HA
Pazartesi
08:15-09:00
Haz109 Arapça
09:15-10:00
Haz109 Arapça
Yaz.Tekn.I
D-01
Ali AYDIN
Yaz.Tekn.I
D-01
Ali AYDIN
10:15-11:00
Haz101 Arapça
11:15-12:00
Haz101 Arapça
14:00-14:45
Haz107 Arapça
16:00-16:45
Bilgisi I
D-01
Murat YILDIZ
Haz107 Arapça
15:00-15:45
D-01
Murat YILDIZ
13:00-13:45
Bilgisi I
Sözl.Anl.I
Aya ELKATREY
D-01
Sözl.Anl.I
Aya ELKATREY
D-01
Salı
Haz103 Arapça
Çarşamba
Ok.Anl.I
D-01
Mehmet GÜLER
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
Mehmet GÜLER
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz101 Arapça
Alaaddin ŞÜKÜR
D-01
Bilgisi I
D-01
Bilgisi I
D-01
Bilgisi I
D-01
Bilgisi I
D-01
Haz103 Arapça
Ahmet YÜKSEL
Haz103 Arapça
Ahmet YÜKSEL
Haz111 Arapça
Aya ELKATREY
Haz111 Arapça
Aya ELKATREY
Haz105 Kuran
Yaşar KURT
Haz105 Kuran
Yaşar KURT
Ok.Anl.I
D-01
Ok.Anl.I
D-01
Yaz.Anl.I
D-01
Yaz.Anl.I
D-01
Arapçası I
D-01
Arapçası I
D-01
Perşembe
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
Aya ELKATREY
Haz107 Arapça
Aya ELKATREY
Haz103 Arapça
Ahmet YÜKSEL
Haz103 Arapça
Ahmet YÜKSEL
Haz105 Kuran
Yaşar KURT
Haz105 Kuran
Yaşar KURT
D-01
Sözl.Anl.I
D-01
Ok.Anl.I
D-01
Ok.Anl.I
D-01
Arapçası I
D-01
Arapçası I
D-01
Cuma
Haz111 Arapça
Yaz.Anl.I
D-01
Aya ELKATREY
Haz111 Arapça
Yaz.Anl.I
D-01
Aya ELKATREY
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz101 Arapça
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz103 Arapça
Mehmet GÜLER
Haz103 Arapça
Mehmet GÜLER
D-01
Bilgisi I
D-01
Ok.Anl.I
D-01
Ok.Anl.I
D-01
HB
Pazartesi
08:15-09:00
Haz105 Kuran
09:15-10:00
Haz105 Kuran
10:15-11:00
Haz109 Arapça
11:15-12:00
Haz109 Arapça
Salı
Arapçası I
D-02
Remzi ATEŞYÜREK
Arapçası I
D-02
Remzi ATEŞYÜREK
Yaz.Tekn.I
D-02
Ali AYDIN
Yaz.Tekn.I
D-02
Ali AYDIN
13:00-13:45
Haz101 Arapça
14:00-14:45
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-02
Murat YILDIZ
Bilgisi I
D-02
Murat YILDIZ
Haz111 Arapça
Çarşamba
Yaz.Anl.I
Osman KESKİNER
Haz111 Arapça
D-02
Yaz.Anl.I
Osman KESKİNER
Haz103 Arapça
D-02
Ok.Anl.I
D-02
Mehmet GÜLER
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-02
Mehmet GÜLER
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-02
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-02
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz111 Arapça
D-02
D-02
Yaz.Anl.I
Osman KESKİNER
Haz111 Arapça
D-02
Yaz.Anl.I
Osman KESKİNER
Haz103 Arapça
D-02
Ok.Anl.I
Aya ELKATREY
Haz103 Arapça
D-02
Ok.Anl.I
Aya ELKATREY
D-02
Perşembe
Haz105 Kuran
Arapçası I
D-02
Remzi ATEŞYÜREK
Haz105 Kuran
Cuma
Arapçası I
D-02
Remzi ATEŞYÜREK
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
Aya ELKATREY
Haz107 Arapça
D-02
Sözl.Anl.I
Aya ELKATREY
Haz103 Arapça
Mehmet GÜLER
Haz103 Arapça
Mehmet GÜLER
D-02
Ok.Anl.I
D-02
Ok.Anl.I
D-02
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
D-02
Aya ELKATREY
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
D-02
Aya ELKATREY
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
Haz103 Arapça
D-02
