SARBAK METAL TİC. ve SAN. A.Ş.’ nin
(EC)1907/2006 SAYILI REACH TÜZÜĞÜ
UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİRMESİDİR
-MART 20141907/2006 sayılı REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması)
1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş olup, fiili ilk uygulaması olan Ön Kayıt süreci 1
Aralık 2008 ‘de tamamlanmıştır.
REACH Tüzüğü Ek XVII’de maddelere özgü kısıtlama koşulları yer almaktadır.
Söz konusu koşulları sağlayan maddelerin söz konusu Tüzük kapsamında AB+AEA
ülkelerinde tek başına, bir preparat ya da bir eşya içinde üretilmesi, pazara
sürülmesi ve kullanımı kısıtlanmaktadır.
Diğer taraftan REACH Tüzüğü Madde 137 ’de, ‘Bazı Tehlikeli Madde ve
Karışımların Pazara Sürülmesi ve Kullanılmasının Kısıtlanmasına’ ilişkin 76/769
sayılı direktif çerçevesinde kabul edilen kısıtlamalara yönelik herhangi bir değişiklik 1
Haziran 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere REACH Tüzük Ek XVII’sine
ekleneceği ifadesi yer almaktadır.
REACH Tüzüğü Ek XVII’ si 22 Haziran 2009 tarih ve 552/2009 sayılı, 31 Mart
2010 tarih ve 276/2010 sayılı, 15 Nisan 2011 tarih ve 366/2011 sayılı, 20 Mayıs 2011
tarih ve 494/2011 sayılı ( 21 Mayıs 2011 düzeltmesi ile birlikte), 10 Şubat 2012 tarih
ve 109/2012 sayılı, 15 Mayıs 2012 tarih ve 412/2012 sayılı, 19 Eylül 2012 tarih ve
835/2012 ve 836/2012 sayılı, 20 Eylül 2012 tarih ve 847/2012 ve 848/2012 sayılı, 14
Şubat 2013 tarih ve 126/2013 sayılı, 7 Aralık 2013 ve 1272/2013 sayılı ve son olarak
26 Mart 2014 tarih ve 301/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü ile revize edilmiştir.
Bu bağlamda Reach Tüzüğü Ek XVII’ de geçen maddelerin ve bu maddeler ile
ilgili verilen kullanım şartları ile ilgili ürünlerimizi ilgilendiren bir husunun bizim
ürünlerimizde bulunmadığını siz değerli müşterilerimize önemle bildiririz.
ÖZGE DELİ
MAKİNE MÜHENDİSİ
ÇEVRE YÖNETİCİSİ
Dijital olarak imzalayan Ozge Deli
DN: cn=Ozge Deli, o=Sarbak
Metal, ou=Cevre Yoneticisi,
[email protected], c=TR TÜRKİYE
Tarih: 2014.04.16 11:48:14 +03'00'
TUĞHAN ÖZÇAMSIRTI
METALURJİ MÜHENDİSİ
FAB. MÜD. YRD.
Dijital olarak imzalayan Tughan
Ozcamsirti
DN: cn=Tughan Ozcamsirti, o=Sarbak
Metal, ou=Fabrika Muduru,
[email protected]
com.tr, c=TR - TÜRKİYE
Tarih: 2014.04.16 11:48:29 +03'00'
.
Merkez : Arapcami Mah.Galata Mahkemesi Sok.Nafe
Han. No:13 D.12 Karaköy-Beyoğlu-ĠSTANBUL
Tel
: 0090 (212) 237 66 04 (PBX)
Fax
: 0090 (212) 253 51 45
E-Mail : [email protected]
Web
: www.sarbak.com.tr
Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman
Paşa Mah.Ġtfaiye Cad. No3
59500 - Çerkezköy - TEKĠRDAĞ
Tel
: 0090 (282) 725 19 60 (pbx)
Fax
: 0090 (282) 725 19 70
Download

REACK EK 17 Deklerasyon