SIK GÖRÜLEN KANSERLERDE FEBRİL NÖTROPENİ RİSKİNİ
TAHMİN ETME AMAÇLI GELİŞTİRİLMİŞ BİR NOMOGRAM
(A PROSPECTIVELY VALIDATED NOMOGRAM FOR PREDICTING THE RISK OF
CHEMOTHERAPY-INDUCED FEBRILE NEUTROPENIA: A MULTICENTER STUDY)
Bozcuk H, Yıldız M, Artaç M, Kocer M, Kaya Ç, Ulukal E, Ay S, Kılıç MP,
Şimşek EH, Kılıçkaya P, Uçar S, Coskun HS, Savas B.
Dr. Hakan Bozcuk
Akdeniz Üniversitesi, T. Onkoloji BD, Antalya
AMAÇ
• Sık görülen kanserlerde
• herhangi bir siklüs kemoterapi öncesinde
• febril nötropeni gelişme riskini
TAHMİN EDEBİLMEK
MATERYAL METOD
• Modelin türetildiği kohort:
– 2 merkez
– 3882 kemoterapi siklüsü
– 1089 hasta
• Modelin prospektif test edildiği kohort:
– 4 merkez
– 1444 kemoterapi siklüsü
– 960 hasta
• Total: 2049 hasta, 5326 kemoterapi siklüsü
SONUÇLAR
Genel Özelikler-1 (1.kohort)
Genel Özelikler-2 (1.kohort)
Genel Özellikler (2.kohort)
Febril nötropeni belirteçleri
İç doğrulama
Ayırt ettirme gücü yüksek bir model
• Concordance index = 0.95 (95% confidence
interval (CI) = 0.92-0.99), bootstrapping, 1.
kohort
• 0.84 (95% CI = 0.77-0.92), 2. kohort
Klinik yararlılık
Nomogram
YORUM
• Bu nomogram sık görülen kanserlerdeki f.
nötropeni riskini tahmin etmede etkin
• F.nötropeniden mortalite ve morbiditeyi
azaltma potansiyeli mevcut
• Teşekkürler
Download

sık görülen kanserlerde febril nötropeni riskini tahmin etme amaçlı