Download

2014-38 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamına Giren