İşletme Talimatı A
Kenar kesme makinesi
BT 80.3
TR
Emme sistemi ve takip ayar ile (FR 60)
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
1. Güvenlik
1.1 Açıklama
1.2 Amacına uygun kullanım
1.3 Kullanıcı grupları
1.4 Sembol ile ilgili açıklama
2. İşlev
2.1 Görev
2.2 Yapısı
2.3 Çalışma şekli
2.4 Takip ayarı
3. Taşıma
4. Montaj
5. Kurulum
6. İşletime alınması
7. İşletim / kumanda
7.1 Tuşların açıklaması
7.2 Dijital girişlerin özel işlevleri
7.3 İşlem akışı
8. Optimizasyon
9. Arıza giderme / onarım
9.1 Arıza bildirimi
9.2 Sensörün kalibrasyonu
10. Bakım
10.1 Genel
10.2 Dairesel bıçağın sökülmesi
10.3 Dairesel bıçağın takılması
10.4 Dairesel bıçakların bilenmesi
10.5 Yağ keçesi değiştirme
10.6 Sensörün temizlenmesi
11. Sökme
12. Teknik veriler
A 2/26
BEA--251126-TR-05
3
3
3
4
4
4
4
5
6
7
8
8
10
11
13
14
16
17
19
19
19
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
Kenar kesme makinesi BT 80.3
1. Güvenlik
1.1 Açıklama
Bu açıklamayı, itinalı ve personel için daima kolay erişilebilir şekilde
saklayınız.
Açıklama, teslimat kapsamının bir parçasıdır ve montaj, kullanım ve
bakım çalışmalarına başlamadan önce dikkatlice okunmalıdır.
Bir E+L sisteminin dokümantasyonu, esas olarak, mükemmel bir
sistem açıklaması (A), bileşenlerin ayrı ayrı açıklamaları (B, C, ... W),
yedek parça listelerinin (X) ve devre planlarının (Z) açıklamalarından
oluşur.
Sistem açıklamasındaki talimatlara uyunuz. Sistem açıklamasında,
önemli olan tüm işlem aşamaları açıklanmıştır. Gerektiğinde,
bileşenlerin ayrı ayrı açıklamalarına yönlendirme yapılır.
Blok devre planında, sisteminizin şematik bir gösterimi bulunur. Blok
devre planı, E+L tarafından projelendirilen dijital bileşenlerde ayrıca
adres ayarlarını da içerir.
1.2 Amacına uygun kullanım
Kenar kesme makinesi BT 80.. yalnızca gergi makinelerinin
çıkışlarında, çalışır haldeki dokuma hatlarının uzunlamasına kesilmesi
için kullanılmalıdır.
Halıların, aşındırıcı dokuların ve gıda maddelerinin kesimi için uygun
değildir.
Kenar kesme makinesi yalnızca E+L tarafından belirlendiği gibi
müşteri tarafından sağlanan makineye monte edilebilir.
Kenar kesme makinesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
Özellikle de koruyucu kapakların çıkarılmaması gerekir.
Kenar kesme makinesi mevcut teknolojiye göre kurulmuştur.
Buna rağmen kullanım esnasında,
– kullanıcının sağlığı ile ilgili tehlike veya
– maddi hasarlar oluşabilir.
Kenar kesme makinesi, yalnızca
– teknik olarak kusursuz durumda,
– geçerli olan yerel yasal ve alışılagelmiş güvenlik talimatlarına ve de
kaza önleme ile ilgili düzenlemelere uygun şekilde, oluşabilecek
güvenlik ve tehlikelerin bilincinde olarak kullanılmalıdır.
BEA--251126-TR-05
A 3/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
1.3 Kullanıcı grupları
Bu açıklamada belirtilen tüm işlemler sadece, aşağıda açıklanan
niteliklere sahip olan kullanıcı grupları tarafından uygulanabilir:
İşlemler
Kullanıcı grupları
Nitelik
Taşıma/montaj, çalıştırma, arıza
giderilmesi/onarım, bakım, sökme
Teknik personel
Tesisatçı, endüstriyel mekanik teknisyeni,
elektronik mekanik teknisyeni vb.
Montaj, sökme
Teknik personel
Elektrik bağlantısı sadece elektronik ile
ilgili uzman kişiler tarafından
İşletim/kumanda
Teknik personel, acemi, çırak (stajyer)
Kullanıcı tarafından talimat
1.4 Sembol ile ilgili açıklama
TEHLİKE!
İlgili güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde, hemen ölüm veya ağır
yaralanmanın oluşacağı anlamındadır.
UYARI!
İlgili güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde, ölüm veya ağır
yaralanmanın oluşabileceği anlamındadır.
DİKKAT!
İlgili güvenlik önlemi alınmadığı takdirde, hafif yaralanmanın
oluşabileceği anlamındadır.
NOT
İlgili güvenlik önlemleri alınmadığı takdirde, hatalı işlev veya maddi
hasar oluşabileceği anlamındadır.
 Yapılacak olan işlemleri ifade eder.
2. İşlev
2.1 Görev
Kenar kesme makinesi pürüzlü germe çıkışı hatlarının kenarlarını
kesmek için kullanılır. Kenar şeritlerinin genişlikleri ayarlanabilir.
Kesilen kenar şeritleri emilir (opsiyonel olarak emme gözetim özelliği
ile)
Kenar kesme makinesi, her iki tarafta da birer hat olmak üzere ikişerli
olarak kullanılır. İki cihaz da aynı şekilde yapılandırılmıştır.
