 ürün ve uygulamalar 
SIL4-Sertifikalı Ön Kontrol Valfleri
FESTO
www.festo.com
■ Sağlam, korozyona dayanıklı ve emniyetli; Festo’nun
VOFC/VOFD tip pilot valfleri kısaca böyle tanımlanabilir. Bu elemanlar özellikle petrokimya tesislerinde,
tahrik sistemleri, kapaklar ve küresel valflerde ön
kontrol valfi olarak kullanılmaktadır. TÜV sertifikası bu
komponentlerin SIL4’e kadar tüm güvenlik odaklı sistemlerde kullanılabileceğini teyit etmektedir.
VOFC/VOFD tip pilot valfler lineer, diyaframlı ve döner
tahrik sistemlerini kontrol eder. Namur’a göre hazırlanmış flanşlı bağlantı şemasına göre valfler döner tahrik sistemine direkt monte edilebilirler. Bu sayede teknik
riskler ve kurulum zahmeti azaltılmış olur. 3/2 yollu yönlendirme valfleri yuvalı-oturtmalı valf yapısındadır.
Bu konstrüksiyon biçimi piston sürgülü konstrüksiyonlara göre birçok avantaj sunuyor: Kirlenmiş kontrol
havasından etkilenme seviyesi ve arızalanma oranı daha
düşük, çünkü daha az komponentlerden (örn. contalar)
oluşuyor.Yüksek debi potansiyeli hızlı hava boşaltma ve
kısa kapatma süreleri temin ediyor.
SIL4 sertifikalı ön kontrol valfleri: Festo VOFC/VOFD
tip tahrik sistemleri, kapak ve küresel valflere yönelik
pilot valfler; direkt olarak tahrik sistemine monte edilebilir, daha az montaj zahmeti ve teknik riziko
arz eder
Endüstri otomasyon / 34
Dahili ve harici kontrol havası
VOFC tip valfler dolaylı kontrol edilir. Özellikle değiştokuş valfi olarak tabir edilen valf tipi çok kullanılışlıdır. Bunlarda ön kontrol hem dahili hem de harici kontrol havasıyla mümkündür. Valfin dahiliden harici kontrol havasına geçirilmesi için 12 no.lu besleme kanalını kapatan vidanın sökülmesi yeterlidir. Böylece pnömatik destek enerjisiyle bağlantı sağlanmış olur. Uygulayıcı
bu sayede sadece tek parça numarası ile yetinebilir, kafa
karıştırıcı versiyon vey tip kalabalığı ortadan kalkar, stok
maliyeti düşer.
kasında yer alan değerlerin ışığında valfleri tesis planlamasına dahil edebilir, komple tesis için bir SIL hesaplaması veya bir Loop oluşturabilirler. Son kullanıcılar için
bu, daha yüksek tesis emniyeti, daha düşük arıza ihtimali demektir.
Patlamaya karşı koruma
Patlama tehlikesi altında olan tesis birimlerinde kullanılmak üzere 1/21 G/D (gaz ve toz) bölgesi koruması donanıma dahildir. Bu kullanıma uygun mıknatıs bobinleri Ex-d (ateşe dayanıklı basınç kapsülü), Ex-em (mandal
kutulu enjeksiyon kapsülü) ve Ex-ia (düşük güç sarfiyatı
sayesinde emniyetli) olarak mevcuttur.
Festo VOFC/VOFD tip pilot valfler yuvalı-oturtmalı valf
yapısıyla piston sürgülü konstrüksiyonlara göre birçok
avantaj sunuyor: Kirlenmiş kontrol havasından etkilenme seviyesi ve arızalanma oranı daha düşük, çünkü
daha az komponentlerden (örn. contalar) oluşuyor.
Acil kapatma
Petrokimya endüstrisinin kesintisiz proseslerinde yer
alan ESD uygulamalarında anahtar çevrim sayısı yüksek
değildir. Bu nedenle mıknatıslardan sürekli akım geçer,
bunun neticesinde de valf sürekli açık kalır. Mıknatıslar
acil kapatmada ve bakım aralıklarında devre dışı kaldığı için bu durumlarda valf emniyetli bir biçimde kapanır.
Tesis tasarımcıları ve mühendislik şirketleri TÜV sertifi-
Sağlam, korozyona dayanıklı ve güvenli: Festo VOFC/
VOFD tip ön kontrol valfleri örneğin kimya ve petrokimya sektöründe görev yapıyor.
Bu tür pilot valfler kimya, petrokimya ve ilaç sektörüne ait tesislerde, sentez gazı üretiminde, polimer üretim,
işleme ve geri dönüşümünde, biyoyakıtların üretim ve
işlenmesinde, oleokimyada (deterjanlar, temizlik maddeleri, kozmetik) ve proses donanımı (granülatörler, kaplama tertibatları, kurutucular, saf su tesisleri, santrifüjler)
üreticilerinde başarıyla kullanılmaktadır.
35 / Endüstri otomasyon
Download

SIL4-Sertifikalı Ön Kontrol Valfleri