Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
1 Katmanlar (Layers)
Photoshop katmanları üst üste yığılı asetatlara benzer. Katmanın saydam alanlarından alttaki
katmanları görebilirsiniz. Katmandaki içeriği yerleştirmek için katmanı yığındaki asetat tabakasını
kaydırır gibi hareket ettirirsiniz. İçeriği kısmen saydam hale getirmek için opaklığı da
değiştirebilirsiniz.
Bir katman üzerindeki saydam alanlar alttaki katmanları görmenize izin verir.
Birden fazla görüntüyü birleştirmek, görüntüye metin eklemek veya vektörel grafik şekiller eklemek
gibi görevleri gerçekleştirmek için katmanları kullanırsınız. Gölge veya ışık düşürmek gibi özel efektler
eklemek için katman stili uygulayabilirsiniz.
1.1 Katmanları düzenleme
Yeni görüntüde tek katman vardır. Görüntüye ekleyebileceğiniz ek katmanların, katman efektlerinin
ve katman kümelerinin sayısı yalnızca bilgisayarınızın belleğiyle sınırlıdır.
Katmanlar panelinde katmanlarla çalışırsınız. Katman grupları katmanları düzenlemenize ve
yönetmenize yardımcı olur. Katmanlarınızı mantıksal sırada yerleştirmek ve Katmanlar panelinde
yığılmayı azaltmak için grupları kullanabilirsiniz.
1.2 Video katmanları
Görüntüye video eklemek için video katmanlarını kullanabilirsiniz. Video klibini görüntüye video
katmanı olarak aktardıktan sonra katmanı maskeleyebilir, dönüştürebilir, ona katman efektleri
uygulayabilir, tek tek kareleri boyayabilir, tek tek kareleri rasterleştirebilir ve bunu standart katmana
dönüştürebilirsiniz. Görüntü içinde video oynatmak veya tek tek karelere erişmek için Zaman
Çizelgesi panelini kullanın. Bkz. Desteklenen video ve görüntü sırası formatları (Photoshop Extended)
1
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
2 Katmanlar paneline genel bakış
Photoshop Katmanlar paneli
A
B
C
D
E
F
Katmanlar paneli menüsü
Katman Grubu
Katman
Katman Genişlet/Daralt efektleri
Katman efekti
Katman minik resmi
2.1 Katmanlar panelini görüntüleme
Menüden
Pencere (Window)  Katmanlar (Layers) seçin.
2.2 Katmanlar paneli menüsünden bir komut seçme
Panelin sağ üst köşesindeki üçgeni tıklatın.
2
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
3 Arka planı ve katmanları dönüştürme
Beyaz veya renkli bir arka planla yeni bir görüntü oluşturduğunuzda, Katmanlar panelindeki en alttaki
görüntü Arka Plan olarak adlandırılır. Görüntünün yalnızca bir arka plan katmanı olabilir. Arka planın
yığınlama sırasını, karıştırma modunu (blending options) veya opaklığını değiştiremezsiniz. Ancak,
arka planı normal bir katmana dönüştürebilir ve ardından bu özelliklerden herhangi birini
değiştirebilirsiniz.
Saydam içeriği olan yeni bir görüntü oluşturduğunuzda, görüntünün arka plan katmanı olmaz. En
alttaki katman arka plan katmanı gibi sınırlandırılmaz; bu katmanı Katmanlar panelinde istediğiniz
yere taşıyabilir ve opaklığı ile karıştırma modunu değiştirebilirsiniz.
3.1 Arka planı katmana dönüştürme
1. Katmanlar panelindeki Arka Plan'ı çift tıklatın veya Katman (Layer)  Yeni (New)  Arka
Plandan Katman (Layer From Background) seçin.
2. Katman seçeneklerini ayarlayın. (Bkz. Katmanlar ve gruplar oluşturma.)
3. Tamam'ı tıklatın.
3.2 Katmanı arka plana dönüştürme
1. Katmanlar panelinde bir katman seçin.
2. Katman (Layer)  Yeni (New)  Katmandan Arka Plan (Background From Layer) seçin.
Katmandaki saydam pikseller arka plan rengine dönüştürülür ve katman, katman yığınının altına
düşer.
Not: Normal bir katmana Arka Plan adı vererek arka plan oluşturamazsınız; Katmandan Arka Plana
komutunu kullanmalısınız.
3
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
4 Katmanlar ve gruplar oluşturma
1. Aşağıdakilerden birini yapın:

