FİYAT
(TL)
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
MAVİ YUNUS EĞİTİM SETLERİ
KIPIR KIPIR KUKLALAR EĞİTİM SETİ (Öneri: 36-48 Ay)
1.Kıpır Kıpır Kuklalar (8 kitap) (Kukla Sincap, Kukla Kirpi, Kukla Kutup Ayısı,
Kukla Kaplumbağa, Kukla Pelikan, Kukla Maymun, Kukla Kanguru, Kukla Kelebek)
2.Ailemle Her Hafta (31 fasikül aile katılım dosyası)
Set Destek Ürünleri (*):
•1 takım Kıpır Kıpır Kuklalar Eğitim Seti (8 kitap)
•Ailemle Her Hafta (31 fasikül aile katılım dosyası)
•Belirli Gün ve Haftalar kitabı
•Öğrenme Merkezlerine Ait Görselli Levhalar (19x41 cm, 6 adet)
•Eğlenceli Eğitici Zarlar (3 adet sarı)
•Aylık Eğitim Planı + Günlük Akış Planları + Etkinlik Havuzu + Formlar
(Tüm planlar CD ile)
•Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci)
•Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-5,
120,00
3.Başarı Belgesi
4.Gelişim Raporu ve Dosyası
Boy Şeridi, Mevcut Grafiği)
•Program ve Yönetmelik Kitabı
•Ses Kaynakları - Ritim - Müzik / Şarkılar ve Tekerlemeler / Masallar CD’si
•Ödül Çıkartmaları
KIRMIZI BALIK EĞİTİM SETİ (Öneri: 48 Ay+)
1.Kırmızı Balık 1-8 (8 kitap)
2.Ailemle Etkinliklerim (31 fasikül aile katılım dosyası)
3.İşitsel Dikkat Kitabı
4.Başarı Belgesi
5.Gelişim Raporu ve Dosyası
Set Destek Ürünleri (*):
•1 takım Kırmızı Balık Eğitim Seti (8 kitap)
•Ailemle Etkinliklerim (31 fasikül aile katılım dosyası)
•Belirli Gün ve Haftalar kitabı
•Belirli Gün ve Haftalar Grup Etkinlikleri Posterleri (8 adet, 50x70 cm)
•Öğrenme Merkezlerine Ait Görselli Levhalar (19x41 cm, 6 adet)
140,00
•İşitsel Dikkat kitabı + Audio CD’si
•Eğlenceli Eğitici Zarlar (3 adet kırmızı)
•Aylık Eğitim Planı + Günlük Akış Planları + Etkinlik Havuzu + Formlar
(Tüm planlar CD ile)
•Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci)
•Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-10,
Boy Şeridi, Mevcut Grafiği)
•Program ve Yönetmelik Kitabı
•Rontlar CD’si
•Ödül Çıkartmaları
(*) : Des­tek ürün­ler okul­la­ra top­lu sa­tış­lar­da öğ­ret­men ve/ve­ya öğ­ren­ci­le­re ve­ri­le­cek pro­mos­yon­ları içer­mek­te­dir.
Ya­yı­ne­vi des­tek ürün­le­rin kap­sa­mı­nı, görünümünü önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.
