halk için düzenlenen eğitim seminerleri, yaygın eğitim örneğidir.
25.
Örtük program, önceden yazılı ve çizili olmayan, süreç
esnasında ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan, genelde
sosyal ve yaratıcı faaliyetler ile sözel veya sözel olmayan
uygulamaları kapsayan program türüdür.
Deneme çalışmalarında başarısını ispatlamış da olsa
yeni bir program uygulamaya konulduğunda işlevselliğinin önündeki en büyük ve öncelikli engel, mevcut öğretmenlerin eski programa dair alışkanlıklarını terk etmede
yaşadıkları güçlüklerdir.
Cevap D
Cevap B
6
P R O G R A M
G E L İ Ş T İ R M E
2
Temel Kavramlar - 2
1.
4.
Buket, lisansüstü eğitim amacıyla gittiği Japonya’da
altı yıl geçirmiştir. İlk yılında Japon kültürü ve yaşam
şartlarına alışmakta zorluklar yaşamış ve depresyona
girmiş olmasına rağmen, zamanla Japon kültürüne
uyum sağlamıştır. Aynı zamanda Japon arkadaşlarından bazı Japon geleneklerini öğrenmekle kalmayıp,
onlara da Anadolu mutfağına ait yemekleri yapmayı
öğretmiştir.
Buket’in lisansüstü eğitim boyunca yaşadığı kültürel olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
Kültürleme-Kültürlenme-Kültürleşme
B)
Zoraki kültürleme-Kültürel şok-Kültürleşme
C)
Kültürlenme-Kültürleşme-Kültürel yayılma
D)
Kültürel şok-Kültürlenme-Kültürleşme
E)
Gelişigüzel kültürlenme-Kültürleme-Kültürel yayılma
5.
2.
I.
Program geliştirme işleyen bir süreçtir.
II.
Program geliştirmede toplumsal verilerden yararlanılmaz.
III.
Program geliştirme süreklilik gerektiren bir süreçtir.
IV.
Program geliştirmede öğeler arasında kopukluk
olamaz.
B) I ve II
D) I, III ve IV
3.
A)
Müfredat programı
B)
Öğretim programı
C)
Ders programı
D)
Eğitim programı
E)
Örtük program
İyi bir eğitim programının özelliklerinden birisi de programın “esnek” bir yapıya sahip olabilmesidir.
Buna göre, bir eğitim programının esnek olmasının
en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri program geliştirme ile ilgili olarak verilen doğru ifadelerdir?
A) Yalnız I
“Herhangi bir öğretim basamağındaki disiplinlerin tek
tek ele alınarak planlı bir düzenek haline getirilmesi
ve bu disiplinlerde kazandırılacak hedef ve içeriklerin
belirlenmesi” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A)
Programın uygulandığı ülkenin eğitim felsefesi
B)
Eğitim ortamının fiziksel yapısı
C)
Öğretmenin özellikleri
D)
Okulun ekonomik olanakları
E)
Öğrenciler arasında bireysel farklılıklar
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
Belli bir öğretim basamağındaki tüm sınıflar ve derslerde okutulacak konuları, bunların amaçlarını bir yapıda
toplayan ve bunların nasıl kazandırılacağını gösteren
düzenektir.
6.
İnformal eğitim, plansız ve programsız şekilde gerçekleşen davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır.
Her yerde ve her an gerçekleşebilir.
Yukarıda tanımı verilen program türü aşağıdakilerden hangisidir?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi informal eğitimin yapısına göre farklı olan kültür öğesidir?
A)
Ders programı
A)
Kasıtlı kültürleme
B)
Örtük program
B)
Gelişigüzel kültürlenme
C)
Öğretim programı
C)
Kültürleşme
D)
İhmal edilen program
D)
Kültürel yayılma
Ekstra program
E)
Kültürel şok
E)
7
2
7.
8.
9.
Temel Kavramlar - 2
11. Ülkedeki bütün ilköğretim okullarında dördüncü
“Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin
herhangi bir kademesinden ayrılmış veya örgün eğitim alan kişilere ilgi ve gereksinim duydukları alanlarda
