AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI
2014 SENESİ ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi ŞUBAT ayı Meclis Toplantısı
03.02.2014 tarihinde başlayıp 07.02.2014 tarihinde tamamlanmış ve gündem maddelerinin görüşülmesi
neticesinde alınan kararlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.
SIRA NO: KARAR NO:
KARAR ÖZETİ:
………… ……………. …………………………………………………………………
01
2014/32
Merkez Mahallesi 4 pafta, 5063, 5064, 5066, 5067, 5070, 21022 parsel sayılı
yerler ile ilgili Başkanlık Makamına uygulama yetkisi verilmesi İle ilgili
Önerge mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.
02
2014/33
10.01.2014 tarih ve 30 sayılı Meclis kararı ile uygun görülen itirazlar ile ilgili
Başkanlık Makamına uygulama yetkisi verilmesi İle ilgili Önerge mevcudun
oy çokluğu ile kabul edildi.
03
2014/34
28.10.2013 tarih ve 84 sayılı Meclis kararı ile uygun görülen itirazlar ile ilgili
Başkanlık Makamına uygulama yetkisi verilmesi İle ilgili Önerge mevcudun
oy çokluğu ile kabul edildi.
04
2014/35
Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin
Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair
Yönetmelik İle ilgili Hukuk Komisyonunun 2014/5 sayılı raporu mevcudun
oy birliği ile kabul edildi.
05
2014/36
Mustafakemalpaşa Mah. 46 Pafta 7733 Parsel Sayılı Yerin Satışı İle İle ilgili
Hukuk Komisyonunun 2014/6 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul
edildi.
06
2014/37
Cihangir Spor Kulübü’ne Yapılan Tahsisin İptali İle ilgili Hukuk
Komisyonunun 2014/7 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
07
2014/38
Ambarlı Mahallesinde Çift Simgeli Kimi Konut Alanlarında Emsal
Değerlerinin İptali İle ilgili İmar Komisyonunun 2014/21 sayılı raporu
mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
08
2014/39
Firuzköy Mah. 4. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına; 243DO2b
Pafta, 231 ada, 4 Parsel Sayılı Yerlere İtiraz İle ilgili İmar Komisyonunun
2014/22 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
09
2014/40
Firuzköy Mah. 4. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına; 243DO2b
Pafta, 250 ada, 14 Parsel Sayılı Yerlere İtiraz ilgili İmar Komisyonunun
2014/23 sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
10
2014/41
Mustafakemalpaşa Mah. 2. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına; 20
Pafta, 5791 Parsel Sayılı Yerlere İtiraz İle ilgili İmar Komisyonunun 2014/24
sayılı raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
11
2014/42
Firuzköy Mah. 243DO2b pafta, 237 ada, 1 parsel sayılı; 240 ada, 1,19,20
parsel sayılı; 241 ada, 1,2,3,4,8,16,17,19,21 parsel sayılı; 242 ada, 2,5,6,7,9
parsel sayılı; 243 ada, 2,8,9 parsel sayılı; 244 ada, 1,2,3,9,11 parsel sayılı;
245 ada, 2,4,8 parsel sayılı; 247 ada, 9,21,23 parsel sayılı; 248 ada, 1,2,3,9,11
parsel sayılı; 249 ada, 2,1,12,13 parsel sayılı; 250 ada, 11 parsel sayılı; 251
ada, 6 parsel sayılı; 253 ada, 14,4,5,3,19 parsel sayılı; 254 ada, 4,26,5 parsel
sayılı; 244DO2b pafta, 244 ada, 19,20 parsel sayılı; 245 ada, 17 parsel sayılı;
249 ada, 4,5 parsel sayılı; 244DO3b pafta, 156 ada, 6,3,7,8,9,11 parsel sayılı;
260 ada, 7 parsel sayılı; 244DP4d pafta, 292 ada, parsel sayılı; 243DP1a
pafta, 249 ada, 7,10,9 parsel sayılı; 252 ada, 1 parsel sayılı; 253 ada,
11,12,7,8 parsel sayılı; 243DP2b pafta, 253 ada, 6 parsel sayılı yerlere itiraz
İle ilgili İmar Komisyonunun 2014/25 sayılı raporu mevcudun oy birliği
ile kabul edildi.
12
2014/43
Firuzköy Mah. 9 Pafta, 2344, 2337, 2345, 2314, 2389, 2136, 2132, 2219,
2273, 2286, 2210, 2161, 2237, 2140, 6251, 2256, 2292, 2318, 2234, 2136,
2312, 2176, 2293, 2255, 2187, 2155, 2144, 2211, 2239, 2180, 2184, 2165,
2171, 2247, 6250, 2143, 2164, 2230, 2169, 2310, 2220, 6218, 2182, 2170,
2280, 2285, 2279, 2221, 2151, 2317, 2147, 2183, 2246, 2162, 2225, 2163,
2172, 2141, 244DP4d Pafta, 291 ada, 2 Parsel, 244DP4d Pafta, 283 ada, 1, 2,
5 Parsel sayılı yerlere itiraz İle ilgili İmar Komisyonunun 2014/26 sayılı
raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
13
2014/44
Firuzköy Mah. 244DO3b pafta, 102 ada, 6 parsel sayılı; 259 ada, 1 parsel
sayılı; 257 ada, 1 parsel sayılı; 258 ada, 1, 2, 3 parsel sayılı; 264 ada 7, 3
parsel sayılı; 261 ada, 4, 7 parsel sayılı; 139 ada, 1 parsel sayılı; 140 ada, 1, 6,
5 parsel sayılı; 257 ada, 4 parsel sayılı; 266 ada, 4 parsel sayılı; 272 ada, 1
parsel sayılı; 273 ada, 2, 4, 7, 8 parsel sayılı; 274 ada, 1, 9, 10, 11 parsel
sayılı; 244DO2c pafta, 257 ada, 1, 5 parsel sayılı; 244DP4a pafta, 270 ada, 5
parsel sayılı; 275 ada, 3, 5, 6, 8, 10 parsel sayılı; 276 ada, 2 parsel sayılı;
244DP4d pafta 281 ada, 1 parsel sayılı; 282 ada, 12, 8, 1, 9, 11 parsel sayılı
yerlere itiraz İle ilgili İmar Komisyonunun 2014/27 sayılı raporu mevcudun
oy birliği ile kabul edildi.
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:04.02.2014
Sayı: 2014/5
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2014
Senesi ŞUBAT ayı Meclis Toplantısının 03.02.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı
Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma
Dair Yönetmelik İle ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 586323 sayılı
yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı
Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardıma
Dair Yönetmelik İle ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün talebi
incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Spor Hizmet ve
Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine ve Amatör Spor
Kulüplerine Nakdi Yardıma Dair Yönetmelik Müdürlüğünden geldiği şekliyle
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ufuk ÖZDÜNDAR
Başkan
Ersan UYSAL
Üye
Metin KILINÇ
Raportör
Melek DEMİRCİOĞLU
Üye
Hülya ALTIN
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:05.02.2014
Sayı: 2014/6
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2014
Senesi ŞUBAT ayı Meclis Toplantısının 03.02.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Mustafakemalpaşa Mah. 46 Pafta 7733 Parsel
Sayılı Yerin Satışı İle ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 588062 sayılı
yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Mustafakemalpaşa Mah. 46 Pafta 7733 Parsel
Sayılı Yerin Satışı İle ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün talebi
incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Mustafakemalpaşa Mah. 46 Pafta 7733 Parselin
26.02.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Mustafakemalpaşa Mahallesi 2. Etap
uygulama imar planında “Dini tesis” alanında kalan parselin Dini Tesis alanı
olarak kullanılması şartıyla Belediye Başkanına yetki verilmesi
Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ufuk ÖZDÜNDAR
Başkan
Ersan UYSAL
Üye
Metin KILINÇ
Raportör
Melek DEMİRCİOĞLU
Üye
Hülya ALTIN
Üye
HUKUK KOMİSYONU RAPORU
Tarih:06.02.2014
Sayı: 2014/7
ÖZÜ: Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı 2014
Senesi ŞUBAT ayı Meclis Toplantısının 03.02.2014 tarihli oturumunda
Komisyonumuza havale edilen Cihangir Spor Kulübü’ne Yapılan Tahsisin İptali
İle ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün 584526 sayılı yazısı.
KOMİSYON İNCELEMESİ: Cihangir Spor Kulübü’ne Yapılan Tahsisin
İptali İle ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün talebi incelenmiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Avcılar, Cihangir Mahallesi Yeşilce, Kilim ve Üzengi
sokak arasında, 29-30 pafta 17152 parsel sayılı gayrimenkul üzerinde Uğur
Mumcu Halk Bahçesi içerisinde bulunan Kafeterya (mutfak+antre), Kış Bahçesi,
Bay, Bayan ve Engelli Wc’nin 07.12.2012 tarih ve 62 Nolu Meclis Kararıyla
Cihangir Spor Kulübü’ne Tahsis edilen yerle ilgili Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünün Tahsis İptal talebi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ufuk ÖZDÜNDAR
Başkan
Ersan UYSAL
Üye
Metin KILINÇ
Raportör
Melek DEMİRCİOĞLU
Üye
Hülya ALTIN
Üye
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH:04.02.2014
SAYI:2014/21
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılı, 2014 yılı Şubat ayı
Meclis toplantısının 03.02.2012. tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen
27.01.2014 tarih ve 2014/1293/R-587684-1024 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün
yazısı.
İNCELEME:
Söz konusu havale edilen 27.01.2014 tarih ve 2014/1293/R-587684-1024 sayılı İmar
ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yazısında; İlçe Belediye Meclisi tarafından 08.01.2014 tarih ve 8
sayılı kararında; 06.01.2014 tarihli oturumda gündeme alınması ve İmar Komisyonuna havale
edilen önergenin, 07.01.2014 tarih ve 1 sayılı Komisyon Raporunda değerlendirildiği ve
belirtilen hususların dikkate alınarak gerekli işlemlerin yapılmasına dair İmar ve Şehircilik
Müdürlüğüne havale edilmesi kararının değerlendirildiği görülmüştür.
Söz konusu önergede;
"İlçe Belediye Meclisimizin 02.05.2011 tarih ve 26 sayılı kararı ile, Ambarlı
Mahallesinde sınırları belirlenen konut fonksiyonlu imar adalarında; 28.08.2008 tasdik tarihli
Uygulama İmar Planında Konut alanlarına ilişkin plan notlarında "yeni yapılacak ifrazlarda
parsel büyüklükleri 350 m²'den az olamaz" hükmü olduğundan, imar parseli alanı 350
m² ve 350 m²'nin altında kalan parsellerde, imar adasında belirtilen yapılaşma simgesi
kullanılmak üzere o parsellerdeki emsal değerleri geçerli değildir; 350 m² ve 350 m²'den
daha az yüzölçümlü imar parseli elde etmek amacıyla tevhit ve ifraz yapılamaz;
Açıklanmayan hususlarda 28.08.2008 tasdik tarihli Uygulama İmar Planı kararları ve
notları ile İmar Yönetmeliği geçerlidir" şeklinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
tadilat teklifi mevcudun oy birliği ile kabul edildiği ve değerlendirilerek karar alınmak üzere
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sunulduğu;
Teklifin; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü'nün
12.12.2011 tarih ve 174041 sayılı yazısı ile bölge planı çalışmaları sonrasında
değerlendirilmek üzere ilçesine iade edildiği;
İlçe Belediye Meclisimizin 09.11.2012 tarih ve 58 sayılı kararı ile de bölgede mağdur
durumda bulunan kimi parsellerin sorunlarını çözmek amacıyla yine benzer karar mevcudun
oy birliği ile alındığı ve değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye
Başkanlığı'na sunulduğu;
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.02.2013 tarih ve 251 sayılı kararı ile de;
"bölge planları kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden, mer'i 1/1000 ölçekli plan
hükümlerinin korunması" şeklinde karar alınarak; 04.03.2013 tarih ve 42773 sayılı İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Planlama Müdürlüğü'nün yazısı ile bu kararın
Başkanlığımıza bildirildiği” açıklaması yapılarak;
“Aradan geçen uzun zamana rağmen, bölgeye ait üst plan kararları tamamlanmamış ve
tariflenen alanda yer alan kimi konut alanlarındaki mağduriyetler çözülmemiş, aksine devam
ettiği; Konunun; önceki alınan İlçe Belediye Meclis Kararlarında olduğu gibi
değerlendirilerek, ilgili plan tadilatı teklifinin düzenlenmesi ve karar alınmak üzere Başkanlık
Makamınca Meclisimize havale edilmek üzere önergenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne
gönderilmesinin” talep edildiği belirtilmiştir.