2
FİYAT
(TL)
RUBİ İLE ROBO EĞİTİM SETİ (Öneri: 48 Ay+)
Set Destek Ürünleri (*):
•1 takım Kırmızı Rubi ile Robo Seti (8 kitap)
•Rubi ile Robo Aile Katılımı (30 fasikül ile Aile Katılım Dosyası)
•Belirli Gün ve Haftalarla Çizgi Çalışması Kitabı
•Belirli Gün ve Haftalar kitabı
•Öğrenme Merkezlerine Ait Görselli Levhalar (19x41 cm, 6 adet)
•Eğlenceli Öykü Zarları
•Etkinlik Havuzu + Planlar (Tüm planlar CD ile)
•Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci)
•Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-10,
150,00
1.Rubi ile Robo 1-8 (8 kitap)
2.Rubi ile Robo Aile Katılımı (30 fasikül ile Aile Katılım Dosyası)
3.Belirli Gün ve Haftalarla Çizgi Çalışması Kitabı
4.Başarı Belgesi
5.Gelişim Raporu ve Dosyası
Boy Şeridi, Mevcut Grafiği)
•Program ve Yönetmelik Kitabı
•Ses Kaynakları - Ritim - Müzik / Şarkılar ve Tekerlemeler / Masallar CD’si
•Ödül Çıkartmaları
BONBON ŞEKERİ GELİŞİM SETİ (Öneri: 48 Ay+)
1.Bonbon Şekeri 1
2.Bonbon Şekeri 2
3.Bonbon Şekeri 3
4.Bonbon Şekeri 4
5.Bonbon Şekeri 5
6.Değerlerimizle Büyüyorum
7.Ailemle Eğlenceli Hafta Sonu (Aile katılım kitabı)
8.Başarı Belgesi
9.Gelişim Raporu ve Dosyası
•1 takım Bonbon Şekeri Gelişim Seti (6 kitap)
•Ailemle Eğlenceli Hafta Sonu (Aile katılım kitabı)
•Öğrenme Merkezlerine Ait Görselli Levhalar (19x41 cm, 6 adet)
•Eğlenceli Eğitici Zarlar (3 adet mavi)
•Aylık Eğitim Planı + Günlük Akış Planları + Etkinlik Havuzu + Formlar
(Tüm planlar CD ile)
•Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci)
•Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-10,
Boy Şeridi, Mevcut Grafiği)
•Program ve Yönetmelik Kitabı
•Ses Kaynakları - Ritim - Müzik / Şarkılar ve Tekerlemeler / Masallar CD’si
•Ödül Çıkartmaları
3
120,00
Set Destek Ürünleri (*):
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
FİYAT
(TL)
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
1.Portakal Çiçeği Çizelim Boyayalım
2.Portakal Çiçeği Renkler Şekiller Kavramlar
3.Portakal Çiçeği Eğlenceli Sayılar
4.Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik
5.Portakal Çiçeği Etkinlikleri
6.Portakal Çiçeği Kes - Yap Çalışmaları
7.Etkinliklerle Atatürk
8.Başarı Belgesi
9.Gelişim Raporu ve Dosyası
Set Destek Ürünleri (*):
•1 takım Portakal Çiçeği Eğitim Seti (7 kitap)
•Öğrenme Merkezlerine Ait Görselli Levhalar (19x41 cm, 6 adet)
•Aylık Eğitim Planı + Günlük Akış Planları + Etkinlik Havuzu + Formlar
(Tüm planlar CD ile)
•Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci)
•Kavram Posterleri (Mevsimler 1-2, Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-10,
120,00
PORTAKAL ÇİÇEĞİ EĞİTİM SETİ (Öneri: 48 Ay+)
Boy Şeridi, Mevcut Grafiği)
•Program ve Yönetmelik Kitabı
•Ses Kaynakları - Ritim - Müzik / Şarkılar ve Tekerlemeler / Masallar CD’si
•Ödül Çıkartmaları
PORTAKAL ÇİÇEĞİ BİLİŞSEL GELİŞİM SETİ (Öneri: 48 Ay+)
Set Destek Ürünleri (*):
•1 takım Portakal Çiçeği Bilişsel Gelişim Seti (4 kitap)
•Öğrenme Merkezlerine Ait Görselli Levhalar (19x41 cm, 6 adet)
•Aylık Eğitim Planı + Günlük Akış Planları + Etkinlik Havuzu + Formlar
