Türrkiye Hisse Sen
netleri / Ev tekstili / Şirket R
Raporu 25 Eylül 2014 ENDEKSİİN ÜZERİİNDE GETTİRİ
Royal R
Halı Hisse Fiyatı : 3
3.57 TL 12‐Ay Hedef: 5
5.05 TL Ömer Öm
merbaş [email protected] Yü
üksek büyyüme, dü
üşük değğerleme Göksel Şişm
manlar goksel.sisman
[email protected]  Royyal Halı için “Endeksin Üzerinde Getirri” notumuzuu ve 5.05 TL 12 y
potanssiyel) tekrarlıyyoruz. ayllık hedef fiyatımızı (%41 yukarı Beklennen güççlü nakit üretimi ve ucuz d
değerlemesine
e dayanarak hhisse hakkındaki oluumlu görüşüm
müzü sürdürüyyoruz. Şirket 2
2015 tahminleerimize göre 4
4.2 FD//VAFÖK ve 5.2 F/K çarpanıyyla işlem görü
üyor. Royal’in bu kadar düşşük çarrpanları hakettmediğini düşü
ünüyoruz.  Şirket geçen yıl halka arzda açıkladığı hed
defler doğrulttusunda son 18 ayd
yatırım plan
rulu kapasite
da yüklü bir nı yürüttü. Royal R
halı kur
ede yakklaşık %40 artış sağlayan 9 halı tezgahı ve
e 3 iplik hattı ssatın aldı.  Bu büyümenin
n mali tabllolara katkıssını görme zamanı gelldi.
Tahhminlerimize göre Royal 2014 yılını %25‐%30 cciro ve VAFÖK büyyümesiyle tam
mamlayacak. 2
2015 için ise her iki kalemdde %23 büyüm
me bekkliyoruz.  201
15 planlarınd
da belirgin yatırım harcam
ması bulunm
muyor ‐ şirketin serrbest nakit akkımı üzerindekki baskı ortad
dan kalkacak. Son dönemde
eki
yoğğun yatırım harcamaları soonrasında (20113’de 22mnTLL ‐ cironun %8
8’i; 1Y1
14’de 38mn TTL ‐ 2014 için bütçelenen to
oplam 45mn, cironun %13’ü), Royyal’in yakın zamanda plaanlanmış belirgin bir yattırım harcaması TL ile kalmadı. Şirketin serbest naakit akımının 2Y14 itibarıyyla 17mn pozzitife dönmessini, 2015 yılıında da 30mnTL ile %7 m
marja ulaşmassını bekkliyoruz. Royaal’in serbest nakit akımı son
n 2.5 yıl negat if seyretmişti.
.  Pettrol fiyatlarındaki düşüş, ggüçlü Doların operasyonel performansta
aki olu
umsuz etkilerrini nötralize edebilir. Ro
oyal TL ve Euuro bazlı ciro
oya sahhipken, maliyyet yapısı Dollar bazlıdır. Bu B yapı mevccut güçlü Do
olar
Ancaak, orttamında şirkeetin operasyyonel karlılığıına baskı yaapabilir. şirkketin ana üreetim girdileri olan akrilik iplik ve poliipropilen petrol m
fiiyatları da ppetrol türrevleri olduğuundan, bu maddelerin fiyatlarrını OUTPER
FORM
yakkından takip etmektedir. 1Y14’ten 1
itiba
aren Dolarının
n Euro ve TL’’ye Current pricee: 16,00 TL karrşı %6 değer kkazanmasına kkarşı Brent peetrolün fiyatın
nda yaklaşık %
12‐mo T.Price
1
e: 20,00 TL %10
düşşüş yaşanmışştır. Diğer yandan, iplik se
egmentinin (ttoplam cironun %4
40’ı) satış kontratlarının “m
maliyet artı” şeklinde ş Analyst Be
olmaertug Tuzun ası karlılığı döviz +90 (212)) 334 95 21 ve emtia fiyatlarrındaki dalgalaanmaya karşı korumaktadırr. bertug..[email protected] rim.com.tr
hhüt edildiği ggibi 2014 yılın
nda ödendi, 22015 temettü
üsü  İlk temettü taah
6 temettü verimi ile gündemde. Royal H
Halı yönetimi ggeçen yılki halka %6