Önergeyi değerlendiren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün incelemesinde ise;
"03.02.1982 onanlı Avcılar Uygulama İmar Planından sonra; gerek ıslah planı
çalışmaları gerek plan tadilatları ile gerekse 04.12.1986 tarihinde onanan 1/200.000 ölçekli
Genel Plan notları ile konut kooperatiflerine kat artışı getirilmesi sonrasında TAKS ile KAKS
oranlarının kaldırılması; yapı yoğunluğu ve buna bağlı nüfus yoğunluğu arttırıcı kararlar ve
uygulamalar gündeme geldiği; Bölgede doğal olarak bu kararlara göre ruhsata bağlanmış,
müktesep hak çerçevesinde; mer'i İstanbul İmar Yönetmeliğinde de tanımını bulan "Mevcut
Bina" ve "Mevcut Teşekkül" oluşumu meydana gelmiştir. Bu bölgede yeni üst plan
çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sürdürüldüğü; bu alanda üst plan
kararı ile getirilen nüfus yoğunluğunun uygulama imar planında emsal değerlerle sağlandığı
ve bu bölgenin güney bitişiğinde "Afete Maruz Bölge" olduğu; bu riskten dolayı buradaki
yapılaşma yoğunluğunun düşük tutulması gerektiği ve planla getirilen minimum ifraz şartı
olan 350 m2 ve 350 m2' nin altı ile sınırlı tutulması görüşü doğrultusunda kanaatimiz
bulunmaktadır." tespiti yapılarak;
"Ayrıca; Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.08.2004 tarih ve S/89 sayılı
Genelgesi'nin 6. maddesi de; "Belediye Meclislerinde görüşülme aşamasında olmayan planlar
ile ilgili önerge verilmek suretiyle yapılan plan veya plan değişiklik tekliflerinin, Meclis
tarafından aynen veya tadilen kabul edilmesi halinde, Belediyelerce, Meclis Kararı
doğrultusunda, planın çizilip hazırlanarak plan raporu ve
plan notlarıyla birlikte karara bağlanmak üzere (Karar doğrultusunda düzenlenerek) Belediye
Meclislerine sunulacak, Meclisler tarafından kabulü halinde 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.
maddelerinde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır." hükmüne istinaden, 08.01.2014 tarih ve 8
sayılı Avcılar İlçe Belediye Meclis Kararına göre bilgi paftasına göre ilgili paftalar
düzenlenerek ve yukarıdaki hususlar da belirtilerek söz konusu paftalar Meclisimize
sunulmuştur. " ifadesi yer almaktadır.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Söz konusu 27.01.2014 tarih ve 2014/1293/R-587684-1024 sayılı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü'nün yazısında ifade edilen bu alanda, üst plan kararı ile getirilen nüfus
yoğunluğunun uygulama imar planında emsal değerlerle sağlandığı ve bu bölgenin güney
bitişiğinde "Afete Maruz Bölge" olduğu; bu riskten dolayı buradaki yapılaşma yoğunluğunun
düşük tutulması gerektiği ve planla getirilen minimum ifraz şartı olan 350 m2 ve 350 m2' nin
altı ile sınırlı tutulması şeklindeki görüş ile birlikte önceki kararlara göre düzenlenen plan
notları doğrultusunda hazırlanan plan tadilatı teklifi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ali ÜTEBAY
İmar Komisyon Başkanı
Bedir MUSLU
Raportör
İhsan ŞAHİN
Üye
Mithat ÖZBEY
Üye
Nuri KATIKÇI
Üye
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH:04.02.2014
SAYI:2014/22
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılı, 2014 yılı Şubat ayı Meclis
toplantısının 03.02.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 03.02.2014 tarih ve
2013/4940/R-542251-1271 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.
İNCELEME:
Söz konusu havale edilen 03.02.2014 tarih ve 2013/4940/R-542251-1271 sayılı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi Köy
Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 243
DO2b pafta, 231 ada, 4 parsel sayılı yerin askı süresi içinde yaptığı itirazın değerlendirildiği
görülmüştür.
İtiraz konusunda; söz konusu yerin, 15.02.2013 tasdik tarihli ve Firuzköy Köy Yerleşik Alanı
ve Civarı Bölümüne ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında ön, yan ve arka bahçe; 3.00 m.
çekme mesafesi dâhilinde KAKS; 1.00, İkiz Nizam 3 kat konut alanında kaldığı, yeni yapılacak
ifrazlarda minimum parsel büyüklüğü 500 m2 olarak belirlendiği; mevcut yapılanma şartlarında
KAKS; 1.00 olarak verilen emsal şartı, planla verilen 3 kat yapılaşma hakkımı kullanmamı
sınırlandırdığı, ayrıca parselin her iki tarafında parsel sınırına kadar yapılaşma söz konusu olduğundan
ikiz uygulamanın da olmayacağı ifade edilerek;
“Mağduriyet söz konusu olduğundan parsele üçlü blok verilmesi, mevcut 3 kat adedinin
uygulanabilmesi için KAKS; 1.00 sınırlandırılmasının kaldırılması” talep edilmiştir.
Söz konusu 243 DO2b pafta, 250 ada, 14 parsel sayılı yer; 16.12.2010 tasdik tarihli ve 1/5000
ölçekli TEM ve D-100 Karayolları Arası Nazım İmar Planında 350 kişi/ha yoğunlukta konut alanında
kalmaktadır.
Üst plan kararlarına ve 60’a yakın kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda
düzenlenen 15.02.2013 onanlı 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da söz konusu 243
DO2b pafta, 250 ada, 14 parsel sayılı yer; KAKS; 1.00 emsalde İkiz Nizam 3 kat yapılaşma şartlarında
konut alanında kalmaktadır.
Yürürlükteki Nazım İmar Planı kararından önceki 05.01.2004 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planında da söz konusu parsel sayılı yer; 350 kişi/ha yoğunlukta konut alanında
kalmaktadır.
Bu üst plan kararına göre düzenlenen, 23.06.2005 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Firuzköy
Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Uygulama İmar Planında ise söz konusu parsel sayılı yer İkiz Nizam üç
kat yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır.
21.04.1993 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Firuzköy Islah İmar Planında ise, söz konusu parsel
sayılı yer KAKS; 1.20 olmak üzere İkiz Nizam3 kat konut alanında kalmaktadır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin 3. maddesinde imar planları ile
plan değişiklikleri tanımlanmıştır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 14. maddesi gereğince Planların hazırlanması
sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde
belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve
kuruluşlardan veriler elde edilir hükmü yer almıştır.
Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu
belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte bilimsel
tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik,
tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır.
Plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. Plan
raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan
değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı
ve denetim konularına dair ilkelerde yer alır.
İmar Planları, planlanan yörenin bugünkü durumunun olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler; beldenin kullanışı, donatımı ve mali
bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma çalışmaları sonucu elde edilecek bilgi ışığında çeşitli
kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını
bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış
biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları
arasında bağlantıları, halkın kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne
alınarak hazırlanması gerekmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtilen ölçütlere göre hazırlanan imar planları, zamanla planlanan alandaki
koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak
değiştirilebilmektedir.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere üst ölçekli plan doğrultusunda uygulama imar planı
kararları oluşturulmuş olup aynı yönetmeliğin 14. maddesinde planların hazırlanma sürecinde
izlenecek yollar belirtilmiştir.
16.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Büyükşehir
Belediye Kanununun 7-b maddesi ile yukarda ifade edilen yönetmelik maddelerine istinaden
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 15.02.2013 tarihinde tadilen onanmıştır.
Planda ayrılması gereken park, okul, resmi kurum vb. donatı alanlarının o yerleşme için
planlanan nüfusa göre minimum standartlarda kaç m2 yer ayrılması gerektiği Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenmiştir.
Yönetmeliğin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar başlığı altındaki
Üçüncü Bölümde; “İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması,
küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunlu hallerde yapılabilmesi
için gerçekleştirilmesi gereken hususlar; imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adetlerinin,
ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılması hususlarında gerçekleştirilmesi
gereken hususlar; imar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı
değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile imar planlarında sosyal ve teknik altyapı
kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi
durumunda dikkat edilmesi hususlar” belirlenmiştir.
Söz konusu itiraz teklifinde ise parseline komşu yerlerin bitişik teşekkül ettiğinden üçlü blok
verilmesi ile emsal değerinin kaldırılması, çekme mesafeleri dâhilinde İkiz Nizam 3 kat şartının
uygulanması talep edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi ilgili yönetmelik gereği ile üst plan kararı ile
belirlenen nüfus yoğunluğunun göz önüne alınması gerektiği Müdürlük görüşünde ifade edildiği
anlaşılmıştır.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Söz konusu 03.02.2014 tarih ve 2013/4940/R-542251-1271 sayılı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün yazısında ifade edilen 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi Köy
Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 243
DO2b pafta, 231 ada, 4 parsel sayılı yerin askı süresi içinde yaptığı itirazın değerlendirilmesi sonucu;
bu parselde; mevcut teşekkül dikkate alınarak, KAKS değerinin iptal edilmesi, komşu 5 parsel sayılı
yere ikiz olmak üzere ön, arka ve yan bahçe mesafelerinin 3.00 m. olarak düzenlenmesi, İkiz Nizam 3
kat şartı korunarak yine Konut alanında değerlendirilmesi şeklinde, itiraz talebi Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ali ÜTEBAY
İmar Komisyonu Başkanı
İhsan ŞAHİN
Üye
Bedir MUSLU
Raportör
Mithat ÖZBEY
Üye
Nuri KATIKÇI
Üye
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH:05.02.2014
SAYI:2014/23
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılı, 2014 yılı Şubat ayı Meclis
toplantısının 03.02.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 03.02.2014 tarih ve
2013/4799/R-541809-1272 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.
İNCELEME:
Söz konusu havale edilen 03.02.2014 tarih ve 2013/4799/R-541809-1272 sayılı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi Köy
Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 243
DO2b pafta, 250 ada, 14 parsel sayılı yerin askı süresi içinde yaptığı itirazın değerlendirildiği
görülmüştür.
İtiraz konusunda; söz konusu yerin, 15.02.2013 tasdik tarihli ve Firuzköy Köy Yerleşik Alanı
ve Civarı Bölümüne ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında ön, yan ve arka bahçe; 3.00 m.
