PROJE KİTAPÇIĞI
ONUR KURULU
Prof. Dr. Adnan GÖRÜR
Niğde Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa BAYRAK
Niğde Üniversitesi Rektör Yardımcısı
ETKİNLİK SAHİBİ
Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ
ETKİNLİK SORUMLUSU
Doç.Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU
ORGANİZASYON SORUMLUSU
Tahir ERDEM
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Veli KENAR
Niğde Tarım Platformu Sözcüsü
Ahmet DEMİRKOPARAN
Niğde İli Süt üreticileri Başkanı
KORDİNASYON SORUMLUSU
İhsan BOSTANCI
KOP Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı
Davut YEŞİL
Ahiler Kalkınma Ajansı Niğde Ofisi Yöneticisi
Recep KORKUT
Danışman
SEKRETERYA
Doç.Dr.Sibel CANOĞULLARI
Yrd.Doç.Dr. Uğur SERBESTER
Yrd.Doç.Dr. Burak ŞEN
BİLİM KURULU*
Prof.Dr. Mehmet Emin ÇALIŞKAN - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Prof. Dr. Sevgi ÇALIŞKAN - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Prof.Dr. Ayhan GÖKÇE - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa ÖZGEN - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Prof.Dr. Sedat SERÇE - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Prof.Dr. Zafer ULUTAŞ - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Prof.Dr. Metin YILDIRIM - NÜ Mühendislik Fakültesi
Prof.Dr.Zeliha YILDIRIM - NÜ Mühendislik Fakültesi
Doç.Dr.Ethem AKYOL - NÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Doç.Dr.Sibel CANOĞULLARI - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Doç.Dr.Ayhan CEYHAN - NÜ Bor Meslek Yüksek Okulu
Doç.Dr.Ahmet ŞEKEROĞLU - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Doç.Dr.Adnan ÜNALAN - NÜ Ulukışla Meslek Yüksekokulu
Doç.Dr. Zeliha SELAMOĞLU TALAS - NÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Allah BAKHSH - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Cem BALTACIOĞLU - NÜ Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç.Dr. Hande BALTACIOĞLU - NÜ Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Faheem Shahzad BALOCH - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Mustafa BOĞA - NÜ Bor Meslek Yüksek Okulu
Yrd.Doç.Dr. Mahmut ÇINAR - NÜ Bor Meslek Yüksek Okulu
Yrd.Doç.Dr.Sevgi DEMİREL - NÜ Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ufuk DEMİREL - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Ece Ümmü DEVECİ - NÜ Mühendislik Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Mustafa DUMAN - NÜ Bor Meslek Yüksek Okulu
Yrd.Doç.Dr. Hakan ERİNÇ - NÜ Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Özgür Kıvılcım KILINÇ - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Selma YAŞAR KORKANÇ - NÜ Mühendislik Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Ayşe ÖZBEY- NÜ Mühendislik Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Şenay ÖZGEN - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Zahide Neslihan ÖZTÜRK- NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Yrd.Doç.Dr.Uğur SERBESTER- NÜ Bor Meslek Yüksek Okulu
Yrd.Doç.Dr. Burak ŞEN - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Hasan TANGÜLER - NÜ Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Halil TOKTAY - NÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
*İsimler ünvana ve ünvan içinde soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Niğde İli Orta ve Büyük Ölçekli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Damızlık Seçimi ve Planlı
Çiftleştirme Sistemlerinin Geliştirilmesi
49
Adnan Ünalan, Ayhan Ceyhan, Mahmut Çınar, Uğur Serbester
Niğde İli Kuzu Besiciliği İşletmelerinde Tercihli Yemleme Sistemi Yaygınlaştırma Projesi
51
Arda Yıldırım, Nuh Ocak, Zafer Ulutaş, Canan Kop Bozbay
Kurşun toksistesine maruz kalmış erkek farelerde lahana’nın üreme sistemini koruyucu etkisi
53
Faruk Aral, Bengü Türkyılmaz Ünal, Cemil İşlek
Kıl keçilerinin kaşmir verimlerinin belirlenmesi
55
Ayhan Ceyhan, Adnan Ünalan, Mahmut Çınar, Uğur Serbester, Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği
Win-Pet Ve Win-Pet Sert Plastik Bacak Aparatı
56
Emirhan YARAMANCI
Ekonomik ve Doğru Hayvan Besleme İçin Rasyon Hazırlama Teknikleri
58
Sibel Canoğulları, Mustafa Boğa
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Yöresel Süt Ürünleri
61
Mustafa Kılıç
Sistem Tasarımı İle Yeni Ürün Kaliteli Süt Üretilmesi
63
Davut Yeşil- Niğde İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Kurutulmuş Kefir Danesi İlave Edilen Sütten Yoğurt Üretimi
66
Fatma Çoban
Kuru Fasulye Cipsi
67
Fatma Kevser Erafşar, İnci Çınar
Narenciye depolama sürecinde probiyotik bakteri Bacillus subtilis KUEN 1593 uygulaması
ile küf oluşumunun engellenmesi
68
Şems Yonsel
Niğde Bölgesindeki Süt Ürünlerinde Bulunan Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması
Şükrü Canpolat, Elif Canpolat
71
Niğde İli Kuzu Besiciliği İşletmelerinde Tercihli Yemleme Sistemi
Yaygınlaştırma Projesi
Arda Yıldırım, Nuh Ocak, Zafer Ulutaş, Canan Kop Bozbay
Proje alanı:
Besicilik, Küçükbaş Hayvan Besleme
Projenin amacı:
Çiftlik hayvanlarının gereksinmelerinin belirlenmesinde tercihli yemlemenin (birden fazla yem
arasında tercih) pratik bir araç olarak kullanılabileceği ifade edilmekte ve bu sistemin küçükbaş
hayvanlarda değişik verim ve davranış özellikleri üzerine etkisinin olduğu bildirilmektedir. Tercihli
yemleme (kafeterya tipi) çiftlik hayvanlarının rasyonlarına giren hammaddelerin hayvanların önüne
serbest seçenek olarak sunulması ve hayvanların bu serbestlik içinde kendi gereksinmelerini
karşılayacak rasyonları oluşturmasına izin veren bir yemleme sistemidir. Tercihli yemleme sistemi
kuzuların canlı ağırlık kazancı, kuru madde tüketimi, yem hammaddeleri ve besinleri üzerine etkili
olduğu; tercihli yemleme ile beslenen kuzuların, enerji, protein, kuru madde, mısır ve soya küspesi
tüketimleri ve günlük canlı ağırlık kazancı tam yemleme ile beslenen kuzularınkinden yüksek
bulunmaktadır. Dolayısıyla mevcut projede Niğde ilinde kuzu besiciliği yapan işletmelerde tercihli
yemlemenin yaygınlaştırılması neticesinde sütten kesim sonrası kuzuların besi performansları
arttırılarak işletmeler için daha kaliteli karkas ve et üretimi amaçlanmıştır.
