Ortadoğu Tekstil Makineleri Fuarı
16-19 Ekim 2014
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Cahit NAKIBOĞLU
SANAYİCİLERİMİZİN FUARDA
GÖRECEKLERİ SON TEKNOLOJİK
MAKİNELERİN ÖNEMLİ
YATIRIMLARLA SONUÇLANACAĞINI
VE REKABET GÜCÜNÜ
ARTIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM
Geçtiğimiz mayıs ayında 5. OSB’nin arsa tahsisini yaptık. Buranında tamamlanmasıyla 35 milyon metrekarelik bir
alana ulaşarak Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olacağız. 5. bölge bile şu an talebi karşılamıyor. Birçok
talebi geri çevirmek zorunda kaldık. Her sektörden 4 kat talep aldık. Bu talep fazlalığı nedeniyle 6’ncı bölge için çalış
ma yapmak gündemimizde yer alıyor.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ve bu bölgedeki
tekstil ve konfeksiyon yatırımları hakkında bilgi
verir misiniz?
Tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik eden ve tarihi
İpekyolu üzerinde yer alan Gaziantep, geçmişte olduğu
gibi bugün de tekstil sektörünün yoğunlaştığı önemli bir
merkez konumunda bulunuyor.
Gaziantep'te üretilen tekstil ürünleri, bir zamanlar sektörün korkulu rüyası haline gelen Çin dahil birçok ülkeye
ihraç ediliyor. Gaziantep’te 4 ayrı Sanayi bölgesinde
toplam 324 tekstil firması yer alıyor. Bu firmalar Türkiye
genelindeki toplam üretim içinde Gaziantep’e; makine ve
el halısında %82, makine halısında %95, polipropilen
iplikte %92, triko-örme üretiminde %60, nonwoven
kumaş üretiminde %59 pay sahipliği yapıyor. Ayrıca
ihracatçı birliklerine bağlı 1018 adet tekstil ve hammaddeleri firması ile 227 adet halı firması yer alıyor.
Sizce Organize Sanayi Bölgesi’nin bu kadar büyük
ve yatırımların bu kadar fazla olmasının sebepleri
nelerdir?
Gaziantep, sanayi ve ticaret yapısıyla Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafi konumu
bakımından bölgeler arasında bir köprü gibi duran
Gaziantep her şeyden önce bir ticaret merkezidir.
Gaziantep'te kurulan büyük sanayi işyerleri sayısı
Türkiye genelinin %4'ünü, küçük sanayi işyerleri sayısı
ise, %6'sını oluşturmaktadır. Bu yapısıyla da küçük ve
orta ölçekli başta olmak üzere sanayi sektörü, geniş
istihdam olanakları sunmaktadır.
Gaziantep neden yatırımlarda, özellikle de tekstil
yatırımlarında bu kadar tercih edilmektedir?
Gaziantep’in diğer Anadolu şehirlerine göre farklı bir
konumu var. Tekstil hammaddesi ve ipliği daha çok
Gaziantep’te üretiliyor. Orada bu konuyla ilgili çok
güzel yatırımlar yapılmış. Öncelikle pamuğu var. GAP
nedeniyle orada bir yapılanma oluşmuş. Bu yapılanma
otomatik olarak hammaddeye yakın olan örme ve
790 firmamız faaliyet göstermektedir. Geçtiğimiz mayıs
ayında 5. OSB’nin arsa tahsisini yaptık. Buranında
tamamlanmasıyla 35 milyon metrekarelik bir alana
ulaşarak Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi
olacağız. Şu an OSB’mizde aylık 270 milyon kilovat saat
elektik tüketimimiz, 30 milyon metre küp doğal gaz ve
100 bin çalışanımız bulunmaktadır. 5. bölgenin tamamlanmasıyla istihdamın 150 bini bulacağını tahmin
ediyoruz. 5. bölge bile şu an talebi karşılamıyor. Birçok
talebi geri çevirmek zorunda kaldık. Her sektörden 4 kat
talep aldık. Bu talep fazlalığı nedeniyle 6’ncı bölge için
çalışma yapmak gündemimizde yer alıyor.
Tekstil Türkiye'nin en çok istihdam barındıran
sektörü müdür? Sektörde istihdamın daha da
artırılması için ne gibi adımlar atılmalıdır?
