Verimli Lazerler
Yenilikçi ve güvenilir
Ekonomik ve Ekolojik
PLATINO® Fiber 2D lazerli kesim makinesi, yenilik ve tecrübenin kusursuz dengesini simgelemektedir.
Ürün, en gelimi düzeyde verimlilik ve ekolojik fiber lazer teknolojisini PLATINO® Platformunun kanıtlanmı
güvenilirlii ve esneklii ile birletirmektedir.
PLATINO® Fiber, aaıdaki özelliklere kavumak isteyen sac imalatçıları için doru seçimdir:
-Etkin, verimli enerji ve bakım tasarrufu salama
-Özellikle ince ve orta kalınlıktaki levhalar için verimli üretkenlik
-Yansıtıcılıı yüksek metaller dahil olmak üzere bir çok malzeme için uygunluk ve esneklik
-Güvenilir ve tüm üretim ihtiyaçlarını karılayabilir çok çeitli otomasyon birimleri
-Kullanıcı dostu, kolay kurulur ve sürdürülür nitelik
Özellikler
Etkiler
❚ Oldukça düük enerji tüketimi
❚ Daha az enerji, daha az malzeme israfı, lazer
❚ Lazer gazından arınma
gazlarından arınma – daha az karbondioksit
yayılımı
❚ Yüksek lazer verimlilii, daha az soutma
❚ Düük bakım maliyeti ve az sarf malzemesi
Geni! Malzeme Yelpazesi
PLATINO® Fiber, çok çeitli malzemelerin kesiminde
gönül rahatlııyla kullanılabilir.
Fiber lazerler, yansıtıcılıı yüksek malzemeleri
kesmek için kullanılan dier lazer seçeneklerinden
çok daha etkilidir (örnein; alüminyum alaımları,
bakır, pirinç).
PLATINO® Fiber, 20 mm yumuak çelie kadar
çeitli kalınlıklarda malzemeleri verimlilikle ve
kaliteli bir biçimde kesmektedir. Özellikle ince ve
orta kalınlıktaki metal destek levhalarında kalite
artı göstermektedir.
❚ Yerden kazandıran- küçültülmü otomatik
yükleme, boaltma ve depolama
kapasitesi gereksinimi, düük ısı üretimi - daha
az karbondioksit yayılımı
❚ Sentetik granit gövde – geleneksel lazerlere
kıyasla daha az CO2
❚ Küçültülmü ve otomatikletirilmi – daha az
❚ Kolay ve hızlı iletim ara yüzü-hızlı kurulum ve
daha az bekleme süresi
❚ Çeitli otomatik ilem ve fonksiyonlar
❚ Dier Prima Power 2D lazer makineleri için
tasarlanan programlar ile uyumluluk
tesis alanı ve yer ihtiyacı
❚ Yüksek verimlilik – daha fazla performans
Açık ve eri!ilebilir
Esneklik ve verimlilik
Machine
Lazer kafası
❚ Kompakt tasarımı minimum taban alanı, kolay
PLATINO® Fiber kesim kafası, tüm üretim
ihtiyaçlarına yanıt veren tek bir odak lensi ile
donatılmıtır.
ulaım ve kurulum salar
❚ Sentetik granit salam gövdesiyle esiz makine
tasarımı, en iyi ısı istikrarı ve titreim azalımına
olanak tanır
Kartu sistemi sayesinde bakımı kolay ve çabuktur.
❚ Makineye tam eriebilirlik salaması için dirsekli
PLATINO® Fiber lazer kesim kafasının dier
özellikleri:
konsol tasarımı kullanılmıtır
❚ Tavanlı, fiber korumalı pencere ve tam açılan
sürgülü kapılara sahip koruma kabini: tam
güvenlik, çalıma alanını izleyebilme ve alana
eriebilme olanakları sunar
Numerik Kontrol
Prima Electro CNC’nin en son sürümü P30L u
özelliklere sahiptir:
❚ 17” LCD dokunmatik ekranlı, iztoplu ve kullanıcı
dostu ince konsol
❚ Hesaba dayalı yüksek güç ve daha güçlü HMI,
❚ Kesim kafasının dier parça ve teçhizatlarla
çarpımasını önleyen SIPS (Çarpma Koruma
Sistemi)
❚ Temassız nozul mesafe kontrolü
❚ Hızlı, basit ve kusursuz kesim kafası hizalaması
için Optik Kesinlik Kontrolü (OPC)
❚ 35 mm hareket mesafesi ile dinamik vuru
❚ stee balı 12 adet otomatik nozul deitirici
❚ Gelimi kesim çözümleri
Windows eklentileri
®
❚ En gelimi yörünge yönetimi için ileri düzey
algoritmalar
❚ TOB - (teknolojik tablaların makine üzerinden
seçimi)
❚ Önceki sürümler ve tüm Prima Power makineleri
ile uyumluluk
Boru Kesme
PLATINO® Fiber,
donatılabilir.
