Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
DENG
Çevre Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0167-T
Revizyon No: 08 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0167-T
Adresi :
Değirmiçem Mah. Süleyman Kuranel
Caddesi
Tevfik Özdil Apt. No:14/1 Şehitkamil
GAZİANTEP / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
İmisyon (Çevre
Havası)
Gürültü/Akustik
Gürültü/Titreşim
Tel
: 0 342 220 25 10
Faks
: 0 342 220 25 11
E-Posta : [email protected]
Website : www.dengcevre.com
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Askıda Katı Maddenin
PM10 Kesrinin Tayini
EPA 40 CFR Part 50 App. J ve
M
Hava kirliliği ölçme
metotları yönlendirilebilir çökelti ölçme
cihazı kurma ve çalıştırma metodu- Çöken
Toz Tayini
TS 2342
Yerleşim alanlarında sesin açık
alanda yayılırken azaltım faktörlerinin
ve çevresel gürültü düzeyinin
tespiti/Adiv,
Aatm, Agr, Abar, Amisc;LAT
TS ISO 9613-2
Çoklu gürültü kaynağına sahip
sanayi tesislerinde yapılan ses basıncı
düzeyi
ölçümlerinden ses gücü düzeyinin
tayini /ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LAP, Lw
TS ISO 8297
Gürültü kaynaklarının
mühendislik metodu kullanılarak yapılan
ses basıncı düzeyi ölçümlerinden ses gücü
düzeyinin tayini K1, K2,/LAP, Lw
TS EN ISO 3744
Çevresel gürültü düzeyini tespiti/LAeq,
LEqT,LRegT, Lday, Lden, Levening, LNT,
LE, LFmax, LCenmax; LRdn, LRden
TS 9315 ISO 1996-1 ve TS
9315 ISO
1996-1/T1
TS ISO 1996-2 ve TS ISO
1996-2
Madencilik faaliyetleri sonucunda
oluşan hava şoku ve yer titreşiminin
ölçülmesi/a,V
TS 10354
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
DENG
Çevre Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0167-T
Revizyon No: 08 Tarih: 4 Aralık 2014
AB-0167-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Gürültü/Titreşim
Devam)
Mekanik titreşim ve şok - Binaların
titreşimi -Titreşimin ölçülmesi ve
binalara etkilerinin değerlendirilmesi
TS ISO 4866
Kömür
Kömürde Numune Hazırlama
ASTM D2013 / D2013M -09
Kömürde Toplam Nem için Standart Test
Metodu
TS 690 ISO 589
ASTM D 3302-10
Mikrokprosesör kontrollü izoperibol
bomba kalorimetresi ile kömür ve kokun
brüt ve net kalorifik değeri içi standart
metodu
ASTM D5865-10a
ISO 1928
Yüksek sıcaklık tüp fırın yanma metodu
kullanılarak kömür ve kok analiz
numunesinde kükürt için standart test
metodu (Metod B İnfrared Absorbsiyon
Prosedürü ile Yüksek Sıcaklıkta Yakma
Metodu)
ASTM D4239-10e1
Enstrümental prosedür ile kömür ve kok
analiz numunesi için standart test metodu
/ Bünye Nemi-Kül Uçucu Madde,Sabit
Karbon Tayini
ASTM D7582-10
Motorin, Fuel oil
Alevlenme Noktası Tayini
ASTM D93-10
TS EN ISO 2719
Motorin, Fuel oil,
Biyodizel, Gazyağı,
Madeni yağlar, Baz
yağlar
Kinematik viskozite tayini ve Dinamik
viskozite hesaplanması
ASTM D445-09
ASTM D446-07
TS 1451 EN ISO 3104/T1
TS 1451 EN ISO 3105
Motorin, Fuel oil,
Biyodizel
Isıl Değer Tayini
ASTM D240-09
TS 1740
Motorin, Fuel oil,
Biyodizel, Gazyağı,
Benzin
Yoğunluk Tayini
ASTM D4052-09
TS EN ISO 12185
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
DENG
Çevre Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0167-T
AB-0167-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 08 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fuel oil, Madeni
yağlar, Baz yağlar,
Gaz yağı
Kükürt Muhtevası Tayini
ASTM D1552-08
TS 6591
Bacagazı Emisyon
(TS CEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO
ve O₂ Tayini
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂
Tayini
TS ISO 7935
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NOx
(NO+NO₂) Tayini
EPA-CTM 022
Sabit Kaynak Emisyonlarında CO₂
Tayini (Hesaplama)
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli
Maddenin Kütle Derişiminin Elle
Tayini- Referans metot
TS ISO 9096
Nokta Kaynak Emisyonları Borulardaki Gaz Akışlarının Hız Ve
Debisinin Ölçülmesi
TS ISO 10780
Baca Gazları - Destile Yakıtların
Yanmasıyla Meydana -Gelen Duman
Yoğunluğu (İslilik) Tayini- Bacharach
Yöntemiyle
TS 9503
Sabit Kaynak Emisyonlarında Nem
İçeriğinin Tayini
EPA Metot 4
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz
Emisyon Miktarının Tayini (Baca içi
örnekleme)
EPA Metot 17
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
DENG
Çevre Analiz Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0167-T
AB-0167-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Bacagazı Emisyon
(TS CEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına uygun)
Devam)
ISG
Revizyon No: 08 Tarih: 4 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Nem probu ile nem tayini ( ≤ 180 °C
baca sıcaklığı için)
İşletme içi metot
(DENGL.02)
Yaş-Kuru Termometre metodu ile nem
tayini ( ≤ 100 °C baca sıcaklığı için)
İşletme içi metot
(DENGL.01)
Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük
Aralıktaki Kütle Derişimin Tayini
Bölüm 1: Manuel Gravimetrik
Metot-Referans Metot
TS EN 13284-1
Kişilerin maruz kaldığı gürültü
düzeyinin ölçülmesi ve işitme
kayıplarının tespiti LEX,8h, H, N, H'
TS 2607 ISO 1999
Aydınlatma düzeyinin tespiti /
Aydınlatma seviyesi
COHSR-928-IPG-039
Termal Konforun tespiti ve soğuk
çalışma şartlarının insanlar üzerindeki
etkisinin belirlenmesi/ Hava akım hızı,
küresel sıcaklık, ortam sıcaklığı, bağıl
nem, yaş hazne sıcaklığı ve küresel
sıcaklık
TS EN ISO 7730
TS EN 27243
Gravimetrik yöntem ile Toplam Ve
Solunabilir toz tayini (Kişisel
Maruziyet)
MDHS 14/3
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı