Download

açık tipten rıhtımlarda etkili gemi pervane jetlerinin hidrodinamiği