çekme mesafesi dâhilinde KAKS; 1.00, İkiz Nizam 3 kat konut alanı ile kısmen 20.00 m.lik yol
alanında kalmakta olup yeni yapılacak ifrazlarda minimum parsel büyüklüğü 500 m2 olarak
belirlendiği; bu palana altlık teşkil eden 16.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli TEM ve D-100
Karayolları Arası Nazım İmar Planında parselin tamamının 350 kişi/ha yoğunlukta konut alanında
kaldığı ifade edilerek;
“Parselin yola giden kısmı mağduriyete neden olduğundan, 20.00 m.lik yol istikametinin
1/5000 doğrultusunda tanzimi mağduriyeti gidereceğinden imar istikametinin 1/5000 ölçekli plana
göre düzenlenmesi; ayrıca mevcut yapılanma şartlarında KAKS; 1.00 olarak verilen emsal şartı, planla
verilen 3 kat yapılaşma halımı kullanmamı sınırlandırdığından, KAKS’ın kaldırılarak çekme
mesafeleri ile İkiz Nizam 3 kat yapılaşma şartlarının uygulanması” talep edilmiştir.
Söz konusu 243 DO2b pafta, 250 ada, 14 parsel sayılı yer; 16.12.2010 tasdik tarihli ve 1/5000
ölçekli TEM ve D-100 Karayolları Arası Nazım İmar Planında 350 kişi/ha yoğunlukta konut alanında
kalmaktadır.
Üst plan kararlarına ve 60’a yakın kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda
düzenlenen 15.02.2013 onanlı 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da söz konusu 243
DO2b pafta, 250 ada, 14 parsel sayılı yerin bir kısmı 20.00 m.lik yol alanında, bir kısmı ise KAKS;
1.00 emsalde İkiz Nizam 3 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.
Yürürlükteki Nazım İmar Planı kararından önceki 05.01.2004 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planında da söz konusu parsel sayılı yerin bir kısmı 200 kişi/ha yoğunlukta konut
alanında, bir kısmı 20.00 m.lik yol alanında kalmaktadır.
Bu üst plan kararına göre düzenlenen, 23.06.2005 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Firuzköy
Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Uygulama İmar Planında ise söz konusu parsel sayılı yer İkiz Nizam iki
kat yapılaşma koşullarında konut alanında, bir kısmı da 20.00 m.lik yol alanında kalmaktadır.
21.04.1993 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Firuzköy Islah İmar Planında ise, söz konusu parsel
sayılı yerin bir kısmı KAKS; 1.20 olmak üzere İkiz Nizam 3 kat konut alanında, bir kısmı 20.00 m.lik
yol alanında kalmakta iken; bu planı tadil eden 07.07.1993 tasdik tarihli imar planında ise; cephe
aldığı yol genişliği 5.00 m’ye düşürülerek yol alanından çıkarılmış ve parsel KAKS; 1.20 emsalde İkiz
Nizam Konut alanında kalmıştır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin 3. maddesinde imar planları ile
plan değişiklikleri tanımlanmıştır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 14. maddesi gereğince Planların hazırlanması
sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde
belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve
kuruluşlardan veriler elde edilir hükmü yer almıştır.
Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu
belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte bilimsel
tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik,
tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır.
Plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. Plan
raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan
değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı
ve denetim konularına dair ilkelerde yer alır.
İmar Planları, planlanan yörenin bugünkü durumunun olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler; beldenin kullanışı, donatımı ve mali
bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma çalışmaları sonucu elde edilecek bilgi ışığında çeşitli
kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını
bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış
biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları
arasında bağlantıları, halkın kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne
alınarak hazırlanması gerekmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtilen ölçütlere göre hazırlanan imar planları, zamanla planlanan alandaki
koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak
değiştirilebilmektedir.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere üst ölçekli plan doğrultusunda uygulama imar planı
kararları oluşturulmuş olup aynı yönetmeliğin 14. maddesinde planların hazırlanma sürecinde
izlenecek yollar belirtilmiştir.
16.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Büyükşehir
Belediye Kanununun 7-b maddesi ile yukarda ifade edilen yönetmelik maddelerine istinaden
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 15.02.2013 tarihinde tadilen onanmıştır.
Planda ayrılması gereken park, okul, resmi kurum vb. donatı alanlarının o yerleşme için
planlanan nüfusa göre minimum standartlarda kaç m2 yer ayrılması gerektiği Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenmiştir.
Yönetmeliğin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar başlığı altındaki
Üçüncü Bölümde; “İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması,
küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunlu hallerde yapılabilmesi
için gerçekleştirilmesi gereken hususlar; imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adetlerinin,
ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılması hususlarında gerçekleştirilmesi
gereken hususlar; imar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı
değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile imar planlarında sosyal ve teknik altyapı
kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi
durumunda dikkat edilmesi hususlar” belirlenmiştir.
Söz konusu itiraz teklifinde ise 20.00 m.lik imar yolu istikametinin yeniden tanzimi ile emsal
değerinin kaldırılması, çekme mesafeleri dâhilinde İkiz Nizam 3 kat şartının uygulanması talep
edilmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi ilgili yönetmelik gereği devamlılığı olan imar yollarının
güzergâhına ait değişiklikler ile üst plan kararı ile belirlenen nüfus yoğunluğunun göz önüne alınması
gerektiği Müdürlük görüşünde ifade edildiği anlaşılmıştır.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Söz konusu 03.02.2014 tarih ve 2013/4799/R-541809-1272 sayılı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün yazısında ifade edilen 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi Köy
Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 243
DO2b pafta, 250 ada, 14 parsel sayılı yerin askı süresi içinde yaptığı itirazın değerlendirilmesi sonucu;
bu parselde; imar istikametinin korunarak, 20.00 m.lik yoldan çekme mesafesinin 0.00 m. olarak
belirlenmesi; KAKS değerinin iptal edilerek, komşu 15 parsel sayılı yere ikiz olmak üzere 10.00 m.lik
yoldan teşekkül alınarak, 19 parsel sayılı yerden de 3.00 m. çekme mesafesi düzenlenmesi, İkiz Nizam
3 kat şartı korunarak yine Konut alanında değerlendirilmesi şeklinde, itiraz talebi Komisyonumuzca
uygun görülmüştür.
Yüce Meclise arz olunur.
Ali ÜTEBAY
İmar Komisyonu Başkanı
İhsan ŞAHİN
Üye
Bedir MUSLU
Raportör
Nuri KATIKÇI
Üye
Mithat ÖZBEY
Üye
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH:05.02.2014
SAYI:2014/24
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılı, 2014 yılı Şubat ayı Meclis
toplantısının 03.02.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 03.02.2014 tarih ve
2013/8233/R-550605-1274 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.
İNCELEME:
Söz konusu havale edilen 03.02.2014 tarih ve 2013/8233/R-550605-1274 sayılı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında, 26.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi
2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 20 pafta, 5791 parsel sayılı yerlerin askı süresi içinde
yaptığı itirazın değerlendirildiği görülmüştür.
İtiraz konusu; belirtilen parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “yeşil alanında”
kaldığı belirtilerek, konut alanına açılarak düzenlenmesi şeklinde olmuştur.
Söz konusu parseller; 16.12.2010 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli TEM ve D-100 Karayolları
Arası Nazım İmar Planında geneli “Yeşil Alan”, bir kısmı da Kavşak ve yol alanında kalmaktadır.
Üst plan kararlarına ve 60’a yakın kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda
düzenlenen 26.02.2013 onanlı 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da söz konusu
parsellerin kaldığı yer genelde “Yeşil” alanda, bir kısmı ise yol ve kavşak alanında kalmaktadır.
Yürürlükteki Nazım İmar Planı kararından önceki 15.12.2006 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planında da söz konusu parsel “yeşil” alanında, bir kısmı yol ve kavşak alanında kalmakta
olup ve bu üst plan kararına göre düzenlenen, 28.08.2008 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli 1. Bölge
Avcılar Uygulama İmar Planında da “yeşil” alanında bir kısmı da yol ve kavşak alanında kalmaktadır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin 3. maddesinde imar planları ile
plan değişiklikleri tanımlanmıştır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 14. maddesi gereğince Planların hazırlanması
sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde
belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve
kuruluşlardan veriler elde edilir hükmü yer almıştır.
Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu
belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte bilimsel
tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik,
tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır.
Plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. Plan
raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan
değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı
ve denetim konularına dair ilkelerde yer alır.
İmar Planları, planlanan yörenin bugünkü durumunun olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler; beldenin kullanışı, donatımı ve mali
bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma çalışmaları sonucu elde edilecek bilgi ışığında çeşitli
kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını
bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış
biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları
arasında bağlantıları, halkın kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne
alınarak hazırlanması gerekmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtilen ölçütlere göre hazırlanan imar planları, zamanla planlanan alandaki
koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak
değiştirilebilmektedir.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere üst ölçekli plan doğrultusunda uygulama imar planı
kararları oluşturulmuş olup aynı yönetmeliğin 14. maddesinde planların hazırlanma sürecinde
izlenecek yollar belirtilmiştir.
16.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Büyükşehir
Belediye Kanununun 7-b maddesi ile yukarda ifade edilen yönetmelik maddelerine istinaden
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 26.02.2013 tarihinde tadilen onanmıştır.
Planda ayrılması gereken park, okul, resmi kurum vb. donatı alanlarının o yerleşme için
planlanan nüfusa göre minimum standartlarda kaç m2 yer ayrılması gerektiği Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenmiştir.
Yönetmeliğin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar başlığı altındaki
Üçüncü Bölümde; “İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması,
küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunlu hallerde yapılabilmesi
için gerçekleştirilmesi gereken hususlar; imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adetlerinin,
ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılması hususlarında gerçekleştirilmesi
gereken hususlar; imar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı
değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile imar planlarında sosyal ve teknik altyapı
kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi
durumunda dikkat edilmesi hususlar” belirlenmiştir.
Söz konusu itiraz tekliflerinde ise yeşil alanının imara açılması talep edilmiş, ancak
yürürlükteki 26.02.2013 tasdik tarihli imar planından önceki 28.08.2008 tasdik tarihli imar planı
kararlarının da parsellerin park alanı olarak korunduğu görülmüştür.
İtiraz talebi; üst plan kararına aykırı, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı olduğundan
Müdürlüğünce de uygun görülmemiştir.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Söz konusu 03.02.2014 tarih ve 2013/8233/R-550605-1274 sayılı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün yazısında ifade edilen 26.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Mustafakemalpaşa Mahallesi
2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na askı sürecinde yapılan itiraz sonucu; "20 pafta, 5791
parsel sayılı yerin konut alanına alınmasına ilişkin teklif” Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup;
onanlı imar planı kararlarına göre üst plan kararlarına aykırı ve yapı ile nüfus yoğunluğunu arttırıcı
olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.
Yüce Meclise arz olunur.
Ali ÜTEBAY
İmar Komisyonu Başkanı
İhsan ŞAHİN
Üye
Bedir MUSLU
Raportör
Nuri KATIKÇI
Üye
Mithat ÖZBEY
Üye
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH:05.02.2014
SAYI:2014/25
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılı, 2014 yılı Şubat ayı Meclis
toplantısının 03.02.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 27.01.2014 tarih ve
2013/6452/R-545466-1055 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.