A 4/26
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
2.2 Yapısı
2.2.1 Kesim sistemi
Kesim sistemi BTA80.. aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
– 2x kenar kesme makinesi BT80..
– 2x emme sistemi
– 2x işletim cihazı
– 2x çivi çarkı (opsiyonel)
2.2.2 Kenar kesme makinesi
1
9
2
8
3
4
7
5
6
Şek. 2-1:
Örnek: Mekanik kenar şeridi sıyırma donanımlı kenar kesme makinesi
Kenar kesme makinesi aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
– Üç fazlı dişli motoru (1)
– Koruma kapağı (2)
– Kızılötesi kenar sensörlü FR 60 takip ayarı (3) ve regülatör DC
9156 (resim yok)
– Mekanik kenar şeridi sıyırma donanımı (4)
Alternatif hava basınçlı kenar şeridi sıyırma donanımı (resim yok)
– Sıyırma platformlu kesim tezgahı (5)
– Motor kademe ayarı (6)
– Malzeme hareket kolu (7)
– 2 dairesel bıçak (8)
– Emme üfleci (9)
Opsiyonel bileşenler:
– Emme gözetim özelliği (resim yok)
BEA--251126-TR-05
A 5/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
2.3 Çalışma şekli
3
4
2
1
Şek. 2-2:
Örnek: Pnömatik kenar şeridi sıyırma donanımlı kenar kesme makinesi
Hat, ilk olarak çivili (çivili zincir) bir konveyör zinciri üzerine
yerleştirilmelidir. Kaldırma silindiri (2) sayesinde hat çivili zincirden
çıkartılır. Hattın çivili zincirden temiz bir şekilde çıkartılması için
opsiyonel olarak çivi çarkını (1) kullanabilirsiniz. Giriş silindiri üzerine
(3) önce hat ve ardından kenar kesme makinesi yerleştirilir.
NOT
Giriş (3) ve çıkış (4) silindirleri ve tabi ki kenar kesme makinesinin
kesim tezgahı aynı seviyede kurulmalıdır. Hattın giriş ve çıkışları
düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olmalı.
Kenar kesme makinesinin üst bıçağı üç fazlı dişli motor aracılığıyla
tahrik edilir. Yaylı monte edilmiş alt bıçak 75 N ile üst bıçağa doğru
bastırır. Çalıştırılan üst bıçak dönme hareketini alt bıçağa aktarır.
Makas kesimi prensibi sayesinde ürünlerin giriş ucunda, hat kusursuz
bir şekilde kesilir ve ürün zedelenmeleri önlenir.
Ayrılan kenar şeritleri emme üfleci tarafından emilir. Kenar kesme
makinesine emme gözetim özelliği eklenirse (opsiyonel), emme
gözetiminin ışığı kenar şeritleri emildiğinde yeşil ve emiş
gerçekleşmediğinde kırmızı yanar.
Mekanik bir kenar sıvazlama ayarı sayesinde yuvarlanmış kenarlar
sıvazlanır. Eğik profilli sıvazlama plakası, içeri giren hattın kenarlarını
dışa doğru sıvazlar. Yıldız tutamağı çevirmek suretiyle sıvazlamanın
etkisini ayarlayabilirsiniz, bunu yaptığınızda alt ve üst plaka arasındaki
mesafe değişir. Sıvazlama yapmaya gerek duymadığınızda yıldız
tutamağı çevirerek üst plakayı hat ile aynı hizaya getirin.
Yuvarlanmış kenarları sıvazlamak için alternatif olarak pnömatik kenar
sıvazlama ayarı da eklenebilir.
Dairesel bıçaklar fitilli yağlama yöntemiyle yağlanır.
A 6/26
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
Kenar kesme makinesinin konumu motor kademe ayarı sayesinde
değiştirilebilir. Kenar kesme makinesine ihtiyaç kalmadığında çivili
zincirden tamamen çıkartılabilir.
2.4 Takip ayarı
Kenar kesme makinesi takip ayarı vasıtasıyla ürünleri otomatik olarak
takip edebilir. Takip ayarı aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
– Kızılötesi kenar sensörü FR 60
– FR 60 için sensör tutucu
– Regülatör kartı RK 4050 ile birlikte Regülatör DC 9156 ve işletim
cihazı RT 4007
2.4.1 Sensörün çalışma şekli
Sensör, foto direnç prensibiyle çalışır ve ışık kaynağı olarak LED
kullanır. Daha fazla ışık bariyerinin düzenlenmesiyle daha lineer ölçüm
aralığı sonucuna ulaşılır.
Aydınlatma ayarlayıcı, ışık bariyerlerini dışarıdan gelen ışığa karşı
duyarsızlaştırarak daimi ideal işlem seviyesinde artan kirlenme ile
ilgilenir. Kirlenmenin artması halinde geniş hat sensörünün sütün
göstergesinde uyarı görünür veya Can-Bus üzerinde sistemle ilgili bir
bildirim iletilir.
Piksellerin üzerine düşen ışık enerjisi sinyal gerilimine dönüştürülür.
Bu sinyal gerilimleri dijital değerlere dönüştürülür. Bu şekilde hattın tam
konumu hesaplanır. Hesaplanan konum CAN-Bus protokolüne
aktarılır ve örneğin dijital hesaplamalarda kullanılabilir. Eş zamanlı
olarak hat kenarının mevcut konumu LED sütununda ölçüm aralığı
içerisinde gösterilir.
2.4.2 Sensör ölçüm aralığı
Ölçüm alanı ±79 mm
Sensörün ölçüm aralığı 79 mm'dir. Hat kenarının hedef konumu bu
aralık arasında değiştirilebilir.
