European IPR Helpdesk
Avrupa İşletmeler Ağı
AB IPR Helpdesk
Hizmetleri
Onur Emül
EU IPR Helpdesk Ambassador, Turkey
Get your ticket to innovation.
European IPR
Helpdesk
STOP
AB IPR Helpdesk ve
Avrupa İşletmeler Ağı
European IPR
Helpdesk
AB IPR Helpdesk &
Avrupa İşletmeler Ağı
AB IPR Helpdesk, Avrupa Komisyonu’nun
Fikri Mülkiyet (IP) ve Fikri Mülkiyet Hakları
(IPR) alanında temel profesyonel danışmanlık
ve bilgi hizmeti verdiği resmi girişimidir.
Avrupa İşletmeler Ağı, firmalara uluslararası
pazarlara ulaşma ve uluslararası ölçekte
faaliyet gösterme yolunda danışmanlık
yapan; firmaların teknoloji transferi ve AB
hibe fonları konularında iş ortaklıkları
kurmalarına aracılık eden bir AB girişimidir.
Verilen hizmetin odağında araştırmacılar ve
AB’nin ArGe hibe fonlarına katılım
gerçekleştiren KOBİ’ler bulunmaktadır.
Uluslararası teknoloji transferi süreçlerinde
yer alan KOBİ’ler de bu hizmetlerden
faydalanabilirler.
Avrupa İşletmeler Ağı, 50’den fazla ülkede
faaliyet göstermektedir.
http://een.ec.europa.eu
www.iprhelpdesk.eu
AB IPR Helpdesk ve Avrupa İşletmeler Ağı güçlerini birleştirerek artık ortak hareket ediyor.
European IPR
Helpdesk
AB IPR Helpdesk
Avrupa Komisyonu’nun Fikri Mülkiyet hakları alanında temel profesyonel
danışmanlık ve bilgi hizmeti verdiği resmi girişimidir.
Hedef Gruplar
 Uluslararasılaşma ve teknoloji transferi süreçlerinde yer alan KOBİ’ler
 AB hibe fonları yararlanıcıları
Temel Amaçlar
 Fikri Mülkiyet Hakları konusunda farkındalık yaratmak
 Kapasite geliştirilmesi
 Ücretsiz ve ilk elden fikri haklara ilişkin destek sunmak
European IPR
Helpdesk
Web sitesi
Farkındalık
Yaratmak
YardımHattı/
Helpline
Services
Bülten
Eğitimler
Yayınlar
Haber/
Newsletter
European IPR
Helpdesk
Tüm Hizmetler
Ücretsiz!
Web sitesi ve Yayınlar
•
Haberler / News
•
Etkinlikler / Events
•
Örnek Anlaşmalar / Model Agreements
•
Bilgi Notları / Fact Sheets
•
Vaka Analizleri / Case Studies
•
Terminolojik Sözlük / Glossary
•
Sık Sorulan Sorular / FAQs
•
Bülten / Bulletin
European IPR
Helpdesk
YardımHattı / Helpline
•
Tek kanaldan destek
•
Kullanıcı dostu hizmet / İngilizce
•
Üç iş günü içinde kişisel sorularınıza cevaplar
•
Geniş Fikri Mülkiyet Hakları Desteği:
FM koruması, FM yönetimi ve FM Haklarınızın kullanımı
Anlaşmalarınızın düzenlenmesi
•
Anlaşılır ve iş odaklı hizmet
•
İrtibat: +352 - 25 22 33 - 333
European IPR
Helpdesk
Eğitimler
•
“Kapasite Yaratma ve Gelişimi”
•
Pratiğe dayalı ve kapsamlı eğitim yaklaşımı
•
Eğitim etkinliklerinizde organizasyonlar
çoğaltıcılar ve iş ortakları ile işbirlikleri
•
Eğitim Kataloğu
•
Web-tabanlı eğitim
•
İrtibat: [email protected]
European IPR
Helpdesk
Webinar & Eğitici Videolar
•
Süreklilik arzeden kurslar
•
Websitesi üzerinden kayıt
•
FM alanında bilgi almak ve bu konuda kendisini
geliştirmek isteyen herkese açık
•
Kolay uygulanabilir
•
Süre: 60 dakika +
15 dakika soru-cevap
•
Online kişisel çalışmaya yönelik kısa videolar
15 dakikalık temel bilgi sunumları
European IPR
Helpdesk
Bize ulaşın
FM alanında genel bilgi almak ve hizmetler için
IPR Helpdesk:
[email protected]
Phone +352 25 22 33-333 (Helpline)
Fax + 352 25 22 33-334 (Helpline)
www.iprhelpdesk.eu
Onur EMÜL – AB IPR Helpdesk Elçisi, Türkiye
EU IPR Helpdesk Ambassador, Turkey
Avrupa İşletmeler Ağı
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye
Tel: +90 212 292 21 57
[email protected]
Mustafa Çakır– AB IPR Helpdesk Elçisi, Türkiye
EU IPR Helpdesk Ambassador, Turkey
EÜ EBİLTEM-TTO, İzmir-Türkiye
Tel: +90 232 343 44 00 - 152
[email protected]
European IPR
Helpdesk
Photo Credits
Istockphoto
©
©
©
©
©
istockphoto.com/maridav (slide 1)
istockphoto.com/Daniel Laflor (slide 5)
istockphoto.com/RTimages (slide 5,7)
istockphoto.com/Warchi (slide 9)
istockphoto.com/Dave White (slide 10)
Disclaimer/Legal Notice
The information and advice contained in this presentation is not intended to be comprehensive and attendants are advised to seek
independent professional advice before acting upon them. The European IPR Helpdesk is not responsible for the consequences of errors or
omissions herein enclosed. Re-use of information contained in this presentation for non-commercial purposes is authorised and free of charge,
provided the source is acknowledged. The use of images – other than in the mere reproduction of this presentation – is prohibited. The
European IPR Helpdesk is not responsible for any impact or adverse effects on third parties connected with the use or re-use made of the
information contained in this presentation.
The European IPR Helpdesk is managed by the European Commission’s Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI), with
policy guidance provided by the European Commission’s Enterprise & Industry Directorate-General.
The positions expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission.
This work has been adapted by Mr Onur Emül/Enterprise Europe Network - Istanbul Chamber of Industry, Turkey in his/her capacity as
European IPR Helpdesk Ambassador. The work originally derives from materials provided free-of-charge by European IPR Helpdesk. The
European IPR Helpdesk is not responsible for any modification or loss of significance of the content due to this adaptation.
European IPR
Helpdesk
Download

IPR Helpdesk sunumu için lütfen tıklayın.[PDF