İNCELEME:
Söz konusu havale edilen 27.01.2014 tarih ve 2013/6452/R-545466-1055 sayılı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi Köy
Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 243
DO2b pafta, 237 ada, 1 parsel sayılı; 240 ada, 1, 19, 20 parsel sayılı; 241 ada, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 17, 19,
21 parsel sayılı; 242 ada, 2, 5, 6, 7, 9 parsel sayılı;243 ada, 2, 8, 9 parsel sayılı; 244 ada, 1, 2, 3, 9, 11,
parsel sayılı; 245 ada, 2, 4, 8 parsel sayılı; 247 ada, 9, 21, 23 parsel sayılı; 248 ada, 1, 2, 3, 9, 11 parsel
sayılı; 249 ada, 2, 1, 12, 13 parsel sayılı; 250 ada, 11 parsel sayılı; 251 ada, 6 parsel sayılı; 253 ada,
14, 4, 5, 3, 19 parsel sayılı; 254 ada, 4, 26, 5 parsel sayılı; 244DO2b pafta, 244 ada, 19, 20 parsel
sayılı; 245 ada, 17 parsel sayılı; 249 ada, 4, 5, parsel sayılı; 244 DO 3b pafta, 156 ada, 6, 3, 7, 8, 9, 11
parsel sayılı; 260 ada, 7 parsel sayılı; 244 DP4d pafta, 292 ada, 1 parsel sayılı 243 DP1a pafta, 249
ada, 7, 10, 9 parsel sayılı; 252 ada, 1 parsel sayılı; 253 ada, 11, 12, 7, 8 parsel sayılı; 243 DP2b pafta,
253 ada, 6 parsel sayılı yerlerin askı süresi içinde yaptığı itirazın değerlendirildiği görülmüştür.
İtiraz konusunda; taşınmazın daha önce uygulamaya konulmuş olan 21.04.1993 tarihli
Firuzköy İmar Islah Planında imar durumunun KAKS; 1.60, H;12.50 m., ifraz şartının 300 m2 olduğu;
şu an askıda olan Firuzköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında E;0.60, E;1.00 ve ifraz
şartının minimum 500 m2 olarak konut alanında kaldığı; daha önceki ıslah imar planında kazanılmış
haklarının kaybedileceği ifade edilerek; mağduriyetin giderilmesi hususunda gereği ilgi dilekçeler ile
talep edilmiştir.
İlgi 16) sayılı dilekçede ise kat irtifanın Mustafakemalpaşa Mahallesi ile aynı tutulması
istenmiştir.
İlgi 22) sayılı dilekçede KAKS uygulamasının kalkması, uygun yapılaşma koşulunun
verilmesi talep edilmiştir.
İlgi 27) sayılı dilekçede ise Pehlivan Caddesinin 8.00 den 15.00 m’ye çıkarılması nedeniyle
mağduriyetin önlenmesi talep edilmiştir.
İlgi 37) sayılı dilekçede parselin 20.00 m.lik yol güzergâhında kaldığı, mağduriyetin
düzeltilmesi talep edilmiştir.
İlgi 50) sayılı dilekçede; parselin yanında yer aşlan 7.00 m.lik yolun iptali, iptal edilecek yolun
malikçe satın alınması ve komşu 250 ada, 11 parsel sayılı yer ile ikiz nizam olacak şekilde
yapılanması talep edilmiştir. Aynı şekilde ilgi 57) sayılı dilekçe ile 250 ada, 11 parselinde itiraz talebi
bulunmaktadır.
İlgi 59) sayılı dilekçede ise önceki ıslah planındaki koşullar dikkate alınarak KAKS; 1.20, İkiz
3 kat yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet+Konut ve minimum ifraz şartının ise 300 m2 olması talep
edilmiştir.
İlgi 74) sayılı dilekçede; konunun ıslah planı kararlarına göre incelenmesi ve KAKS; 1.00 ve
500 m2 ifraz şartının kaldırılması talep edilmiştir.
Söz konusu parseller; 16.12.2010 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli TEM ve D-100 Karayolları
Arası Nazım İmar Planında 350 kişi/ha yoğunlukta “Konut Alanında” kalmaktadır. 243DO2 b pafta,
247 ada, 21, 23 parsel sayılı yerin bir kısmı 20.00 m.lik yol bir kısmı 350 kişi/ha yoğunlukta konut
alanında kalmaktadır. 244 DO3b pafta, 260 ada, 7 parsel sayılı yer 200 kişi/ha yoğunlukta konut
alanında, ancak bilahare Bakanlıkça ilan edilen “Rezerv Yapı Alanı” sınırından etkilenmektedir.
244DP4d pafta, 292 ada, 1 parsel sayılı yer bu planın onama sınırı dışında ve 3. Derece Arkeolojik Sit
alanında, ayrıca Bakanlıkça “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen alan içinde kalmaktadır.
Üst plan kararlarına ve 60’a yakın kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda
düzenlenen 15.02.2013 onanlı 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da söz konusu 243 DO
2b pafta, 237 ada, 1 parsel sayılı; 242 ada, 9 parsel sayılı; 244 ada, 9 parsel sayılı; 248 ada, 1, 2, 3
parsel sayılı ; 243 DP 1a pafta, 252 ada, 1 parsel sayılı yerlerin geneli E; 1.00 olmak üzere Ayrık
Nizam 3 kat yapılaşma şartlarında; 243 DO 2b pafta, 240 ada, 1, 19, 20 parsel sayılı; 241 ada, 1, 2, 3,
4, 8, 16, 17, 19, 21 parsel sayılı; 242 ada, 2, 5, 6, 7, parsel sayılı; 243 ada, 2, 8, 9 parsel sayılı; 244 ada,
1, 2, 3, 11, parsel sayılı; 245 ada, 2, 4, 8, parsel sayılı; 247 ada, 9 parsel sayılı; 248 ada, 9, 11 parsel
sayılı; 249 ada, 2, 1, 12, 13 parsel sayılı; 250 ada, 11 parsel sayılı; 251 ada, 6 parsel sayılı; 253 ada,
14, 4, 5, 3, 19 parsel sayılı; 254 ada 5 parsel sayılı; 244 DO 2b pafta, 244 ada, 19, 20 parsel sayılı; 245
ada, 17 parsel sayılı; 249 ada, 4, 5 parsel sayılı; 244 DO 3b pafta, 156 ada, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 parsel
sayılı; 243 DP 1a pafta, 249 ada, 7, 10, 9 parsel sayılı; 253 ada, 11, 12, 7, 8 parsel sayılı; 243 DP2b
pafta, 253 ada, 6 parsel sayılı; 254 ada, 4, 26 parsel sayılı yerler E; 1.00 olmak üzere İkiz Nizam 3
kat yapılaşma şartlarında konut kalmaktadır. 247 ada, 21, 23 parsel sayılı yerin bir kısmı 20.00 m.lik
yol, bir kısmı Emsal 1.00, İkiz Nizam 3 kat yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır. .
244DP4d pafta, 292 ada, 1 parsel sayılı yer bu planın onama sınırı dışında ve 3. Derece Arkeolojik Sit
alanında, ayrıca Bakanlıkça “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen alan içinde kalmaktadır. 244 DO3b pafta,
260 ada, 7 parsel sayılı yer Ayrık Nizam 2 kat konut alanında, ancak bilahare Bakanlıkça ilan edilen
“Rezerv Yapı Alanı” sınırından etkilenmektedir.
Yürürlükteki Nazım İmar Planı kararından önceki 05.01.2004 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planında da söz konusu 243 DO2b pafta 237 ada, 1 parsel sayılı; 241 ada, 8, 16 17, parsel
sayılı; 242 ada, 5, 6, 7, parsel sayılı; 243 ada, 2 parsel sayılı; 244 ada, 1, 2, 3, 9, 11, parsel sayılı;245
ada, 2, 4, 8, parsel sayılı; 247 ada, 9 parsel sayılı; 249 ada, ,2, 1, 12, 13 parsel sayılı; 250 ada, 11 parsel
sayılı; 251 ada, 6 parsel sayılı; 253 ada, 14, 4, 5, 3, 19 parsel sayılı; 254 ada, 5 parsel sayılı; 244 DO
2b pafta, 244 ada, 19, 20 parsel sayılı; 248 ada, 1, 2, 3, 9, 11 parsel sayılı;249 ada, 4, 5 parsel sayılı;
243 DP 1a pafta, 249 ada, 7, 10, 9, parsel sayılı; 252 ada, 1 parsel sayılı; 253 ada, 11, 12, 7, 8 parsel
sayılı; 243 DP2b pafta, 253 ada, 6 parsel sayılı; 254 ada, 4, 26 parsel sayılı; 244 DO3b pafta, 260 ada,
7 parsel sayılı yerler 200 kişi/ha yoğunlukta konut alanında; 243 DO 2b pafta, 240 ada, 1, 19, 20
parsel sayılı; 241 ada, 1, 2, 3, 4, 19, 21 parsel sayılı; 242 ada, 2, 9 parsel sayılı; 243 ada, 8, 9 parsel
sayılı; 244 DO 2b pafta, 245 ada, 17 parsel sayılı; 244 DO3b pafta, 156 ada, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11
parsel sayılı yerler 350 kişi/ha yoğunlukta konut alanında; 247 ada, 21, 23 parsel sayılı yerin bir
kısmı 20.00 m.lik yol, bir kısmı da 200 kişi/ha yoğunlukta konut alanında kalmaktadır ve bu üst plan
kararına göre düzenlenen, 23.06.2005 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Firuzköy Köy Yerleşik Alanı ve
Civarı Uygulama İmar Planında ise 243 DO2b pafta, 237 ada, 1 parsel sayılı; 241 ada, 8, 16, 17, parsel
sayılı; 242 ada, 5, 6, 7, parsel sayılı; 243 ada, 2 parsel sayılı; 244 ada, 1, 2, 3, 9, 11, parsel sayılı; 245
ada, 2, 4, 8, parsel sayılı; 247 ada, 9 parsel sayılı; 248 ada, 9, 11 parsel sayılı; 249 ada, 2, 1, 12, 13
parsel sayılı; 250 ada, 11 parsel sayılı; 251 ada, 6 parsel sayılı; 253 ada, 14, 4, 5, 3 parsel sayılı; 254
ada, 4, 26, 5 parsel sayılı; 244 DO 2b pafta, 244 ada, 19, 20 parsel sayılı; 245 ada, 17 parsel sayılı; 249
ada, 4, 5 parsel sayılı; 243 DP 1a pafta, 249 ada, 7, 10, 9 parsel sayılı; 252 ada, 1 parsel sayılı; 253
ada, 11, 12, 7, 8, 19 parsel sayılı; 243 DP2b pafta, 253 ada, 6 parsel sayılı yerler İkiz Nizam 2 kat
konut alanında; 243 DO 2b pafta, 240 ada, 1, 19, 20 parsel sayılı; 241 ada, 1, 2, 3, 4, 19, 21 parsel
sayılı; 242 ada, 2 parsel sayılı; 243 ada, 8, 9 parsel sayılı; 244 DO 3b pafta, 156 ada, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
11 parsel sayılı yerler İkiz Nizam 3 kat yapılaşma şartlarında konut alanında; 242 ada, 9 parsel sayılı
yer Ayrık Nizam 3 kat yapılaşma şartlarında konut alanında; 247 ada, 21, 23 parsel sayılı yerin bir
kısmı yol bir kısmı İkiz Nizam iki kat yapılaşma koşullarında konut alanında; 248 ada, 1, 2, 3 parsel
sayılı yer Ayrık Nizam iki kat yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır. 244 DO 3b pafta,
260 ada, 7 parsel sayılı yer Ayrık Nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır.