(Tüm planlar CD ile)
•Okul Öncesi Devam Takip Defteri (Öğretmen - Öğrenci)
•Kavram Posterleri (Atatürk Köşesi, Şekiller, Renkler, Sayılar 1-10, Mevcut Grafiği)
•Ödül Çıkartmaları
65,00
1.Portakal Çiçeği Çizelim Boyayalım
2.Portakal Çiçeği Renkler Şekiller Kavramlar
3.Portakal Çiçeği Eğlenceli Sayılar
4.Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik
5.Başarı Belgesi
6.Gelişim Raporu ve Dosyası
DUYGULARIMI ÖĞRENİYORUM SETİ (Öneri: 48 Ay+)
90,00
1.Mutluyum
2.Üzgünüm
3.Korkuyorum
4.Kızgınım
5.Şaşırdım
6.Diğer Duygularım
FİYAT
(TL)
Okul Öncesi Uyum Haftası Etkinlikleri
2,00
4
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
KARACA Eğitim Yayınları Tic. ve San. Ltd. Ş
FİYAT
(TL)
OKUL ÖNCESİ YAYINLARI
Portakal Çiçeği Eğlenceli Matematik (48 Ay ve Üstü)
Portakal Çiçeği Eğlenceli Sayılar (48 Ay ve Üstü)
Portakal Çiçeği Çizelim Boyayalım (48 Ay ve Üstü)
Portakal Çiçeği Renkler Şekiller Kavramlar (48 Ay ve Üstü)
17,50
17,50
17,50
17,50
Belirli Gün ve Haftalar
Belirli Gün ve Haftalar Posterleri (8 adet)
İşitsel Dikkat + CD’si
Belirli Gün ve Haftalarla Çizgi Çalışması
Çizgi Çalışmaları (Bitişik Eğik Yazıya Hazırlık)
Etkinliklerle Atatürk
10,00
16,00
12,50
10,00
15,00
7,00
Gü­zel Ko­nu­şu­yo­rum (36 - 48 Ay)
İlk Çiz­gi­le­rim (36 - 48 Ay)
Ben Dik­kat­li­yim (36 - 48 Ay)
Vü­cu­du­mu Ta­nı­yo­rum (36 - 48 Ay)
Var­l›k­la­r› Ta­n›­yo­rum (36 - 48 Ay)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Mavi Yunus ve Renkli Arkadaşlar› (36 - 48 Ay)
Mavi Yunus Say›larla Tan›ş›yor (36 - 48 Ay)
Mavi Yunus Şekillerle Oynuyor (36 - 48 Ay)
Mavi Yunus Z›t Kavramlar› Öğreniyor 1 (36 - 48 Ay)
Mavi Yunus Z›t Kavramlar› Öğreniyor 2 (36 - 48 Ay)
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Mavi Yunus Görsel Kavram Ansiklopedisi
23,00
OKUL ÖNCESİ FEN-DENEY / MATEMATİK
Deneyelim, Eğlenerek Öğrenelim + Uygulama CD’li (48 Ay ve Üstü)
18,00
Okul Öncesi Fen ve Matematik Çalışma Yaprakları (48 Ay ve Üstü)
12,00
YARATICILIK / DİKKAT / PROBLEM ÇÖZME / MATEMATİK KİTAPLARI
Farklı Düşünüyorum / Yaratıcıyım
25,00
Farklıyım / Dikkatliyim
35,00
Düşünüyorum / Problem Çözüyorum
15,00
Ben Ebe Matematik Sobe + Sayma Fasulyesi Hediyeli
25,00
DEĞERLER EĞİTİMİ
Değerlerimizle Büyüyorum
20,00
5
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
FİYAT
(TL)
OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK DOSYALARI - ORİGAMİ - TANGRAM
Sihirli Eller Etkinlik Dosyası (Spiralli)
40,00
Hayallerimle Oynuyorum (Taç - Kukla - Maske Dosyası)
25,00
Be­nim Et­kin­lik­le­rim (36 - 48 Ay)
25,00
Çocuk Dostu (36 - 48 Ay) Etkinlik Dünyası
30,00
Çocuk Dostu (48 Ay ve Üstü) Etkinlik Dünyası
30,00
Portakal Çiçeği Etkinlikleri (Spiralli) (48 Ay ve Üstü)
30,00
Portakal Çiçeği Kes Yap Çalışmaları (48 Ay ve Üstü)
30,00
Eğlenceli Etkinliklerle Kes - Yap Çalışmaları (48 Ay ve Üstü)
25,00
Mavi Yunus Sınıfı Psikomotor Alan
15,00
Etkinlik Dosyam (48 Ay ve Üstü)
25,00
Etkinlik Zamanı (Sanat Etkinlikleri) 1 (36 Ay ve Üstü)
30,00
Etkinlik Zamanı (Sanat Etkinlikleri) 2 (48 Ay ve Üstü)
30,00
Bak Ben Neler Yaptım - Mobiller (48 Ay ve Üstü)
30,00
Bak Ben Neler Yaptım - Maskeler (48 Ay ve Üstü)
30,00
Bak Ben Neler Yaptım - Kuklalar (48 Ay ve Üstü)
25,00
Bak Ben Neler Yaptım - Taçlar (48 Ay ve Üstü)
25,00
Neler Neler Yapıyorum - Tangram 1 (48 Ay ve Üstü)
12,00
Neler Neler Yap›yorum - Tangram 2 (48 Ay ve Üstü)
12,00
Neler Neler Yap›yorum - Tangram 3 (48 Ay ve Üstü)
12,00
Neler Neler Yap›yorum - Origami
12,00
Eğlenceli Mandala 1
10,00
Eğlenceli Mandala 2
10,00
İLKÖĞRETİME HAZIRLIK KİTAPLARIMIZ
İlköğretime Hazırlık Matematik Çalışmaları
25,00
İlköğretime Hazırlık Yaşamı Öğreniyorum
25,00
İlköğretime Hazırlık Sesleri Fark Ediyorum 1 (VCD Ekli)
25,00
İlköğretime Hazırlık Sesleri Fark Ediyorum 2 (VCD Ekli)
25,00
Sesleri Fark Ediyorum VCD 1
15,00
Sesleri Fark Ediyorum VCD 2
15,00
Okul Öncesi Portfolyom (48 Ay ve Üstü)
15,00
Düşündüren Oyunlar Seti
400,00
İpucu Kartları ile Bilmece Seti
85,00
6
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
FİYAT
(TL)
OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹MDE DRAMA
1. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Çocuklar İçin Set (Kutulu)
2. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Öğretmenler İçin Set (Çantalı)
3. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Çocuklar İçin Bireysel Etkinlik
4. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Aile Katılım Etkinlik Kitabı
5. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Öğretmen Etkinlik Kitabı
6. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Sosyal Duygusal Gelişim Kitabı
7. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Etkinlik Kartları (126 adet)
8. Okul Öncesi Eğitimde Drama CD’si
45,00
80,00
16,00
16,00
12,50
12,50
15,00
15,00
OKUL ÖNCESİ AİLE KATILIM KİTAPLARI
Ailemle Her Hafta (36 - 48 Ay, Aile Katılım Dosyası)
Ailemle Etkinliklerim (48 Ay ve Üstü, Aile Katılım Dosyası)
Ailemle Eğlenceli Hafta Sonu (48 Ay ve Üstü)
Rubi ile Robo Aile Katılımı
Aile Katılımlı Etkinlik Kitabı 1 (48 Ay ve Üstü)
Aile Katılımlı Etkinlik Kitabı 2 (48 Ay ve Üstü)
Benimle Oynar mısın? (Aile Katılım Kitabı) (48 Ay ve Üstü)
Ailemle Paylaşıyorum (Aile Katılım Kitabı) (36 - 48 Ay)
20,00
20,00
20,00
20,00
12,50
12,50
15,00
20,00
MİNİKLERDEN BÜYÜK PROJELER (PROJE TABANLI EĞİTİM)
Miniklerden Büyük Projeler / Öğrenci Dosyası
Miniklerden Büyük Projeler / Öğretmen Kılavuz Kitabı
Miniklerden Büyük Projeler / Posterler (10 adet)
Miniklerden Büyük Projeler / Öğretmen Seti
30,00
25,00
18,00
70,00
KAYNAK - REHBER KİTAPLAR
Okul Öncesi Programına Uygun Oyun Etkinlikleri
Dil Etkinlikleri (Şiirler, Tekerlemeler, Bilmeceler, Parmak Oyunları)
İpucu Kartları ile Bilmece Seti
Çocukça Eğlence (Konularına Göre Parmak Oyunları ve Tekerlemeler)
Eğlence Sandığı (Okul Öncesi Belirli Gün ve Haftalar)
Sanat Treni
Renkli Dünyalar (Kostümler - Yüz Boyamaları) + 8 Pafta (90 x 110 cm)
Bir Mucidin El Kitabı (Animasyon Çalışmaları)
Deneyelim, Eğlenerek Öğrenelim + Uygulama CD’li (48 Ay ve Üstü)
15,00
12,00
85,00
10,00
12,00
30,00
60,00
35,00
18,00
Mavi Yunus Görsel Kavram Ansiklopedisi
23,00
Değerlerimizle Büyüyorum
