Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ (21 Mayıs 2014)
ULUSLARARASI VE ULUSAL TOPLANTILARDA DAVETLİ KONUŞMACI
53. Rights based or State protecting Court? An Attempt against the Myth on the Turkish
Constitutional Court, International Conference on “Constitutional Politics in
Turkey”, Humboldt Universität zu Berlin/Germany (8-10 October 2013).
52. Grundrechtsschutz in der Türkei, im Rahmen der Konferenz „Nationale,
Internationale und Globale Werteordnung der Grundrechte“ am 30.-31.05.2013
(Frankfurt/Oder, Germany) (31.05.2013).
51. Anayasanın 90. maddesinin Anlamı ve Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar, Ankara
Barosu Yasama İzleme Merkezi (Ankara, 25.05.2012).
50. Asker-Sivil İlişkilerinde Türk Anayasasının İlgili Düzenlemeleri ve Anayasanın Ruhu,
Türkiye’de Anayasa Yapım Süreci ve Sivil-Asker İlişkileri (Arama Konferansı),
TOBB- CENSTRAD Ortak Konferansı (Ankara, 24.05.2012).
49. The constitution–making process in Turkey: Between law and politics, Turkish Area
Study Group Twenty-third Spring Symposium (Cambridge/Great Britain, 05
May 2012).
48. Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Şikayetinde Temel Hak İhlali
İncelemesinin Konusu ve Sınırları, Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Hazırlık
Toplantıları-5 (Ankara, 10.04.2012).
47.
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı – Ceza Davaları Açısından Önem
Taşıyan Hususlar, (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara,
12.01.2012).
46.
2011 yılı Anayasa Tartışmalarının Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun Çalışmaları
Işığında Değerlendirilmesi, (Nasıl Bir Anayasa?, Atılım Üniversitesi, Ankara,
30.11.2011).
45. Geschlechtergerechtigkeit als Herausforderung in pluralen Gesellschaften: zur
Kopftuchdebatte in der Türkei und in Deutschland, („Studientag: Gender und
Menschenrechte”, Hamburg, 11.11.2011).
44. Hukuk Devleti ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel
Başvuru, Çatışmacı Toplumdan Uzlaşmaya: Özgürlükçü ve Eşitlikçi Anayasa
(İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 13-14 Mayıs 2011).
43. Yeni Anayasa Mahkemesi Kanunundaki Anayasa Şikayetine İlişkin Hükümlerin
Değerlendirilmesi, Uluslararası Türk-Alman Hukuk Sempozyumu – Anayasa
Şikayeti (Bireysel Başvuru), 10.05.2011, Isparta (Bochum Ruhr Üniversitesi ile
birlikte).
42. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru – Yeni Anayasa Mahkemesi Kanunu Işığında
Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Av. Özdemir Özok Anısına düzenlenen TBB Paneli,
24.04.2011, Ankara.
Page 1 of 5
Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ (21 Mayıs 2014)
41. Hükümet Sistemleri ve Yeni Anayasa, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yuvarlak Masa
Toplantısı (Ankara, 12.03.2011).
40. AB Delegasyonuna Yargı ve Anayasa Reformu konusunda brifing (19 Ocak 2011).
39. Anayasal Vatandaşlık, Stratejik Düşünce Enstitüsü Yuvarlak Masa Toplantısı
(Ankara, 26.12.2010).
38. Verfassungsänderung und Verfassungsgebung als Machtfaktor in der türkischen Politik,
DVPW-Themengruppe „Verfassung und Politik“, Tagung „Die Macht der
Verfassung“, 26.-27.11.2010, Universität Augsburg/Germany.
37. Social Rights in the Jurisprudence of the Constitutional Court of Turkey: Social Rights as
Unprivileged Human Rights?, The Legitimacy of Constitutional Courts and the
Infuence of International and Comparative Law (Lucerne/Switzerland, 25-26
September 2010).
7.36. Geschichte und Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Türkei, Jahrestagung
des
Arbeitskreises
für
Überseeischen
Verfassungsvergleichung,
(Regensburg/Germany, 2.-4. Juli 2010).
35. Çoğunlukçu Demokrasi Anlayışına Karşı Çoğulcu Demokrasi Modelleri: Normatif
Düzenleme Olanakları ve Bunun Sınırlılığı Üzerine Bazı Düşünceler, Kamu
Hukukçuları Platformu (5-6 Haziran 2010, Ankara).
34. 2010 Anayasa Değişikliğinin Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Devletin Dönüşümü,
Emek ve Anayasa, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ankara (2 Haziran 2010).