Normal şartlarda hedef konum ölçüm aralığının ortasında bulunur.
Dijital bir regülatörle bağlanarak hedef konumu değiştirmek
mümkündür.
Nominal konum
BEA--251126-TR-05
A 7/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
3. Taşıma
UYARI!
Aşağıya düşen parçalar!
Aşağıya düşen parçalar, yaralanmaya neden olabilir.
 Hiçbir zaman sallanan yüklerin altında durmayınız.
 Kenar kesme makinesini yalnızca orijinal ambalajında taşıyın.
 Kenar kesme makinesini ambalajından çıkardıktan sonra hasara
karşı kontrol edin.
 Ambalaj materyalini talimatlara uygun tasfiye edin.
Kenar kesme makinesi dairesel bıçaklar için taşıma muhafazasıyla
(kırmızı ok ile işaretli bir koruma folyosu, bkz. soldaki resim) birlikte
teslim edilir. Bıçak yalnızca taşıma muhafazasıyla birlikte taşınmalıdır.
Kenar kesme makinesini 2 kablo vasıtasıyla asabilirsiniz.
 Kablolar lineer kılavuzların altından geçirilir (bkz. alttaki resim)
4. Montaj
Kenar kesme makinesinin kurlumu
Hattın ideal bir şekilde kıvrılmadan ilerlemesi için uygulama hacminin
uygun olması gerekir (bkz. teknik çizim)
NOT
Giriş ve çıkış silindirleri ve tabi ki kenar kesme makinesinin kesim
tezgahı aynı seviyede kurulmalıdır. Hattın giriş ve çıkışları düzgün bir
şekilde yerleştirilmiş olmalı.
A 8/26
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
1 - 3°
1 - 3°
 Kenar kesme makinesini 4 adet vida (M10) ile 1° - 3° derece hat
hareket yönüne eğimle makineye kurun. Kenar kesme makinesinin
konumunu kenar şeritlerin yapılamaması durumuna karşı çivili
zincirin 20 mm dışına çıkabilecek şekilde ayarlanmalıdır.
İki dairesel bıçak arasındaki çalışma açısı üretici tarafından
ayarlanmıştır ve değiştirilmemelidir.
Çivi çarkının kurulumu (opsiyonel)
NOT
 Çivi çarkının kurulumu esnasında, çivilerin, hattın hareket yönünün
aksine doğru baktıklarından emin olun.
 Elektrikle döndürülebilen bir çivi çarkı yerleştirildiğinde, çivi
konumunda döndürebilirler.
 Çivi çarkını uygulama hacmine uygun şekilde kurun.
Emme gözetimi (opsiyonel) ve emme sistemi kurulumu
 Emme gözetimini kenar kesme makinesinin emme üflecine kurun
(opsiyonel).
 Emme sistemini kenar kesme makinesinin hemen yakınına kurun.
 Emme hortumunun bir ucunu kelepçe aracılığıyla kenar kesme
makinesinin emme üflecine (opsiyonel olarak emme gözetimine)
bağlayın. Emme hortumunun diğer ucunu kelepçe ile emme
sisteminin çıkış bağlantısına bağlayın. Emme hortumunda dar
kavisler ya da kırılmalar oluşmamalıdır.
 Üfleyicinin çıkış bağlantısının vidalarını sökün.
 Çıkış bağlantısını istediğiniz konuma (örneğin kenar şeritlerinin
ayrıştırılması için toplama haznesine doğru) çevirin.
 Çıkış bağlantısının vidalarını tekrar sıkın.
BEA--251126-TR-05
A 9/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
Pnömatik kenar şeridi sıyırma donanımı için üfleme hortumu
kurulumu (opsiyonel)
Kenar kesme makinesine pnömatik kenar şeridi sıyırma donanımı
eklendiğinde:
 Üfleme hortumunu, kelepçeler aracılığıyla emme sisteminin
baypassına ve kenar şeridi sıyırma donanımının püskürtme
üflecine bağlayın.
İşletim cihazı kurulumu
NOT
 İşletim cihazını, cihazın kullanıcısının kenar kesme makinesini ve
çivi çarkını rahatça görebileceği şekilde kurun.
5. Kurulum
UYARI!
Elektrik çarpması!
Gerilim yüklü parçalar, elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Gerilim yüklü parçalara asla dokunmayınız.
 Elektrik hatlarını devre şemasına uygun olarak bağlayın.
NOT
 Kenar kesme makinesinin üç fazlı motoru ve emme sistemi
mutlaka bir elektrik sigortasına, örneğin bir motor koruma şalterine
bağlanmalıdır.
 Kızılötesi kenar sensörünü regülatör DC 9156'nın X 1 yuvasına
bağlayın.
NOT
Kenar kesme makinesine bağlı sensör, her zaman işletim cihazı RT
4007'nin sağ sensörüdür.
Kenar sensörünün muhafazasına 5 m uzunluğunda bir toprak kablosu
bağlıdır.
 Sensörün toprak kablosunu makine kütlesi ile bağlayın (bkz. devre
şeması).
 Gerekli olduğunda dijital girişleri bağlayın. Bkz. bölüm "İşletme/
kullanma, dijital girişlerin özel işlevleri".
A 10/26
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
6. İşletime alınması
UYARI!
Dönen bıçak!
Dönen bıçaklar, ağır yaralanmalara neden olabilir.
 Dönen bıçaklara asla dokunmayınız.
UYARI!
Sıkışma tehlikesi!
