Radiyal Arter Girişimleri
Dr.Eralp Tutar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji AD
Tarihçe
• 1948: Bruce Radner
–cutdownaortografi
• 1970: Dr. Bertrandprx.radial-Cutdown – KAG
• 1989: DR.
Campeauperkütan- 5f-KAG
• 1993: Dr.
Kiemeneij: PKG
PKG: Kanama ve Mortalite
Kinnaird TD et al. Am J Cardiol. 2003;92:930-935.
23 RÇ: metaanaliz (N: 7030)
Jolly SS, et al. Am Heart J 2009;157:132-40.
RIVAL Ç.(STEMI ve NSTEMI)
Jolly SS, ..RIVAL trial. Am Heart J. 2011
RIVAL Ç.(STEMI and NSTEMI)
Major vasküler giriş yeri komplikasyonu: Büyük hematom, pseudoanevrizma, Av fistül, cerrahi gereksinim
Jolly SS, ..RIVAL trial. Am Heart J. 2011
RIVAL Ç.(STEMI and NSTEMI)
1. sonlanım: Ölüm, Mİ, İnme, Non-KABG Major kanama
REAL
J Am Coll Cardiol Intv 2012;5:23–35)
Radiyal arter girişiminin artıları
• Yüzeyel: Hem palpasyonu hem kompresyonu
kolay olur (Ort çap: 2,5 mm (1,15-3,95 mm)
• Sinir ve ven komşuluğu yok
• Hasta konforu
• Erken mobilizasyon
• Düşük vasküler komplikasyon
• Özellikle akut koroner sendromda,
• Antikoagülan tx alan hastada, obez, abdominal
aorta ve alt ekstremite arter hastaları
Allen testi
Barbeau Skoru: Oksimetripletismografi
Barbeau G, et al, Am Heart J 2004;147
Hasta Hazırlığı
• Damar yolu diğer kola açılmalı, femoral bölge
de hazır tutulmalıdır
• Lokal anestezi: İnsülin enjektörü ile SK %2 lik
xylocain + NTG
Vasodilatör Kokteyl
• 5000 IU Heparin
+ 5 mg Verapamil
veya +100µgr ntg+ 5 mg verapamil
Veya 2,5 mg verapamil + 1 mg molsidomine
Sol Radial vs Sağ Radial
• Sol radiyal arterin tercih sebebi
– LIMA
– Yüksek anterior çıkışlı safen greft
– Yaşlı, kadın ve kısa boylularda : sağ subklavian
tortüozite daha sık
Kateterler
• Sol sistem: 0,5 düşük körv
(FL4 yerine FL3,5)
• Sağ radial: Judkins FR ile
hem sağ hem de sol
sistem kanulasyonu
mümkün
İşlem sonrası
• Kılıf işlemin hemen bitiminde çekiliyor.
• Kılıf çekildikten sonra hemostaz, radial arter akımı
bozulmayacak şiddette bası uygulanarak
sağlanıyor.
• Yeterli sıkılıktaki bandaj 2-3 saat kalıyor. Bir miktar
gevşetildikten sonra radial arter açıklığı kontrol
edilip hasta taburcu ediliyor.
• Ertesi gün bandaj çıkarılıyor
• 1 hafta süre ile ağır yük kaldırmaması gerektiği
söyleniyor
Radiyal kılıf yerleştirme
• N: 1826
• Radial giriş başarısızlığı <%5
Guedes A, J Invasive Cardiol 2010
Radiyal grirşimin başarısızlığının
sebepleri
• Tecrübesizlik
• Peşisıra yapılan başarısız ponksiyonlar
• Spasm (Küçük arter çapı: küçük cüsseli, kısa
boylu kadın, yaşlı)
• Anatomik varyantlar : Aşırı tortuozitee, loop
vb
Anatomik Varyantlar
Radial Tortuotisite
Brakiyal Arterde “Loop”
Tortüöz subklavyan-innominat anatomi
Derin insipirasyon
Spasm
•
•
•
•
•
•
Spazmın önlenmesi tedavisinden daha kolay
Midazolam
Sessizlik, lokal anestezi
Dorsifleksiyon
Küçük çaplı kılıf (5F)
Kısa hidrofilik kılıf
Ciddi spasmın tedavisi
• Verapamil/NTG/sedasyon/
• Papaverin,
• midazolam/sufentanil
• Bölgesel anestezi
Radial arter girişiminin
komplikasyonları
• Hematom
• Radial arter oklüzyonu
Radial vs Femoral
Ön Kolda Hematom
Hematom sınıflaması
Radiyal arter oklüzyonu (%1-5)
• Heparin 5000 IU uygulaması, küçük hidrofilik
kılıfların kullanılması ve “patent” hemostaz
sağlandığında <%1 görülüyor.
• Genellikle asemptomatik
• Semptomlar iskemiye bağlı (elde soğukluk, renk
değişikliği, uyuşukluk, güçsüzlük) veya iskemi
bulgusu olmadan trombozun olduğu arter
duvarında inflamasyona (arteritis) bağlı ağrı vb.
(NSAID)
• Ulnar kompresyon
• Bazı çalışmalarda 1 hafta LMWH? verilmiş.
H.B.: 49 y Erkek
ÖZET
• Deneyimli merkezlerde ve hasta seçimine dikkat
edilirse vasküler giriş yerinde komplikasyon oranı çok
düşük, başarı oranı çok yüksek (%95-98)
• Hasta konforu ve memnuniyetini artırıyor.
• Her çeşit kompleks lezyona müdahale edilebiliyor.
TEŞEKKÜRLER
Kompartman Sendromu (<%0,01)
• Perforasyon- Kas içi kanama
•
•
•
•
Antikoagülan tx kesilir
Kan basıncı ve ağrı kontrolü
Manometrenin manşonu ile geçici kompresyon
Buz uygulaması
• Fasiotomy gerekebilir
Download

Slayt 1