Download

EK-2: 2014 yılı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar ve