yapılan eğitime” ne ad verilir?
sınıf Fen ve Teknoloji dersinde “genel başlıkların
aynı olması” iyi bir programın hangi özelliliği ile ilgilidir?
A)
Hizmet öncesi eğitim
A)
İşlevsellik
B)
İnformal eğitim
B)
Çerçeve
C)
Yaygın eğitim
C)
Değişmezlik
D)
Temel eğitim
D)
Amaçlara uygunluk
E)
Hazırlayıcı eğitim
E)
Öğrenciye görelik
12. Program geliştirme uzmanları, okullarda okutulan
Aşağıdakilerden hangisi, aldığı mesleki eğitimin
dışında bir meslekte görev yapmaya başlayan kişilerin yeni meslek koşullarına kolaylıkla uyum sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen
programlara verilen isimdir?
derslerin programını hazırlamaya önem verirken, ders
dışı etkinlikler için herhangi bir program çalışması yapmamaktadır.
A)
Halk eğitimi
Bu eksiklikleri gidermek için yapılan programlar
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
İnformal eğitim
A)
Müfredat programı
C)
Hizmet içi eğitim
B)
Ders programı
D)
Hizmet öncesi eğitim
C)
Eğitim programı
E)
Örtük eğitim
D)
Öğretim programı
E)
Örtük program
Aşağıdakilerden hangisi örtük programa göre gerçekleştirilen bir etkinliktir?
13. Eğitim programları, “programda yer verilen kazanım,
A)
Okulda gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerde görev
alma
B)
Tarım dersinde okul tarım bahçesinde uygulama
faaliyetleri yapma
C)
Derste yapılacak açık oturum tartışması için ön
hazırlık yapma
A)
Uygulanabilirlik
D)
Fen ve Teknoloji dersinde bir proje hazırlama
B)
Süreklilik
E)
Gözleme dayalı bir araştırma raporu hazırlama
C)
İşlevsellik
D)
Bilimsellik
E)
Çerçeve
konu ve etkinliklerin hayatta geçerli olmasını, toplumsal beklentileri karşılamasını ve bireysel yeteneklere
uygun düşmesini” sağlayan bir yapıda olmalıdır.
Sözü edilen anlayış, eğitim programlarının hangi
özelliği ile açıklanabilir?
10. İngilizce öğretmeni olmayan okullarda İngilizce
eğitiminin yapılmasını öngören bir eğitim programı, aşağıdaki özelliklerin hangisinden yoksundur?
A)
Uygulayanlara yardımcılıktan
B)
Esneklikten
C)
Bilimsellikten
D)
Uygulanabilirlikten
E)
Süreklilikten
14. Aşağıdakilerden hangisi “öğretme” kavramının,
çağdaş öğretim programlarına göre en uygun tanımıdır?
A)
8
Öğrenmeyi kılavuzlama işi
B)
Bilgi kazandırma işi
C)
Öğretmen merkezli eğitim yapma işi
D)
Beceri kazandırma işi
E)
Bilgiyi öğrenciye aktarma işi
Temel Kavramlar - 2
15.
2
18. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme çalışI.
malarının temel dayanağıdır?
Eğitim programı esnek olmalıdır.
II.
Eğitim programı çerçeve yapıya sahip olmalıdır.
III.
Eğitim programı uygulanabilir olmalıdır.
IV.
Eğitim programı evrensel bir yapıya sahip olmalıdır.
V.
Eğitim programı değişime kapalı bir yapıda olmalıdır.
A)
Hedeflerin belirlenmesi
B)
İçeriğin tasarlanması
C)
Eğitim durumlarının düzenlenmesi
D)
Gereksinimlerin belirlenmesi
E)
Sınama durumlarının oluşturulması
I.
Davranış değiştirmenin okulda planlı ve programlı biçimidir.
II.
Bireyin yaşantısının sonucunda davranışlarında
nispeten kalıcı izli değişme olmasıdır.
III.
Bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla
istendik değişmeler meydana getirme sürecidir.
Yukarıdakilerden hangileri iyi bir eğitim programının özelliklerinden biri değildir?
A)
Yalnız II
B)
Yalnız V
C)
II ve V
D)
II, IV ve V
E)
IV ve V
19.
Yukarıda verilen tanımlara ait kavramların doğru
sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
