T.C.
VAN VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
TC Sağfck B^KarUtğ?
Van H 9» sa flığ ı MUdürlugİı
Sayı: 10912266-020/ -jU 2J |
Konu: Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Kurası
08.09.2014
VALİLİK MAKAMINA
İlimizde 18.10.2014 tarihinde uygulamaya başlanan Aile Hekimliği Uygulaması
kapsamında çeşitli nedenlerle boşalan Aile Hekimliği Birimleri bulunmaktadır. Münhal
pozisyonlara aile hekimliği ek yerleştirme kurasının 26.09.2014 Cuma günü saat 17:00’ da
İpekyolu Toplum Sağlığı merkezi eğitim salonunda yapılması Müdürlüğümüzce uygun
görülmüştür.
Takdirlerinize arz ederim.
OLUR
(7^ / 09/2014
Dr^Pakup İMREN
Vali a.
Halk Sağlığı Müdürü
Abdurrahman Gazi M. Bediüzzaman C. A ra p b a b a l.S . 65040 VAN
Ayrıntılı bilgi için: M. Salih TURGUT
Telefon: (0432) 215 84 76 (pbx) D a h ili: 149
Faks : (0432) 216 84 76
Aile Hekimliği Uygulama Şb Müd.
Elektronik Ağ: www.vanhsm.gov.tr_________________________________________ e-posta : ahusm((Vvanhsm.eov.tr
T.C.
VAN VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
d»
TC.
S&oksn&g*
Van Ha* sağıcı Modüriogu
Sayı: 1 0 9 1 2 2 6 6 - 0 2 0 / " / ~&C>
Konu: Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Kurası
10.09.2014
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
DAHİLİ
İlimizde çeşitli nedenlerle boş kalan Aile Hekimliği Birimlerine 26.09.2014 Cuma günü
saat 17:00’ da İpekyolu Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda yerleştirme işlemi
yapılacaktır. Makam onayı ve yerleştirme işlemi sırasında uygulanacak usul ve esasları
belirleyen talimatname yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ek:
- 1 Adet Makam Onayı
- Talimatname ( 5 Sayfa)
Abdurrahman Gazi M. Bediüzzaman C. Arapbaba 1. S. 65040 VAN
Ayrıntılı bilgi için: M. Salih TURGUT
Telefon: (0432) 215 84 76 (pbx) D a h ili: 149
Faks : (0432) 216 84 76
Aile Hekimliği Uygulama Şb Müd.
Elektronik Ag: www.vanltsm.gov.tr_________________ ______________________ e-posta : alıusm(â)vanhsm.eov.tr
Download

T.C. VAN VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı: 10912266-020/ -jU