İplikten başlayarak geniş bir üretim yelpazesine ve
kapasitesine sahip tekstil sektörü, yüksek ihracat
performansı ve istihdam deposu olarak, hem Türkiye'nin hem de şehrin sosyo-ekonomik yapısına
önemli katkı sağlıyor. Tekstil istihdamın yoğun
olduğu işkolu, yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan
bir sektördür. Tekstilde önemli olan teknolojiyi iyi
kullanarak farklı ürünler geliştirebilmektir.
konfeksiyon sektörünü de geliştirdi. İkinci bir etken de
Gaziantep’in sınır ticareti potansiyelinin yüksek olması.
Burada üretilen ürünler, Arap, Suriye, Irak pazarına rahatlıkla satılıyor. Bizim savaştan önce Irak’la çok ciddi bir ticaret
hacmimiz vardı. Gaziantep bu özelliğini hala koruyor.
Tekstil sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Sizce tekstil sektörünün en büyük problemi nedir?
Tekstil sektöründe Avrupa'nın ve dünyanın en büyük
tedarikçileri arasında yer alıyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde tekstil dünyasında bugünkü önemli
üretici konumunu koruyabilmesi için sektörün
yeniden yapılanma sürecine ihtiyacı var. Daha fazla
katma değerli üretim yapmak zorundayız.
Gaziantep’e yeni sanayi bölgeleri ve yatırım alanları
eklenmesi planlanıyor mu? Şu anki durumu, hala
devam eden yatırımlar için yeterli oldu mu yoksa
geleceğe yönelik olarak yeni alanlar için proje ve
arayışlarınız var mı?
1972 yılında yapılan OSB bugün 24 milyon metrekarelik
4 kısımdan oluşuyor. Tümüyle dolu olan 4 kısımda aktif
Fuarların sizin için önemi nedir? 16-19 Ekim 2014
tarihlerinde Gaziantep’te düzenleyeceğimiz Ortadoğu Tekstil Makineleri Fuarı hakkında düşünceleriniz neler?
Günümüzde tüm sektörlerde yaşadığımız gelişmeler
ve pazarda meydana gelen yeni oluşumlar rekabetin
yoğun bir şekilde yaşadığı ortam doğurmuştur. Bugün
devamı 7’de
06
Ortadoğu Tekstil Makineleri Fuarı
16-19 Ekim 2014
artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı
elde etmek ve satış yapabilmek için yeterli görülmemektedir. Çünkü günümüz koşullarında tüketiciler
aynı malın değişik fiyat kalite ve biçimleri ile karşılaşabilmekte ve ihtiyacı olan mal ya da hizmetin değişik
alternatifler arasından seçme şansına sahip olmaktadır. Sanayicilerimizin fuarda görecekleri son teknolojik
makineler önemli yatırımlarla sonuçlanacağını ve
rekabet gücünü artıracağını düşünüyorum.
Ortadoğu Tekstil Makineleri Fuarı’na ev sahipliği
yapacak olan Gaziantep’i, ulaşım ve alt yapı olarak
değerlendirebilir misiniz? Sizce Güneydoğu Anadolu
bölgesinde uluslararası katılımcıların yer aldığı bir
fuarı uygun şekilde ağırlayabilecek özelliklere sahip
bir merkez haline getiren özellikler nelerdir?
Son yıllarda, özellikle teşvikler sayesinde tekstil yatırımlarında
önemli bir artış yaşanan bölgenin merkezinde yer alıyor.
Diğer yatırım noktaları da Gaziantep’e komşu olan
Adıyaman, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa, Kahraman-
Tekspart Tekstil
Alpaslan DEMİR
maraş, Adana, Mardin, Kayseri, Malatya gibi iller ön
planda. Ayrıca Gaziantep’ten Erbil’e hemen her gün
yapılan uçak seferleri, gümrük kapılarının yoğunluğu
dikkat çekiyor. Ortadoğu ve AB ülkelerine ihracat da
bu şehrimizin Türk ekonomisindeki yerini ve önemini
anlatma açısından sadece birkaç kriterdir. Gaziantep
ve diğer Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerimizin
ülke ihracatı içerisindeki payı son yıllarda artış gösterdi.
Ortadoğu ülkelerine açılan kapılardan en önemlisi
olan Gaziantep, tarihteki İpek Yolu üzerinde yer alıyor.
Bölge özellikle çözüm süreciyle, tekstil üretiminde
merkez olmak amacıyla sürekli yenileniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, son dönemde yatırımcıların
bölgeyi keşfetmesi ile birlikte adeta yatırım merkezi
haline geldi. Önümüzdeki 5 yılda Marmara ve Ege'deki
tekstil yatırımlarının %35'inin Güneydoğu'ya taşınması
bekleniyor.