I
II
III
A)
16. Geçmişteki eğitimle ilgili yaklaşımları, teori ve uygulamaları, deneyimleri inceleyerek program geliştirme
sürecine katkı sağlamaktadır.
Bu ifadede, aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A)
Eğitim felsefesi
B)
Eğitim ekonomisi
C)
Eğitim sosyolojisi
D)
Eğitim tarihi
E)
Eğitim psikolojisi
Öğrenme
Eğitim
Öğretim
B)
Öğretim
Eğitim
Öğrenme
C)
Öğretim
Öğrenme
Eğitim
D)
Eğitim
Öğrenme
Öğretim
E)
Program
Eğitim
Öğretim
20. “Bir eğitim programının, kanıtlanmış bilgilere ve konu
alanındaki gerçeklere dayalı biçimde geliştirilmesi
önemli bir kıstastır.”
17. Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?
Bu açıklama, eğitim programının hangi niteliği ile
ilgilidir?
A)
Tüm yabancı okulların kapatıldığı yasadır.
A)
B)
Eğitim öğretim birliğinin sağlandığı yasadır.
B)
Esneklik
C)
Eğitimde merkeziyetçi sisteme geçiş yasasıdır.
C)
İşlevsellik
D)
Eğitimde bilimsel bir batıya dönüş yasasıdır.
D)
Süreklilik
Eğitimde laik bir anlayışa geçiş yasasıdır.
E)
Çerçeve
E)
9
Bilimsellik
2
Temel Kavramlar - 2
21. 1973 yılında 1739 sayılı yasa ile çıkarılan ve içinde
24.
“genel” hedeflerimizin de belirlendiği eğitim kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İlköğretim Kanunu
•
Okuma-yazma kursları
•
Zorunlu eğitim
•
Stajyer öğretmenlik eğitimi
Ailede gelenek, görenek öğretimi
B)
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C)
Milli Eğitim Temel Kanunu
•
D)
Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu
E)
Milli Eğitim Teşkilat Kanunu
Yukarıda verilen seçeneklerin tümü, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A)
Eğitim
B)
Öğretme
C)
Formal eğitim
D)
Örgün eğitim
E)
Program geliştirme
22. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir eğitim programının
özelliklerinden değildir?
A)
Program esnek bir yapıda olmalı
B)
Program ülke ekonomisine uygun olmalı
C)
Program evrensel bir yapıya sahip olmalı
D)
Program uygulayanlara yol gösterici olmalı
E)
Programda yer alan içerik bilimsel bir yapıya sahip olmalı
25. Öğrenme en iyi şekilde “bireyin davranışlarında kendi
yaşantısı yoluyla meydana gelen nispeten kalıcı izli
davranış değişikliği” olarak tanımlanır.
23. Öğretmenlerin öğrencilerinin hazırbulunuşluk dü-
Verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisinin
öğrenmeye ait bir özellik olduğu söylenemez?
zeylerini tespit edip, onların seviyelerine göre eğitim verme hakkına sahip olmaları, iyi bir öğretim
programının aşağıdaki hangi özeliği ile açıklanabilir?
A)
Bilimsellik
B)
Esneklik
C)
İşlevsellik
D)
Süreklilik
E)
Çerçeve
10
A)
Öğrenme yaparak yaşayarak gerçekleşir.
B)
Öğrenilmiş davranışlar kalıcıdır.
C)
Öğrenme bireyin davranışlarında değişikliğe yol
açar.
D)
Öğrenme mutlaka bir plan doğrultusunda gerçekleşir.
E)
Öğrenme ile gerçekleşen değişikliklerin kalıcılık
oranı her zaman aynı olmaz.
ÇÖZÜMLER
Temel Kavramlar - 2
1.
4.
Buket’in ilk yılında Japon kültürü ve yaşam şartlarına alışmakta zorluklar yaşamış ve depresyona girmiş olması
kültürel şok olarak açıklanır. İlerleyen yıllarda Japon kültürüne uyum sağlaması ise kültürlenmedir. Çünkü Buket
kendi öz kültürüyle birlikte yeni bir kültür daha kazanmıştır. Buket’in Japon arkadaşlarından bazı Japon geleneklerini öğrenmekle kalmayıp, onlara da Anadolu mutfağına
ait yemekleri yapmayı öğretmesi ise kültürleşme kavramı
ile açıklanır. Çünkü kültürleşmede karşılıklı kültür alışverişi gerçekleşir.