21.04.1993 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Firuzköy Islah İmar Planında ise, 244 DO 2b pafta
237 ada 1 parsel sayılı; 244 ada, 9 parsel sayılı yer; 243 DO2b pafta, 248 ada, 1, 2, 3 parsel sayılı yer;
243 DP 1a pafta, 249 ada, 7, 10, 9 parsel sayılı; 252 ada, 1parsel sayılı yer; KAKS; 1.20 emsalde İkiz
3 kat olmak üzere bir kısmı konut alanında, bir kısmı ise T+H+K alanında; 243 DO 2b pafta, 240 ada,
1, 19, 20 parsel sayılı; 241 ada, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 17, 19, 21 parsel sayılı; 242 ada, 2, 5, 6, 7, 9 parsel
sayılı; 243 ada, 2, 8, 9 parsel sayılı; 244 ada, 1, 2, 3, 11, parsel sayılı;245 ada, 2, 4, 8, parsel sayılı; 247
ada, 9 parsel sayılı; 248 ada, 9, 11 parsel sayılı; 249 ada, 2, 1, 12, 13 parsel sayılı; 250 ada, 11 parsel
sayılı; 251 ada, 6 parsel sayılı; 253 ada, 14, 4, 5, 3 parsel sayılı; 254 ada, 4, 26, 5 parsel sayılı; 244 DO
2b pafta, 244 ada, 19 parsel sayılı; 245 ada, 17 parsel sayılı; 249 ada, 4, 5 parsel sayılı; 243 DP 1a
pafta, 253 ada, 11, 12, 7, 8 parsel sayılı; 243DP2b pafta, 253 ada, 6 parsel sayılı yerler KAKS; 1.20
emsalde İkiz Nizam 3 kat yapılaşma şartlarında konut alanında; 244 ada, 20 parsel sayılı yer KAKS;
1.20 emsalde T+H+K alanında kalmaktadır. 247 ada, 21, 23 parsel sayılı yer 21.04.1993 tarihli imar
planında 20.00 m.lik yol alanında; bu planı tadil eden 07.07.1993 tasdik tarihli imar planında ise yol
alanı tadil edilerek 5.00 m.ye düşürülmüştür. 244 DO3b pafta, 156 ada, 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 parsel sayılı
yer KAKS; 0.80 emsalde İkiz Nizam 2 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır. .
244DP4d pafta, 292 ada, 1 parsel sayılı; 244 DO 3b pafta, 260 ada, 7 parsel sayılı yer bu planda ise
0.20/0.40 emsallerinde konut alanında kalmakta idi. 243DO 2b pafta, 253 ada 19 parsel sayılı yer
KAKS; 1.20 emsalde İkiz Nizam T+H+K alanında kalmaktadır. 244 DO3b pafta, 156 ada, 11 parsel
sayılı yer KAKS; 1.20 emsalde İkiz Nizam 3 kat yapılaşma koşullarında T+H+K alanında
kalmaktadır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin 3. maddesinde imar planları ile
plan değişiklikleri tanımlanmıştır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 14. maddesi gereğince Planların hazırlanması
sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde
belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve
kuruluşlardan veriler elde edilir hükmü yer almıştır.
Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu
belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte bilimsel
tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik,
tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır.
Plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. Plan
raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan
değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı
ve denetim konularına dair ilkelerde yer alır.
İmar Planları, planlanan yörenin bugünkü durumunun olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler; beldenin kullanışı, donatımı ve mali
bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma çalışmaları sonucu elde edilecek bilgi ışığında çeşitli
kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını
bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış
biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları
arasında bağlantıları, halkın kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne
alınarak hazırlanması gerekmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtilen ölçütlere göre hazırlanan imar planları, zamanla planlanan alandaki
koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak
değiştirilebilmektedir.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere üst ölçekli plan doğrultusunda uygulama imar planı
kararları oluşturulmuş olup aynı yönetmeliğin 14. maddesinde planların hazırlanma sürecinde
izlenecek yollar belirtilmiştir.
16.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Büyükşehir
Belediye Kanununun 7-b maddesi ile yukarda ifade edilen yönetmelik maddelerine istinaden
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 15.02.2013 tarihinde tadilen onanmıştır.
Planda ayrılması gereken park, okul, resmi kurum vb. donatı alanlarının o yerleşme için
planlanan nüfusa göre minimum standartlarda kaç m2 yer ayrılması gerektiği Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenmiştir.
Yönetmeliğin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar başlığı altındaki
Üçüncü Bölümde; “İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması,
küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunlu hallerde yapılabilmesi
için gerçekleştirilmesi gereken hususlar; imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adetlerinin,
ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılması hususlarında gerçekleştirilmesi
gereken hususlar; imar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı
değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile imar planlarında sosyal ve teknik altyapı
kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi
durumunda dikkat edilmesi hususlar” belirlenmiştir.
Söz konusu itiraz teklifinde ise imar planı kararının eski imar planına uygun olması talep
edilmiştir. Ancak yürürlükteki 15.02.2013 tasdik tarihli imar planından önceki 23.06.2005 tasdik
tarihli ve 21.04.1993 tasdik tarihli imar planı kararlarında yoğunluk değerlerinin ve kat adedi
değerlendirilmiş olup; 1993 onanlı imar planı kararında da KAKS; 1.60 ve H;12.50 m. yükseklik
bulunmadığı anlaşılmıştır.
İtiraz talebinin KAKS; 1.60 ve H;12.50 olarak değerlendirilirse; bu talep üst plan kararlarına
aykırı olup; yapı yoğunluğunu ve buna bağlı nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu;
Ayrıca ilgi 27) sayılı dilekçede belirtildiği üzere Pehlivan Caddesi önceki imar planlarda 8.00
genişliğinde olmayıp, 21.04.1993 tasdik tarihli imar planında 15.00 m., bu planı tadil eden 07.07.1993
tasdik tarihli imar planında 12.00 m., 05.01.2004 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında
20.00 m., bu üst plana göre üretilen ve 23.06.2005 tarihinde onanan uygulama imar planında da 20.00
m. olarak planlanmış olup; 15.02.2013 tasdik tarihli uygulama imar planında da üst plan kararına göre
15.00 m olarak planlanmıştır. Dolayısıyla itiraz dilekçesindeki talep imar planları kararlarına uygunluk
teşkil etmediği; 244DP4d pafta, 292 ada, 1 parsel sayılı yer bu planın onama sınırı dışında ve 3.
Derece Arkeolojik Sit alanında, ayrıca Bakanlıkça “Rezerv Yapı Alanı” ilan edilen alan içinde
kaldığından ilgi 44) sayılı dilekçedeki itirazın ise değerlendirilmesine olanak bulunmamaktadır. 244
DO3b pafta, 260 ada, 7 parsel sayılı yerde Bakanlık yetki alanından etkilendiğinden itirazın
değerlendirilmesi olanaklı olmadığı;
İlgi 50) sayılı dilekçe ile 243 DO2b pafta, 249 ada, 1 parsel sayılı yerde; ilgi 57) sayılı
dilekçede de 250 ada, 11 parsel sayılı yerde; “Uzun Sokak” olarak adlandırılan ve devamlılığı olan
yolun iptali ve bu yolun malikçe sayın alınması ve diğer adadan komşu olacağı 11 parsel sayılı yer ile
ikiz nizam yapılanma istemi yapı yoğunluğunu arttırmakta ve devamlılığı olan sokağın iptalini
gündeme getirdiği;
İlgi 59) sayılı dilekçedeki KAKS; 1.20 ve İkiz Nizam 3 kat yapılaşma şartları ve 300 m2 ifraz
şartı üst plan kararlarına göre yoğunluk arttırıcı olduğu;
İlgi 73) sayılı dilekçede ise devamlılığı bulunan yolun daraltılamayacağı; önceki ıslah
planlarında öngörülen emsal değerinin yürürlükte bulunan üst plan kararına aykırı olacağı gündeme
geldiği tespit edilerek Müdürlüğünce de uygun görülmediği anlaşılmıştır.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Söz konusu 27.01.2014 tarih ve 2013/6452/R-545466-1055 sayılı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün yazısında ifade edilen 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi Köy
Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 243
DO2b pafta, 237 ada, 1 parsel sayılı; 240 ada, 1, 19, 20 parsel sayılı; 241 ada, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 17, 19,
21 parsel sayılı; 242 ada, 2, 5, 6, 7, 9 parsel sayılı;243 ada, 2, 8, 9 parsel sayılı; 244 ada, 1, 2, 3, 9, 11,
parsel sayılı; 245 ada, 2, 4, 8 parsel sayılı; 247 ada, 9, 21, 23 parsel sayılı; 248 ada, 1, 2, 3, 9, 11 parsel
sayılı; 249 ada, 2, 1, 12, 13 parsel sayılı; 250 ada, 11 parsel sayılı; 251 ada, 6 parsel sayılı; 253 ada,
14, 4, 5, 3, 19 parsel sayılı; 254 ada, 4, 26, 5 parsel sayılı; 244DO2b pafta, 244 ada, 19, 20 parsel
sayılı; 245 ada, 17 parsel sayılı; 249 ada, 4, 5, parsel sayılı; 244 DO 3b pafta, 156 ada, 6, 3, 7, 8, 9, 11
parsel sayılı; 260 ada, 7 parsel sayılı; 244 DP4d pafta, 292 ada, 1 parsel sayılı 243 DP1a pafta, 249
ada, 7, 10, 9 parsel sayılı; 252 ada, 1 parsel sayılı; 253 ada, 11, 12, 7, 8 parsel sayılı; 243 DP2b pafta,
253 ada, 6 parsel sayılı yerlerin askı süresi içinde yaptığı itirazın değerlendirilmesi sonucu; bu alanda
12.04.2013 tarih ve 901 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin “1/5000 ölçekli Yeşilkent ve
Firuzköy Mahallelerine ilişkin kısmının kentsel gelişimini sağlayacak şekilde, donatı dengesi ve
yaşanabilir çevre anlamında yapılaşma olanağı sağlayacak yeni bir plan kurgusu oluşturulması” kararı
da göz önünde bulundurularak; taleplerin; onanlı imar planı kararlarına göre üst plan kararlarına aykırı
ve yapı ile nüfus yoğunluğunu arttırıcı olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.
Yüce Meclise arz olunur.
Ali ÜTEBAY
İmar Komisyonu Başkanı
İhsan ŞAHİN
Üye
Bedir MUSLU
Raportör
Mithat ÖZBEY
Üye
Nuri KATIKÇI
Üye
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH:06.02.2014
SAYI:2014/26
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılı, 2014 yılı Şubat ayı Meclis
toplantısının 03.02.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 03.02.2014 tarih ve
2013/5471/R-543944-1270 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.
İNCELEME:
Söz konusu havale edilen 03.02.2014 tarih ve 2013/5471/R-543944-1270 sayılı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi Köy
Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 9
pafta, 2344, 2337, 2345, 2314, 2389,2136, 2132, 2219, 2273, 2286, 2210, 2161, 2237, 2140, 6251,
2256, 2292, 2318, 2234, 2136, 2312, 2176, 2293, 2255, 2187, 2155, 2144, 2211, 2239, 2180, 2184,
2165, 2171, 2247, 6250, 2143, 2164, 2230, 2169, 2310, 2220, 6218, 2182, 2170, 2280, 2285, 2279,
2221, 2151, 2317, 2147, 2183, 2246, 2162, 2225, 2163, 2172, 2141, 244DP4d pafta, 291 ada, 2 parsel,
244DP4d pafta, 283 ada, 1, 2, 5 parsel sayılı yerlerin askı süresi içinde yaptığı itirazın
değerlendirildiği görülmüştür.