Varsayılan seçenekleri kullanarak yeni bir katman veya grup oluşturmak için Katmanlar
panelinde Yeni Katman Oluştur düğmesini veya Yeni Grup düğmesini tıklatın.

Katman (Layer)  Yeni (New)  Katman (Layer)'ı veya Katman  Yeni  Grup'u seçin.
2. Katman seçeneklerini ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın.

Ad Katman veya grup için bir ad belirler.

Kırpma Maskesi Oluşturmak için Bir Önceki Katmanı Kullanma Bu seçenek gruplar için
kullanılamaz. (Bkz. Kırpma maskeleriyle katmanları maskeleme.)

Renk Katmanlar panelinde katmana veya gruba bir renk atar.

Mod Katman veya grup için bir karıştırma modu belirler. (Bkz. Karıştırma modları.)

Opaklık Katman veya grup için opaklık düzeyi belirler.

Bununla Doldur Modu - Nötr Renk Katmanı hazır ayar, nötr renkle doldurur.
Not: Seçili katmanları yeni bir gruba eklemek için Katman  Katmanlar  Grup Katmanları'nı seçin
veya Katmanlar Paneli'nin altındaki Yeni Grup'u Shift tuşuyla tıklatın.
5 Katmanları çoğaltma
5.1 Görüntü içindeki katmanı veya grubu çoğaltma
1. Katmanlar panelinde bir katman veya grup seçin.
2. Aşağıdakilerden birini yapın:

Katmanı veya grubu Yeni Katman Oluştur düğmesine

Katmanlar menüsünden veya Katmanlar panel menüsünden Katmanı Çoğalt (Duplicate
Layer)'ı veya Grubu Çoğalt'ı seçin. Katman veya grup için bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.
sürükleyin.
5.2 Görüntüler arasında katmanı veya grubu çoğaltma
1.
2.
grubunu seçin.
3.

Katmanlar panelinden katmanı veya grubu hedef görüntüye sürükleyin.

Taşıma aracını
seçin ve kaynak görüntüden hedef görüntüye sürükleyin. Çoğaltılan
katman veya grup hedef görüntünün Katmanlar panelindeki etkin katmanın üstünde
görüntülenir.
4
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
5.3 Katman veya gruptan yeni belge oluşturma
1. Katmanlar panelinde bir katman veya grup seçin.
2. Katmanlar menüsünde veya Katmanlar paneli menüsünde Katmanı Çoğalt'ı veya Grubu
Çoğalt'ı seçin.
3. Belge açılır menüsünden Yeni'yi seçin ve Tamam'ı tıklatın.
6 Katmanı, grubu veya stili görüntüleme ya da gizleme
Katmanlar panelinde şunlardan birini yapın:

Belge penceresinde katmanın, grubun veya katman efektinin içeriğini gizlemek için
yanındaki göz simgesini tıklatın. İçeriği yeniden görüntülemek için sütunu yeniden tıklatın.
Stillerin ve efektlerin göz simgesini görüntülemek için Efektleri Panelde Göster simgesini
tıklatın.

Katmanlar menüsünden Katmanları Göster'i veya Katmanları Gizle'yi seçin.

