Samen houden we de straat schoon
Een schone straat is prettig voor iedereen. Daarom is het stadsdeel vorig jaar gestart
met een gerichte aanpak van de overlast bij de afvalcontainers in uw straat. U heeft
hierover een brief en een folder ontvangen met de aanbiedregels en tips om de
overlast te beperken. Ook zijn de buurtvoorlichters langsgeweest en hebben de
handhavers meerdere boetes uitgedeeld aan mensen die hun afval verkeerd hadden
aangeboden.
Wat gaat goed?
De meeste mensen uit uw straat bieden hun afval op de juiste manier aan. Onze dank
daarvoor!
Wat kan beter?
De overlast is de afgelopen maanden verminderd, maar we zijn er nog niet. Sommige
bewoners of ondernemers zetten nog grofvuil naast de containers op dagen dat er
geen grofvuil wordt opgehaald. Het stadsdeel blijft de containerlocatie in de gaten
houden en handhaven op verkeerd aangeboden afval.
Meer informatie
Op www.west.amsterdam.nl/afval vindt u meer informatie
over afval. U vindt hier ook de ophaaldag voor grofvuil in uw buurt.
‫ر‬
Together we’ll keep the street clean
Everyone likes a clean street. That’s why last
year the district specifically started tackling the
nuisance around the waste disposal
containers in your street. You have had a
letter and a flyer about this listing the rules for
putting out rubbish and providing tips for
reducing nuisance. The community
ambassadors have also been to your street
and several people who have not put their
rubbish out correctly have been fined.
What is going well?
Most people in your street are putting out their
rubbish correctly. Thank you!
What could be better?
The nuisance has got less over the last few
months, but we’re not there yet. Some
residents or business people are still putting
their bulky waste next to the waste disposal
containers on days when bulky waste is not
collected. The district is monitoring the area
around the waste disposal containers and will
continue to enforce the rules about rubbish
put out incorrectly.
More information
More information about collecting rubbish can
be found at www.west.amsterdam.nl/afval.
You can also find out when bulky waste is
collected in your neighbourhood.
‫ط‬
‫أت ا‬
،
.
‫ا رع ا‬
*+‫ا‬, ‫ ('&ة‬$ % " ‫ا م ا‬
!‫ا‬
.9:/‫ ر‬8 ‫ ت‬1 ‫ و ت ا‬3 / 456 ‫ ج ا ي‬/‫ز‬-‫ا‬
‫ي‬, 6 = > ‫را‬, ‫ و‬$‫ ذ ا @ن ر‬9 ; <
D 6 EF 5‫ ﻧ‬B /‫ ت و‬1 ‫ ا‬9 < /‫ا‬,C B /
‫ وأﻧ&ل‬6 ‫ ت ا‬, ,1‫ظ‬, 9: / ( ' .‫ ج‬/‫ز‬-‫ا‬
K ‫ أو‬B / ‫(ا ت‬J ‫ ة‬/ D ‫اﻧ‬, ‫ ا‬B / ‫ ظ‬16 ‫ ا‬,1‫ظ‬,
. 6 65 ‫رة ا‬,5 9*< 1‫ا ﻧ‬, 9 D ‫ا‬
(M
‫ام؟‬
‫ن ا‬,
‫ھ ا را‬
9:/‫ ر‬8
‫ ا س‬9
! ‫ ذ‬B / 9: ‫(ا‬:8 . 6 65 ‫ا‬
‫؟‬
‫ " أن‬#$
9 ‫ إﻧ‬Q‫ إ‬،‫> (ة‬O‫*( ا‬8O‫ ج ا‬/‫ز‬-‫ ا‬D 4 ‫ ا‬9<
T ‫ ن و‬:% ‫ ا‬T ‫ زال‬.‫ن‬S‫ ا‬B 3 ‫ ھ‬B ‫ إ‬45‫ﻧ‬
XW ‫ ت ا‬1 ‫ن ا‬, W ‫ت ا ر‬V6 ‫ ب ا‬6=‫أ‬
55X ‫ ( ا‬J ‫ م‬O‫ و ت ا‬6 ‫ ا‬Y‫ﻧ‬
C, =‫ ا ط ا ! ر‬4=‫ا‬, $ . XW ‫ ت ا‬1 ‫ا‬
‫ ت‬1 ‫ م ا‬C D B / ‫ ا &اءات‬C,<‫ ت و‬1 ‫ و ا‬3
. 6 6= ( J ‫رة‬,5
‫ت‬
$ ‫' & ا‬$
‫ (وﻧ‬: -‫ ا‬C, ‫ ون ا‬$
D & ‫ ا‬www.west.amsterdam.nl/afval
‫م‬, W ‫ ون ھ ك أ‬$ ' .‫ ت‬1 ‫ل ا‬,3 ‫ ت‬, ‫ا‬
. M
XW ‫ ت ا‬1 ‫ ا‬+
Sokağımızı birlikte temiz tutalım
Temiz bir sokak, herkesin hoşuna gider. Bu
yüzden semtimizde geçen yıl, sokaktaki çöp
konteynerleri ile ilgili sıkıntıyı gidermek için bir
kampanya başlatıldı. Bu konuda çöpleri dışarı
koyma kurallarının yanı sıra sıkıntıyı azaltmak
için bazı öneriler içeren bir mektupla bir broşür
aldınız. Ayrıca semtimizin bilgilendirme
görevlileri semt sakinlerini ziyaret etti,
kurallara uyulmasını denetleyen özel
soruşturma görevlileri de çöplerini yanlış
şekilde koyan kişilere birçok ceza kesti.
İyi olan nedir?
Sokağınızda oturan kişilerin çoğu, çöplerini
doğru şekilde koyarlar. Bunun için teşekkür
ederiz!
Neler daha iyi olabilir?
Sıkıntıların son aylarda azalmış olması ile
birlikte istediğimiz amaca henüz varmış
değiliz. Bazı sakinler ve girişimciler, iri çöplerin
toplanmadığı günlerde hala iri çöplerini
konteynerlerin yanına koyarlar. Semt idaresi
konteynerlerin bulundukları yerleri
denetlemeye ve yanlış şekilde konulan çöpler
için ceza kesmeye devam edecektir.
Fazla bilgi
www.west.amsterdam.nl/afval sitesinde çöp
konusunda fazla bilgi bulursunuz. İri çöplerin
mahallenizde hangi gün toplandığını da bu
sitede okuyabilirsiniz.
Download

Flyer Samen houden we de straat schoon.