Kültürleme; kültürel değerlerin bireye kazandırılması sürecidir.

Zoraki kültürleme; Kültürel değerlerin bireye baskı yoluyla
kabul ettirilmesidir.

Gelişigüzel kültürleme; Kültürel değerlerin informal yollarla kazanılması.

Kasıtlı kültürleme; Kültürel değerlerin planlı, amaçlı şekilde (formal olarak) bireye kazandırılmasıdır.

Kültürlenme; Bireyin kendi kültürünün dışında bir kültürün
içine girdiğinde o yeni kültürün davranışlarına uyum sağlamasıdır.

Kültürleşme; Farklı kültüre mensup kişilerin ya da grupların, etkileşim sonucunda birbirilerinin kültürlerinden davranış kazanmasıdır.

Kültürel yayılma; Bir kültürdeki maddi ve manevi kültürel
öğelerin diğer birçok başka kültüre yayılmasıdır.

Kültür şoku; Bir kültür ortamından başka bir kültür ortamına geçen bireyler karşılaştıkları zorluklar, uyum sorunları
ve bunalımlardır.

Kültür boşluğu (Kültürel gecikme); bir toplumdaki maddi
kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi
kültür özelliklerin ayak uyduramaması durumunda ortaya
çıkan davranışlardır.

Kültürel yozlaşma; Yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve
bu kültürlere özenme sonucu ortaya çıkan davranışlardır.

