Download

en ba şa rılı öğ ren ci be nim en ba şa rılı öğr en ci benim enba