20,00
Eğlenceli Mandala 1
Eğlenceli Mandala 2
10,00
10,00
7
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
FİYAT
(TL)
OKUL ÖNCESİ TATİL KİTAPLARI
Yarıyıl Tatil Kitabı Dosyası (48 Ay ve Üstü)
10,00
Yarıyıl Tatil Kitabım (36 Ay +)
10,00
Okul Öncesi Tatil Kitabı (48 Ay ve Üstü)
7,50
Mavi Yunus Sınıfı Tatilde (48 Ay ve Üstü)
11,00
Tatil Kitabım (36 Ay + Yılsonu)
11,00
OKUL ÖNCESİ HİKÂYE KİTAPLARI
Bakalım Öğrenelim Dizisi (10 kitap)
45,00
Öykülerle Kavramlar Dizisi (10 kitap)
45,00
Eğitici Öyküler Dizisi (10 kitap)
45,00
Fırfır ve Arkadaşları Dizisi (10 Kitap)
45,00
Sevimli Hayvanlar Öykü Dizisi (10 kitap)
45,00
Mavi Yunus İlk Kitaplığım (50 kitap)
225,00
Okul Öncesi Bilimsel Hikâyeler (10 Kitap, Filiport, Spiralli Kutulu Set)
120,00
Okul Öncesi Hikâye Kartları (8 ayrı kitap / adet)
35,00
BOYAMA KİTAPLARIMIZ
Mini Boyama Dizisi (10 kitap) (Kutulu Set)
12,50
Temalı Boyama Dizisi (10 kitap)
20,00
Bulalım Sayalım Boyayalım
4,00
Boyama Dünyası
5,00
Cıvıl Cıvıl Boyama
6,00
Güncel Boyama
6,00
Konulu Boyama
6,00
Boyama ve Eğitim Kitabı
7,00
Oyun Bahçesi Boyama
8,00
Eğlenceli Boyama
8,00
Kolay Boyama
8,00
Neşeli Boyama
8,00
Konuşturan Boyama Seti (10 Kitap - Poşetli)
60,00
8
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
FİYAT
(TL)
OKUL ÖNCESİ DESTEK ÜRÜNLERİ
Eğlenceli Eğitici Zarlar (1 adet)
Şekiller Zarı - Renkler Zarı - Hareketli Çocuklar Zarı
Değerler Zarı - Problem Çözme Zarı - Ses Farkındalığı Zarı
Sözlü İfade Zarı - Taklit Zarı - Duygu Zarı - Öykü Zarı
6,00
Ödül Çıkartmaları
1,50
Öğrenme Merkezlerine Ait Görselli Levhalar (6 adet)
6,00
Rontlar Şarkılı Oyunlar CD’si
15,00
Ses Kaynakları - Ritim - Müzik / Şarkılar ve Tekerlemeler / Masallar CD’si
15,00
Deneyelim, Eğlenerek Öğrenelim Uygulama (Animasyon) CD’si
15,00
Okul Öncesi Eğitimde Drama CD’si
15,00
Okul Öncesi Devam Takip Defteri
10,00
Kavram Posterleri (Her biri) (Mevsimler 1, Mevsimler 2, Renkler, Şekiller, Atatürk Köşesi, Boy
Şeridi, Mevcut Grafiği)
3,00
Sayılar (10 adet)
10,00
Çomak Kuklalar
3,00
Gelişim Raporu Dosyası
3,50
Okul Öncesi Karnesi
3,00
Okul Öncesi Diploması
2,50
Okul Öncesi Diploması (Ciltli)
7,50
Başarı Belgesi (36 - 48 Ay)
3,00
Başarı Belgesi (48 Ay)
3,00
Planlar (basılı hâlde)
100,00
Plan CD’si
30,00
Set Çantası
Boyama Önlüğü
Program ve Yönetmelik Kitabı (Sınıflarına set alanlara)
ÜCRETSİZ
9
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
KIZ MESLEK LİSESİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYNAK ÜRÜNLER
FİYAT
(TL)
KAYNAK - REHBER KİTAPLAR
Kız Meslek Lisesi Seti
162,50
Okul Öncesi Programına Uygun Oyun Etkinlikleri
15,00
Dil Etkinlikleri (Şiirler, Tekerlemeler, Bilmeceler, Parmak Oyunları)
12,00
İpucu Kartları ile Bilmece Seti
85,00
Çocukça Eğlence (Konularına Göre Parmak Oyunları ve Tekerlemeler)
10,00
Eğlence Sandığı (Okul Öncesi Belirli Gün ve Haftalar)
12,00
Sanat Treni
30,00
Renkli Dünyalar (Kostümler - Yüz Boyamaları) + 8 Pafta (90 x 110 cm)
60,00
Bir Mucidin El Kitabı (Animasyon Çalışmaları)
35,00
Deneyelim, Eğlenerek Öğrenelim + Uygulama CD’li (48 Ay ve Üstü)
18,00
