Nazmiye Kocaman Yıldırım
1973 Doğumlu Nazmiye Kocaman Yıldırım, 1990 yılında Keşan Lisesi’nden mezun olarak
aynı yıl ilk ve tek tercihi olan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Hemşirelik Yüksek Okulu’na
girmiştir. TÜBİTAK Bilim Bursu ile okumuş, 1994 yılında derece ile mezun olmuş ve
kendini bilime adamıştır. 1994-1996 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi
Transplantasyon Servisinde klinik hemşiresi olarak çalışmıştır. 1997 yılında HÜ Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Yüksek Okulu'nda Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği)
programında "Böbrek Transplantasyonlu Hastaların Psikolojik Gereksinimlerinin
Saptanması" adlı tezini vererek bilim uzmanlığını tamamlamıştır.
1997 yılında İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) Psikiyatri Anabilim Dalı
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi (KLP) Bilim Dalı'nda uzman hemşire olarak çalışmaya
başlamıştır. 2003 yılında İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Florence Nightingale Hemşirelik
Yüksek Okulu'nda Hemşirelik (Psikiyatri Hemşireliği) programında Doktora Eğitimini
“Fiziksel Hastalığa Uyum Güçlüğü Yaşayan Hastalarda Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Hemşireliği Modeli Çalışması” adlı tezini vererek tamamlamıştır.
İTF KLP Bilim Dalı bünyesinde klinik (konsültasyon, liyezon, ayaktan hastaların psikososyal
bakımı, bireysel ve grup psikoterapisi), eğitim (oryantasyon, hizmet içi eğitim, hemşirelik ve
tıp öğrencilerinin, yüksek lisans ve psikiyatride uzmanlık öğrencilerinin) ve bilimsel
araştırmalarıyla hizmet etmektedir. Alanında ülkemizde birçok konferans sunmuş, ulusal ve
uluslararası KLP ve Psikiyatri Hemşireliği kongrelerinin düzenlenmesinde aktif görev
almıştır. Birçok ulusal ve uluslararası kongrelere panalist olarak, bildirileri ile katılmıştır.
2011 yılı eylül ayında hemşirelikte (psikiyatri hemşireliğinde) doçent ünvanını almış, İTF
Psikiyatri Anabilim Dalı KLP Bilim Dalı’nda görevine devam etmektedir.
İTF Hasta ve Çalışan Güvenliği komitesinde görevlidir.
Psikiyatri Hemşireliği Dergisinin editörlüğünü ve birçok dergide hakemlik görevini
sürdürmektedir.
Psikiyatri, Hemşirelik, Onkoloji, Psikoonkoloji, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi alanındaki
çeşitli ulusal derneklere üyedir.
Evli ve bir çocuk annesidir.
Download

Nazmiye Kocaman Yıldırım - III. Uluslararası ve VII. Ulusal Psikiyatri