Kenar kesme makinesini konumlandırılması esnasında manevra
cihazının sabit ve hareketli parçaları arasında ezilme tehlikesi vardır.
 Makine üreticisi veya işletici, tehlike oluşturan yerleri bir kapak ile
emniyete almalıdır.
 Manevra cihazının içerisine asla elinizi ya da iş aletlerinizi
sokmayın.
NOT
Kenar kesme makinesini hatsız olarak işletime alın.
Taşıma muhafazasının çıkarılması
 Taşıma muhafazasını (kırmızı ok ile işaretli bir koruma folyosu, bkz.
resim) çıkarın.
Makine yağının doldurulması
NOT
Makinenin yağsız çalıştırılması dairesel bıçakların zarar
görmesine yol açar.
 Makine yağı haznesini, teslimat dahilinde aldığınız makine yağı ile
doldurun.
Klüber Silvertex T46 makine yağını kullanmanızı tavsiye ederiz.
Alternatif olarak seyreltilmiş, reçinesiz ve asitsiz herhangi bir
makine yağı kullanılabilir. Kullanılan yağ aşağıdaki özelliklere sahip
olmalıdır:
Sıcaklık (°C)
40
50
60
DIN 51562 Standartlarına göre
kinematik viskozite (mm2/s)
40-50
28-32
18-20
 Ardından yaklaşık 2 saat bekleyin. Yağlama keçesi, bekleme
süresi boyunca fitil üzerinden emebildiği kadar yağ emer.
 Üst bıçağın kesici kenarını yağlayın.
BEA--251126-TR-05
A 11/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
Kablo tesisatının kontrolü
 Tüm bağlantı hatlarının doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Kenar şeridi sıyırma donanımının kontrolü
Kenar şeridi sıyırma donanımı kullanıldığında:
 Üst plakayı hat ile aynı hizaya getirmek için yıldız tekerleği
döndürün.
Pnömatik kenar şeridi sıyırma donanımının püskürtme üflecinin
değiştirilmesi gerektiğinde:
 Püskürtme üflecini/üfleçlerini (üst/alt) tutan M4 vidaları sökün.
 Püskürtme üfleci/üfleçlerini ayarlayın.
 Vidaları tekrar sıkın.
Engelleyici konturların kontrolü
NOT
Engelleyici konturların kontrolü (hareketli ve sabit parçaların
arasındaki muhtemel daralma) esnasında gereken personelden başka
hiç kimse kenar kesme makinesinin tehlike alanına girmemelidir.
 24 V işletme gerilimini kenar kesme makinesinin kumanda cihazına
bağlayın.
Daha sonra kenar kesme makinesinin işletime hazır olması için 40
dakika kadar beklemesi gerekir.
 İşletim modu olarak "manuel mod"u seçin.
/
 "Sol" ya da "sağ" tuşları ile, tüm ayar alanında engelleyici konturlar
olup olmadığını kontrol edin.
NOT
Kesme makinesinin, herhangi bir insanı tehlikeye atabilecek kadar
sabit bir parçaya yaklaştırılması gerektiğinde, tehlikeli bölgenin
emniyetini müşteri sağlamalıdır.
"Serbest kullanım" işlevinin kontrolü
 "Serbest kullanım" tuşuna basın.
Kenar kesme makinesi, hattan uzakta son dış konumda
kullanılmalıdır.
A 12/26
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
Dairesel bıçaklarının dönüş yönü ve emme sistemi/üfleyici
kontrolü
 İşletme gerilimi (bkz. tip plaketi) bıçak motoruna ve emme
sistemine bağlayın.
 Dairesel bıçaklarının dönüş yönünü kontrol edin. Dairesel bıçaklar
hattın hareket yönünde dönmelidir (bkz. resim).
 Emme sisteminin motorunun dönüş yönünü kontrol edin. Kesilen
kenar şeritleri emilir.
İşletime almanın sonlandırılması
 Kesim sisteminin işletme gerilimini kapatın (bıçak motoru,
regülatör/kumanda, emme sistemi).
7. İşletim / kumanda
TEHLİKE!
Kesilerek yaralanma tehlikesi!
Hareket eden ürün hattının kenarları, kesilerek yaralanmalara neden
olabilir.
 Hareket eden ürün hatlarının kenarlarına kesinlikle dokunmayınız.
TEHLİKE!
Çekilme tehlikesi!
Kesme işletiminde, işlenen malzeme ve yuvarlak keskinin koruma
kapağı arasında çekilme noktaları oluşur.
 Makine üreticisi veya kullanıcı, tehlike oluşturan yerleri bir kapak ile
emniyete almalıdır.
TEHLİKE!
Çekilme tehlikesi!
Hareket eden hat, hat ve sıvazlama plakası arasında içeri çekme
tehlikesi oluşturur.
 Hat hareket halindeyken asla sıvazlama plakalarına ya hatta
dokunmayın.
BEA--251126-TR-05
A 13/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
UYARI!
Sıkışma tehlikesi!
Kenar kesme makinesini konumlandırılması esnasında manevra
cihazının sabit ve hareketli parçaları arasında ezilme tehlikesi vardır.
 Makine üreticisi veya işletici, tehlike oluşturan yerleri bir kapak ile
emniyete almalıdır.
 Manevra cihazının içerisine asla elinizi ya da iş aletlerinizi
sokmayın.
UYARI!
Sıkışma tehlikesi!
Otomatik işletimdeki püskürtme üflecini ayarlarken, kesme cihazların
kullandığı yöntem sebebiyle sıkışma tehlikesi mevcuttur.