İtiraz konusunda; taşınmazın daha önce uygulamaya konulmuş olan 21.04.1993 tarihli
Firuzköy İmar Islah Planında imar durumunun KAKS; 1.60, H;12.50 m., ifraz şartının 300 m2 olduğu;
şu an askıda olan Firuzköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında E;0.60, E;1.00 ve ifraz
şartının minimum 500 m2 olarak konut alanında kaldığı; daha önceki ıslah imar planında kazanılmış
haklarının kaybedileceği ifade edilerek; mağduriyetin giderilmesi hususunda gereği ilgi dilekçeler ile
talep edilmiştir.
İlgi 4) ve 5) sayılı dilekçelerde parsellerine 3 kat verilmesi talep edilmiştir.
İlgi 6) sayılı dilekçede KAKS değerinin iptal edilerek çekme mesafelerine göre uygulama
yapılması talep edilmiştir. İlgi 7) sayılı dilekçede ise KAKS değerinin 2.00 olması talep edilmiştir. İlgi
8) sayılı dilekçede ise mevcudun ve kazanılmış hakların korunması talep edilmiştir. İlgi 9) sayılı
dilekçede İkiz 2 kat verilerek KAKS değerinin kaldırılması talep edilmiştir.
İlgi 75) sayılı dilekçede de parselinin “Temel Eğitim Tesis Alanından” çıkarılması talep
edilmiştir.
Söz konusu 9 pafta, 2344, 2337, 2345, 2289, 2292, 244DP4d pafta 283 ada 1, 2, 5 parseller;
16.12.2010 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli TEM ve D-100 Karayolları Arası Nazım İmar Planında
kısmen 200 kişi/ha yoğunlukta “Konut Alanında”, kısmen 20.00 m.lik yol alanında kalmaktadır.
2314, 2132, 2219, 2273, 2286, 2210, 2161, 2237, 2140, 6251, 2256, 2318, 2234, 2186, 2312, 2176,
2293, 2255, 2187, 2155, 2144, 2211, 2239, 2180, 2184, 2165, 2247, 6250, 2164, 2230, 2169, 2310,
2220, 6218, 2182, 2170, 2280, 2285, 2279, 2221, 2151, 2317, 2147, 2183, 2246, 2162, 2225, 2163,
parsel sayılı yerler 200 kişi/ha yoğunlukta konut alanında kalmaktadır. 2136, 2171, 2143, 2172, 2141,
parsel sayılı yer 200 kişi/ha yoğunlukta konut alanında, bir kısmı da 15.00 m.lik yol alanında
kalmaktadır. 244 DP4d pafta, 291 ada, 2 parsel sayılı yer Temel Eğitim tesis Alanında kalmaktadır.
Üst plan kararlarına ve 60’a yakın kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda
düzenlenen 15.02.2013 onanlı 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da söz konusu 9 pafta,
2344, 2337, 2345, 2289, 2292, 244 DP 4d pafta, 283 ada, 5 parsel sayılı yer kısmen İkiz Nizam 2 kat
konut alanında, kısmen 20.00 m.lik yol alanında kalmaktadır. 2314, 2219, 2273, 2286, 2210, 2161,
2237, 6251, 2256, 2318, 2234, 2186, 2312, 2176, 2293, 2255, 2187, 2211, 2239, 2180, 2184, 2165,
2171, 2247, 6250, 2164, 2230, 2169, 2310, 2220, 6218, 2182, 2170, 2280; 2285, 2279,2221, 2317,
2183, 2246, 2162, 2225, 2163, 2172, 244 DP 4d pafta, 283 ada, 2 parsel sayılı yerler İkiz Nizam 2 kat
yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır. 2136, 2143, 2151, 2141, parsel sayılı yer Ayrık
Nizam 2 kat yapılaşma koşullarında konut alanında, bir kısmı da 15.00 m.lik yol alanında kalmaktadır.
2132, 2140, 2155, 2144, 2147; 244 DP 4d pafta, 283 ada, 1 parsel sayılı yer Ayrık Nizam 2 kat
yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır. 244 DP4d pafta, 291 ada, 2 parsel sayılı yer
Temel Eğitim tesis Alanında kalmaktadır.
Yürürlükteki Nazım İmar Planı kararından önceki 05.01.2004 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planında da söz konusu 9 pafta, 2344, 2377, 2345, 2289, 2292, parsel sayılı yer kısmen
200 kişi/ha yoğunlukta konut alanında, kısmen 15.00 m.lik yol alanında kalmaktadır. 2314, 2132,
2219, 2273, 2286, 2210, 2161, 2237, 6251, 2256, 2318, 2234, 2186, 2312, 2176, 2293, 2255, 2155,
2211, 2239, 2180, 2184, 2165, 2247, 6250, 2164, 2230, 2169, 2310, 2220, 6218, 2182, 2170, 2280,
2285, 2279, 2221, 2151, 2317, 2147, 2183, 2246, 2162, 2225, 2163, 244 DP 4d pafta, 283 ada, 1, 2, 5
parsel sayılı yerler 200 kişi/ha yoğunlukta konut alanında kalmaktadır.2136, 2140, 2187, 2144, 2171,
2143, 2172, 2141, parsel sayılı yerin bir kısmı 200 kişi/ha yoğunlukta konut alanında, bir kısmı 20.00
m.lik yol alanında kalmaktadır. 244 DP4d pafta, 291 ada, 2 parsel sayılı yer İlköğretim tesis Alanında
kalmaktadır.
Bu üst plan kararına göre düzenlenen, 23.06.2005 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Firuzköy
Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Uygulama İmar Planında ise 9 pafta, 2344, 2377, 2345 parsel sayılı yer
kısmen İkiz Nizam 2 kat konut alanında ve Düzenleme alanında; kısmen de 15.00 m.lik yol alanında
kalmaktadır.2314, 2132, 2219, 2273, 2286, 2210, 2161, 2237, 6251, 2256, 2292, 2318, 2234,
2186,2312, 2176, 2293, 2255, parsel sayılı yerler İkiz Nizam 2 kat yapılaşma koşullarında konut
alanında kalmaktadır. Bir kısmı 15.00 lik yol alanında kalmaktadır.2289, 2211, 2239, 2180, 2184,
2165, 2247, 6250, 2164, 2230, 2169, 2310, 2220, 6218, 2182, 2170, 2280, 2285, 2279, 2221, 2151,
2317, 2147, 2183, 2246, 2162, 2225, 2163, parsel sayılı yer İkiz Nizam iki kat yapılaşma koşullarında
konut alanında kalmaktadır. 2136, 2140, 2187, 2144, 2171, 2143, 2172, 2141, 244 DP 4d pafta, 283
ada, 2 parsel sayılı yer İkiz Nizam iki kat yapılaşma koşullarında konut alanında, bir kısmı da 20.00
m.lik yol alanında kalmaktadır. 2155, 244 DP 4d pafta, 283 ada, ,1, 5 parsel sayılı yer Ayrık Nizam 2
kat yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır. 244 DP4d pafta, 291 ada, 2 parsel sayılı yer
İlköğretim tesis Alanında kalmaktadır.
21.04.1993 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Firuzköy Islah İmar Planında ise, 9 pafta, 2344,
2337, 2345, 2289, 2219, 2292, parsel sayılı yerin bir kısmı KAKS; 0.80 olmak üzere İkiz Nizam 2 kat
konut alanında, bir kısmı 20.00 m.lik yol alanında kalmakta iken; bu planı tadil eden 07.07.1993 tasdik
tarihli imar planında ise; bir kısmı KAKS; 1.20 emsalinde İkiz Nizam 3 kat T+H+K alanında ve yine
bir kısmı 20.00 m.lik yol alanında kalmaktadır. 2314, 6251, 2256, 2318, 2234, 2186, 2312, 2176,
2255, 2187, 2180, 2279, 2165, 2171, 2230, 2169, 2310, 6218, 2182, 2170, 2280, 2285, 2317, 2183,
2246, 2162, 2225, 2163, 2172, parsel sayılı yer KAKS; 1.60 emsalinde İkiz Nizam 4 kat yapılaşma
koşullarında T+K alanında kalmaktadır.2136, 2140, 2144, 2143, 2151, 2141 parsel sayılı yer ise
KAKS; 1.20 emsalde İkiz Nizam 3 kat yapılaşma koşullarında T+H+K alanında bir kısmı 12.00 m.lik
yol alanında kalmaktadır. 2132, 2273, 2210, 2155, 2211, 2147, parsel sayılı yer KAKS; 1.20
emsalinde İkiz Nizam 3 kat yapılaşma koşullarında T+H+K alanında kalmaktadır. 2286, 2161, 2237,
2239, 2184, 2247, 6250, 2164, parsel sayılı yer KAKS; 1.60 emsalde, İkiz Nizam 4 kat yapılaşma
koşullarında T+K alanında kalmaktadır.2293 parsel sayılı yer, 21.04.1993 tasdik tarihli imar planını
tadil eden 07.07.1993 tasdik tarihli imar planında KAKS; 1.20 emsalde İkiz Nizam 3 kat yapılaşma
koşullarında T+H+K alanında kalmaktadır. 2220, 2221, 244 DP4d pafta, 291 ada, 2; 244 DP 4d pafta,
283 ada, 1, 2, 5 parsel sayılı yer KAKS; 0.80 olmak üzere İkiz İki kat yapılaşma koşullarında konut
alanında kalmaktadır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin 3. maddesinde imar planları ile
plan değişiklikleri tanımlanmıştır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 14. maddesi gereğince Planların hazırlanması
sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde
belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve
kuruluşlardan veriler elde edilir hükmü yer almıştır.
Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu
belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte bilimsel
tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik,
tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır.
Plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. Plan
raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan
değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı
ve denetim konularına dair ilkelerde yer alır.
İmar Planları, planlanan yörenin bugünkü durumunun olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler; beldenin kullanışı, donatımı ve mali
bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma çalışmaları sonucu elde edilecek bilgi ışığında çeşitli
kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını
bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış
biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları
arasında bağlantıları, halkın kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne
alınarak hazırlanması gerekmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtilen ölçütlere göre hazırlanan imar planları, zamanla planlanan alandaki
koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak
değiştirilebilmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere üst ölçekli plan doğrultusunda uygulama
imar planı kararları oluşturulmuş olup aynı yönetmeliğin 14. maddesinde planların hazırlanma
sürecinde izlenecek yollar belirtilmiştir.
16.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Büyükşehir
Belediye Kanununun 7-b maddesi ile yukarda ifade edilen yönetmelik maddelerine istinaden
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 15.02.2013 tarihinde tadilen onanmıştır.
Planda ayrılması gereken park, okul, resmi kurum vb. donatı alanlarının o yerleşme için
planlanan nüfusa göre minimum standartlarda kaç m2 yer ayrılması gerektiği Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenmiştir.
Yönetmeliğin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar başlığı altındaki
Üçüncü Bölümde; “İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması,
küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunlu hallerde yapılabilmesi
için gerçekleştirilmesi gereken hususlar; imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adetlerinin,
ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılması hususlarında gerçekleştirilmesi
gereken hususlar; imar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı
değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile imar planlarında sosyal ve teknik altyapı
kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi
durumunda dikkat edilmesi hususlar” belirlenmiştir.