Projenin hedefleri:
 Niğde ili entansif şartlarda kuzu besiciliği yapan işletmelerde tercihli yemleme sisteminin
üretime katkısı açıklanacaktır.
 İşletmelerde tercihli yemleme sistemi yaygınlaştırılacaktır.
 Tercihli yemleme ile farklı lif, protein ve nişasta kaynaklarının serbest seçenek olarak
hayvanlara sunulması hayvanların gereksinmelerini daha dengeli olarak karşılanacaktır.
 Geleneksel (tam yemleme veya kaba ve karma yemin ayrı verildiği) beslemeden ve stresten
kaynaklanan dengesizliklerin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunup, performans artışı ve
daha kaliteli karkas ve et elde edilmesi sağlanacaktır.
 Mevcut proje ile farklı canlı ağırlığa sahip kuzuların besisinde hayvanların besin madde
ihtiyaçlarının karşılanamaması, canlı ağırlık kazancında, yemden yararlanmada, karkas ve
et kalitesinde görülen gerilemenin önüne geçilebilmesi için bu hayvanlara rasyon
hazırlarken dikkate alınması gereken bir kısım temel bilgiler sağlanmış olacaktır.
 Bu bilgiler üreticilere ve yem sanayisine ışık tutacaktır.
Projeden doğrudan ya da dolaylı yoldan fayda sağlayacak gruplar:
Kuzu besiciliği yapan entansif veya yarı entansif işletmeler
Tercihli yem üretimi gerçekleştirebilecek yem fabrikaları
Et kombinaları, et ve et ürünlerini işleyen üreten fabrikalar
Projede uygulama adımları:
1. Öncelikle Niğde ili entansif ve yarı entansif kuzu besiciliği yapan işletmeler tespit edilecektir.
2. Belirlenen işletmelerde tercihli yemleme sisteminin geleneksel yemleme sistemine göre
üstünlükleri anlatılacak, kurslar düzenlenecektir.
3. Tercihli yemleme sisteminin işletme karlılığını artırması ve kaliteli karkas ve et üretimi için
kullanımı teşvik edilecektir.
51
4. Tercihli yemleme sistemini benimseyen ve anlaşma sağlanan işletmelere ekipman desteği
sağlanacaktır.
5. Yaygınlaştırma projesi ile Niğde ili entansif ve yarı entansif işletmelerden daha kaliteli karkas ve
et üretilecektir.
Projenin katma değeri:
 Tercihli yemleme sisteminin besicilik yapan işletmelerde benimsenmesi ve yaygınlaşması
sonucunda bu üretim kolundan elde edilen kar düzeyi artacak, Niğde ekonomisine katkıda
bulunmuş olacaktır.
 Dolayısı ile Niğde ilinde yaygın yetiştiriciliği yapılan Akkaraman koyunlarının entansif
koşullarda yapılan kuzu besisinde et kalitesi ve hayvan refahı gözetilerek en uygun
yemleme stratejisinin kullanılması ve özel işletmelerde en uygun yemleme stratejisinin
kullanılarak daha kaliteli et üretimi sağlanabilinecektir.

Bu proje sayesinde besicilikle uğraşan yetiştiricilerinin farklı yemleme sistemleri ve et
kalitesi hakkında bilinçlendirilmesi de düşünüldüğü için, bilinçlenen yetiştirici besicilik
yemleme stratejilerinde daha dikkatli olacak, kesimhaneye göndereceği ya da kasaplık
olarak sattığı kuzuların nihayetinde elde edilen karkas ve et kaliteleri de artacaktır. Kaliteli
karkas ve et üreten yetiştirici de ürettiği karkas ve etten daha fazla kâr elde etmesi
düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın bölgesel bir proje niteliği de kazandırmaktadır.
Proje çıktıları:
 Niğde ilinde besicilik yapan yetiştiriciler tercihli yemleme sistemi konusunda bilinçlendirilmiş
olacaktır.
 İç Anadolu bölgesinde gerçekleştirilen entansif kuzu besisinde kullanılabilecek tercihli
yemleme sistemi yaygınlaştırılacak ve mevcut ticari işletmelerde belirlenen bu yemleme
stratejisi ile nitelikli karkas ve et üretimine yardımcı olacaktır.
52
Download

proje kitapçığı