33. 2010 Anayasa Değişikliği Paketinde Yargı, Türkiye küçük Millet Meclisi (8 Mayıs
2010, Ankara)
32. 2010 Anayasa Değişikliği Önerisi Usul ve İçerik Bakımından Ne Anlam İfede
Etmektedir?, Anayasa Çalıştayı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Ankara (12 Nisan ve 27 Nisan 2010).
31. Yeni Bir Anayasa Mahkemesi, Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim. Türkiye’de
Anayasal Değişim Beklentileri, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası
Sempozyumu, Ankara, 20 Mart 2010 (19-20 Mart).
30. Demokratik Paradoks ve Anayasa Reformu Tartışmaları, Ankara Barosu Uluslararası
Hukuk Kurultayı, Ankara, 13 Ocak 2010.
29. Hukuk Devleti İlkesinin Uluslararası ve Ulusal Hukukta Somutlaştırılması ve Olası
Yetki Çatışmaları, “Demokrasi ve Anayasa” Konferansı, Türk Demokrasi Vakfı,
Ankara, 21-22 Aralık 2009.
28. Die Rolle der Religionsgemeinschaften im normativen Rahmen des Sozialstaates in der
Türkei, Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa, Workshop des
Exzellenzclusters “Religion und Politik”, Münster/Germany (27.-28.11.2009).
Page 2 of 5
Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ (21 Mayıs 2014)
27. Siyasal Partiler, Anayasa Kurultayı, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi,
Ankara, 07.11.2009.
26. Çokboyutlu Hukuk Düzleminde Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Meselesi,
“İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve
Anayasalar” Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi, 24
Haziran 2009.
25. Türkiye’de Anayasa Şikayeti Kabul Edilmeli midir?, Alman Anayasası’nın 60.
yıldönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyum, Ankara Hukuk Fakültesi,
18.05.2009.
24. Das Kopftuch im türkischen Arbeitsrecht, Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht (Hamburg/Germany) (25. Juli 2007).
23. Türkiye’de Bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu Kurulması ve Muhtemel Hukuki
Sorunlar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurumu Ulusal Semineri (25 Haziran 2007,
Ankara).
22. Türkiye’de Bir Rejim Sorunu Olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi – Karşılaştırmalı Bir
Değerlendirme, Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya’yı Anma Toplantısı, Aybay Hukuk
Araştırmaları Vakfı (29 Ocak 2007, İstanbul).
21. Türkiye’de Bir Rejim Sorunu Olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi – Karşılaştırmalı Bir
Değerlendirme, Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı Sempozyumu,
Türkiye Barolar Birliği (12-13 Ocak 2007, Hilton Oteli).
20. Comment on Michèle Knodt, “Assessing Civil Society participation in the EU. Three
models of involvement”, 23. wissenschaftlicher Kongress der Deutschen
Vereinigung für Politische Wissenschaft „Staat und Gesellschaft – fähig zur
Reform?“, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Germany, 25.-29.
September 2006 (Ad Hoc Group “European Civil Society and Multilevel
Governance”)
19. Das Kopftuchverbot: Die letzte Bastion des türkischen Laizismus, Fachtung “Die
Stellung der Frau im islamischen Religionsunterricht”, 6. Juli 2006, Alexandervon-Humboldt-Haus, Universität Münster/Germany.
18. Rechtssystem und Rechtsreformen in der Türkei unter dem Aspekt des EU-Beitritts (23.
Januar 2006 in Bonn / 24. Januar 2006 in Münster/Germany, auf Einladung der
Deutsch-Türkischen Gesellschaft Bonn und der Deutsch-Türkischen
Gesellschaft Münster von 1916 e.V.).
17. Justitia’nın Gözbağının Arasından Görülenler: Anayasal Eşitlik İlkesinin Devletin Aktif
Yasama Faaliyetiyle Hayata Geçirilmesinin Anlamı (6 Ocak 2006, Ankara Barosu
Hukuk Kurultayı: 3-6 Ocak 2006).
(Konuşmanın gözden geçirilmiş metni ve sorulara verilen cevaplar, Ankara
Barosu Hukuk Kurultayı 2006, Feminizm ve Hukuk (Cilt: 3), s. 532-551’de
yayınlanmıştır).
16. Die Debatte über den EU-Beitritt der Türkei (2. Februar 2005 in Bonn/Germany, im
Rahmen des Seminars der Friedrich-Ebert-Stiftung „Türkei – ein europäisches
Land“).