arzzda, 2013 yılı faaliyetlerindden dağıtılabilir net karın %80’i oranınnda tem
mettü dağıtma yönünde biir prensip karrarı açıklamış ve %6 temetttü verrimine karşılık gelen 13.88mn TL (hissee başına 0.23307TL) temetttü dağğıtımını 2014 Haziran ayınd
da gerçekleştirmişti. Şirketiin prensip karrarı
201
14 ve 2015 op
perasyonlarınd
dan da %50 te
emettü dağıtm
mayı öngörüyor. Biz 2014 yılı için yine %6’lık biir temettü verrimi tahmin eddiyoruz. Stock
k Data Hisse (Reuters, Blooomberg) Piyasa
a Değ. (TLmn) Hisse a
adedi (000) Halka açıklık Hacim
m (3 ay, bin TL) Net bo
orç (2014/06, TTLmn) BIST‐1
100 Endeksi (TL L ) Hisse verileri 24 Eylül 2014 itibarıyladır. 1.1
ROYAL - Fiyatt & Endekse Göre
e Performans
TL
4.2
1.0
3.7
0.9
3.2
0.8
2.7
0.7
3
Eyl-13
Ara-13
Ş
Şub-14
May-14
4
Endekse Göre (S
Sol Eksen)
Tem-14
2.2
Eyl-14
E
Hisse Fiyatı (Sağ Eksen)
Hisse
e Performanss TL Index Rel.* 1Haffta %2.00 %7. 1 1Ay %‐1.7 %3.6 3Ay %6.9 %10.9 1Yıl %1.5 %
%
%1.4 20112 2222 455 %200.4 422 2013 257 43 %16.9 17 2014F 331 54 %16.4 33 2015F 2
407 67 %
%16.4 41 1. 1 5. 3 5. 1 1.0 6.1 12.3 0.9 5.3 6.5 0.7 4.2 5.2 * BIST Toplam getiri endeeksi Tahm
minler (TLmnn) Net Sa
atış VAFÖK
K VAFÖK
K marjı Net Ka
ar FD/Satış FD/VA
AFÖK F/K Ortak
klık Yapısı Naksan Holding Aile Üyeleri Halka Açık Lüttfen raporun sonuunda yer alan uyarı notunu okuyu
unuz ROYAL.IS, ROYYAL TI 214.2 6
60,000 %29 240 75 7
75,193 %46.2
25 %25.0
00 %28.7
75 Teknik Analiz: Hissede son dönemde 3.35 seviyesinden başlayan yukarı trend devam ediyor. Şu an teknik göstergeler ve ortalamalardaki eğilim yukarı yönlü. Dolayısıyla olumlu bir teknik görünümden bahsedebiliriz. 3.65 ilk direnç bölgesi. Aşılması durumunda 3.75/80 bandının test edilebileceğini belirtebiliriz. Hissede 3.45 ilk destek bölgesi olarak belirtilebilecekken, 3.35/30 bandını ana destek olarak değerlendiriyoruz. Bu bant altına yaşanacak bir sarkma teknik anlamda olumlu görünümü bozabilecektir. Royal – Günlük TL Grafik MACD (0.00601)
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
Relative Strength Index (56.3607), YGS_R(x14) (51.8857)
(D) ROYAL HALI IPLIK TEKSTIL MOBILYA
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
(3.57000, 3.58000, 3.55000, 3.57000, +0.0000), Parabolic SAR (3.37393)
4.2
4.1
4.0
3.9
P
3.8
3.7
O
P
P
P
O
3.6
3.5
3.4
O
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
O
P
2.7
2.6
O
2.5
10000
5000
x100
June
July
August
September
October
November
December
2014
ROYAL – Eylül 2014 February
March
April
May
June
July
August
September
Octob
Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım’ın ve Akbank’ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım‐satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden e‐
mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.  Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2014 
Download

R Royal Halı