Yalnızca bu grubun veya katmanın içeriğini görüntülemek için Alt tuşunu (Windows) veya
Option tuşunu basılı tutarak (Mac OS) göz simgesini tıklatın. Photoshop, tüm katmanların
gizlemeden önceki görünürlük durumlarını hatırlar.
7 Grup içindeki katmanları ve grupları görüntüleme
Grubu açmak için aşağıdakilerden birini yapın:

Klasör simgesinin solundaki üçgeni

Klasör simgesinin solundaki üçgeni sağ tıklatın (Windows) veya Control tuşunu (Mac OS) basılı
tutarak tıklatın ve Grubu Aç'ı seçin.

Bir grubu ve bu grubun içinde yuvalanan grupları açmak veya kapatmak için üçgeni Alt
tuşuyla (Windows) veya Option tuşuyla (Mac OS) tıklatın.
tıklatın.
8 Tüm görünür katmanlardan örnek
Karıştırıcı Fırça, Sihirli Değnek, Leke, Bulanıklaştırma, Keskinleştir, Boya Kovası, Klonlama Damga ve
İyileştirme Fırçası araçlarının varsayılan davranışı rengi yalnızca etkin olan katmandaki piksellerden
örneklemektir. Bu, tek bir katmanda leke veya örnekleme işlemi yapabileceğiniz anlamına gelir.
Bu araçlarla görünür tüm katmanlardaki pikselleri lekelemek veya örneklemek için seçenekler
çubuğundaki Tüm Katmanları Örnekle'yi seçin.
5
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
9 Saydamlık tercihlerini değiştirme
1. Windows'ta, Düzen  Tercihler 
Saydamlık ve Gamut'u; Mac OS'ta,
Photoshop  Tercihler  Saydamlık ve
Gamut'u seçin.
2. Saydamlık dama tahtası için boyu ve renk
seçin veya saydamlık dama tahtasını gizlemek
üzere Izgara Boyutu için Yok'u seçin.
3. Tamam'ı tıklatın.
10 Seçili katmanlar için genel opaklığı ve dolgu opaklığını
belirtme
Katmanın genel opaklığı, altındaki katmanı ne kadar engellediğini veya görünür kıldığını belirler. %1
opaklığı olan bir katman neredeyse saydam olarak görünürken, %100 opaklığı olan katman
tamamen opak görünür.
Katmana uygulanan katman stillerini ve karıştırma modlarını etkileyen ayar opaklığına ek olarak
katmanlar için dolgu opaklığını da belirleyebilirsiniz. Dolgu opaklığı gölge bırakma gibi katman
efektlerinin opaklığını etkilemeden yalnızca bir katman üzerindeki pikselleri, şekilleri veya metni
etkiler.
Not: Arka plan katmanının veya kilitli katmanın opaklığını değiştiremezsiniz. Bir arka plan katmanını
şeffaflığı destekleyen normal bir katmana dönüştürmek için, bkz. Arka planı ve katmanları
dönüştürme.
1. Katmanlar panelinde bir veya daha fazla katman ya da grup seçin.
2. Opaklık ve Dolgu değerlerini değiştirin. (Bir grup seçtiyseniz, yalnızca Opaklık mevcuttur.)
Katmanlar panelinin altındaki Katman Stili Ekle simgesinden
belirleyin.
Karıştırma Seçenekleri'ni
6
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
11 Kırpma maskeleriyle katmanları maskeleme
Kırpma maskesi katmanları üstlerinden maskelemek için katmanın içeriğini kullanmanıza olanak
sağlar. Maskeleme, içeriğin altıyla veya temel katmanla belirlenir. Temel katmanın saydam olmayan
içeriği (görünür olanlar), kırpma maskesinde üzerindeki katmanların içeriğini kırpar. Kırpılan
katmanların diğer içeriği maskelenir.
Kesme maskesi: kırpılan katmanın içeriği (türk bayrağı) yalnızca temel katmanın içeriğinin (Logo)
içinde görülebilir.
Kırpma maskesinde birden fazla katman kullanabilirsiniz ancak bunlar birbirini izleyen katmanlar
olmalıdır. Maskenin içindeki temel katmanın adının altı çizilir ve üzerinde bulunan katmanların minik
resimleri girintilidir. Üstteki katmanlar bir kırpma maskesi simgesi görüntüler.
Katman Stili iletişim kutusundaki Kırpılan Katmanları Grup Olarak Karıştır seçeneği, temel katmanın
karıştırma modunun tüm grubu mu yoksa yalnızca temel katmanı mı etkileyeceğini belirler.
7
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
11.1 Kırpma maskesi oluşturma
1. Katmanlar panelinde, maskenin olduğu temel katman, maskelemek istediğiniz katmanların
altında kalacak biçimde katmanları düzenleyin
2. Şunlardan birini yapın:

Alt tuşunu (Windows) veya Option tuşunu (Mac OS) basılı tutun, Katmanlar panelinde
işaretçiyi, temel katmanı kırpma maskesine dahil etmek istediğini ilk katmanın üzerinden
bölen satırın üzerine yerleştirin (işaretçi iki çakışan daireye dönüşür) ve tıklatın.

Katmanlar panelinde temel katmanın üzerindeki ilk katmanı seçin ve Katman  Kırpma
Maskesi Oluştur'u seçin.
3. Kırpma maskesine ilave katman eklemek için 2. adımda herhangi bir yöntemi kullanın ve
Katmanlar panelinde her seferinde bir düzey yukarı ilerleyin.
11.2 Kırpma maskesinden bir katmanı kaldırma
Şunlardan birini yapın:

Alt (Windows) tuşunu veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun, işaretçiyi Katmanlar
panelinde iki gruplanmış katmanı ayıran satırın üzerine getirin (işaretçi iki çakışan
daireye dönüşür) ve tıklatın.

Katmanlar panelinde kırpma maskesinde bir katman seçin ve Katman  Kırpma
Maskesini Bırak'ı seçin. Bu komut, seçili katmanı ve üzerindeki tüm katmanları kırpma
maskesinden kaldırır.
8
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
12 Grup karıştırma efektleri
Varsayılan olarak kırpma maskesindeki katmanlar, grubun en altındaki karıştırma modu kullanılarak
alttaki katmanlarla karıştırılır. Bununla birlikte, en alttaki katmanın karıştırma modunu yalnızca bu
katmana uygulanmasını seçebilirsiniz; bu, kırpılan katmanların orijinal karıştırma görünümünü
korumanıza olanak sağlar. (Bkz. Kırpma maskeleriyle katmanları maskeleme.)
Ayrıca, Dış Işıma veya Alt Gölge gibi yalnızca saydam pikselleri değiştiren katman efektlerini
değiştirmeden İç Işıma veya Renk Kaplama gibi opak pikselleri değiştiren katman efektlerine de
katmanın karıştırma modunu uygulayabilirsiniz.
1. Etkilemek istediğiniz katmanı seçin.
2. Bir katmanın minik resmini çift tıklayarak Katmanlar paneli menüsünde Karıştırma
Seçenekleri'ni belirleyin veya Katman  Katman Stili  Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.
Not: Metin katmanının karıştırma seçeneklerini görmek için Katman  Katman Stili 
Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin veya Katmanlar paneli menüsünün altındaki Katman Stili
Ekle düğmesinde Karıştırma Seçenekleri'ni belirleyin.
3. Karıştırma seçeneklerinin kapsamını belirleyin:

İç Işıma, Saten, Renk Kaplama ve Degrade Kaplama gibi opak pikselleri değiştiren
katman efektlerine katmanın karıştırma modunu uygulamak için İç Efektleri Grup
Olarak Karıştır'ı seçin.