Söz konusu itiraz teklifinde ise imar planı kararının eski imar planına uygun olması talep
edilmiştir. Ancak yürürlükteki 15.02.2013 tasdik tarihli imar planından önceki 23.06.2005 tasdik
tarihli ve 21.04.1993 tasdik tarihli imar planı kararlarında yoğunluk değerlerinin ve kat adedi
değerlendirilmiş olup; 1993 onanlı imar planı kararında da KAKS; 1.60 ve H;12.50 m. yükseklik
bulunmadığı anlaşılmıştır.
İtiraz talebinin KAKS; 1.60 ve H;12.50 olarak değerlendirilirse; bu talep üst plan kararlarına
aykırı olup; yapı yoğunluğunu ve buna bağlı nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu;
İlgi 6) sayılı dilekçede belirtilen çekme mesafelerine göre uygulama yapılması ise yoğunluk
arttırıcı özellik taşıdığı;
İlgi 7) sayılı dilekçe ile talep edilen Emsal 2.00 yoğunluk arttırıcıdır. İlgi 8), 9), sayılı
dilekçenin de talebi üst plan kararlarına aykırı olduğu;
İlgi 75) sayılı dilekçedeki talep ise üst plan kararlarına aykırı olup; konut alanına
dönüştürülmesi yapı yoğunluğunu ve buna bağlı nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu tespit
edilerek, Müdürlüğünce de uygun görülmediği anlaşılmıştır.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Söz konusu 03.02.2014 tarih ve 2013/5471/R-543944-1270 sayılı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün yazısında ifade edilen 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi Köy
Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 9
pafta, 2344, 2337, 2345, 2314, 2389,2136, 2132, 2219, 2273, 2286, 2210, 2161, 2237, 2140, 6251,
2256, 2292, 2318, 2234, 2136, 2312, 2176, 2293, 2255, 2187, 2155, 2144, 2211, 2239, 2180, 2184,
2165, 2171, 2247, 6250, 2143, 2164, 2230, 2169, 2310, 2220, 6218, 2182, 2170, 2280, 2285, 2279,
2221, 2151, 2317, 2147, 2183, 2246, 2162, 2225, 2163, 2172, 2141, 244DP4d pafta, 291 ada, 2 parsel,
244DP4d pafta, 283 ada, 1, 2, 5 parsel sayılı yerlerin askı süresi içinde yaptığı itirazın
değerlendirilmesi sonucu; bu alanda 12.04.2013 tarih ve 901 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye
Meclisinin “1/5000 ölçekli Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerine ilişkin kısmının kentsel gelişimini
sağlayacak şekilde, donatı dengesi ve yaşanabilir çevre anlamında yapılaşma olanağı sağlayacak yeni
bir plan kurgusu oluşturulması” kararı da göz önünde bulundurularak; taleplerin; onanlı imar planı
kararlarına göre üst plan kararlarına aykırı ve yapı ile nüfus yoğunluğunu arttırıcı olduğundan
Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.
Yüce Meclise arz olunur.
Ali ÜTEBAY
İmar Komisyonu Başkanı
İhsan ŞAHİN
Üye
Bedir MUSLU
Raportör
Nuri KATIKÇI
Üye
Mithat ÖZBEY
Üye
İMAR KOMİSYONU RAPORU
TARİH:06.02.2014
SAYI:2014/27
ÖZÜ:
Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi, 5. Toplantı Yılı, 2014 yılı Şubat ayı Meclis
toplantısının 03.02.2014 tarihli oturumunda Komisyonumuza havale edilen 03.02.2014 tarih ve
2013/5583/R-544176-1273 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.
İNCELEME:
Söz konusu havale edilen 03.02.2014 tarih ve 2013/5583/R-544176-1273 sayılı İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısında; 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi Köy
Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 244
DO 3b pafta, 102 ada, 6 parsel sayılı; 259 ada, 1 parsel sayılı; 257 ada, 1 parsel sayılı; 258 ada, 1, 2, 3
parsel sayılı; 264 ada, 7, 3 parsel sayılı; 261 ada, 4, 7 parsel sayılı; 139 ada, 3 parsel sayılı; 140 ada, 1,
6, 5 parsel sayılı; 257 ada, 4 parsel sayılı; 266 ada, 4 parsel sayılı; 272 ada, 1, 2 parsel sayılı; 273 ada,
4, 7, 8 parsel sayılı; 274 ada, 1, 9, 10, 11 parsel sayılı; 275 ada, 3, 5, 6, 8, 10 parsel sayılı; 276 ada, 2
parsel sayılı; 244 DO2c pafta, 257 ada, 1, parsel sayılı; 244DP4a pafta, 270 ada, 5 parsel sayılı; 244
DP4d pafta, 281 ada, 1 parsel sayılı; 282 ada, 12, 8, 1, 9, 11 parsel sayılı yerlerin askı süresi içinde
yaptığı itirazın değerlendirildiği görülmüştür.
İtiraz konusunda; taşınmazın daha önce uygulamaya konulmuş olan 21.04.1993 tarihli
Firuzköy İmar Islah Planında imar durumunun KAKS; 1.60, H;12.50 m., ifraz şartının 300 m2 olduğu;
şu an askıda olan Firuzköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında E;0.60, E;1.00 ve ifraz
şartının minimum 500 m2 olarak konut alanında kaldığı; daha önceki ıslah imar planında kazanılmış
haklarının kaybedileceği ifade edilerek; mağduriyetin giderilmesi hususunda gereği ilgi dilekçeler ile
talep edilmiştir.
İlgi 10), 11), 20), 21), 23), 30), 31), 32), sayılı dilekçelerde ise emsallerinin çok yetersiz
olduğu ve DOP oranın aynı ada içinde eşit olması talep edilmiştir.
İlgi 25), 26), 27), 28), 29) sayılı dilekçelerde ise parsellerinin Ortaöğretim Tesis Alanından
çıkarılması talep edilmiştir.
İlgi 33), 36) sayılı dilekçelerde ise parselin Sosyal ve Kültürel Tesis alanından çıkarılması ve
konut alanına alınması talep edilmiştir.
Söz konusu parseller; 16.12.2010 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli TEM ve D-100 Karayolları
Arası Nazım İmar Planında; 244 DO3b pafta, 259 ada, 1 parsel sayılı; 257 ada, 1 parsel sayılı; 258
ada, 1, 2, parsel sayılı; 264 ada, 7, 3 parsel sayılı; 261 ada, 4, 7, parsel sayılı; 257 ada, 4 parsel sayılı;
266 ada, 4 parsel sayılı; 272 ada, 1 parsel sayılı; 273 ada, 2, 4, 7, parsel sayılı; 274 ada, 1, 9, 10, 11
parsel sayılı; 275 ada, 3, 6, 8, 10, parsel sayılı; 244 DO2c pafta, 257 ada, 1, parsel sayılı; 244DP4a
pafta, 270 ada, 5 parsel sayılı; 244 DP4d pafta, 281 ada, 1 parsel sayılı; 282 ada, 12, 8, 1, 9, 11 parsel
sayılı yer 200 kişi/ha yoğunlukta; 244 DO3b pafta, 139 ada, 3 parsel sayılı; 140 ada, 1, 6, 5 parsel
sayılı; yer 350 kişi/ha yoğunlukta “Konut Alanında” kalmaktadır. 273 ada, 8 parsel sayılı yer
Ortaöğretim Tesis alanında kalmaktadır. 258 ada, 3 parsel sayılı yer Park Alanında kalmaktadır. 102
ada, 2 parsel sayılı yer Enerji Nakil hattı altında kalmaktadır. 275 ada, 5 parsel sayılı yer Sosyal ve
Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır. 276 ada, 2 parsel sayılı yer 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında
kaldığından bu planın onama sınırı dışındadır.
Üst plan kararlarına ve 60’a yakın kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda
düzenlenen 15.02.2013 onanlı 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da söz konusu 244 DO
3b pafta, 259 ada, 1 parsel sayılı; 257 ada, 1, 2 parsel sayılı; 258 ada, 1 parsel sayılı; 264 ada, 7, 3
parsel sayılı; 261 ada, 4, 7, parsel sayılı; 272 ada, 1 parsel sayılı; 273 ada, 4, parsel sayılı; 274 ada, 1,
9, 10, 11 parsel sayılı; 244 DO2c pafta, 257 ada, 1 parsel sayılı; 244 DP4d pafta, 281 ada, 1 parsel
sayılı; 282 ada, 1 parsel sayılı yer E; 0.60 olmak üzere Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma şartlarında
konut alanında kalmaktadır. 244 DO3b pafta, 139 ada, 3 parsel sayılı yer¸ E; 1.00 olmak üzere İkiz
Nizam 3 kat yapılaşma şartlarında konur alanında kalmaktadır. 244DO3b pafta, 140 ada, ,1, 6, 5,
parsel sayılı; 102 ada, 6 parsel sayılı; yer E; 1.00 olmak üzere, Ayrık Nizam 3 kat yapılaşma
şartlarında konut alanında kalmaktadır. 244 DO3b pafta, 257 ada, 4 parsel sayılı yer; 266 ada, 4 parsel
sayılı; 244DP4a pafta, 270 ada, 5 parsel sayılı; 273 ada, 2, 7 parsel sayılı; 275 ada, 3, 6, 8, 10 parsel
sayılı;244 DP4d pafta, 282 ada, 12, 8, 9, 11 parsel sayılı yer E; 0.60 olmak üzere İkiz Nizam 2 kat
yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır. 273 ada, 8 parsel sayılı yer Orta Öğretim Tesis
Alanında kalmaktadır. 258 ada, 3 parsel sayılı yer Park Alanında kalmaktadır. 275 ada, 5 parsel sayılı
yer Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır. 276 ada, 2 parsel sayılı yer 3. Derece Arkeolojik
Sit Alanında kaldığından bu planın onama sınırı dışındadır.
Yürürlükteki Nazım İmar Planı kararından önceki 05.01.2004 tasdik tarihli ve 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planında da söz konusu 244 DO3b pafta 259 ada, 1 parsel sayılı; 257 ada, 1 parsel sayılı;
258 ada, 1,2 parsel sayılı; 264 ada, 7, 3 parsel sayılı; 261 ada, 4, 7 parsel sayılı; 139 ada, 3 parsel
sayılı; 140 ada, 1, 6, 5 parsel sayılı; 257 ada, 4 parsel sayılı; 266 ada, 4 parsel sayılı; 272 ada, 1, 2
parsel sayılı; 273 ada, 4, 7 parsel sayılı; 274 ada, 1, 9, 10, 11 parsel sayılı; 275 ada, 3, 6, 8, 10, parsel
sayılı; 244 DO2c pafta, 257 ada, 1 parsel sayılı; 244DP4a pafta, 270 ada, 5 parsel sayılı; 102 ada, 6
parsel sayılı; 244 DP4d pafta, 281 ada, 1 parsel sayılı; 282 ada, 12, 8, 1, 9, 11 parsel sayılı yerler 200
kişi/ha yoğunlukta konut alanında kalmaktadır 258 ada, 3 parsel sayılı yer Oyun Alanında
kalmaktadır. 273 ada, 8 parsel sayılı yer Temel Eğitim Tesis Alanında kalmaktadır. 265 ada, 5 parsel
sayılı yer Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında kalmaktadır. 276 ada, 2 parsel sayılı yer 3. Derece
Arkeolojik Sit Alanında kaldığından bu planın onama sınırı dışındadır.