Ok.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
Haz101 Arapça
D-02
Bilgisi I
D-02
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Alaaddin ŞÜKÜR
D-02
15:00-15:45
16:00-16:45
HC
Pazartesi
08:15-09:00
Haz103 Arapça
09:15-10:00
Haz103 Arapça
11:15-12:00
Haz101 Arapça
14:00-14:45
Haz103 Arapça
16:00-16:45
Mehmet GÜLER
Mehmet GÜLER
D-05
Bilgisi I
Osman KESKİNER
Haz103 Arapça
D-05
Bilgisi I
Osman KESKİNER
13:00-13:45
D-05
Ok.Anl.I
Alaaddin ŞÜKÜR
10:15-11:00
15:00-15:45
Ok.Anl.I
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz101 Arapça
Salı
D-05
Ok.Anl.I
D-05
Ok.Anl.I
D-05
Haz109 Arapça
Yaz.Tekn.I
D-05
Ali AYDIN
Haz109 Arapça
Çarşamba
Yaz.Tekn.I
D-05
Ali AYDIN
Haz111 Arapça
Yaz.Anl.I
D-05
Ayhan AK
Haz111 Arapça
Yaz.Anl.I
Ayhan AK
D-05
Haz101 Arapça
Osman KESKİNER
Haz101 Arapça
Osman KESKİNER
Bilgisi I
D-05
Bilgisi I
D-05
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
Aya ELKATREY
Haz107 Arapça
Aya ELKATREY
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz105 Kuran
D-05
Bilgisi I
D-05
Bilgisi I
D-05
Arapçası I
Hatice ŞAHİN
Haz105 Kuran
D-05
Sözl.Anl.I
D-05
Arapçası I
Hatice ŞAHİN
D-05
Perşembe
Haz103 Arapça
Mehmet GÜLER
Haz103 Arapça
Mehmet GÜLER
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz105 Kuran
D-05
Ok.Anl.I
D-05
Bilgisi I
D-05
Bilgisi I
D-05
Arapçası I
Hatice ŞAHİN
Haz105 Kuran
Ok.Anl.I
D-05
Arapçası I
Hatice ŞAHİN
D-05
Cuma
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz103 Arapça
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz111 Arapça
D-05
Ayhan AK
Yaz.Anl.I
D-05
Ayhan AK
Sözl.Anl.I
Aya ELKATREY
Haz107 Arapça
D-05
Yaz.Anl.I
Haz111 Arapça
Haz107 Arapça
D-05
Ok.Anl.I
D-05
Sözl.Anl.I
Aya ELKATREY
D-05
HD
Pazartesi
08:15-09:00
Haz101 Arapça
09:15-10:00
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-09
Aya ELKATREY
Bilgisi I
D-09
Aya ELKATREY
10:15-11:00
Haz103 Arapça
11:15-12:00
Haz103 Arapça
13:00-13:45
Haz103 Arapça
14:00-14:45
Haz103 Arapça
Salı
Ok.Anl.I
D-09
Mehmet GÜLER
Ok.Anl.I
D-09
Mehmet GÜLER
Ok.Anl.I
D-09
Osman KESKİNER
Ok.Anl.I
D-09
Osman KESKİNER
Çarşamba
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-09
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-09
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz109 Arapça
Yaz.Tekn.I
D-09
Ali AYDIN
Haz109 Arapça
Yaz.Tekn.I
D-09
Ali AYDIN
Haz105 Kuran
Haz107 Arapça
D-09
Sözl.Anl.I
D-09
Abdella Kedir AHMED
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-09
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-09
Alaaddin ŞÜKÜR
D-09
D-09
Arapçası I
D-09
Hatice ŞAHİN
Haz111 Arapça
Yaz.Anl.I
16:00-16:45
Yaz.Anl.I
Ok.Anl.I
D-09
Ok.Anl.I
D-09
Perşembe
Haz101 Arapça
09:15-10:00
Haz101 Arapça
11:15-12:00
Haz105 Kuran
13:00-13:45
Haz109 Arapça
14:00-14:45
Haz109 Arapça
Remzi ATEŞYÜREK
D-13
Arapçası I
Remzi ATEŞYÜREK
D-13
Yaz.Tekn.I
D-13
Ali AYDIN
Yaz.Tekn.I
15:00-15:45
16:00-16:45
Haz103 Arapça
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-13