Kültürel özümseme (asimilasyon); Bir kültürün erimesi,
özelliklerini kaybetmesi ve kaybolmasıdır.
Ders programı bir ders içerisinde kazandırılacak hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmak için kullanılacak içerik, eğitim
durumu ve sınama durumlarının belirlendiği düzenektir.
Cevap C
5.
Eğitim programı tüm ülke için ortak olarak hazırlansa
da, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklardan, eğitim
ortamının ve çevrenin olanak ve ihtiyaçlarından dolayı
uygulamada farklılıklar gösterebilir. Bu durum eğitim programının esneklik ilkesine karşılık gelir. Esneklik ilkesinin
işe koşulmasındaki en önemli faktör öğrenciler arasındaki
bireysel farklılıklardır.
Cevap E
6.
Kasıtlı kültürlenme, eğitimin daha çok formal yani planlı
ve programı boyutuyla ilgili bir kültürel öğedir. Bu yüzden
plansız ve programsız gerçekleşen informal eğitimini temel yapısından farklıdır. Gelişigüzel kültürlenme ve kültürel şok ise tamamen plansız ve programsızdır ve informal
eğitime uygundur. Kültürleşme, kültürel yayılma ise hem
informal hem de formal unsurları içerebilir.
Cevap A
7.
Kişinin herhangi bir hizmeti yürütmeden önce aldığı eğitimlere hizmet öncesi, plansız ve programsız şekilde
yaşadığı davranış değişimlerine informal, zorunlu olarak
aldığı ilköğretim eğitimine temel, bir mesleğe ya da örgün
eğitim kademesine hazırlanmak amacıyla aldığı eğitime
hazırlayıcı ve örgün eğitim kurumundan ayrılmış, örgün
eğitim kurumuna devam eden veya hiç örgün eğitim almamış kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda aldığı
eğitime ise yaygın eğitim denir.
Cevap C
Cevap D
8.
2.
Program geliştirme işleyen ve süreklilik gerektiren bir süreçtir. Programın öğeleri arasında kopukluk olmaz aksine öğeler dinamik bir ilişki bütünlüğü içerisindedir. Ayrıca
program geliştirme çalışmalarında mutlaka toplumsal verilerden yararlanılmalıdır. Aksi durumda program toplumsallık ilkesine uygun olmaz.
Cevap C
9.
Cevap D
3.
Bir kişinin yürüttüğü hizmet veya meslekle ilgili eğitim almasına hizmet içi eğitim denir.
Öğrencinin, okulda yapılan sosyal faaliyetlerde görev alması örtük, diğer seçeneklerde yapılan uygulamalar ise
öğretim programının kapsamında gerçekleşen faaliyetlerdir.
Cevap A
10.
Öğretim programı, belli bir öğretim basamağında okutulacak derslerin tüm yıllarını kapsayan, bu derslerde kazandırılacak hedeflere göre düzenlenmiş bir düzenektir.
Cevap C
İngilizce öğretmeni olmayan bir okulda, İngilizce öğretimi
yapılmasını öngören bir eğitim programı uygulanabilirlik
özelliğinden yoksundur. Dolayısıyla işlevsel bir İngilizce
öğretimi yapılamayacaktır.
Cevap D
11
ÇÖZÜMLER
11.
12.
Temel Kavramlar - 2
Okutulan derslerdeki genel konu başlıklarının tüm ülke
için aynı olması, eğitim programının çerçeve özelliği ile
ilgilidir. Genel başlıklar tüm ülke için aynı olmasına rağmen, öğretmenler öğrencilerin ve yaşanılan çevrenin
özelliklerine göre bu çerçeve içinde kalmak şartıyla esnek
uygulamalar yapabilmektedir. Seçeneklerde bulunan değişmezlik ise resmi bayramlar ve Atatürk ilkeleri gibi bazı
konuların tüm ülke için değişmez şekilde ele alınması ile
ilgilidir.
18.
Cevap B
19.
Program geliştirme sırasıyla hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları olmak üzere dört temel öğenin
düzenlenmesiyle oluşturulan bir süreci kapsar. Bu dört
temel öğenin dayandığı ana çıkış noktası ise ihtiyaçlardır.
Bu yüzden program geliştirme çalışmalarının temel dayanak noktası ihtiyaçların belirlenmesidir.
Cevap D
Eğitim, öğretim ve ders programları ders içi ve ders dışı
yaratıcı ve sosyal faaliyetlere yer vermemektedir. Örtük
program bu tür ihtiyaçlar doğrultusunda süreç esnasında
ortaya çıkan bir program türüdür.
Öğrenci davranışlarının okulda planlı ve programlı şekilde
değiştirilmesi işine öğretim, bireyin yaşantıları sonucunda
davranışlarında nispeten kalıcı izli değişiklikler oluşmasına öğrenme ve bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı
vasıtasıyla istendik değişiklikler meydana getirme sürecine ise eğitim denir.
Cevap C
Cevap E
13.
20.
Eğitim programında yer alan kazanımların gerçek hayatta
karşılık bulması, bireysel ihtiyaçları ve toplumun beklentilerini karşılayabilmesi, programın işlevsel bir yapıda olduğunun kanıtıdır.
Cevap A
Cevap C
14.
21.
Günümüzdeki çağdaş eğitim sistemlerinde öğretmenin tanımı ya da başka bir deyişle öğretmenin görevi, öğrenmeyi kılavuzlamaktır. Yani öğretme, öğrenen öğrenciye yol
gösterip, rehberlik etme işidir.
22.
İyi bir eğitim programının evrensel yapıda olmasından
ziyade toplumsal yapıya ve kendi toplumunda bulunan
bireylerin ihtiyaçlarına uygun olması beklenir.
Cevap C
Eğitim programları, ana bir çerçeveye sahip, bu çerçeve
içinde değişimlere açık esneklikte ve uygulanabilir özellikte olmalıdır. Değişime kapalı programlar çağdaş eğitim
sistemine uygun değildir. Ayrıca eğitim programları evrensel yapıda değil, uygulandığı toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir yapı içinde olmalıdır.
23.
Cevap E
16.
Genel hedeflerimizi belirleyen eğitim yasası 1973 tarihli
ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’dur.
Cevap C
Cevap A
15.
Programın, kanıtlanmış bilgilere ve konu alanındaki gerçeklere uygun olarak hazırlanması, programın bilimsellik
özelliğidir.
Öğretmenlerin, öğretim programını uygularken öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeyleri ve bireysel farklılıklarına
göre hareket edebilme özgürlüğü, programın esneklik ilkesinin özellikleridir.
Cevap B
Eğitim tarihi, program geliştirmenin tarihsel temellerini
oluşturan bilim dalıdır. Eğitim tarihi, program geliştirme
alanında geçmişte yapılan çalışmaları inceleyerek, geçmişte yapılmış hataların tekrar edilmesi önleyen ve geçmişte yapılan iyi çalışmaların günümüze uyarlanması için
ışık tutacak veriler sağlayan bir görev yürütmektedir.
24.
Cevap D
Okuma yazma kursları yaygın eğitimin bünyesinde verilen
halk eğitimi uygulaması, zorunlu eğitim hem formal hem
de örgün eğitim uygulaması, stajyer öğretmen eğitimi hizmet içi eğitim uygulaması ve ailedeki gelenek, görenek
eğitimi ise informal eğitim uygulamalarına örnektir. Dolayısıyla bu uygulamaların hepsini eğitim kavramı karşılamaktadır.
Cevap A
17.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924) ile, eğitim, öğretimde birlik sağlanmış, yabancı okullar dâhil tüm okullar
Millî Eğitim Bakanlığı çatısı altında toplanmış, eğitimde
laik anlayışı ve batıya yönelişi sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk eğitim yasasıdır. Bu kanunla yabancı
okullar kapatılmamış, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.
25.
Cevap A
Öğrenme her an her yerde gerçekleşebileceği için, mutlaka bir plan, program doğrultusunda gerçekleşmesine
gerek yoktur.
Cevap D
12
Download

PG 2014 Book 1.indb