KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö.) 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI
10.45
12.00
13.15
14.30
16.00
05.04.2014
CUMARTESİ
İKT3802
Vergi Hukuku
A.ÇIMAT
(148+157)
107-108-109-110-201-205-206
TDB1802
Türk Dili (278)
İ. ŞAHİN
103-104-107-108-109-110-206
İKT4802
Maliye Politikası
D. YAYMAN
(256)
202-203
KAY2006
Yer. Yön. Maliyesi
E. CENİKLİ (310)
103-104-107-108-109-110205-206
KAY4514
Kamusal İlişkiler
A.Y. ÖZSALMANLI (172)
102-103-104-107-108
KAY 3508
Siyasal Gelişme
ve Modernleşme
İ.TÜRE (42)
108
07.04.2014
PAZARTESİ
KAY 3504
İnsan Hakları
Özlem Ş. GÜNGÖR
(86)
107-108
KAY1004
Anayasa Hukuku
N.K.ÖZTÜRK (187)
102-103-104-107-108
KAY4002
Türk Siyasal Hayatı II
F. TÜRE (134)
102-202
08.04.2014
SALI
KAY3004
Kent. ve Kon. Pol.
D. BIÇKI
(141)
104-107-108-109
ATB1802
AİİT II (131)
R.K. AYDIN
102-103-104-107-108
KAY4502
Yönetsel Davranış
M. TATAROĞLU (79)
103-104
KAY2002
İdari Yargı
N. DOĞAN (173)
203-205
09.04.2014
ÇARŞAMBA
KAY3002
Siyaset Sosyolojisi
R. GÜNLÜ
201-202 (139)
KAY4512
Çağdaş Siyasal Akımlar
R. GÜNLÜ (74)
202
İŞL2808
İşletme Bilimi
Ö. GİDER (133)
203
10.04.2014
PERŞEMBE
KAY3502
Türk Yönetim Tarihi
F. TÜRE (85)
205-206
KAY4510
Uluslararası Hukuk
E. CENİKLİ (72)
203
İŞL2810
Borçlar Hukuku
E. CENİKLİ (165)
104-107-108-204
11.04.2014
CUMA
12.04.2014
CUMARTESİ
KAY3518
Sosyal Bilimlerde Yön.
Ö. ŞAHİN GÜNGÖR (85)
203
KAY3510
Karşılaş. Kamu Yön.
T. UZUN (155)
204-205-206
ULİ1802
Siyasi Tarih
(A)
E.Deniz TOL
(82)
110-206
ULİ1802
Siyasi Tarih
(B)
P. YÜRÜR
(82)
109-201
İKT1804
İktisada Giriş
O. BAHAR (189)
107-108-109-205
KAY1008
Medeni Hukuk
N. DOĞAN (187)
102-201-202
KAY4506
Siyaset Felsefesi
Ö. KIRLI (24)
104
KAY3516
Siyasal Analiz
R. GÜNLÜ (108)
201-205-206
İKT2806
Makro İktisat
K. ESER (160)
109-110-205-206
YDB2812
İngilizce
IV
(A)
S.
ÇELİKÖZ
203
YDB2812
İngilizce IV
(B)
H. AYDIN
203
KAY 4508
Kentsel Yoksulluk ve
Dışlanma
D. BIÇKI (169)
104-107-108-109-110
KAY3506
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
M. TATAROĞLU (44)
206
KAY1002
Kamu Yönetimi
A.Y. ÖZSALMANLI (173)
203-204
YDB1812
İngilizce II
(A) (72)
A.TOPBAŞ
204-205-206
YDB1812
İngilizce II
(B) (74)
H.AYAN
202-203
İŞL4902
Kariyer Yönetimi
M. TATAROĞLU (85)
203
ULİ4902
Türk Dış Politikası
P. YÜRÜR (38)
107
KAY2004
Siyasal Düş. Tarihi II
F. TÜRE (314)
103-104-107-108-109-110-201206
NÖ’DE HAFTA İÇİNDE BU PERİYOTTA SINAV BULUNMAMAKTADIR.
09.30
KAY1006
Siyaset Bilimi II
T.UZUN (343)
102-103-104107-108-109110-205-206
KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (İ.Ö.) 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV PROGRAMI
16.00
05.04.2014
CUMARTESİ
17.15
18.30
19.45
NOT: CUMARTESİ GÜNLERİ İ.Ö. SINAVLARI N.Ö SINAVLARI İLE BİRLİKTE YAPILACAKTIR. LÜTFEN N.Ö PROGRAMINI DİKKATE ALINIZ.
07.04.2014
PAZARTESİ
KAY 3504
İnsan Hakları
Özlem Ş. GÜNGÖR (92)
205-206
KAY1004
Anayasa Hukuku
N.K. ÖZTÜRK (223)
103-104-107-108-109-110
KAY4002
Türk Siyasal Hayatı II
F. TÜRE (125)
203
İKT2806
Makro İktisat
K. ESER (164)
104-203
08.04.2014
SALI
KAY3004
Kent. ve Kon. Pol.
D. BIÇKI
(150)
104-107-108-109
ATB1802
AİİT II (155)
R.K. AYDIN
103-104-107-108
KAY4502
Yönetsel Davranış
M. TATAROĞLU (45)
204
KAY2002
İdari Yargı
N. DOĞAN (206)
202-203
09.04.2014
ÇARŞAMBA
KAY3002
Siyaset Sosyolojisi
R. GÜNLÜ (183)
204-205-206
10.04.2014
PERŞEMBE
11.04.2014
CUMA
12.04.2014
CUMARTESİ
21.00
KAY3502
Türk Yönetim Tarihi
F. TÜRE (87)
205-206
YDB2812
İngilizce IV
(A)
S.
ÇELİKÖZ
(59)
201-202
YDB2812
İngilizce IV
(B)
H. YALÇIN
(57)
205
YDB1812
İngilizce II
(A) (80)
Ş. AGAN
203
YDB1812
İngilizce
II(82)
A.
ÖZCAN
201-202
YDB
1814
Almanca
Kamil
Koç
ULİ1802
Siyasi Tarih
(A)
E.Deniz
TOL (76)
202
ULİ1802
Siyasi Tarih
(B)
P. YÜRÜR
(76)
203
İŞL2808
İşletme Bilimi
Ö. GİDER (142)
204-205-206
İKT1804
İktisada Giriş
O.BAHAR (192)
102-103-104-107-108
KAY4510
Uluslararası Hukuk
E. CENİKLİ (85)
203
İŞL2810
Borçlar Hukuku
E. CENİKLİ (211)
201-202-205
KAY1008
Medeni Hukuk
N. DOĞAN (195)
102-201-202
KAY3518
Sosyal Bilimlerde Yön.
Ö. Şahin GÜNGÖR (85)
204-206
ULİ4902
Türk Dış Politikası
P. YÜRÜR (41)
206
KAY1002
Kamu Yönetimi
A.Y. ÖZSALMANLI (173)
203-204
KAY4512
Çağdaş Siyasal Akımlar
R. GÜNLÜ (85)
205-206
İŞL4902
Kariyer Yönetimi
M. TATAROĞLU (54)
205
NOT: CUMARTESİ GÜNLERİ İ.Ö. SINAVLARI N.Ö SINAVLARI İLE BİRLİKTE YAPILACAKTIR. LÜTFEN N.Ö PROGRAMINI DİKKATE ALINIZ.
Download

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ (N.Ö.) 2013-2014 EĞİTİM