Temel katmanının karıştırma modunu kırpma maskesindeki tüm katmanlara
uygulamak için Kırpılan Katmanları Grup Olarak Karıştır'ı seçin. Bu seçeneğin
seçimini kaldırma (bu her zaman varsayılan olarak seçilidir), gruptaki katmanların
orijinal karıştırma modunu ve görünümünü korur.
9
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
13 Katman Karıştırma Modları ve Opaklık Kullanmak
Katman Stili ya da Karıştırma Seçenekleri ile gelişmiş birçok özellik katman için kullanılabilir.
Karıştırma seçeneklerini kullanmak için katman seçildikten sonra Katman Panelinin atında bulunan fx
simgesi tıklanır veya efenkt verilecek katman seçildikten sonra menüden
Katman  katman Stili  Karıştırma Seçenekleri açılır.
Açılan menüden yapılmak istenen bir stil seçilir. Eğer birden fazla stil eklenecek ise Karıştırma
Seçenekleri tıklanır. Karıştırma Seçenekleri penceresi açılır. Karıştırma seçenekleri menüsünde açılan
menüdeki seçeneklerin bulunduğu başlıklar sol tarafta görülür. Yapılmak istenen işlem bu sol
taraftaki başlıklardan seçilir. Stiller ayarlandıktan sonra onaylanır. Eklenen tüm stiller katmanların
altında efektler olarak isimleri listelenir. Uygulanan efektler gizlenebilir veya görünür hale getirilebilir.
Bu özelliği vermek için katman altında bulunan efekt isminin yanındaki göz işaretine tıklanır. İptal
etmek için yine aynı işlem uygulanır.
Gölge (Shadow) başlığı ile katmana gölge verilir. Gölgenin şeffaflığı, açısı, uzaklığı, yayılması, boyutu
ayarlanabilir.
İç Gölge (Inner Shadow) başlığı ile katmanın iç kısmına gölge verilir. İç gölgenin şeffaflığı, açısı,
uzaklığı, boğulması, boyutu ayarlanabilir.
Dış Işıma (Outher Glow) başlığı ile katmanın dış kenarına ışık verilir. Dış Işımanın şeffaflığı, yayılması,
boyutu ayarlanabilir.
İç Işıma (Inner Glow) başlığı ile katmanın iç kenarına ışık verilir. İç Işımanın şeffaflığı, boğulması,
boyutu ayarlanabilir.
10
Grafik Tasarım
Serkan AKSU
http://www.serkanaksu.net
Eğim Ver ve Kabart (Bevel and Emboss) başlığı ile eğimli ya da kabartmalı görünüm verilir. Eğim Ver
ve Kabartın stili, tekniği, yönü, boyutu, açısı, yüksekliği ayarlanabilir.
Saten başlığı ile satenimsi görünüm verilir. Satenin şeffaflığı, açısı, uzaklığı, boyutu ayarlanabilir.
Renk Kaplama (Color Overlay) başlığı ile katman seçilen renk ile kaplanır. Renk Kaplamanın rengi,
modu ve şeffaflığı ayarlanabilir.
Degrade Kaplama (Gradiant Overlay) başlığı ile önceden hazırlanmış renk geçişleriyle katman
kaplanır. Degrade Kaplamanın modu, şeffaflığı, açısı ayarlanabilir.
Desen Kaplama (Pattern Overlay) başlığı ile önceden hazırlanmış desenler ile resim kaplanır. Desen
Kaplamanın modu, şeffaflığı ve deseni ayarlanabilir.
Kontur (Stroke) başlığı ile katmanın kenarına çerçeve verilir. Kontürün boyutu, konumu, modu,
şeffaflığı, rengi ayarlanabilir.
A
Katmandaki görüntüler şeffaflaştırılabilir.
Şeffaflaştırılma işlemi katman panelinin üst tarafında
bulunan Opaklık seçeneğinden ayarlanabilir.
B
Karışım Modu ile katmanlarda aynı alanda
bulunan piksellerin değişik özelliklerle karışması
sağlanır.
11
Download

Katmanlar