Değerlerimizle Büyüyorum
20,00
Mavi Yunus Görsel Kavram Ansiklopedisi
23,00
İlköğretime Hazırlık Sesleri Fark Ediyorum 1 (VCD Ekli)
25,00
İlköğretime Hazırlık Sesleri Fark Ediyorum 2 (VCD Ekli)
25,00
Belirli Gün ve Haftalar
10,00
Belirli Gün ve Haftalar Posterleri (8 adet)
24,00
İşitsel Dikkat + CD’si
12,50
Eğlenceli Mandalal 1
10,00
Eğlenceli Mandalal 2
10,00
Planlar (basılı hâlde)
100,00
OKUL ÖNCES‹ E⁄‹T‹MDE DRAMA
1. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Öğretmenler İçin Set (Çantalı)
80,00
2. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Çocuklar İçin Bireysel Etkinlik
16,00
3. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Aile Katılım Etkinlik Kitabı
16,00
4. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Öğretmen Etkinlik Kitabı
12,50
5. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Sosyal Duygusal Gelişim Kitabı
12,50
6. Okul Öncesi Eğitimde Drama / Etkinlik Kartları (126 adet)
15,00
7. Okul Öncesi Eğitimde Drama CD’si
15,00
10
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
FİYAT
(TL)
MİNİKLERDEN BÜYÜK PROJELER (PROJE TABANLI EĞİTİM)
Miniklerden Büyük Projeler / Öğretmen Kılavuz Kitabı
25,00
Miniklerden Büyük Projeler / Posterler (10 adet)
18,00
Miniklerden Büyük Projeler / Öğretmen Seti
70,00
Miniklerden Büyük Projeler / Öğrenci Dosyası
30,00
CD’ler
Rontlar Şarkılı Oyunlar CD’si
15,00
Ses Kaynakları - Ritim - Müzik / Şarkılar ve Tekerlemeler / Masallar CD’si
15,00
Deneyelim, Eğlenerek Öğrenelim Uygulama (Animasyon) CD’si
15,00
Okul Öncesi Eğitimde Drama CD’si
15,00
OKUL ÖNCESİ HİKÂYE KİTAPLARI
Bakalım Öğrenelim Dizisi (10 kitap)
45,00
Öykülerle Kavramlar Dizisi (10 kitap)
45,00
Eğitici Öyküler Dizisi (10 kitap)
45,00
Fırfır ve Arkadaşları Dizisi (10 Kitap)
45,00
Sevimli Hayvanlar Öykü Dizisi (10 kitap)
45,00
Okul Öncesi Bilimsel Hikâyeler (10 Kitap, Filiport, Spiralli Kutulu Set)
Okul Öncesi Hikâye Kartları (8 ayrı kitap / adet)
120,00
35,00
OKUL ÖNCESİ ETKİNLİK DOSYALARI - ORİGAMİ - TANGRAM
Sihirli Eller Etkinlik Dosyası (Spiralli)
40,00
Hayallerimle Oynuyorum (Taç - Kukla - Maske Dosyası)
25,00
Be­nim Et­kin­lik­le­rim (36 - 48 Ay)
25,00
Çocuk Dostu (36 - 48 Ay) Etkinlik Dünyası
30,00
Çocuk Dostu (48 Ay ve Üstü) Etkinlik Dünyası
30,00
Portakal Çiçeği Etkinlikleri (Spiralli) (48 Ay ve Üstü)
30,00
Portakal Çiçeği Kes Yap Çalışmaları (48 Ay ve Üstü)
30,00
Eğlenceli Etkinliklerle Kes - Yap Çalışmaları (48 Ay ve Üstü)
25,00
Etkinlik Zamanı (Sanat Etkinlikleri) 1 (36 Ay ve Üstü)
30,00
Etkinlik Zamanı (Sanat Etkinlikleri) 2 (48 Ay ve Üstü)
30,00
Bak Ben Neler Yaptım - Mobiller (48 Ay ve Üstü)
30,00
Bak Ben Neler Yaptım - Maskeler (48 Ay ve Üstü)
30,00
Bak Ben Neler Yaptım - Kuklalar (48 Ay ve Üstü)
25,00
Bak Ben Neler Yaptım - Taçlar (48 Ay ve Üstü)
25,00
Neler Neler Yapıyorum - Tangram 1 (48 Ay ve Üstü)
12,00
Neler Neler Yap›yorum - Tangram 2 (48 Ay ve Üstü)
12,00
Neler Neler Yap›yorum - Tangram 3 (48 Ay ve Üstü)
12,00
Neler Neler Yap›yorum - Origami
12,00
11
S‹PAR‹Ş
Adet
Tutar
Download

Mavi Yunus Okul Öncesi Fiyat Listesi