4
çeneli
rotary
axis
ile
Makine hazırlık süresi olmadan, düz metal levha
kesiminden, daire, kare ve dikdörtgen boruların
ilenmesine geçi yapılabilir.
Yenilikçi Teknoloji
Kolay kullanım ve Modüler Yapı
En geli!mi! lazer teknolojisi
Programlama
PLATINO® Fiber, yüksek parlaklıkta bir fiber lazer
ile donatılmıtır.
Çevrimdıı programlama için PLATINO® Fiber,
kullanıcı dostu sistemden ve hızlı MAESTRO-Libellula®
sisteminden faydalanır.
Müteri ihtiyaçları dorultusunda 2 kW’dan 4 kW’ya
kadar deien güç ile iletim salanabilir.
Temel özellikler:
❚ Tamamen katı halde, fiberden fibere tasarım
❚ Son derece güvenilir, performanslı ve dayanıklı
❚ %30’un üzerine priz verimlilii
❚ Düük bakım ve iletim maliyeti
MAESTRO-Libellula® ‘nın temel özellikleri:
❚ Oldukça verimli ve kusursuz Nesting Modülü
❚ Teknolojik tablaların makine üzerinden seçimi (TOB)
❚ Uzun diyot ömrü
❚ Tam üretim masrafı ve zaman hesaplamalı
❚ Ayna ve optiksiz
Entegre edilmi Sanal Makine entegresi, ayrıntılı
ve kesin raporlama
❚ Yüksek ıın kalitesi
❚ Kompakt tasarım
❚ Izgara kesimi için FBS (Hızlı Iın Deitirme)
fonksiyonu, paralel profiller olması durumunda
hızda artı salar
Tek lens ile sayısız çözüm
PLATINO® Fiber, tek lens ile tüm nitelik ve
kalınlıktaki malzemeleri kesme imkanı veren optik
kurulum özelliine sahiptir.
Üretim deiiklikleri,
gerçekletirilebilir.
MAESTRO-Libellula® , lazer makinelerinin daha iyi
programlanması için gereken tüm özellikleri
salar: CAD, CAM, son ilemci, Veri Tabanı
özellikleri, Raporlar, Komut Yönetimi.
lens
P30L kontrol sistemine entegre edilen hücre
yazılım paketi, sürekli ve etkili makine iletimine
olanak tanır.
deitirilmeksizin
lave bir süre olmaksızın makinenin oldukça esnek
yapısından faydalanılabilir.
Otomasyon
Tüm ürün tipleri ve boyutları için sac levha
kullanımının otomasyonuna dair geni ve modüler
çapta çözümler mevcuttur:
❚ Levha aırlıına göre otomatik hız ayarlı palet
deitirci ve etkili üretim atıı toplama
bölmeleri
❚ Levha beslemeyi otomatikletirmek için levha
yükleme kolu
❚ Çok
az
yer
isteyen,
iki
katlı
otomatik
yükleme/boaltma sistemi
❚ Compact Tower: Taban alanı oldukça azaltılmı
malzeme depolama ve deitirme sistemi.
Birimsel bir ekilde ilave kuleler ile büyütülebilir
sistem
❚ Daha youn ve zor üretim akıları için Night
Train FMS®
Farklı konfigürasyonlar
Her üretim ihtiyacına uygun
Gizlenmi! Zaman
Yükleme – Bo!altma
Palet dei!tirici ve otomatik yükleyici
kinci bir paletli, harici yükleme/boaltma
istasyonu.
Otomatik palet dei!tirici
kincil paletli harici yükleme/kaldırma istasyonu.
Gizli sürede manuel levha yükleme
ve kaldırma seçenei.
Palet deitiricinin her iki tarafında da yer
alabilen harici paleti levhalarla otomatik olarak
beslemek için yükleme kolu.
Otomatik levha deiimi.
Belirsiz zamanda otomatik levha yükleme.
Otomatik levha deiimi.
