4 i»
8^5 U ş ljjiJ
^
o » ^ v>* Uj j 0 j Jj Âj ^ jJ J I j
l2U] ^.S-^lj ULU-ij
^
jg
S»^
j
J
iJL<j 4*İP 4tt1 ^l%r> 4&I 0
t>*“*"
t>?J-A*î J»«i
j ^ y- _,
Jl i
jjl^ J iö L»
İMANLI GENÇLİK, GELECEĞİMİZDİR
Muhterem Mü’minler!
Çocukların bir an önce ulaşmak istediği,
yaşlıların ise ellerinden kayıp gittiği, zamanında
kıymetinin yeterince idrak edilemediği en
önemli nimetlerden biri de hiç şüphesiz ki
gençliktir. Gençlik, gelişme ve olgımlaşmanın
yaşandığı, hayallerin, tutkuların ve ideallerin .
yeşerdiği, kendini kanıtlama çabalarının yoğun
olduğu, zaman zaman da ikilemlerin yaşandığı
önemli bir dönemdir. Zira Peygamberimiz (s.a.s)
“İnsanoğlu, Kıyamet gününde; gençliğini
nerede ve nasıl harcadığından sorguya
çekilmedikçe
yerinden
ayrılamaz.”
1
buyurarak, gençliğin önemine ve nasıl
değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.
Değerli Kardeşlerim!
İslam’ın ilk yıllarında Müslümanların
çoğunluğunu oluşturan gençler, Allah Resulü
(s.a.s)’in etrafında toplanarak, ona en büyük
desteği vermiş ve bu uğurda çok çetin sınavlardan
geçmişlerdir. Gönülleri Allah ve peygamber
aşkıyla yanan Hz.Ali, Zeyd b. Harise,
Abdurrahman b. Avf, Musab b. Umeyr, Ubeyde
b. Cerrah ve daha niceleri her türlü işkence ve
zulümlere
rağmen
davalarından
asla
vazgeçmemişler, sıkıntılara karşı sabretmişlerdir.
Peygamberimiz (s.a.s).’e adeta kol kanat geren bu
gençler, göstermiş oldukları samimiyet ve
sevginin karşılığında daha dünyada iken cennetle
müjdelenerek kendilerinden sonra gelen nice
nesillere örnek olmuşlardır.
Genç Kardeşlerim!
Şu fani âlemdeki varlık sebebimizi, yaratılış
gayemizi, nereye gideceğimizi, hangi safta yer
alacağımızı iyi düşünmeli ve örnek alacağımız
şahsiyetleri iyi seçmeliyiz. Babasına nasihat
eden ve puta tapan bir kavimle tek başına
mücadele eden Hz. İbrahim’i, inandıkları gibi
yaşama uğruna ülkelerini terk ederek mağarada
kalmayı göze alan Ashab-ı Kehf i, nefsine dur
diyerek "Ey Rabbim! Zindan bana, bunların
beni dâvet ettiği şeyden daha sevimlidir.
Onların
tuzaklarını
benden
uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve
cahillerden olurum." 2 duasıyla Rabbine
sığman Hz. Yusuf u, insanlığın neredeyse bittiği
bir dönemde yaşamış olduğu örnek gençliği ile
“Muhammed’ül emin” vasfını almış Hz.
Peygamber’i iyi tanımalı ve örnek almalıyız.
Gelin, gönüllerimizi vahyin ulvî ikliminde,
Kur’an ve Sünnet ahlakı ile şekillendirelim.
Zamanımızı boş ve faydasız şeylerle heba
etmeyelim, nefsimizi dizginleyelim ve dahası
Efendimiz (s.a.s)’in kıyamet gününde arşın
gölgesinde barınacakların arasında saydığı
“Rabbine ibadet ederek yetişen genç.” 3
müjdesine mazhar olalım.
Kıymetli Kardeşlerim!
İmanlı bir neslin yetiştirilmesi konusunda
Rabbimiz bizlere Yüce Kitabında, Hz.
Lokman’m, “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl.
İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen
musibetlere karşı sabırlı ol”4, Hz. İbrahim’in,
“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse
eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat.”5,
Hz. Zekeriya’nın “Rabbim! Bana katından
temiz bir nesil bahşet.”6 şeklindeki dua ve
nasihatleri bizlere örnek olarak sunmuştur.
Efendimiz (s.a.s) de bu vazifenin önemine işaret
ederek “Hiçbir baba, çocuğuna, güzel
terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.”7
buyurmuşlardır.
Kardeşlerim!
Evlatlarımızın bizlere Allah’ın birer
emanetleri olduğunu asla unutmayalım. Yüce
Rabbimizin, “Ey iman edenler ! Kendinizi ve
ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten
koruyun.”8 çağrısına hep birlikte kulak
verelim. Onlara söz ve davranışlarımızla başta
kendimiz örnek olalım. “Senin yaşında iken
Fatih İstanbul’u fethetti” nasihatinden önce,
gelin bizler Fatih’i yetiştiren Akşemsettinler
olmayı tercih edelim.
O halde; Gençlerimizi daima önemseyelim,
onları anlamaya çalışalım. Unutmayalım ki milli
ve manevi değerlerine bağlı imanlı bir gençlik
yetiştirmek, sorumluluk sahibi bir toplumun
vazifesidir. Sözlerimi Hutbemin başında okumuş
olduğum ayetin meali ile bitirmek istiyorum;
“Ey
Rabbimiz!
Eşlerimizi,
çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi
Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder
eyle.” 9
'T irm izî, K ıyamet, X.
aYusuf, 12/33.
3Buhari, “Ezan”, 36, M üslüm, “Zekat” , 91.
4Lokmân, M
'
5İbrahim, 14/40.
6ÂI-i İmrân, 3/38.
’T irm izî, Bîrr, 33.
8Tahrim,66/6,
’Furkan, 25/74
Hazırlayan: M.Fatih KARAKOÇ
Konya İl Müftülüğü V.H.K.1.
Download

4 i» ^ l2U] ^.S-^lj ULU-ij İMANLI GENÇLİK, GELECEĞİMİZDİR