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
Haz107 Arapça
D-13
Abdella Kedir AHMED
Haz111 Arapça
Alaaddin ŞÜKÜR
D-13
Ok.Anl.I
Alaaddin ŞÜKÜR
D-13
Recep GÜN
Haz111 Arapça
Recep GÜN
D-13
Sözl.Anl.I
Ok.Anl.I
Ali AYDIN
Haz103 Arapça
D-13
Alaaddin ŞÜKÜR
D-13
Yaz.Anl.I
D-13
Yaz.Anl.I
D-13
Yaz.Anl.I
D-13
Recep GÜN
Haz111 Arapça
Yaz.Anl.I
Recep GÜN
Haz101 Arapça
D-13
Bilgisi I
Mehmet Akif DEMİR
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
D-13
Bilgisi I
Mehmet Akif DEMİR
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Bilgisi I
D-09
Aya ELKATREY
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-09
Aya ELKATREY
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
Haz107 Arapça
D-09
Sözl.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
D-09
D-13
Bilgisi I
D-13
Bilgisi I
D-13
Haz103 Arapça
Mehmet GÜLER
Haz103 Arapça
Mehmet GÜLER
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Cuma
D-13
Bilgisi I
Mehmet Akif DEMİR
10:15-11:00
D-09
Mehmet GÜLER
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Mehmet Akif DEMİR
Haz111 Arapça
D-09
Ok.Anl.I
D-09
Çarşamba
Ok.Anl.I
Haz103 Arapça
D-09
08:15-09:00
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
Mehmet GÜLER
Yaz.Anl.I
Rıza KORKMAZGÖZ
Arapçası I
D-09
Rıza KORKMAZGÖZ
Haz103 Arapça
Yaz.Anl.I
Rıza KORKMAZGÖZ
Haz105 Kuran
D-09
Rıza KORKMAZGÖZ
Haz111 Arapça
Osman KESKİNER
Haz111 Arapça
Salı
D-09
Haz103 Arapça
15:00-15:45
Pazartesi
Haz105 Kuran
Cuma
Arapçası I
Hatice ŞAHİN
Osman KESKİNER
Arapçası I
Hatice ŞAHİN
Haz105 Kuran
Haz103 Arapça
Haz111 Arapça
HE
Sözl.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
Arapçası I
Hatice ŞAHİN
Haz105 Kuran
Haz107 Arapça
Perşembe
D-13
Ok.Anl.I
D-13
Ok.Anl.I
D-13
Bilgisi I
D-13
Bilgisi I
D-13
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-13
Mehmet GÜLER
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
Mehmet GÜLER
Haz105 Kuran
Arapçası I
Remzi ATEŞYÜREK
Haz105 Kuran
D-13
D-13
Arapçası I
Remzi ATEŞYÜREK
Haz107 Arapça
Abdella Kedir AHMED
Haz107 Arapça
D-13
Sözl.Anl.I
D-13
Sözl.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
D-13
HF
Pazartesi
Salı
15:00-15:45
Haz109 Arapça
16:00-16:45
Haz109 Arapça
Yaz.Tekn.I
D-01
Ali AYDIN
Yaz.Tekn.I
D-01
Ali AYDIN
17:00-17:45
Haz103 Arapça
17:45-18:30
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-01
Recep GÜN
Ok.Anl.I
D-01
Recep GÜN
19:00-19:45
Haz107 Arapça
20:00-20:45
Haz107 Arapça
21:00-21:45
Haz111 Arapça
22:00-22:45
Haz111 Arapça
HG
Çarşamba
Sözl.Anl.I
D-01
Alaaddin ŞÜKÜR
Sözl.Anl.I
D-01
Alaaddin ŞÜKÜR
16:00-16:45
17:00-17:45
Haz105 Kuran
17:45-18:30
Haz105 Kuran
19:00-19:45
Haz103 Arapça
20:00-20:45
Haz103 Arapça
D-05
D-05
Arapçası I
Remzi ATEŞYÜREK
D-05
Arapçası I
Remzi ATEŞYÜREK
Osman ŞAHİN
Osman ŞAHİN
D-01
Recep GÜN
Haz105 Kuran
Arapçası I
D-01
Yaşar KURT
Haz105 Kuran
Arapçası I
D-01
Yaşar KURT
Bilgisi I
D-01
Ahmet YÜKSEL
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-01
