Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi
Joint Project between the European Union and the Council of Europe
Türkiye’de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonunun
Güçlendirilmesi (TYSAP)
Strengthening the Coordination of Anti-Corruption Policies and Practices in Turkey
(TYSAP)
Faaliyet No. 3.2 & 4.2:
Ulusal Mevzuat ile Avrupa Konseyi Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk Sözleşmeleri, OECD
Yabancı Kamu Görevlerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi ve UNCAC Sözleşmeleri Arasındaki
Boşluk Analizinin Çalışma Grubu Tarafından İncelenmesi (3.2)
&
Taslak Politika Raporunun Değerlendirilmesi ve Uluslararası Sözleşmelerin
Gereksinimlerinin karşılanması açısından Olası Tedbir ve Önerilerin Görüşülmesi (4.2)
Konulu Ortak Çalıştay
Joint Workshop
Actions 3.2 & 4.2:
Working Group Meeting to Discuss Gap Analysis Report on Compliance of the Domestic
Regulation with Council of Europe Criminal Law and Civil law Conventions, OECD
Convention on Combating Bribery of Foreign Officials and UN-Convention against
Corruption (UNCAC) (3.2)
&
Brainstorming Workshop on Draft Policy Report and Discussions on Possible Measures and
Recommendations for Fulfilling Requirements of International Conventions (4.2)
29 Nisan 2014/ 29 April, 2014
Bilkent Otel - Konak Roof Meeting Room, Ankara, Turkey
10:00-10:15
Açılış ve Çalıştay’ın Amacı/ Welcome and Objectives of the Workshop
Sn/ Mr Can BERK
Başbakanlık Başmüfettişi / Chief Inspector, PMIB
10:15-11:00
“Ulusal Mevzuat ile Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Sözleşemeler
arasındaki Boşluk Analiz”’in Taslak Halinin Sunulması /
Presentation of the initial draft “Gap Analysis Report on Compliance of The
Domestic Regulation with International Conventions on Anti-Corruption”
prepared by the national expert.
Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
Danışman / Consultant
11:00-11:15
Kahve arası/ Coffee Break
11:15-12:30
Ulusal Mevzuatın Uluslararası Sözleşmeleri, başta olmak üzere Avrupa
Konseyi Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk Sözleşmeleri ve UNCAC ile
uyumluluğu /
Discussion on compliance of Turkish Regulations with international
conventions with special focus on CoE Criminal Law and
Civil Law Conventions, UNCAC Convention
Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
Danışman / Consultant
Sn/ Mr Alan BACARESE
Danışman / Consultant
Mr. Georgi RUPCHEV
Danışman / Consultant
12:30-13:30
Öğle Yemeği / Lunch
13:30-14:00
Uluslararası Sözleşmelerin Gereksinimlerine ilişkin Taslak Politika Raporunun
Sunulması /
Presentation of the draft Policy Report on requirements of the international
conventions prepared by national expert
Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
14:00 – 15:00 Uluslararası Sözleşmelerin Gereksinimlerine ilişkin Politika Raporunun Ana
Hatları Hakkında Görüşülmesi/
Discussion with experts and Working Group members on the outline of the
Policy Report on fulfilling requirements of the international conventions.
Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
Mr Alan BACARESE
Mr. Georgi RUPCHEV
15:00-15:15
Kahve arası/ Coffee Break
15:15-16:15
Uluslararası Sözleşmelerin Gereksinimlerinin karşılanması açısından Olası
Tedbir ve Önerilerin Görüşülmesi /
Discussion on possible measures and recommendations on fulfilling
requirements of the international conventions.
Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
Mr. Georgi RUPCHEV
Mr Alan BACARESE
16:15-16:30
Gelecek Adımlar ve Kapanış / Conclusions, next steps and closing of the
workshop
Sn/ Mr. Mete DEMİRCİ/
Başbakanlık Başmüfettişi/ Chief Inspector, PMIB
Download

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi Joint Project between