YANGINA TEPKİ
Yangına tepki vermesi açısından düz cam A1 sınıfı yanmaz bir malzemedir.
(A1 sınıfı malzemeler, tam gelişmiş yangını da kapsayan yanmanın herhangi bir kademesinde
yanmaya katkıda bulunmazlar.) Ama binalarda kullanım için önemli olan Yangına Tepki değil
YANGINA DAYANIM’dır.
YANGINA DAYANIM
Yangın dayanımı söz konusu olduğunda özel olarak tasarlanmış, dayanım ve performans süreleri
testlerle belirlenmiş yangın camları yapılarda kullanılmaktadır. Düz cam (temperli olsa bile) herhangi
bir sınıflama içine giremez. Bu yüzden özel olarak üretilmiş camlar kullanılmalıdır.
Yangın camları, binaların içinde ve dışında kapılar, pencereler, koridorlar ve çeşitli bölmelerin
camlamalarında kullanılarak güvenli kaçış yollarının oluşturulmasına yardımcı olurlar.
Yangın camlarının performans ve dayanım süreleri uygun doğrama ve montaj malzemeleri ile beraber
akredite laboratuarların test raporlarıyla sertifikalanmış olmalıdır.
Yangın camları EN 1363-1 ve 1364-1 standartlarına göre test edilmekte ve EN 13501-2 standartlarına
göre:
E (Bütünlük),
EW (Bütünlük ve Radyasyon azaltma),
EI (Bütünlük ve Yalıtım) olarak sınıflandırılmaktadır.
E sınıfı camlar: Yangın alev ve dumanın diğer tarafa geçişini engeller. Yangın esnasında cam şeffaflığını
korur.
EW sınıfı camlar: Bünyesindeki ısı yansıtıcı kaplama sayesinde yangın alev ve dumanına ek olarak
yangın sırasında oluşan radyan ısının diğer tarafa geçişini kontrol eder.
EI sınıfı camlar: Isı kalkanı özelliği sayesinde yangın sırasında oluşan alev, duman, zehirli gazlar ve
radyan ısının diğer tarafa geçişini engeller. Belli bir ısı derecesine ulaştıktan sonra cam katmanlarının
arasında bulunan özel köpük sayesinde camlar opaklaşır.
Örneğin:
E30 diye adlandırılan bir cam 30 dakika boyunca sadece alev ve dumanın geçişini engelleyip
bütünlüğünü muhafaza eder.
EW60 diye adlandırılan bir cam 60 dakika boyunca E sınıfı gibi bütünlüğünü muhafaza ederken ısının
da geçişini azaltarak tahliyenin gerçekleşmesine olanak tanır.
EI90 diye adlandırılan bir cam 90 dakika boyunca hem E sınıfı gibi bütünlüğünü muhafaza eder, hem
de ısının geçişini tamamen engeller.
Müşteriniz sizden yangın camı istediğinde konuya vakıf değil ise sormanız gereken sorular:
1234-
Nerede kullanılacak? Bina içinde mi, yoksa binanın cephesinde mi?
Sınıfı ve dayanım süresi ne olacak?
Doğramanın da aynı sınıfta olması gerektiğini biliyor mu?
Ölçü bilgileri
Download

yangına dayanıklı cam