Ahmet YÜKSEL
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-01
Abdella Kedir AHMED
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-01
Abdella Kedir AHMED
D-05
Ok.Anl.I
D-05
Ok.Anl.I
D-05
Haz105 Kuran
Arapçası I
D-01
Yaşar KURT
Haz105 Kuran
Arapçası I
D-01
Yaşar KURT
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-01
Ahmet YÜKSEL
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-01
Ahmet YÜKSEL
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-01
Mehmet GÜLER
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-01
Mehmet GÜLER
Salı
Yaz.Tekn.I
Ali AYDIN
Ok.Anl.I
Haz101 Arapça
D-01
Yaz.Tekn.I
Ali AYDIN
Haz103 Arapça
D-01
Osman ŞAHİN
D-01
Pazartesi
Haz109 Arapça
D-01
D-01
Yaz.Anl.I
Yaz.Anl.I
Osman ŞAHİN
Haz109 Arapça
Ok.Anl.I
Recep GÜN
Haz111 Arapça
Haz107 Arapça
Çarşamba
D-05
Rıza KORKMAZGÖZ
D-05
Yaz.Anl.I
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz101 Arapça
Mehmet GÜLER
Haz101 Arapça
Mehmet GÜLER
D-05
Bilgisi I
D-05
Bilgisi I
D-05
Ok.Anl.I
Rıza KORKMAZGÖZ
Haz103 Arapça
Rıza KORKMAZGÖZ
Haz103 Arapça
D-05
Ok.Anl.I
D-05
Osman ŞAHİN
21:00-21:45
Haz111 Arapça
22:00-22:45
Haz111 Arapça
D-05
Ok.Anl.I
Osman ŞAHİN
Haz103 Arapça
D-05
Ok.Anl.I
Yaz.Anl.I
Alaaddin ŞÜKÜR
D-05
Yaz.Anl.I
Alaaddin ŞÜKÜR
D-05
Haz101 Arapça
D-01
Ok.Anl.I
D-01
Mehmet GÜLER
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
D-01
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
D-01
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-01
Ahmet YÜKSEL
Haz101 Arapça
Bilgisi I
D-01
Ahmet YÜKSEL
D-05
D-05
D-05
Bilgisi I
D-05
Ahmet YÜKSEL
Sözl.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
Haz107 Arapça
Haz103 Arapça
Cuma
Bilgisi I
Ahmet YÜKSEL
Haz101 Arapça
Haz107 Arapça
Ok.Anl.I
Mehmet GÜLER
Ok.Anl.I
Rıza KORKMAZGÖZ
Haz103 Arapça
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
Haz103 Arapça
D-05
Yaz.Anl.I
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz111 Arapça
Haz103 Arapça
Sözl.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
Haz111 Arapça
Perşembe
Sözl.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
Haz107 Arapça
Cuma
Yaz.Anl.I
Osman ŞAHİN
Yaz.Anl.I
Osman ŞAHİN
15:00-15:45
Haz103 Arapça
Haz111 Arapça
Perşembe
D-05
Sözl.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
D-05
Haz105 Kuran
Arapçası I
Remzi ATEŞYÜREK
Haz105 Kuran
D-05
Arapçası I
Remzi ATEŞYÜREK
Haz101 Arapça
Ahmet YÜKSEL
Haz101 Arapça
Ahmet YÜKSEL
Haz101 Arapça
Mehmet GÜLER
Haz101 Arapça
Mehmet GÜLER
D-05
Bilgisi I
D-05
Bilgisi I
D-05
Bilgisi I
D-05
Bilgisi I
D-05
HH
Pazartesi
15:00-15:45
Haz107 Arapça
16:00-16:45
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
D-09
Aya ELKATREY
Sözl.Anl.I
D-09
Aya ELKATREY
17:00-17:45
Haz109 Arapça
17:45-18:30
Haz109 Arapça
19:00-19:45
Haz105 Kuran
20:00-20:45
Haz105 Kuran
Salı
Yaz.Tekn.I
D-09
Ali AYDIN
Yaz.Tekn.I
D-09
Ali AYDIN
Arapçası I
Remzi ATEŞYÜREK
D-09
Arapçası I
Remzi ATEŞYÜREK
D-09
Haz111 Arapça
Çarşamba