TRİKO MAKİNELERİ
VE ÖRME MAKİNE YEDEK PARÇALARI
İLE OTM 2014’E KATILIYOR
Tokyo örme makine iğne ve platinleri, Schick Bin örme makine platinleri, Longxing/Düz örgü (Triko)
makineleri, Flying Horse triko yaka makineleri, Pyung Hwa Tech çorap makine kovanları, Promar tekstil makine
yağlarının Türkiye ve Özbekistan ülkeleri distribütörlüğünü yapan Tekspart, OTM 2014’te triko makineleri ile
örme makine yedek parçalarını sunacak.
2009 yılında tekstil makineleri sektörüne yönelik yedek
parça, endüstriyel yağlar ve örgü makinesi satış ve
pazarlaması alanlarında hizmet vermek amacıyla
kuruldu. Firma kurucularının ve çalışanlarının uzun yıllar
tekstil sektörü ve sanayi yağları konusunda yurt dışında
ve yurt içinde kazanmış olduğu bilgi birikim ve tecrübeler sayesinde sektörde kısa bir süre içerisinde yerini aldı.
Firma Kore/ Tokyo örme makine iğne ve platinleri,
Brezilya/ Schick Bin örme makine platinleri, Çin/Longxing/Düz örgü (Triko) makineleri, Tayvan/ Flying Horse
triko yaka makineleri, Kore/ Pyung Hwa Tech çorap
makine kovanları, Türkiye/ Promar tekstil makine
yağlarının Türkiye ve Özbekistan ülkeleri distribütörlüğünü yapıyor. Tekspart Tekstil End. Ür. San. ve Paz. Dış
Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Alpaslan Demir, sorularımızı
yanıtladı…
Son yıllarda, özellikle teşvikler ve diğer devlet
destekleriyle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesi yatırımların merkezi oldu. Burada ağırlıklı
olarak tekstil yatırımları yapıldığını gözlemliyoruz.
Bunun sizce en önemli sebebi nedir?
Bunun en önemli sebebi işçilik maliyetlerinin düşük
olması olabilir. Tekstil sektörü diğer üretim dallarına
göre insan gücü oldukça fazla bir sektördür, bu
nedenle yatırımlar öncelikle tekstil sektörüne yöneli-
doğu Anadolu bölgesinin önemi nedir? Burada,
hangi firmalarınızın ağırlıklı pazarı bulunuyor?
Ağırlık olarak örme sektörü.
16-19 Ekim 2014 tarihlerinde yapacağımız OTM
2014 Ortadoğu Tekstil Makineleri Fuarı sizin için de
o bölgedeki pazara ulaşmak için önemli bir buluşma olacak mıdır?
Fuarda hangi firmalarınızla yer alacaksınız ve
tanıtacağınız teknolojiler neler olacak?
Fuarda Triko makineleri ve örme makine yedek
parçaları ile katılmayı düşünüyoruz.
yor. Ayrıca bölgenin teşvik kapsamında olması da
tercih edilmesinde önemli sebeplerinden biridir.
Bu bölgede, tekstil sektöründeki hangi konuda
ağırlıklı yatırım yer almaktadır? Örneğin Bursa ev
tekstili ve dokuma, Çorlu- Tekirdağ boyahane
bölgesidir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sizce merkez
olduğu üretim konusu nedir?
Ağırlık olarak örme sektörü Maraş bölgesi yuvarlak
örgü Gaziantep İstanbul’dan sonra triko sektörü
olarak ikinci gelmektedir.
Firmanız ve mümessillikleriniz için Doğu ve Güney-
Gaziantep’in OTM 2014 Fuarı’na ev sahipliği
yapması sizin için de uygun ve ideal midir? Alt
yapı, konaklama, ulaşım vb. durumlar göz önüne
alındığında, Gaziantep’in uluslararası markaların yer
alacağı bir fuar için bölgedeki önemi nedir?
Daha önce Gaziantep’te yapılan başka tekstil fuarlarına katılmıştım. OFM fuar alanın yerinin uygun olduğunu düşünüyorum. Şehrin dışında ve Organize Sanayi
Bölgesi’nde olması hem Gaziantep’ten hem de cevre
illerden kolay ulaşılmasını sağlıyor.
07
Download

Devamı - OTM 2014