 Püskürtme üflecini yalnızca manuel modda ayarlayın.
DİKKAT!
Gürültü oluşumu!
Hassas kişilerde, makinenin gürültü yapması nedeniyle duyma
duyusunun etkilenmesine ve strese neden olabilir.
 Koruyucu kulaklık kullanınız.
 Susturucu kullanınız.
7.1 Tuşların açıklaması
Tuşların işlevleri, işaretlerin karşılıkları ve aydınlatma diyotları
aşağıdaki tabelada açıklanmıştır.
A 14/26
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
İşlevi
Tuş
İşletim türü
seçmek
Tanım
Manuel mod
Açıklama
Kenar kesme makinesi "sağ" ya da "sol"
tuşları kullanılarak istenilen konuma
getirilebilir.
Tuş üzerindeki yeşil LED yanar.
Serbest kullanım
Son konum ayar tahriki ya da motor hattı
ayrılmış
Tuş üzerindeki yeşil LED yanıp söner.
Otomatik
Takip ayarı aktif.
Kenar kesme makinesi hat kenarı boyunca
hareket eder.
Tuş üzerindeki yeşil LED yanar.
işlevsiz
Çalışma türü
Sensör 1
Sensör 1 ile tarama (hat kenarı).
Tuş üzerindeki yeşil LED yanar.
işlevsiz
Manuel ayarlama
Hedef konumun
değiştirilmesi = kenar
şeridi genişliğinin
artması/azalması
/
Sağa manuel ayar
Sola manuel ayar
Kenar kesme makinesi "Manuel" işletim
modunda sağa ya da sola hareket ettirilebilir.
/
+
Sağa konumlandırma
Sola konumlandırma
Kenar kesme makinesinin hedef konumu
"Otomatik" işletim modunda sağa ya da sola
konumlandırılır, bu sayede kenar şerit
genişliği arttırılıp azaltılabilir.
İki tuşuna aynı anda basıldığında, tüm
konumlandırma ayarları silinir ve en baştaki
hedef konuma geri dönülür.
Ayrıca bkz. bölüm "Dijital girişlerin özel
işlevleri"
Uyarı sensörü
Eşik sensörü 1
Hat kenarının fiili konumu ölçüm aralığının
dışında gösterilir. Standart durumda ölçüm
aralığının yalnızca %25'ini kullanır.
Kırmızı LED yanar.
işlevsiz
Uyarı ayar tahriki
/
Son konum ayar tahriki ya Ayar tahriki son konumda gösterilir. Bu
da motor hattı ayrılmış
yönde daha fazla ayarlama yapmak mümkün
değil.
Alternatif olarak motor hattı da ayrılmış
olabilir.
Kırmızı LED'lerin ikisi de yanıp sönüyor.
BEA--251126-TR-05
A 15/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
İşlevi
Tuş
Gösterge
Hat hareket yönü
Tanım
Açıklama
Hat hareket yönü sağ
İşletim cihazına ayarlanmış hat hareket yönü
Ayar değiştirilmemelidir.
Göstergedeki yeşil LED yanar.
işlevsiz
Gösterge
Sensör sinyali
Sensör sinyali
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Bkz. bölüm "Dijital
girişlerin özel işlevleri"
Gösterge "Otomatik" işletim modunda fiili
konumu gösterir.
Duruma bağlı olarak ilgili sarı LED'ler yanar.
Ayar + Otomatik
+
"Hedef konumu sürekli kaydet" özel işlevi
7.2 Dijital girişlerin özel işlevleri
7.2.1 Dinamik girişler
Burada girişlerden kasıt, pozitif impuls (>100 ms) uygulanarak
etkinleştirilmesi gereken eşik tetiklemeli girişlerdir. Regülatör, girişleri
her 50 ms'de bir okur ve pozitif kanatları kullanır.
Otomatik
Giriş "otomatik" kullanılacağı zaman işletim cihazındaki "otomatik"
tuşu ya da bu giriş üzerinden işletim modu olarak "otomatik mod"
seçilebilir.
Tuş ve giriş paralel olarak kullanılabilir.
Serbest kullanım
Giriş "serbest kullanımda" kullanılacağı zaman kesme cihazı, işletim
cihazındaki "serbest kullanım" tuşu ya da son dış konumdaki giriş
üzerinden serbest kullanılabilir.
Tuş ve giriş paralel olarak kullanılabilir.
7.2.2 Statik girişler
Regülatör blokajı (otomatik)
"Regülatör blokajı (otomatik)" girişi üzerinden işletim modu "otomatik"
olarak kaydedilir ya da ertelenerek serbest bırakılabilir.
0 V = Serbest bırakma (otomatik serbest)
24 V = Regülatör engeli (otomatik kayıtlı)
Girişte +24 V bulunduğu sürece işletim modu "otomatik" olarak kalır ve
böylece takip ayarı kaydedilir.
A 16/26
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
[email protected] / [email protected]+Setup
Bu girişle ne zaman yeni bir hedef konum (kenar şerit genişliği)
atanacağı belirlenir:
– 0 V = [email protected]
"Otomatik" işletim modu her başlatıldığında kenar kesme
makinesinin mevcut konumu yeni hedef konum (kenar şerit
genişliği) olarak kabul edilir.
Operatör daima "otomatik" işletim modunu başlatmadan önce ilk
olarak kenar kesme makinesi manuel moddayken hedef pozisyonu
ayarlamalıdır.
