sayfa 1
Teknik Bilgi Sayfası
Ürün No. 0639
Funcosil BI
Katkılı Alkalioksilan
Test raporu:
ZTV-SIB 90, TL/TP OS-A ve OS-B
Kullanım Alanları
Ulaşım alanlarındaki, caddeler,
köprüler, koruma duvarları, ses
yalıtım duvarları, otoparklar, araba
montaj alanlarında kullanılan betonun hidrofobik geçirimsizlik malzemesidir. Betonu zarar verici tuzlar, deniz suyu ve aynı zamanda
don etkilerine karşı korur. Betonun
çeşitli şekillerdeki (örnek: beyaz
beton, hafif beton ve beton taşlar
gibi) kullanımlarında ve lifli çimentolar için kullanılır.
Ürün Özellikleri
Mineral esaslı yapı malzemelerinin
su itici emprenyesi için özel
katkılar içeren reaktif, oligomer
silan çözeltidir ve özellikle de betonun su itici donanımı için
geliştirilmiştir. Funcosil BI kendisini
yüksek alkali sabitlemesinden belli
eder, yani emprenyelenmiş alt
zeminin pH değerinin emprenyenin
etkisini bozmadan 14’e ulaşmasını
sağlar. Özel hazırlanan düşük
moleküler yapıya sahip Funcosil BI
çok mükemmel nüfuz eder ve yapı
malzemesiyle kimyasal etkileşime
girerek hava neminde su itici, UV
dayanımlı ve hava şartlarına
dayanıklı Polisiloksan hammadde
içeriğine sahiptir. Hammadde
içeriği, kılcal ve gözenekli duvarlardaki uygulamadan sonra
oluşturduğu makromoleküler
tabakasıyla su buharı geçirimini
engellemeden depolanır. Funcosil
Teknik Bilgi Sayfası
Ürünün teknik özellikleri
Ambalajlı ürünün teknik verileri
Hammadde:
Silan
Hammadde içeriği:
˜%20 M
Taşıyıcı Madde:
az kokulu hidrokarbür
Parlama noktası:
+40ºC
Yoğunluk:
yak. 0,78gr/cm³
Vizkozite:
DIN 2 Kap’a göre 44 saniye
Donma/Katılaşma noktası: >-15ºC
Görünüm:
renksiz sıvı
Hammadde oluşumundan sonra ürünün teknik verileri
Polisiloksan içeriği:
%12 M
Su emme:
çok az
UV-Dayanımı:
mükemmel
Hava şartlarına dayanım:
çok iyi
Su iticilik etkisi:
>10 yıl
Alkali dayanımı:
pH14’e kadar
Yapıştırıcısız kuruma:
uygun
Kirlenme eğilimi:
çok az
Toksiklik:
psikolojik olarak benzersiz
Kloridlere olan dayanım:
çok iyi
BI, suda çözünebilen asitlerin atmosferik ortamda başarılı olabildiği
su ve zararlı maddeleri azaltır.
iyonlarının nüfuzunu azaltır ve
korozyonu azaltır.
Alt zemin
Beton üst yüzeylerinde sarılmış
olan mikro organizmalar emprenye
sayesinde baskılanır. Don, tuzların
etkileri daha iyileştirilir, daimi nemlenmeden koruyarak enerji
kayıplarını azalır. Funcosil BI ile
emprenyelenmiş olan yapı üst
yüzeyleri esas itibariyle çok az
kirlenme eğilimi gösterirler. Funcosil BI beton içindeki klorid
Alt zemin kesinlikle serbest durumda olmalıdır. Yapısal bozukluklar örneğin çatlaklar, çatlaklı
derzler, hatalı bitişler, yükselen ve
higroskobik nemlenme gibi, önceden mutlaka düzeltilmelidir. Suyun
ve aynı zamanda zarar verici
tuzların hidrofobik zonun arkasına
geçmesi don zararlarının ve tuz
patlamalarının oluşmaması için,
Sayfa 3
önlenmelidir. Her bir hidrofobik
emprenye işleminden önce yüzeyde tutunmuş kirlenmeleri,
çiçeklenmelerin, bakteri ve
yosunların uygun temizleme yöntemleriyle temizlenmesi gerekmektedir. Bu sayede emprenye malzemesinin emilimi için kılcallar ve
gözenekler açılır. Alt zemine, kirlenme çeşidi ve derecesine bağlı
olarak temizleme ürünleri önerilir.
Etkileri ve kullanım şekilleri her
ürünün teknik açıklamalar
sayfasında belirtilmiştir. Temizlikte
dikkat edilmesi gereken yapının
mümkün olduğu kadar az tahrip
edilmesidir. Temizleyicilerin
artıkları (Örnek: tensit) hidrofobik
müdahalei kötü yönde
etkileyebileceğinden tamamen
yıkanmalıdır. Zarar görmüş derzler
aynı zamanda çatlaklar kazınmalı
ve derz dolgu hacı gibi hazır kuru
harçlarla düzeltilmelidir. Dönüş ve
bitiş derzlerini esnek derz dolguları
ile kapatınız.
Alt zemin niteliği:
Uygun bir emprenye işlemi için
emprenye malzemesinin emilimi
önemlidir. Bu işlem yapı malzemesinin gözenekliliğine ve nem
içeriğine göre değişkenlik gösterir.