Bu üst plan kararına göre düzenlenen, 23.06.2005 tarihinde onanan 1/1000 ölçekli Firuzköy
Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Uygulama İmar Planında ise 244 DO3b pafta, 102 ada, 6 parsel sayılı;
259 ada, 1 parsel sayılı; 257 ada, 1 parsel sayılı; 258 ada, 1, 2 parsel sayılı; 264 ada, 7, 3 parsel sayılı;
261 ada, 4, 7 parsel sayılı yer; 140 ada, 1, 6, 5 parsel sayılı; 273 ada, 4 parsel sayılı; 274 ada, 1, 9, 10,
11 parsel sayılı; 244DO2c pafta, 257 ada, 1 parsel sayılı; 244DP4d pafta, 281 ada, 1 parsel sayılı; 282
ada, 1 parsel sayılı yer Ayrık Nizam 2 kat yapılaşma koşullarında konut alanında kalmaktadır. 244
DO3b pafta, 139 ada, 3 parsel sayılı; 272 ada, 1, 2 parsel sayılı; 273 ada, 7 parsel sayılı; yer İkiz
Nizam 2 kat yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır. 244DO3b pafta, 257 ada, 4 parsel
sayılı; 266 ada, 4 parsel sayılı; 244DP4a pafta, 270 ada, 5 parsel sayılı; 275 ada, 3, 6, 8, 10, parsel
sayılı; 244 DP4d pafta, 282 ada, 12, 8, 9, 11 parsel sayılı yer İkiz Nizam 2 kat yapılaşma şartlarında
konut alanında kalmaktadır. 273 ada, 8 parsel sayılı yer İlköğretim tesis Alanında kalmaktadır. 258
ada, 3 parsel sayılı yer Oyun Alanında kalmaktadır. 275 ada, 5 parsel sayılı yer Sosyal ve Kültürel
Tesis Alanında kalmaktadır. 276 ada, 2 parsel sayılı yer 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığından
bu planın onama sınırı dışındadır.
21.04.1993 tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Firuzköy Islah İmar Planında ise, 244 DO 3b pafta
259 ada 1 parsel sayılı; 257 ada, 1 parsel sayılı; 258 ada, 1, 2 parsel sayılı; 264 ada 7, 3 parsel sayılı;
261 ada, 4, 7 parsel sayılı; 257 ada, 4 parsel sayılı; 266 ada, 4 parsel sayılı; 272 ada, 1 parsel sayılı;
273 ada, 2, 4, 7, parsel sayılı; 274 ada, 1, 9, 10, 11 parsel sayılı; 275 ada, 3, 6, 8, 10, parsel sayılı; 276
ada, 2 parsel sayılı; 244 DO2c pafta, 257 ada, 1parsel sayılı; 244DP4a pafta, 270 ada, 5 parsel sayılı;
244DP4d pafta, 281 ada, 1 parsel sayılı; 282 ada, 12, 8, 1, 9, 11 parsel sayılı yerler 0.20/0.40
emsallerinde konut alanında kalmaktadır. 244 DO3b pafta, 139 ada, 3 parsel sayılı; 140 ada, 1, 6, 5
parsel sayılı; 102 ada, 6 parsel sayılı yer KAKS; 0.80 emsalde İkiz Nizam 2 kat yapılaşma şartlarında
konut alanında kalmaktadır. 273 ada, 8 parsel sayılı yer Orta Öğretim Tesis Alanında kalmaktadır. 258
ada, 3 parsel sayılı yer Kentsel Hizmet Alanında kalmaktadır. 275 ada, 5 parsel sayılı yer Kültürel
Tesis Alanında kalmaktadır.
Ayrıca; 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3573 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen ve 644 sayılı Kanun Hükmündeki kararnameye
dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki alanında “Yerleşim Alanı” ilan edilen;
15.11.2012 tarih ve 17687 sayılı Bakanlık Oluru ile “rezerv Yapı Alanı” ilan edilen ve 24.01.2013
tarih ve 1514 sayılı Bakanlık Oluru ile de “Proje Alanı Bazında Kamulaştırma” kararı
yetkilendirilmesi yapılan alandan etkilenmektedir. Bu alanın; 15.02.2013 tasdik tarihli ve 1/1000
ölçekli 4. Etap Uygulama İmar Planı sınırlarına çekilmesi hususunda Bakanlık nezdinde
yaptığımız başvuruda henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla ilgili mevzuat gereği 4. Etap
Uygulama İmar Planının bu alandan etkilenen bölümlerinde Başkanlığımızca uygulama
yapılamamaktadır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerinin 3. maddesinde imar planları ile
plan değişiklikleri tanımlanmıştır.
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik’in 14. maddesi gereğince Planların hazırlanması
sürecinde, planı düzenlenecek alan ve yakın çevresindeki alanlarda aşağıda genel başlıklar halinde
belirtilen konular ile planlama alanının özelliğine ve plan türüne göre diğer konularda ilgili kurum ve
kuruluşlardan veriler elde edilir hükmü yer almıştır.
Planlama alanı ve yakın çevresi ile alanın bölge veya kent bütünü içindeki konumunu
belirlemek üzere eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte bilimsel
tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik,
tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılır, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınır.
Plan kararları, yapılan inceleme ve araştırma sonuçları değerlendirilerek oluşturulur. Plan
raporunda, yapılan tüm inceleme ve araştırmalar, alınan görüş ve öneriler ve yapılan
değerlendirmelerle birlikte, planın gerçekleştirilmesini sağlayacak uygulama araçları, kurumsal yapı
ve denetim konularına dair ilkelerde yer alır.
İmar Planları, planlanan yörenin bugünkü durumunun olanaklarının ve ilerideki gelişmesinin
gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler; beldenin kullanışı, donatımı ve mali
bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma çalışmaları sonucu elde edilecek bilgi ışığında çeşitli
kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını
bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin kendine özgü yaşayış
biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve gerekse çeşitli alanları
arasında bağlantıları, halkın kültürel gereksinimleri, güvenlik ve sağlığı ile ilgili konular göz önüne
alınarak hazırlanması gerekmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtilen ölçütlere göre hazırlanan imar planları, zamanla planlanan alandaki
koşulların zorunlu kıldığı biçimde ve yasalarda öngörülen yöntemlere uygun olarak
değiştirilebilmektedir.
Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere üst ölçekli plan doğrultusunda uygulama imar planı
kararları oluşturulmuş olup aynı yönetmeliğin 14. maddesinde planların hazırlanma sürecinde
izlenecek yollar belirtilmiştir.
16.12.2010 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda, Büyükşehir
Belediye Kanununun 7-b maddesi ile yukarda ifade edilen yönetmelik maddelerine istinaden
hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 15.02.2013 tarihinde tadilen onanmıştır.
Planda ayrılması gereken park, okul, resmi kurum vb. donatı alanlarının o yerleşme için
planlanan nüfusa göre minimum standartlarda kaç m2 yer ayrılması gerektiği Plan Yapımına Ait
Esaslara Dair Yönetmelikte belirlenmiştir.
Yönetmeliğin İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslar başlığı altındaki
Üçüncü Bölümde; “İmar Planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması,
küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişikliklerinin zorunlu hallerde yapılabilmesi
için gerçekleştirilmesi gereken hususlar; imar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adetlerinin,
ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun arttırılması hususlarında gerçekleştirilmesi
gereken hususlar; imar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergâhına ait imar planı
değişikliklerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile imar planlarında sosyal ve teknik altyapı
kullanımlarından başka herhangi bir amaca ayrılmış olan bir alanın kullanılışının değiştirilmesi
durumunda dikkat edilmesi hususlar” belirlenmiştir
Söz konusu itiraz teklifinde ise imar planı kararının eski imar planına uygun olması talep
edilmiştir. Ancak yürürlükteki 15.02.2013 tasdik tarihli imar planından önceki 23.06.2005 tasdik
tarihli ve 21.04.1993 tasdik tarihli imar planı kararlarında yoğunluk değerlerinin ve kat adedi
değerlendirilmiş olup; 1993 onanlı imar planı kararında da KAKS; 1.60 ve H;12.50 m. yükseklik
bulunmadığı anlaşılmıştır.
İtiraz talebinin KAKS; 1.60 ve H;12.50 olarak, emsal değerlerinin artırımı olarak
değerlendirilirse; bu talep üst plan kararlarına aykırı olup; yapı yoğunluğunu ve buna bağlı nüfus
yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir. 273 ada 8 parsel sayılı yer ise Orta Öğretim tesis Alanında
kalmakta; 258 ada, 3 parsel sayılı yer Park Alanında kalmakta, 275 ada, 5 parsel sayılı yer Sosyal ve
Kültürel Tesis Alanında kalmakta olup, bu alanın değiştirilmesi üst plan kararlarına aykırıdır. 276 ada,
2 parsel sayılı yer 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığından bu planın onama sınırı dışındadır.
Ayrıca söz konusu parseller Bakanlıkça ilan edilen “Rezerv Yapı Alanı”ndan etkilendiğinden
hâlihazırda uygulama yapılamadığı da anlaşılmıştır.
Sonuç olarak taleplerin Müdürlüğünce de uygun görülmediği anlaşılmıştır.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Söz konusu 03.02.2014 tarih ve 2013/5583/R-544176-1273sayılı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün yazısında ifade edilen 15.02.2013 onanlı, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesi Köy
Yerleşik Alanı ve Civarında Kalan Bölümüne Ait 4. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına, 244
DO 3b pafta, 102 ada, 6 parsel sayılı; 259 ada, 1 parsel sayılı; 257 ada, 1 parsel sayılı; 258 ada, 1, 2, 3
parsel sayılı; 264 ada, 7, 3 parsel sayılı; 261 ada, 4, 7 parsel sayılı; 139 ada, 3 parsel sayılı; 140 ada, 1,
6, 5 parsel sayılı; 257 ada, 4 parsel sayılı; 266 ada, 4 parsel sayılı; 272 ada, 1, 2 parsel sayılı; 273 ada,
4, 7, 8 parsel sayılı; 274 ada, 1, 9, 10, 11 parsel sayılı; 275 ada, 3, 5, 6, 8, 10 parsel sayılı; 276 ada, 2
parsel sayılı; 244 DO2c pafta, 257 ada, 1, parsel sayılı; 244DP4a pafta, 270 ada, 5 parsel sayılı; 244
DP4d pafta, 281 ada, 1 parsel sayılı; 282 ada, 12, 8, 1, 9, 11 parsel sayılı yerlerin askı süresi içinde
yaptığı itirazın değerlendirilmesi sonucu; bu alanda 12.04.2013 tarih ve 901 sayılı İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclisinin “1/5000 ölçekli Yeşilkent ve Firuzköy Mahallelerine ilişkin kısmının kentsel
gelişimini sağlayacak şekilde, donatı dengesi ve yaşanabilir çevre anlamında yapılaşma olanağı
sağlayacak yeni bir plan kurgusu oluşturulması” kararı da göz önünde bulundurularak; taleplerin;
onanlı imar planı kararlarına göre üst plan kararlarına aykırı ve yapı ile nüfus yoğunluğunu arttırıcı
olduğundan Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.
Yüce Meclise arz olunur.
Ali ÜTEBAY
İmar Komisyonu Başkanı
İhsan ŞAHİN
Üye
Bedir MUSLU
Raportör
Mithat ÖZBEY
Üye
Nuri KATIKÇI
Üye
Download

avcılar belediye meclisinin 5 seçimdönemi 3 toplantı yılı