– 24 V = [email protected]+Setup
Sadece"Ayar+Otomatik" tuşlarına birlikte basarak kenar kesme
makinesinin mevcut pozisyonu, yeni hedef pozisyon (kenar şerit
genişliği) olarak ayarlanabilir ve kaydedilebilir. "Otomatik" işletim
modu başlatıldıktan sonra hedef pozisyon ayarlanamaz.
/
+
 Kenar şerit genişliğini ayarlamak için kenar kesme makinesini
manuel moddayken istenilen hedef konuma ayarlayın.
 "Ayar+Otomatik" tuşlarına birlikte basın. Kenar kesme makinesinin
mevcut konumu hedef konum (hedef kenar şerit genişliği) olarak
kaydedilir.
"Ayar+Otomatik" tuş kombinasyonu ile yeni bir hedef konum
belirlenene kadar bu hedef konum kayıtlı kalır.
NOT
Hedef konum manuel olarak ya da Ofset girişi aracılığıyla
değiştirildiğinde "otomatik" tuşuna basarak tekrar kayıtlı hedef
pozisyona geri dönülür.
7.3 İşlem akışı
NOT
Hattı yalnızca bıçakların motoru kapalı durumdayken hareket ettirin!
 Çivi çarkını çalışma konumunda çevirin (yalnızca elektrikli
çevrilebilir çivi çarkı).
 İşletme gerilimini kenar kesme makinesinin regülatörüne bağlayın.
 İşletim modu olarak "manuel mod"u seçin.
/
 Kenar kesme makinesini dış kenara gelecek şekilde
konumlandırın.
BEA--251126-TR-05
A 17/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
UYARI!
Sıkışma tehlikesi!
Hattı hareket ettirirken parmaklar ayarlanabilir sıvazlama plakalarının
arasına sıkışabilir.
 Hattı hareket ettirin (bkz. resim).
Üretim makinesi ayarlanan bir hızda çalışır.
 Emme sistemini çalıştırın.
 Bıçak motorunu çalıştırın.
 Kenar şerit genişliğini ayarlamak için kenar kesme makinesini
/
istenilen kesim konumuna getirin.
Sensör LED'leri sensörün görüş alanındaki hat kenarının mevcut
konumunu gösterir.
Mekanik bir kenar şeridi sıyırma donanımı mevcutsa:
 Yıldız tutamak aracılığıyla sıvazlama etkisini ayarlayın.
– Sağa döndürdüğünüzde sıvazlama etkisi azalır
– Sola döndürdüğünüzde sıvazlama etkisi artar
NOT
Sıvazlama plakaları arasındaki mesafe, hattın sıkışmasını ya da aşırı
gerilmesini önleyecek şekilde ayarlanmalıdır. Sıvazlama plakaları
arasında çok büyük bir mesafe, sıvazlama etkisi azalır.
 Çalışma girişini (hedef kenar şerit genişliği) harekete geçirmek için
"Otomatik" modu seçin.
 Üretim makinesini çalıştırın.
Üretim makinesi ayarlanan bir üretim hızında çalışır.
NOT
 Çalıştırdıktan sonra ilk şeridin düzgün olup olmadığını ve kenar
şeritlerinin emme üflecine çekilip çekilmediğini kontrol edin. Emme
gözetimi donanımlı kenar kesme makinelerinde, kenar şeritleri
emildiğinde gösterge yeşil, emiş gerçekleşmediğinde kırmızı
yanar.
Kenar kesme makinesi otomatik işletimde çalışır ve ürün kenarlarını
ard arda taşır.
/
A 18/26
Ardından "sağ"/"sol" tuşlarıyla kenar şeritlerinin genişliği düzeltilebilir.
Tuşa her bastığınızda hedef konum 1 mm oynar (işletim ayarı).
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
NOT
Ayarlanabilir alanın son konumunda ayar tahriki limit şalterine
çarpabilir.
8. Optimizasyon
Takip hareketi optimizasyon
Takip hareketi üretici tarafından ayarlanmıştır ve değiştirilmemelidir.
9. Arıza giderme / onarım
UYARI!
Dönen bıçak!
Dönen bıçaklar, ağır yaralanmalara neden olabilir.
 Bakım çalışmalarından önce ve arızaların giderilmesinden önce,
üretim makinesini kapatın.
 Emme düzeneğindeki tüm tıkanıklıklar yalnızca ilgili aletler (cımbız,
kanca) kullanılarak açılabilir.
9.1 Arıza bildirimi
Sensörde geçekleşebilecek muhtemel arızalar LED sütununda
gösterilir. Bu şekilde uyarılar ve hatalar kolayca ayırt edilebilir.
Uyarı
0
1
2
3
4
5
6
7
8
GRP
Fiili konum göstergesi yanıp söner. Sensörün sıcaklığı ya da işletme
gerilimi kritik seviyeye ulaştı.
 P36 temperature ya da P38 act power voltage okuyun ve gerekli
önlemleri alın. (Sadece E+L servisi için).
BEA--251126-TR-05
A 19/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
Hata
0
1
2
3
4
5
6
7
8
GRP
Fiili konum göstergesi, ayrıca sırayla"GRP" ve "DEV" tuşlarının
yanındaki LED'ler yanıp söner.
Emniyetli bir kenar taraması yapılamaz.
 P10 error code okuyun ve gerekli önlemleri alın. (Sadece E+L
servisi için).
9.2 Sensörün kalibrasyonu
NOT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Bir sensörü değiştirirken, yeni sensörün kalibrasyonu mutlakaher
seferinde yapılmalıdır.
Sensör, LED sütunundaki boş ölçüm aralığında (ölçüm aralığında hiç
hat yokken) bir hat kenarı gösterdiğinde, sensörün temizlenmesi
gerekir.