Yaz.Anl.I
D-09
Ayhan AK
Haz111 Arapça
Yaz.Anl.I
D-09
Ayhan AK
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Osman KESKİNER
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Osman KESKİNER
Haz103 Arapça
Murat YILDIZ
Haz103 Arapça
Murat YILDIZ
D-09
D-09
Ok.Anl.I
D-09
Ok.Anl.I
D-09
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
D-02
Aya ELKATREY
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
D-02
Aya ELKATREY
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-09
Murat YILDIZ
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-09
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Osman KESKİNER
Haz101 Arapça
D-09
Bilgisi I
Osman KESKİNER
D-09
Perşembe
Haz103 Arapça
Cuma
Ok.Anl.I
D-09
Murat YILDIZ
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-09
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Osman KESKİNER
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Osman KESKİNER
Haz103 Arapça
D-09
D-09
Ok.Anl.I
D-09
Mehmet GÜLER
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
Mehmet GÜLER
D-09
Haz101 Arapça
Haz101 Arapça
Haz105 Kuran
Arapçası I
Haz105 Kuran
22:00-22:45
Yaz.Anl.I
D-09
Yaz.Anl.I
D-09
Ayhan AK
15:00-15:45
Haz105 Kuran
16:00-16:45
Haz105 Kuran
Arapçası I
D-05
Hatice ŞAHİN
Arapçası I
D-05
Hatice ŞAHİN
17:00-17:45
Haz101 Arapça
17:45-18:30
Haz101 Arapça
Bilgisi I
Osman KESKİNER
Osman KESKİNER
19:00-19:45
Haz103 Arapça
20:00-20:45
Haz103 Arapça
21:00-21:45
Haz111 Arapça
22:00-22:45
Haz111 Arapça
Recep GÜN
Recep GÜN
Ayhan AK
Ayhan AK
D-13
Bilgisi I
D-13
Ok.Anl.I
D-13
Ok.Anl.I
D-13
Yaz.Anl.I
D-13
Yaz.Anl.I
D-13
Haz109 Arapça
Yaz.Tekn.I
D-13
Ali AYDIN
Haz109 Arapça
Yaz.Tekn.I
Ali AYDIN
Haz103 Arapça
Recep GÜN
Haz103 Arapça
Recep GÜN
D-13
Ok.Anl.I
D-13
Ok.Anl.I
D-13
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-13
Recep GÜN
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
D-13
Recep GÜN
Haz101 Arapça
D-13
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz111 Arapça
Ayhan AK
Haz111 Arapça
Ayhan AK
Bilgisi I
Bilgisi I
D-13
Yaz.Anl.I
D-13
Yaz.Anl.I
D-13
Perşembe
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
Aya ELKATREY
Haz107 Arapça
D-13
Sözl.Anl.I
Aya ELKATREY
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Murat YILDIZ
Haz101 Arapça
Osman KESKİNER
Haz101 Arapça
Osman KESKİNER
D-13
Bilgisi I
D-13
Bilgisi I
D-13
Bilgisi I
D-13
Bilgisi I
D-13
D-09
Remzi ATEŞYÜREK
Ayhan AK
Çarşamba
D-09
Arapçası I
Haz111 Arapça
Salı
D-09
Remzi ATEŞYÜREK
21:00-21:45
Pazartesi
D-09
Bilgisi I
Alaaddin ŞÜKÜR
Haz111 Arapça
Hİ
Bilgisi I
Alaaddin ŞÜKÜR
Cuma
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
D-02
Aya ELKATREY
Haz107 Arapça
Sözl.Anl.I
D-02
Aya ELKATREY
Haz103 Arapça
Ok.Anl.I
Abdella Kedir AHMED
Haz103 Arapça
Abdella Kedir AHMED
Haz105 Kuran
D-13
Arapçası I
Hatice ŞAHİN
Haz105 Kuran
D-13
Ok.Anl.I
D-13
Arapçası I
Hatice ŞAHİN
D-13
Download

Haz109 Arapça Yaz.Tekn.I Haz103 Arapça Ok.Anl.I Haz103 Arapça