T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Şube : İns.Kay.Şb.Md.
Sayı : 29382100-900/2/
Konu : İl İçi Tayin İsteği (Mayıs 2014)
D O S Y A
Sağlık Personelinin İl içi Atama ve Nakillerinin Usul ve Esaslarına dair
Yönergesinin Atanma Dönemleri Başlıklı 5.maddesine istinaden, Müdürlüğümüz ve bağlı
kurumlarda görev yapan uzman tabip ve tabip dışındaki sağlık personeli için 2014 yılı
Mayıs dönemi İl içi Atama ve Nakil işlemleri ile ilgili olarak Nisan ayı içerisinde
müracaatlar alınacaktır.
Aynı Yönergenin Kadroların İlanı ve Başvurular başlıklı 6.maddesinin “Personel
Dağılım Cetveline göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar Müdürlüğümüz
internet adresinden (http://www.ihsm.gov.tr) ilan edilecek olup, bu kadrolara atanmak isteyen
personel en çok 5(beş) tercihle birlikte başvurur.” Hükmü gereği başvurusunu müracaat
tarihleri arasında Müdürlüğümüze yapmaları gerekmektedir.
-Kurumumuz ve bağlı kurumlarında bulunan tüm personelin(Atama kadrosu Kamu
Hastane Birlikleri ve İl sağlık Müdürlüğü personelinin başvuruları dikkate alınmayacaktır.)
http://www.ihsm.gov.tr adresinde kendi unvan ve branşlarına göre ilan edilecek münhal
kadrolara göre tayin isteklerini, kurumlarla ilgili yapılan kısıtlamaları da dikkate alarak
internet üzerinden yapacaklardır.
-Şifre almada problem yaşayan personel varsa ilgili kişinin kendisinin Halk Sağlığı
Müdürlüğüne şahsen başvurması ve telefonla araması gerekmektedir.(248 33 10’dan 12211251-1281)
- Tayin istekleri internet üzerinden, 22/04/2014 tarihinde başlayıp, 29/04/2014
tarihinde saat 23:59 da sona erecektir. Tayin isteğinde bulunan personele ait tayin istekleri
ile ilgili internet çıktılarının en geç 30/04/2014 tarihi mesai bitimine (saat 17.30) kadar
Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine teslim edilmesi gerekmektedir.. Tayin
isteğinde bulunduktan sonra internet çıktısını belirtilen sürede (postadan kaynaklanan
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) teslim etmeyenlerin, aday memurların, çalıştığı
kurumda son atama tarihinden itibaren iki(2) yılını doldurmayanlar ile herhangi bir
statüde sözleşmeli olarak çalışanların (Aile Sağlığı Elemanı,4/B,4/C, 4924,vb.) veya ücretsiz
izinde (askerlik, doğum vb) tayin talepleri dikkate alınmayacaktır.
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Şube : İns.Kay.Şb.Md.
Sayı : 29382100-900/2/
-İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Personel Bilgi Sistemine kayıtlı olup, şifre aldıktan
sonra internet üzerinden tayin isteğinde bulunan personellerin tayin istediklerine dair internet
çıktıları, Kurum amirleri tarafından onaylandıktan sonra üst yazı ile Halk Sağlığı Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Şubesine gönderilecektir.
-Sağlık Bakanlığınca en son 01 Ocak 2014 tarihinde hesaplanan hizmet puanları
başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.
İlgili yazımızın kurumunuzdaki uzman tabip ve tabip dışındaki ilgili tüm sağlık
personelinize imza karşılığı tebliğ edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Dr.Mehmet Nil HIDIR
Vali a.
Halk Sağlığı Müdürü
Dağıtım:Şubeler
Toplum Sağlığı Merkezleri
Halk Sağlığı Lab.
Download

T.C. İZMİR VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Şube : İns.Kay.Şb.Md