Sayı: 2014 /38
Çocuklarımız az okuyor, çok televizyon izliyor, internet ve cep telefonu kullanıyor
19 Haziran 2014
Türkiye’de 2013 yılında “0-17 yaş grubu” çocukların sayısı 22.8 milyondur. “5-17 yaş grubu”
çocuklarımızın sayısı ise 16.6 milyondur. Sınıf öğretmenleri tarafından e-okul’a kaydedilen öğrencilerin
okuduğu kitap sayısı 2012/’13 öğretim yılında Türkiye genelinde 1.86 milyondur. E-okul’a kayıtlı okunan
kitap sayısının en yüksek olduğu il 317 bin kitap ile Antalya iken, en düşük olduğu il ise 98 kitap ile
Tunceli’dir.
Çocuklar hemen hemen her gün televizyon izliyor
Türkiye’de haftada en az bir defa televizyon izleyen çocuk oranı %7,5 iken,
çocukların %92,5’i hemen hemen her gün televizyon izliyor.
Çocuklar 9 yaşında internet, 10 yaşında cep telefonu kullanmaya başlıyor
Çocukların bilgisayar kullanmaya başladıkları ortalama yaş 8, internet kullanmaya başlama yaşı 9 ve cep
telefonu kullanmaya başlama yaşı 10’dur. Kendi kullanımına ait bilgisayarı olan çocuk oranı %24,4 iken
cep telefonu olan çocuk oranı %13,1’dir.
Danimarka, İtalya, Romanya ve İngiltere’de 2013 yılında yapılan
araştırma sonuçlarına göre ortalama internet kullanmaya başlama yaşı 8,
cep telefonuna sahip olma yaşı 9’dur. Bu ülkeler arasında en erken
internet kullanmaya başlama yaşına Danimarka (7 yaş), en erken cep
telefonuna sahip olma yaşına Danimarka ve Romanya (9 yaş) sahiptir.
Türkiye’de 431 bin çocuk halk kütüphanelerine üyedir
Türkiye’de 2012 yılında 10 062 032 çocuk halk kütüphanelerinden yararlanmış, 431 441 çocuk halk
kütüphanelerine üye olmuş ve 3 465 408 çocuk ise kütüphane materyalini bu dönemde ödünç almıştır.
Halk kütüphanesi çocuk kullanıcısı en yüksek olan il 553 705 ile Konya’dır. Konya’yı 315 755 ile Manisa
ve 297 517 ile Çorum izlemektedir.
Kütüphaneye kayıtlı üye çocuk sayısının en yüksek olduğu il 20 347 ile
Samsun’dur. Samsun’u 17 949 ile Ankara ve 17 105 ile Manisa takip
etmektedir.
İstanbul’da halk kütüphanelerinin çocuk kullanıcı sayısı 164 014, kayıtlı
çocuk üye sayısı 9 243 ve kütüphaneden ödünç alınan materyal sayısı
61 912’dir. Ankara’da ise kullanıcı sayısı 265 191, kayıtlı çocuk üye sayısı
17 949 ve kütüphaneden ödünç alınan materyal sayısı 155 506’dır.
Basılı ortamda gazete okuyan çocuk oranı %16,6 iken, dergi okuyan çocuk oranı %15,8’dir. Çocuklar
gazetede en çok %40,9 ile TV, magazin ve eğlence, %38,2 ile spor ve %33,6 ile komedi ve mizah
yazılarını okumaktadır.
Kaynak :
1.
1. TÜİK, İstatistiklerle Çocuk, 2013 Yayını
http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=269
2. Net Children Go Mobile, Initial Findings Report, 2013
http://www.netchildrengomobile.eu
Bilgi için: Dilek GÜDER
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 24
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Çocuklarımız az okuyor, çok televizyon izliyor, internet ve cep