Gözetimsiz
Compact Server
Boluklar ve ilenmi levhalarla ilgilenen
yükleme/boaltma aygıtı.
ki katlı birimler (biri boluklar dieri ise
ilenmi levhalar için).
Tek levha ayrımı, kontrol sistemleri
ve levha referansı.
En küçük taban alanı.
Geli!tirilmi! Compact Tower
Boluklar ve ilenmi levhalarla ilgilenen
yükleme/boaltma aygıtları.
26 ya da 36 paletten oluan,
iki depolama kulesi.
Tek levha ayrımı, kontrol sistemleri
ve levha referansı.
Uzun süren gözetimsiz çalıma
periyotları için ideal.
Üretim
Compact Tower
Boluklar ve ilenmi levhalarla ilgilenen
yükleme/boaltma aygıtları.
3, 10 veya 15 paletli istif kulesi.
Tek levha ayrımı, kontrol sistemleri
ve levha referansı.
En uygun sistem kapasitesi/taban alanı oranı.
Night Train FMS®
Boluklar ve ilenmi levhalarla ilgilenen
yükleme/boaltma aygıtları.
Çoklu makineler için tam otomatik
balantı mümkün.
Esnek ve modüler yerleim.
Kurum içi gelitirilmi grafik kontrol sistemi
ve depolama yönetimi.
Tam otomatik üretim ve gözetimsiz iletim
için ideal bir çözümdür.
Gözetimsiz üretim için çözümler
Prima Power makineleri oldukça güvenilirdir ve en
çetin üretim ortamlarında ve en zor üretim
cetvellerinde bile dünya çapında kullanıma sahiptir.
PLATINO® Fiber 7/24 iletime elverilidir ve
genellikle gözetimsiz bir ekilde performans
sergiler.
Teknik Özellikler
Çalıma alanı
X
Y
Z
mm
mm
mm
3.048
1.524
150
X, Y: 100 m/dk
maksimum kombine aks hızı 140 m/dak
Maksimum hız
Tamamen Baımsız bir Makina
Makine iler durumdayken manuel müdahale
gereksinimleri sıfıra indirgenmitir. Üretim cetveli
programlandıında, PLATINO® Fiber gerekli
ayarlama, uç deiimi, levha deiimi ve depolama
gibi süreçlerin sorumluluunu üstlenir.
Üretim karıımı ne kadar youn, hacim ne kadar
büyük ya da kalite standartları ne kadar katı olursa
olsun PLATINO® Fiber, müdahale olmaksızın 7/24
çalıır durumdadır ve iletim tamamen gözetimsiz
olsa da güvenilir sonuçlar elde edilebilir.
Son derece gelimi sensörleri, yazılım çözümleri
ve çok çeitli otomasyon seviyeleri makinenin
etkili ve tek baına güvenilir çalımasını salar.
Doruluk (*)
• VDI/DGQ 3441 standartlarına göre
• Ölçüm uzunluu: tam vuru
X, Y, Z
Tekrarlanabilirlik (Ps):
0,03 mm
(*) Malzemenin duyarlılıı, türüne, ebadına,
ön ilemine ve uygulama koullarına balıdır.
Yuvarlak ve dikdörtgen boruların
kesimi için CNC kontrollü Rotary Aks
Boru kesme (opsiyonel)
Maksimum toplam boyutlar
(otomatik palet deitirici ve koruma kabini dahil,
Otomatik kontrol ve çözümleri
Konumlama doruluu (Pa):
0,03 mm
su soutucu, duman emici ve fotosel dahil deil)
Uzunluk
mm
10.500
Geni!lik
mm
3.800
Yükseklik
mm
2.200
Sistem için çok sayıda destek fonksiyonu mevcuttur:
❚ Otomatik yeniden balatma fonksiyonu
Aırlık (ana makine)
12.000 kg
❚ Otomatik açma/kapama
❚ E-posta ya da kısa mesaj yoluyla arıza bildirimi
2.000 W - 4.000 W
Standart fiber lazer gücü
2.200 mm
Sabit parçalar: RAL 5015 - RAL 9006
Hareketli parçalar: RAL 2008
Standart renkler
3.800 mm
❚ Uzaktan tehis ve yardım için tele hizmet
10.500 mm
104TR/Jan2014 © Prima Industrie Group / Önceden haber vermeksizin deiiklik yapma hakkımız saklıdır
primapower.com
Download

Verimli Lazerler