4.
ESKİŞEHİR
OPERA ve BALE GÜNLERİ
T.C. Kültür ve Turİzm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesİ Genel
Müdürlüğü’nün ana hedefİ olan, ülkemİzde opera ve bale
sanatlarını tanıtmayı, yaşatmayı ve gelİştİrmeyİ amaçladığı
atılımlarından bİrİ de “Eskİşehİr Opera ve Bale Günlerİ’dİr.
Evrensel kültürün, estetİkle buluştuğu opera ve bale
sanatları, çağlar boyunca entelektüel kİmlİğİn İfadesİnde
belİrleyİcİ sanat dallarından olmuşlardır.
Ülkemizdeki Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin her yıl kapalı gişe sahnelenen temsillerinin verdiği
güvenden hareketle, Türk ve dünya opera ve bale eserlerinin şehrin sanatsever halkına bir festival
havasında sunulacağı, Eskişehir’de bir “Opera ve Bale Günleri” fikri bu hedef ve amaçla gelişmiştir.
Türk tarihi ve kültüründen gelen ve tarihimizi konu alan eserlerin yer aldığı, besteci,
koreograf ve libreo yazarlarımızın özgün yaratılarının yanı sıra, dünya opera ve
balesinin en güzel örneklerinin sunulduğu bu günler dördüncü yılına ulaşmıştır.
Devlet Opera ve
işbirliğiyle, kültür
Eskişehir ilinde
Bale Günleri”nin
Balesi Genel Müdürlüğü ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın
ve sanata sıcak yaklaşımıyla son yıllarda bir “kültür şehri” kimliği kazanan
2011 yılında sanatseverlerle buluşmaya başlayan “Eskişehir Opera ve
dördüncüsü, 3 – 17 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
3 Mayıs 2014
G.Bizet
Ankara Devlet Opera ve Balesi
Eskişehir Senfoni Orkestrası
Bach Alla Turca
J.S.Bach
Samsun Devlet Opera ve Balesi
Madama Buerfly
G.Puccini
İzmir Devlet Opera ve Balesi
14 Mayıs 2014
Aspendos Yüzyılların Aşkı
H.N.Tura
Antalya Devlet Opera ve Balesi
17 Mayıs 2014
Lüküs Hayat
C.R.Rey/E.R.Rey
Mersin Devlet Opera ve Balesi
PROGRAM
Carmen
7 Mayıs 2014
10 Mayıs 2014
OPERA
BALE
OPERA
BALE
MÜZİKAL
Download

2014-2015 hentbol küçükler yarı final açıklamaları ve katılacak okul