Uzaktan Algılama (3)
Öğr. Gör. Dr. Özgür ZEYDAN
http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/
Renk Teorileri
Eklemeli renk teorisi
Çıkarmalı renk teorisi
1
RGB (Red – Green - Blue) Kavramı
Red – Green - Blue
RGB-Mixer (Color Mixer)
http://www.programming.de/download/rgbmixer.zip
Uzaktan Algılama için Yazılımlar
• TNTMips Free
– http://www.microimages.com/products/tntmips
free/
• LEOWorks
– http://leoworks.asrc.ro/
– LEOWorks yazılımının çalışması için
bilgisayarınızda Java Runtime Environment
yüklü olmalıdır.
2
TNTMips Free
• http://www.microimages.com/products/tntmipsfree/
• TNTmips Tutorial Booklets
– 67 free booklets with step-by-step lessons
– http://www.microimages.com/documentation/html/Tutorial
s/index.htm
TNTMips Free
Kurulum yapıldıktan
sonra Lisans türü
‘Free(no key required)’
olarak seçilmelidir.
3
TNTMips Türkçe Dil Seçeneği
TNTMips Görüntü Yöneticisi
• Ana Menü > Görüntüle…
4
TNTMips – Tek Bant Görüntü
TNTMips – Resim İncele
Araçlar > Resim İncele
5
LEOWorks
LEOWorks
6
LEOWorks – Farklı Bantlardaki
Görüntüler
LEOWorks – Piksel Bilgisi Okuma
• Inspect > Pixel Info
7
Uzaktan Algılamada Görüntü Önişleme
• Bozuklukların
düzeltilmesi
– Radyometrik
bozukluklar
• Görüntünün
iyileştirilmesi
• Yeni görüntü
oluşturma (dönüşüm)
• Sensör kaynaklı
• Atmosferik bozukluklar
– Geometrik bozukluklar
• Sistematik
• Sistematik olmayan
Bozuklukların Düzeltilmesi:
Görüntü Haritaya Kodlama
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-airphotos/satellite-imagery-products/educational-resources/9403
8
Görüntü Örnekleme Yöntemleri
• Geometrik kaydetme
için piksellerdeki dijital
rakam (DN) değerlerinin
tekrar hesaplanmasıdır.
1. En Yakın Komşuluk
2. BiDoğrusal
İnterpolasyon
3. Kübik Fonksiyon
En Yakın Komşuluk
(Nearest neighbour)
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-airphotos/satellite-imagery-products/educational-resources/9403
Görüntü Örnekleme Yöntemleri
BiDoğrusal İnterpolasyon
(Bilinear interpolation)
Kübik Fonksiyon
(Cubic convolution)
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-airphotos/satellite-imagery-products/educational-resources/9403
9
Görüntü Örnekleme Yöntemleri
Geometrik
özellikler
Radyometrik
özellikler
Bilgisayardaki
işlem süresi
En yakın
komşuluk
Kötü
BiDoğrusal
Kübik
İnterpolasyon Fonksiyon
İyi
En İyi
En İyi
İyi
Kötü
Hızlı
Orta
Yavaş
Görüntünün İyileştirilmesi:
Kontrastın Ayarlanması
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_DAI6/ch01s04.html
10
TNTMips – Kontrast Ayarla
LEOWorks - Histogram
• Inspect > Histogram
11
Görüntünün İyileştirilmesi: Filtreler
• Belirli bir hücredeki DN değerinin, bu
hücrenin etrafındaki komşu hücrelerin DN
değerlerinin kullanılması ile değiştirilmesi
için yapılan aritmetik ve mantıksal işlemler.
Yüksek Geçirgen (High Pass) Filtre
• Görüntüyü keskinleştirmek için kullanılır.
Orijinal görüntü
Filtre
Filtrelenmiş Görüntü
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGGT218-EN/sco_01_02.scorm
12
Düşük Geçirgen (Low Pass) Filtre
• Görüntüyü bulanıklaştırmak için kullanılır.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_MFGGT218-EN/sco_01_02.scorm
Kenar İyileştirmesi (Edge Detection)
• Geometrik detayların arttırılması için
kullanılır.
13
Yeni Görüntü Oluşturma (Dönüşüm)
• Çoklu bant işlemleri ile yeni görüntüler
oluşturulur.
– RGB görüntüleme
– İndekslerin hesaplanması
– Jeoformül
TNTMips Görüntü Yöneticisi
• Ana Menü > Görüntüle…
14
TNTMips – RBG Görüntü
LEOWorks – RGB Görüntü
• View > New RGB
View
15
Normalleştirilmiş Fark Bitki İndeksi
• Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI)
• -1 ile +1 arasındadır.
• +1’e yakın değerler bitki varlığını gösterir.
=
(
(
− )
+ )
• Landsat için:
=
(
(
4−
4+
3)
3)
LEOWorks - NDVI
• Tools > NDVI
16
Normalized Difference
Vegetation Index
http://www.ospo.noaa.gov/Products/land/gvi/NDVI.html
Jeoformül Oluşturma
• Mevcut bantların bir aritmetik ifade
içerisinde kullanılmasıyla yeni bir görüntü
oluşturma.
• Örnek:
• Transformed Vegetation Index (TVI)
hesaplanması
•
=
+ 0.5
17
LEOWorks – Band Aritmethic
• Tools > Band Aritmethic
LEOWorks – TVI
18
Jeoformül – Su Kalitesi
Kloiber S M, Brezonik P L, Bauer M E (2002) Application of Landsat imagery to
regional-scale assessments of lake clarity, Water Research, 36, 4330–4340.
Görüntülerin Sınıflandırılması
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_DAI6/ch01s04.html
19
Sınıflandırma
http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_EN/SEM1VX3Z2OF_0.html
Kaynaklar
• Düzgün Ş. (2010) Uzaktan Algılamaya
Giriş Uzaktan Algılamaya Giriş ders notları
Ünite 5 - Veri Görüntü Önişleme
http://www.acikders.org.tr/mod/resource/vi
ew.php?id=373
20
Download

Uzaktan Algılama (3) Renk Teorileri