 Ölçüm aralığını temizleme (bkz. Bakım bölümü)
DEV
0
1
2
3
4
5
6
7
8
GRP
LED sütununda hala bir hat kenarı gösterilmeye devam ederse sensör
kalibrasyonu aşağıda tarif edildiği gibi gerçekleştirilmelidir.
NOT
Kalibrasyon temel şartları:
 Sensör çalışma sıcaklığında olmalı
 Ölçüm aralığı boş olmalı
DEV
0
1
2
3
4
5
6
7
8
GRP
GRP
 "Servis işlevleri" modunu başlatın.
"GRP" ve "DEV" tuşlarına aynı anda basın ve her iki tuşun
yanındaki yeşil LED'ler yanana kadar (yakl. 5 saniye) basılı tutun.
Hiçbir tuşa basılmadığı taktirde sensör 20 saniye sonra "servis işlevi"
modunu sonlandırır.
DEV
0
1
2
3
4
5
6
7
8
GRP
GRP
 "Servis işlevi" kalibrasyonunu ayarlayın.
"0" rakamının yanındaki LED yanana kadar "DEV" tuşuna sürekli
basın.
A 20/26
DEV
0
1
2
3
4
5
6
7
8
GRP
GRP
 Kalibrasyonu etkinleştirin ve "servis işlevi" modundan çıkın.
BEA--251126-TR-05
"GRP" tuşuna basın.
Kalibrasyon 1 saniye ertelemeli olarak etkinleşir.
Kenar kesme makinesi BT 80.3
10.Bakım
UYARI!
Yaralanma tehlikesi!
Bakım çalışmaları sadece makine kapalıyken yapılabilir.
 Makineyi kapatın.
 Makineyi tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
UYARI!
Dönen bıçak!
Dönen bıçaklar, ağır yaralanmalara neden olabilir.
 Bakım çalışmalarından önce ve arızaların giderilmesinden önce,
üretim makinesini kapatın.
 Emme düzeneğindeki tüm tıkanıklıklar yalnızca ilgili aletler (cımbız,
kanca) kullanılarak açılabilir.
10.1 Genel
UYARI!
Sıkışma tehlikesi!
Sıvazlama plakalarının değiştirilmesi ve temizlenmesi esnasında
parmaklar ayarlanabilir / katlanabilir sıvazlama plakaları arasında
sıkışabilir.
 Kenar kesme makinesini, ortam şartlarına bağlı olarak kurulayın,
temizleyin, tahliye edin ve tozunu alın.
 Gerekli olduğunda yağ haznesindeki makine yağına yağ ekleyin.
Klüber Silvertex T46 makine yağını kullanmanızı tavsiye ederiz.
Alternatif olarak seyreltilmiş, reçinesiz ve asitsiz herhangi bir
makine yağı kullanılabilir. Kullanılan yağ aşağıdaki özelliklere sahip
olmalıdır:
Sıcaklık (°C)
40
50
60
DIN 51562 Standartlarına göre
kinematik viskozite (mm2/s)
40-50
28-32
18-20
 Yağ keçesini düzenli olarak kontrol edin ve gerektiğinde değiştirin
(bkz. paragraf "Yağ keçesi değiştirme")
 Emme sisteminin filtresini düzenli olarak kontrol edin ve temizleyin
ya da yenileyin (opsiyonel).
 Gerektiğinde dairesel bıçakları bileyin (bkz. paragraf "Dairesel
bıçak bileme").
Bıçağın diğer yüzünün de kesim yapabilmesi için ilk bileme işlemi
öncesinde bıçağı çevirerek diğer yüzünü de kullanabilirsiniz. Bu
durumlarda her zaman her iki bıçağı da kullanın.
BEA--251126-TR-05
A 21/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
 Yaylı monte edilmiş alt bıçağın yatağını düzenli olarak (her 6 ayda
bir) yağlayın.
Bu işlem için mineral yağ bazlı lityum ya da barium gres yağı
kullanılmalıdır. Klüber firmasına ait Microlube GL 262 ürününü
kullanmanızı tavsiye ederiz. Yağ, yağlama nipelleri (1) üzerinden
yaylı yatak üzerine nüfuz eder.
1
10.2 Dairesel bıçağın sökülmesi
UYARI!
Kenarları keskin bıçak!
Keskin bıçaklar kesik yaralanmalarına sebep olabilir.
 Kesilmeye karşı koruyucu eldiven kullanın.
 Alt bıçağın baskı yayını çıkarın. Bunun için kenar kesme
makinesinin arka tarafındaki somunları M6 (1) kırmızıyla işaretli
vidaya oturana kadar sıkın.
 Alt bıçağın ortasındaki somunu M10 (3) gevşetin ve çıkarın. Bunun
4
1
3
2
için, arka taraftan yuvarlak bir çelik (ø6) ya da uygun ve sağlam bir
tornavida yardımıyla bıçak milini (2) tutun.
 Diski ve alt bıçağı dikkatlice akstan çekin.
 Aynı işlemleri üst bıçak için de uygulayın. Bu esnada yağlamaya
(4) dikkat edin.
 Yağ keçesini kontrol edin ve gerekli durumlarda değiştirin. Bkz.
bölüm "Yağ keçesi değiştirme".
10.3 Dairesel bıçağın takılması
UYARI!
Kenarları keskin bıçak!
Keskin bıçaklar kesik yaralanmalarına sebep olabilir.
 Kesilmeye karşı koruyucu eldiven kullanın.
