Bölgeler Bazında Proje Destek Bütçeleri (2004-2013)
Karadeniz B.
Marmara B.
Doğu Anadolu B.
İç Anadolu B.
Ege B.
Güneydoğu Anadolu B.
Akdeniz B.
Renk
Bölge
İç Anadolu B.
Marmara B.
Ege B.
Akdeniz B.
Karadeniz B.
Doğu Anadolu B.
Güneydoğu Anadolu B.
*2013 yılı sabit fiyatlarıyla deflate edilmiştir.
**Son 10 yılın toplam değerleridir (2004-2013).
***Kamu projeleri ve alt projeler dahil edilmiştir.
Destek Bütçesi
(Milyon TL)
1.876
1.192
318
204
122
103
36
Önerilen
Proje Sayısı
15.380
14.065
7.408
5.811
3.597
3.157
1.316
Desteklenen
Proje Sayısı
4.126
3.536
1.750
1.289
687
642
240
Download

(1).Pdf - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü