HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-30
19 KASIM
DÜNYA KOAH GÜNÜ
“Çok Geç Değil”
Dünya
KOAH Günü
2014
19 Kasım 2014
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH; Müzmin Tıkayıcı Akciğer Hastalığı), nefes yollarında
mikrobik olmayan bir iltihaplanmaya bağlı oluşan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır 1. Dünya çapında
en önemli ölüme yol açan ve sakat bırakan hastalık sebeplerinin başında gelmekte ve yaklaşık
50 milyon insanı etkilemektedir. İki bin beş yılında üç milyondan fazla kişi bu hastalık nedeni ile
hayatını kaybetmiştir. 2 Diğer önde gelen ölüm nedenlerinde ciddi bir düşüş olmasına rağmen
KOAH’a bağlı ölümlerde %163'lük bir artış görüldüğü dikkat çekmektedir. 3 Kronik Obstruktif
Akciğer Hastalığı en sık sakat bırakan hastalıklar arasında 11. sırada yer alırken, 2030'da beşinci
sıraya yükseleceği ve ölüm nedenleri arasında da üçüncü sırada olacağı tahmin edilmektedir. 2
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığına neden olduğu bilinen en önemli faktörün sigara olmasının
yanı sıra mesleksel maruz kalma, ev içi ve ev dışı hava kirliliği ve sosyo-ekonomik durum
hastalığın ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. 4 , 5 Gelişmiş ülkelerde sigara içme yaygınlığı ile
ilişkili olarak erkek ve kadınlarda benzer sıklıklar elde edildiği, gelişmekte olan ülkelerde ise
hastalığın erkeklerde daha yaygın olduğu gösterilmiştir.6
Dünyada KOAH bilincinin oluşturulması adına çalışan ve Türkiye’nin de üyesi bulunduğu
uluslararası nitelikte “KOAH’a Karşı Küresel Girişim Grubu (Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease; GOLD)” her yıl Kasım ayının ikinci ya da üçüncü Çarşamba gününü
Dünya KOAH Günü olarak belirlemiştir.7 Adı geçen gün bu yıl 19 Kasım’a denk gelmektedir. Bu
yıl 19 Kasım tarihinde Dünya KOAH Gününün 13.sü gerçekleştirilmektedir. Geçen yılın teması
olan “Çok Geç Değil” bu yılın teması olarak da sürmektedir.8
Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD) Türkiye. Dünya KOAH Günü 2013 Basın Bildirisi. http://gard.org.tr/haberler/53dunya-koah-gunu-2013.html Erişim:06.11.2014.
2
World Health Organization. Burden of COPD. [Internet] http://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/ Erişim: 06.11.2014.
3
American Thoracic Society-European Respiratory Society position paper. Standards for the diagnosis and management of patients with COPD.
1-222.
4
Piquette CA, Rennard S, Snider G. Chronic Bronchitis and Emphysema. Respiratory Medicine. In: Murray J, Nadel J (eds), 3 th ed,
Phidelphia:WB Saunders Company 2000;1:199-201.
5
Sherril D, Lebowitz M, Burrows B. Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease. Clin Chest Med 1990;11:375-87.
6
Vestbo J, Hurd SS, Agusti AG, Jones PW, Vogelmeir C, Anzueto A, Barnes PJ,Fabbri LM, Martinez FJ, Nishimura M, et al. GOLD strategy for
the diagnosis, management and preventetion of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. Am J Respir, Crit Care Med.
2013 Feb 15; 187 (4): 347- 65.
7
[Internet] http://www.goldcopd.org/wcd-about.html. Erişim:17.11.2014.
8
[Internet] http://www.goldcopd.com . Erişim: 06.11.2014.
1
Bu dokuman Dr. Metin Kılıç ve Dr. Dilek Aslan tarafından 7.11.2014 tarihinde hazırlanmıştır.
Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik, vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir:
Kılıç M, Aslan D. 19 Kasım Dünya KOAH Günü. HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-30. [Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/.
Erişim:7.11.2014.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ-30
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığının erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölümleri
azaltmaktadır. Bu nedenle, 40 yaş üstü, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya mesleği
nedeniyle ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde müzmin seyirli öksürük,
balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde kişinin bir göğüs
hastalıkları uzmanı tarafından görülüp ”nefes ölçüm testini” yaptırması gerekir. Basit ve ağrısız bir
test olan “nefes ölçüm testi” ile kişinin KOAH olup olmadığı kolayca saptanabilmektedir.1
 Eğer nefes daralması şikayetiniz varsa; doktora başvurup bir nefes testi yaptırmak
için,
 Eğer KOAH tanısı aldıysanız; normal bir hayat sürmek için,
 Eğer KOAH’lı hastaları olan bir doktorsanız; hastalarınızın daha rahat nefes
almalarına yardım etmeniz için,
 Eğer medya çalışanıysanız; kamuoyunu bilgilendirmek ve KOAH bilincinin
artırılması çabalarına destek olmak için
ÇOK GEÇ DEĞİL !
Bu dokuman Dr. Metin Kılıç ve Dr. Dilek Aslan tarafından 7.11.2014 tarihinde hazırlanmıştır.
Bu bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik, vb ortamlarda kullanılması önerilmektedir:
Kılıç M, Aslan D. 19 Kasım Dünya KOAH Günü. HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-30. [Internet] http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/.
Erişim:7.11.2014.
Download

19 Kasım Dünya KOAH Günü - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi