Finansal Eğitim Merkezi
ve
Eğitim Teknolojileri
2014 – 2015 Dönemi Değerlendirmesi
Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü
Temmuz 2015
Giriş
Bu çalışma,
•Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Finansal Eğitim Merkezi’nde Eylül 2014 Haziran 2015 Eğitim döneminde düzenlenen sınıf eğitimlerine,
•Bankacılık Eğitim Sitesi’nden (www.tbb-bes.org.tr) Haziran 2014 – Haziran
2015 arasında sunulan e-eğitimler , m-eğitimler ve
•Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Algı ve Memnuniyet Araştırması Raporu’ndaki
bulgulara ilişkin verilerin derlenmesi sonucunda oluşturulmuştur.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yer alan grafikler, Eğitim
Merkezi’nde gerçekleştirilen sınıf eğitimlerine katılan bankacıların cinsiyet, yaş,
unvan, bankacılık deneyimleri, eğitim durumları gibi kriterlere göre dağılımı
hakkında bilgi sahibi olunmasına yardımcı olacaktır.
Ayrıca, bu bölüm, belirtilen dönemde “Eğitim Kataloğu”nda bulunan 10 ana
konu başlığı altında yer alan seminerlere ilişkin katılımcı dağılımlarını
göstermektedir. Çalışmada, her dönem Eğitim Kataloğu’na eklenen yeni ve
içeriği geliştirilen seminer oranları hakkında da bilgi edinilmesi mümkündür.
Finansal Eğitim Merkezi, Eğitim Teknolojileri ve
Müşteri Memnuniyeti ve Algı Araştırması Bulguları
2014 – 2015 Dönemi Değerlendirmesi
2
Giriş
Çalışmanın ikinci bölümünde eğitim teknolojileri kullanılarak sunulan eğitimlerin
katılım dağılımı hakkında bilgi sahibi olunması sağlanacaktır.
Çalışmanın son bölümünde 2015 Mart ayında sonuçlanan TBB Müşteri
Memnuniyet ve Algı Araştırması Raporu’nda yer alan sınıf eğitimleri ile eğitim
teknolojileri ve e-eğitimlerin değerlendirmeleri hakkında bilgi verilmektedir.
Finansal Eğitim Merkezi, Eğitim Teknolojileri ve
Müşteri Memnuniyeti ve Algı Araştırması Bulguları
2014 – 2015 Dönemi Değerlendirmesi
3
Bölüm I
Sınıf Eğitimleri
Sınıf Eğitimleri
4
Sınıf Eğitimleri
TBB Finansal Eğitim Merkezi’nde 1 Eylül 2014 – 10 Temmuz 2015 tarihleri
arasında 402 adet seminer gerçekleştirilerek 851 sınıf/gün eğitim
düzenlenmiştir. Bu seminerlere 15.957 kişi katılım başvurusunda bulunmuş
olup, Eğitim Merkezi’nin sınıf kapasiteleri çerçevesinde 6.582 kişinin katılımı,
eğitimlerden
faydalanması
sağlanmıştır.
Toplam
talebin,
%41’i
karşılanabilmiştir.
Eğitim Merkezi’nde en çok başvuru alan ve katılım sağlanan seminerler
“Yönetim Süreçleri – Yetkinlik Gelişim” ana başlığı altında sunulan seminerler
olmuştur. “Finans” ve “Genel Bankacılık - Ekonomi” ana başlıkları altında
sunulan seminerler diğer yoğunluk gözlenen konuları oluşturmaktadır.
Sınıf Eğitimleri
5
Kuruluşlar / Kuruluş Grupları Bazında Dönemsel
“Başvuru Sayıları”
Eylül - Aralık 2014
Ocak - Mart 2015
Nisan - Haziran 2015
Bankalar
3145
3209
3177
Diğer Kurum ve
Kuruluşlar (Banka
İştirakleri Dahil)
2260
2380
177
TOPLAM
5405
5589
3354
Sınıf Eğitimleri
6
Kuruluşlar / Kuruluş Grupları Bazında Dönemsel
“Katılım Sayıları”
Eylül - Aralık 2013
Ocak - Mart 2014
Nisan - Haziran 2014
Bankalar
2245
1913
1905
Diğer Kurum ve
Kuruluşlar (Banka
İştirakleri Dahil)
228
167
115
TOPLAM
2473
2080
2020
Sınıf Eğitimleri
7
Katılım Bilgileri
Eylül 2014 - Haziran 2015 Döneminde en fazla "Yönetim Süreçleri Yetkinlik Gelişim" konularındaki seminerlere katılım sağlanmış, Finans
en fazla katılım sağlanan ikinci konu olmuştur.
50%
40%
31%
28%
30%
20%
10%
5%
6%
8%
7%
7%
4%
1%
3%
0%
Bilgi
Yönetimi
Sınıf Eğitimleri
Dış
İşlemler
Genel
Bankacılık
- Ekonomi
Finans
Hukuk
Hazine
8
Krediler
Muhasebe
Satış Yönetim
Pazarlama Süreçleri Yetkinlik
Gelişim
Katılım Dağılımı (I)
Yaş grupları bazında en yoğun katılımı 25 yaş altındaki bankacılar
oluşturmaktadır.
90%
81%
80%
79%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
18%
18%
20%
1%
10%
1%
1%
0%
Eylül - Aralık 2014
Ocak - Mart 2015
< 25
Sınıf Eğitimleri
25 - 35
9
Nisan - Haziran 2015
35 >
Katılım Dağılımı (II)
Cinsiyete göre katılım dağılımında kadınların daha fazla olduğu
görülmektedir.
100%
80%
57%
55%
53%
60%
47%
45%
43%
40%
20%
0%
Eylül - Aralık 2014
Ocak - Mart 2015
Erkek
Sınıf Eğitimleri
10
Kadın
Nisan - Haziran 2015
Katılım Dağılımı (III)
Katılımcıların deneyim profili ağırlıklı olarak 2 seneden az ve 8 seneden
fazla deneyimi olan bankacılardan oluşmaktadır.
100%
80%
60%
40%
29%
26%
25%
27%
30%
25%
20%
22%
26%
25%
25%
20%
20%
0%
Eylül - Aralık 2014
2 seneden az
Sınıf Eğitimleri
Ocak - Mart 2015
2 - 5 sene arası
5 - 8 sene arası
11
Nisan - Haziran 2015
8 seneden fazla
Katılım Dağılımı (IV)
Eğitim durumlarına göre katılımcıların lisans düzeyinde ağırlıklı olduğu
görülmektedir.
100%
78%
77%
76%
80%
60%
40%
17%
19%
17%
20%
3%
3%
2%
3%
2%
3%
0%
Eylül - Aralık 2014
Ocak - Mart 2015
Lise
Sınıf Eğitimleri
Ön Lisans
Lisans
12
Nisan - Haziran 2015
Yüksek Lisans
Toplam Seminer
Eylül 2014 - Haziran 2015 Döneminde toplam 402 seminer
gerçekleştirilmiştir. İptal edilen seminerlerin yerine yeni
seminerler gerçekleştirilmiştir.
152
160
130
120
140
120
100
80
60
40
12
8
4
20
0
Gerçekleşen
İptal
Eylül - Aralık 2014
Sınıf Eğitimleri
Gerçekleşen
İptal
Ocak - Mart 2015
13
Gerçekleşen
İptal
Nisan - Haziran 2015
Yeni Seminerler
Eylül 2014 - Haziran 2015 döneminde 79 yeni seminer eklenmiş,
6 seminerin içeriği geliştirilmiştir.
81%
90%
81%
76%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
19%
18%
20%
10%
3%
0%
1%
0%
Eylül - Aralık 2014
Ocak - Mart 2015
Yeni Seminer
Sınıf Eğitimleri
İçeriği Geliştirilen
14
Nisan - Haziran 2015
Devam Eden Seminerler
Eğitmen Başarı Puanı
Eylül 2014 - Haziran 2015 döneminde katılımcıların değerlendirmelerine
göre eğitmen başarı puanı ortalaması 9.54'tür.
9.54
9.66
9.47
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Eylül - Aralık 2014
Sınıf Eğitimleri
Ocak - Mart 2015
15
Nisan - Haziran 2015
Seminer Başarı Puanı
Eylül 2014 - Haziran 2015 döneminde katılımcıların değerlendirmelerine
göre seminer başarı puanı ortalaması 9,21‘dir.
9.15
9.31
9.17
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Eylül - Aralık 2014
Sınıf Eğitimleri
Ocak - Mart 2015
16
Nisan - Haziran 2015
Bölüm II
Eğitim Teknolojileri
Eğitim Teknolojileri
17
Eğitim Teknolojileri
Bankacılık Eğitim Sitesi’nde (BES) sunulan e-eğitimlerden Haziran 2014 – Haziran 2015 yıllık
periyodunda 11.550 kişinin yararlanması sağlanmıştır.
BES’de en çok katılım sağlanan e-eğitimlerden “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile
Mücadele (Karapara)” konu başlığı altında sunulan e-eğitim olmuştur. “Temel Bankacılık” ve
“Bankacılıkta Dolandırıcılık Eylemlerini Tespit ve Önleme Yöntemleri” diğer yoğunluk gözlenen
konuları oluşturmaktadır.