 Üst ve alt bıçağın kesici kenarlarını yağlayın.
 Üst bıçağı ve diski aks üzerine oturtun. Bu esnada yağlamaya
dikkat edin.
A 22/26
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
 Somun M10 yardımıyla üst bıçak ve diski sıkın.
Bunun için, arka taraftan yuvarlak bir çelik (ø6) ya da uygun ve
sağlam bir tornavida yardımıyla bıçak milini tutun.
 Aynı işlemleri alt bıçak için de uygulayın.
 Son olarak alt bıçağın baskı yayını tekrar yerine takın. Bunun için
kenar kesme makinesinin arka tarafındaki somunları M6, kırmızıyla
işaretli vidadan çıkarana kadar gevşetin.
10.4 Dairesel bıçakların bilenmesi
Dairesel bıçakların diğer yüzlerinin de kesim yapabilmeleri için ilk
bileme işleminin yerine bıçakları çevirerek diğer yüzlerini
kullanabilirsiniz. Bu durumlarda her zaman her iki bıçağı da kullanın.
 İki dairesel bıçağı da sökün (bkz. paragraf "Dairesel bıçağın
sökülmesi")
 İki bıçağın da kullanılmış taraflarını, her seferinde yakl. 0,2 mm
inceltecek şekilde bileyin.
NOT
Her dairesel bıçak, en fazla 4 mm'lik inceliğe ulaşana kadar
bilenmelidir. Dairesel bıçaklar yalnızca düz bileme yöntemiyle
bilenmelidir. Dış çap değiştirilmemelidir. Dairesel bıçaklar bileme
işleminden sonra yeterli süre için soğutmaya bırakılır.
 Her iki dairesel bıçağı tekrar takın (bkz. paragraf "Dairesel bıçağın
çıkarılması")
10.5 Yağ keçesi değiştirme
 Üst bıçağı sökün (bkz. paragraf "Dairesel bıçağın sökülmesi")
 Kullanılmış yağ keçesini tutucudan (1) çıkarın.
 Boşluğa yeni bir yağ keçesi yerleştirin. Ardından yaklaşık 2 saat
bekleyin. Yağlama keçesi, bekleme süresi boyunca fitil üzerinden
emebildiği kadar yağ emer.
 Üst bıçağı tekrar takın (bkz. paragraf "Dairesel bıçağın
sökülmesi").
1
BEA--251126-TR-05
A 23/26
Kenar kesme makinesi BT 80.3
10.6 Sensörün temizlenmesi
 Ortam şartlarına bağlı olarak verici ya da alıcı element, basınçlı
hava ile dikkatlice üfleyerek temizlenebilir veya endüstriyel
süpürge yardımıyla özenli bir şekilde tozu alınması gerekebilir.
 Ölçüm aralığı kuru ya da hafif nemli bezle temizlenebilir. Hiçbir
çözücü madde kullanılmamalıdır!
NOT
Normalden daha zorlu kirler izopropanol yardımıyla temizlenebilir.
11.Sökme
UYARI!
Yaralanma tehlikesi!
Sökme / değiştirme işlemleri yalnızca makine kapalıyken yapılmalıdır.
 Makineyi kapatın.
 Makineyi tekrar açılmaya karşı emniyete alın.
 Sökme işlemini "Montaj" bölümünde açıklandığı gibi uygulayın.
Bu esnada "Montaj" ve "Kurulum" bölümlerinde yapılan tüm
açıklamaları dikkate alın.
A 24/26
BEA--251126-TR-05
Kenar kesme makinesi BT 80.3
12.Teknik veriler
Kenar kesme makinesi
Ürün hızı
Maks. 60 m/dk (standart)
30-110 m/dk (frekans
dönüştürücülü)
Bıçak motoru besleme gerilimi
220-240 / 380-420 V, 50 Hz
254-277 / 440-480 V, 60 Hz
Motor gücü
Cihaz başına 0,25 kW
Servo motor besleme gerilimi
24 V DC
Ayar hızı
8 mm/s
Ayar pistonu
± 65 mm
Bıçak çapı
120 mm
Koruma türü
IP 54
Ağırlık
Cihaz başına 40 kg
Ebat
bkz. teknik çizim
Ortam sıcaklığı
+10 ila +50 °C
Emme sistemi
Besleme gerilimi
220-242 V / 346-420 V,
50 / 60 Hz
(diğer voltajlar isteğe bağlı)
Güç girişi (50 Hz)
Cihaz başına 2,2 kW
Motor devir hızı
2860 1/dk
Taşıma miktarı
yakl. 3 m3/dk
Çalışma basıncı
yakl. 140 mbar
Ses oluşumu (1 m mesafede)
Çift başına 78 dB (B)
Koruma sınıfı
IP 54
Ağırlık
Cihaz başına yakl. 63 kg
Ortam sıcaklığı
+10 ila +50 °C
Takip ayarı
İşletme gerilimi nominal değeri
24 V DC
Nominal alan işletme gerilimi
(dalgalanma dahil)
20 ila 30 V DC
Akım tüketimi maks.
2,5 A
Regülatör hassasiyeti
± 1 mm
Ortam sıcaklığı
+10 ila +50 °C
Teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır
BEA--251126-TR-05
A 25/26
Erhardt+Leimer GmbH
Albert-Leimer-Platz 1
86391 Stadtbergen, Germany
Phone +49 821 2435-0
www.erhardt-leimer.com
[email protected]
A 26/26
BEA--251126-TR-05
Download

İşletme Talimatı A TR Kenar kesme makinesi BT 80.3