Page 3 of 5
Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ (21 Mayıs 2014)
15. Warten auf die Barbaren: Die gespenstische Diskussion über den EU-Beitritt der Türkei
(6.12.2004 in Paris/France, im Rahmen der Tagung „Moyen-Orient: quel rôle
pour la France et l’Allemagne?“).
14. Die Europäische Verfassung und „Europa der Bürger“ – das vergessene Potential der
Unionsbürgerschaft? (2.-4. Juli 2004 in Aachen/Maastricht, im Rahmen der
Konferenz „Horizont Europa- Verfassung, Kultur und europäische Identität).
13. The European Constitution and the Challenges for Turkey (3th June 2004 in
Ankara/Turkey, International Conference „Finland, Turkey and the EUHelsinki 1999 and Beyond).
12. Pro oder Contra Kopftuch?: Podiumsdiskussion mit Sylvia Löhrmann (Vorsitzende der
Landtagsfraktion der Grünen in NRW) am 18. März 2004 in Münster.
11. Diskutantin am Runden Tisch der Bundeszentrale für Politische Bildung am 8.-9. März
2004 in Berlin zum Thema: „Europa bilden. Neue Anforderungen an die
europapolitische Bildungsarbeit“.
10. Die UnionsbürgerInnen – Legitimationssubjekte einer europäischen Verfassung? (am 18.
Juli 2003 in Brühl, im Rahmen der Internationalen Konferenz „Nach dem
Europäischen Konvent auf dem Weg zu einer gemeinsamen Verfassung?“).
9. European Public Sphere in the Periphery? The Public Discussion on the European Union
in Turkey 2002 (paper presented in the International Conference
‘Europeanisation of Public Spheres? Political Mobilisation, Public
Communication, and the European Union, Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung (WZB), June 20-22, 2003) (with Dr. phil. habil. Aykut Çelebi).
8. Bürgerrechte in der Europäischen Union – Bestandsaufnahme, Potenzial und Ausblick
(am 29. Mai 2003 in Brühl, im Rahmen des Seminars „Der Europäische Konvent
– Reformbestrebungen für die erweiterte EU“).
7. Parteien und politische Wahlen in der Türkei – Entwicklungen und gegenwärtiger
Stand (am 13. Mai 2003 in Münster bei der deutsch-türkischen Gesellschaft e.V.
Münster von 1916).
6. Elite Recruitment for Europe - A New Challenge for Higher Education Systems (paper
presented in workshop 7: ‘Long and Winding Roads? Career Patterns in
European Higher Education’ at the ECPR Joint Sessions of Workshops held in
Edinburgh, 28 March to 2 April 2003) (with Prof. Dr. Annette Zimmer).
5. The Rights of Third-Country Nationals within the EU – A two-class System (paper
presented in the European Conference ‘Europe United? Citizens’ Participation
in the EU Reform Process, 28 th February to 2nd March 2003, Budapest; Workshop
II: Freedom – Security – Justice. Towards a Common Internal and Security
Policy in the European Union?).
4. Karrierewege von Professorinnen an Hochschulen in Deutschland – Eine empirische
Untersuchung über die individuellen Voraussetzungen und strukturellen Hindernisse
(am 29. November 2002 in Dortmund, im Rahmen der Tagung „Querschnitt –
Page 4 of 5
Doç. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ (21 Mayıs 2014)
Projekte der Frauen- und Geschlechterforschung in NRW“ des Netzwerkes
Frauenforschung NRW) (mit Holger Krimmer).
3. Recruiting Elites in Europe - The Function of Universities Yesterday and Today (paper
presented at the IPSA Conference ‘Socialization and Political Education in the
Time of Globalization’, October 10 to 12, 2002 in Warsaw (Poland) (with Prof.
Dr. Annette Zimmer).
2. Auf dem Weg zur europäischen Zivilgesellschaft – Was kann bürgerschaftliches
Engagement bewirken? (am 16. September 2002 in Remagen, im Rahmen der
Veranstaltungsreihe der Vertretung der Europäischen Kommission in Bonn „Die
Zukunft Europas – Visionen für den Europäischen Konvent – Vorschläge der
Zivilgesellschaft und ihrer Akteure“).
1. Die rechtliche Stellung der Frauen in der Türkei (am 7. Mai 2002 in Münster bei der
deutsch-türkischen Gesellschaft e.V. Münster von 1916).
Page 5 of 5
Download

BİLİMSEL Konuşmalar