Video eğitimler arasından “Döviz Kuru Riskleri ve Döviz Satma - Döviz Riski, Forward” ve “Döviz Kuru
Riskleri ve Döviz Satma - Opsiyon Tanım Çeşitleri ve Örnek” konuları en fazla katılım sağlanan
eğitimlerdir.
2013 yılı son çeyreğinde sunulmaya başlanan mobil eğitimlere katılımın yüksek olduğu
gözlemlenmektedir. Akıllı telefon veya tabletler aracılığıyla kullanıcılara, ilk etapta “Temel Ekonomi”,
“Temel Muhasebe”, “Temel Bankacılık” ve “Finansal Matematik” eğitimleri sunulmuştur. TBB Mobil
Eğitim uygulaması, iOS ve Android tabanlı mobil cihazlara online mağazalardan ücretsiz olarak
indirilebilmektedir.
Bankalar tarafından kendi sistemlerine LMS olarak 59 e-eğitim yüklenmesi sağlanmıştır. “Suç
Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele (Karapara)”nin en çok yüklenen e-eğitim
olduğu gözlemlenmiştir.
Eğitim Teknolojileri
18
Bankacılık Eğitim Sitesi Katılım Dağılımı
Haziran 2014 - Haziran 2015 Dönemi'nde 11.550 kişinin
katılımı sağlanmıştır.
100%
80%
53%
60%
31%
40%
16%
20%
0%
e-Eğitim
Video Eğitim
Rakamlar son bir yıla ait katılım verilerdir.
Eğitim Teknolojileri
19
Mobil Eğitim
Katılımcı Gruplarına Göre Toplam Katılım Sayıları
Katılımcı Grupları
Katılım Sayıları
Bankacılar
625
Üniversite Öğrencileri
5028
Bireysel Kullanıcılar
2356
Mobil Kullanıcılar
3541
TOPLAM
11550
Rakamlar son bir yıla ait katılım verileridir.
Eğitim Teknolojileri
20
Katılımcı Gruplarına Göre Toplam Katılım Dağılımı
e-eğitimlere katılımın en yoğun olduğu katılımcı grubunu
Üniversite Öğrencileri oluşturmaktadır.
5%
31%
44%
20%
Rakamlar son bir yıla ait katılım verileridir.
Eğitim Teknolojileri
21
Bankacılar
Üniversite Öğrencileri
Bireysel kullanıcılar
Mobil Kullanıcılar
Bölüm III
TBB Müşteri Memnuniyet ve Algı
Araştırması Raporu’ndan Bulgular
(Mart 2015)
TBB Müşteri Memnuniyeti ve Algı Araştırması Bulguları
22
TBB’nin sınıf eğitimleri ile ilgili değerlendirilmesi
Banka eğitim sorumluları
Mean: 5’li skalada ortalama değeri ifade eder.
TBB Müşteri Memnuniyeti ve Algı Araştırması Bulguları
23
TBB’nin e-eğitimleri ile ilgili değerlendirilmesi
Banka eğitim sorumluları ve BES kullanıcıları
Tüm anket katılımcıları
2015
Toplam
Yıl karşılaştırmalı (T2B)
Banka eğitim sorumluları
2015
BES Kullanıcıları
2015
Mean: 5’li skalada ortalama değeri ifade eder.
T2B: 5’li skala kullanılarak sorulan sorularda
4 ve 5 cevabını verenlerin toplamını ifade eder
Eylül 2011 - Haziran 2012 Dönemi Değerlendirmesi
24
T2B (Çok memnunum + Memnunum) (%)
Etki – Memnuniyet Haritası
Banka eğitim sorumluları & BES Kullanıcıları - TBB'nin e-eğitimlerinden
memnuniyet - 2015
TBB Müşteri Memnuniyeti ve Algı Araştırması Bulguları
25
Mobil eğitimlerin bilinirliği
BES Kullanıcıları
TBB Müşteri Memnuniyeti ve Algı Araştırması Bulguları
26
2015 -2016 Eğitim Dönemi 1 Eylül 2015
tarihinde başlayacaktır.
http://www.tbb.org.tr/tr/egitim-ve-konferanslar/egitimmerkezi/78
e – eğitimlere ve video eğitimlere
www.tbb-bes.org.tr
adresinden ulaşılmaktadır.
m- eğitimlere App Store ve Google Play Store (Android
Market)’dan TBB mobil uygulamasını indirerek
izleyebilirsiniz.
27
Teşekkür ederiz.
Mesleki Gelişim ve Eğitim Bölümü
Temmuz 2015
28
Download

28.07.2015 TBB Finansal Eğitim Merkezi