“Enerjimiz Herseye Yeter”
VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Teklif edilen ürün SAN mimaride çalışacaktır. NAS mimarisi ile SAN opsiyonu sağlayan
çözümler kabul edilmeyecektir.
Disk depolama sistemini oluşturan komponentler endüstri standardı olmuş teknolojiler
kullanılarak bütünleştirilmiş olmalıdır.
Tüm sistem komponentleri kapatma gerekmeden değiştirilebilmelidir.
Tüm sistem komponentleri (disk kontrol üniteleri, güç üniteleri, vb.) yedekli olmalıdır.
Teklif edilen veri depolama sistemi, gerektiğinde harici disk sanallaştırma çözümü olarak
kullanılabilecektir.
Farklı marka disk sistemlerini tek bir veri havuzu gibi gösterebilecek ve gerektiğinde
farklı marka disk sistemlerinden teklif edilecek veri depolama sistemine kesintisiz veri
aktarımı sağlanabilecektir. Bu özelliği sağlamak için eğer ek bir donanım gerekiyorsa,
yedekli olarak teklife dahil edilecektir. Bu işlem için gerekli olan lisanslar ise bu ihale
kapsamında talep edilmemektedir.
Teklif edilen veri depolama sistemi en az 2 adet kontrol ünitesinden oluşacaktır. Bu
kontrol üniteleri aktif/aktif çalışabilecek, herhangi bir kontrol ünitesi bozulduğunda diğer
kontrol ünitesi üzerinden veri depolama sistemi üzerindeki verilere ulaşım
sağlanabilecektir.
Teklif edilen veri depolama sistemi üzerinde bulunan her bir kontrol ünitesi üzerinde 8 GB
olmak üzere, toplamda en az 16 GB önbelleğe sahip olmalıdır, flash disklerden
oluşturulmuş ve disk tabanlı cache mimarisi kabul edilmeyecektir.
Teklif edilen veri depolama sistemi mevcut yatırımı korumak amacıyla, kontrol ünitesi
değişikliğine gitmeden yeni kontrol ünitelerinin ilavesi ile en az 960 adet diske kadar
genişleyebilmelidir.
Teklif edilen veri depolama sistemi SAS veya FC, Nearline-SAS veya SATA veya FATA
ve SSD disklerin karışık olarak kullanımını destekleyecektir.
Teklif edilen veri depolama sistemi 300GB, 600GB, 900GB ve 1.2TB en az 10K rpm SAS
veya FC diskleri desteklemelidir.
Teklif edilen veri depolama sistemi en az 4TB 7200 rpm Nearline-SAS veya SATA veya
FATA diskleri desteklemelidir.
Teklif edilecek veri depolama sistemi üzerinde 6 adet 200 GB kapasitesinde SSD veya
FATA disk teklif edilecektir.
Teklif edilecek veri depolama sistemi üzerinde 24 adet 900 GB kapasitesinde 10K SAS
disk teklif edilecektir.
Teklif edilecek veri depolama sistemi üzerinde 12 adet 4 TB kapasitede NL-SAS veya
SATA disk teklif edilecektir.
Teklif edilen veri depolama sistemi en az 200GB SSD diskleri desteklemelidir.
Veri depolama sisteminin sunuculara olan bağlantısını sağlamak amacıyla; teklif edilen
veri depolama sistemi üzerinde bulunan kontrol ünitelerinin her biri üzerinde 4 adet olmak
“Enerjimiz Herseye Yeter”
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
üzere toplamda 8 adet 8 Gbps bağlantı hızını destekleyen FC portlar ve her biri üzerinde 2
adet olmak üzere toplamda 4 adet 1 Gbps bağlantı hızını destekleyen iSCSi portlar ve her
biri üzerinde 2 adet olmak üzere toplamda 4 adet 10 Gbps bağlantı hızını destekleyen
optik iSCSi portlar bulunmalıdır. Teklif edilen veri depolama sistemi üzerindeki bütün
sunucu bağlantı noktaları takılı olarak teslim edilecektir.
Teklif edilen veri depolama ünitesiyle beraber SAN anahtara bağlantı için 8 adet 5metre
LC-LC Fiber Optik Kablo teklif edilmelidir.
Teklif edilen veri depolama sisteminde sunucular ile veri depolama sistemi arasındaki
bağlantılarda otomatik yük dağılımı yapabilen (load-balancing) ve bağlantılardan herhangi
birinde kopma olduğunda diğer hat üzerinden sunucuların veri depolama sistemine
bağlantısını sağlayan (path failover) yazılımı en az 200 adet sunucu için lisanslanacaktır.
Teklif edilen veri depolama sistemi kontrol üniteleri, sistem üzerinde bulunan disk
çekmeceleri ile SAS bağlantısı var ise en az 6 Gbps hızındaki portları ile haberleşmelidir.
Teklif edilen veri depolama sistemi yazılan verinin erişebilirliğini sağlayacak koruma
teknolojisine sahip olacaktır. Veri depolama sistemi RAID 0, 1, 5, 6 ve 10 koruma
yöntemlerini desteklemelidir.
Teklif edilen veri depolama sistemi, üzerinde bulunan verilerin anlık kopyalarını alabilme
özelliğine sahip olmalıdır (Snapshot). Bu işlem için gerekli olan yazılımlar sınırsız
kapasite ile teklif edilmelidir.
Teklif edilen veri depolama sistemi, uzak noktada bulunan eş özelliklere sahip olan veri
depolama sistemine senkron ve asenkron olarak veri replikasyonuna olanak tanımalıdır.Bu
özellik verilen donanım kadar lisanslanmalıdır.
Teklif edilen veri depolama sisteminin , performans izlenebilmeli ve rapor alınabilmelidir.
Gereken yazılım ve donanım tekliflendirilmelidir.
Teklif edilen veri depolama sistemi “Thin Provisioning” özelliğine sahip olmalıdır. Bu
işlem için gerekli olan yazılımlar sınırsız kapasite ile teklif edilmelidir.
Teklif edilen disk sistemi veri sıkıştırma (compression) özelliğini desteklemelidir.
Teklif edilen veri depolama sisteminde bulunan farklı özelliklerdeki diskler üzerindeki
veriler, bir disk tipinden diğer disk tipine yani bir katmandan diğer katmana sistem
kesintiye uğratılmaksızın, otomatik olarak aktarılabilmelidir. Bu işlem için gerekli olan
yazılımlar sınırsız kapasite ile teklif edilmelidir.
Sistemin yönetim yazılımı üzerinde olacaktır. Yönetim için CLI ve GUI arayüzü
bulunacaktır.
Teklif edilen veri depolama sistemi, Windows, Linux, HP-UX ve Sun Solaris işletim
sistemlerini desteklemelidir.
30.
Cihaz donanımı üretici tarafından sağlanan 3 yıl 7x24 destek paketi ile teklif edilmelidir.
31.
Cihaz yazılımları üretici tarafından sağlanan 3 yıl destek paketi ile teklif edilmelidir.
Download

Veri Depolma Ünitesi Teknik Özellikleri