Bu yüzden de alt zemin mümkün
olduğu kadar kuru olmalıdır. Zarar
verici tuzların söz konusu olduğu
durumlarda tuz analizi gerekebilir.
Yüksek zarar verici tuz
konzentrasyonları (özellikle Klorid,
Nitrat ve Sülfatlar) hidrofobik
emprenye işlemiyle önlenemeyecek ölçüde zorlu yapısal zararlara
yol açmaktadır.
Sınırlanmış yüzeyler:
Emprenye malzemesi ile temas
etmemesi gereken cephe bölümleri, pencereler, cilalı ve cilalanacak
yüzeyler, cam gibi, aynı zamanda
bitkiler polietilen folyo ile
kapatılmalıdır.
Çalışma
Emprenye malzemesini basınçsız
olarak üst yüzeyde 30-50 cm uzunlukta sıvı film tabakası üst yüzey-
den akacak şekilde, yüzeyi doyurana kadar uygulayınız. Bununla
birlikte püskürtme ağızları yatay
olarak çıkmadan cephe boyunca
yerleştirilebilir. Emprenye malzemesi emildikten sonra işlem birkaç
defa tekrar edilir. Püskürtme
basıncı ve ağız çapı puslanma
olmayacak şekilde ayarlanmalıdır.
Hatalı uygulamayı önlemek adına
sınırlanmış aralıklarda kesintisiz
uygulama yapmak gerekir.
Daha küçük ve karmaşık yüzeylerde, püskürtme işlemi
yapılamıyorsa bir fırça veya rulo
yardımıyla uygulama yapılabilir. Bu
şekilde bir uygulama yöntemiyle
daha az miktarlarda malzeme ile
çalışılır.
Taze emprenyelenmiş olan yüzeyler minimum 5 saat süreyle şiddetli
yağmurdan korunmalıdır. Şiddetli
rüzgar ve gün ışığı taşıyıcı maddenin tozlanmasını ve aynı zamanda derinlere nüfuzunu
çabuklaştırabilir. Emprenye malzemelerinin uygulanması ve
kuruması sırasında düşük
sıcaklıklar ve hafif rüzgarda bile
solvent buharları bina içerisine
gelebilir. Tüm pencere ve kapılar
uygulama sırasında polietilen folyo
ile kapatılmalıdır ve emprenye
sonrasında yaşam alanları çok iyi
bir şekilde havalandırılmalıdır.
Çalışma sıcaklığı
ölçüm metoduyla direkt obje üzerinde w-değeri (kg/m²h0,5 cinsinden
su emme katsayısı) problemsiz
şekilde ölçülür. Bu test hidrofobik
emprenye işleminden minimum 4
hafta sonra yapılmalıdır.
Aletler, Temizlik
Tüm solventlere dayanıklı düşük
basınçlı püskürtme aletleri ve sıvı
pompaları kullanılabilir. Aletler kuru
ve temiz olmalıdır. Kullanımdan
sonra ve uzun aralarda aletleri
Verdünnung V101 ile iyice temizleyiniz.
Ambalaj, Tüketim, Depolama
Ambalaj:
5, 30 ve 200lt’lik teneke kutu.
Tüketim:
Beton
Hafif beton
Lifli Çimento
0,3-0,5lt/m²
1,0lt/m²
0,3lt/m²
Emprenye malzemesinin tüketim
miktarını hesaplayabilmek ve
tanımlayabilmek için küçük bir
alanda (1-2m²) deneme
yapılmalıdır. Aynı alanda
emprenyenin etkisi de test
edilmelidir.
Depolama:
Kapalı ambalajında minimum 2
senedir.
Hidrofobik bir emprenye pratikte
her sıcaklıkta uygulanabilir. Önerilen sıcaklık aralığı ise 10ºC ile
25ºC’dir.Yüzeylerin şiddetli gün
ışığından dolayı çok ısınması ihtimaline karşın güneş kırıcılarla
önlem alınabilir. 10ºC’nin altındaki
sıcaklarda taşıyıcı maddenin
tozlanması ve hammadde
yapılanması engellenebilir.
Etki testi
Mineral esaslı yapı malzemesinin
su emmesi, hidrofobik emprenye
önleminden önce ve sonra Funcosil Prüfplatte (Ürün kodu: 0732)
adlı test ölçüm aparatıyla mümkündür. Funcosil Prüfplatte ile
rahatsızlık olmadan uygulanacak
Teknik Bilgi Sayfası
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de
Sayfa 3
İşbu teknik bilgi sayfası, kendi üretim
alanımızda yapılan uygulama ve en
son teknolojik gelişmelere dayanarak
hazırlanmıştır. Ürünümüzün doğru
olarak uygulanması sorumluluğu
kullanıcıya aittir. Her durumda genel
satış şartlarımız geçerlidir. Bu teknik
bilgi sayfası daha önce yayınlanan
bilgi sayfalarını geçersiz kılar.
Remmers Yapı Malzemeleri San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Tel: +90 (0) 216 463 30 36
Fax: +90(0) 216 463 30 37
www.remmers.com.tr
Teknik Bilgi Sayfası
Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985
www.remmers.de
Download

teknik açıklamalar için tıklayınız.