*Sadece Şirket İçi Kullanım
ÜRÜNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI İÇİN ÖRNEK 1:
Benzer iki ürünün enerji etiketlerinden aşağıdaki değerleri okuduğumuzu düşünelim.
Tablo 1 Ürünlerin enerji etiketlerinden okunan değerler
71 Sınıfı
Soğutma Ptasarım
SEER
AEC
Enerji Sınıfı
Isıtma
Ptasarım (-10°C)
SCOP
AEC
Enerji Sınıfı
Birim
kW
kWh/yıl
kW
kWh/yıl
Ürün 1
6,8
5,50
433
A
6,3
3,86
2297
A
Ürün 2
6,8
5,11
466
A
6,3
3,81
2327
A
SOĞUTMA:
Bu iki ürünün soğutma verimini karşılaştırabilmek için ilk önce bu iki ürünün soğutmadaki
Ptasarım değerlerini karşılaştırmamız gerekir. Tablo 1’den görüleceği üzere bu iki ürün aynı
Ptasarım (6,8 kW) değerine sahip. Bu bize bu iki ürünü karşılaştırabileceğimizi gösterir.
Ürün 1’in Ürün 2’ye göre SEER değeri daha yüksek ve AEC (yıllık enerji tüketimi) değeri
daha düşük olduğundan buradan - her iki ürün de soğutmada A enerji sınıfına sahip olsa bile Ürün 1’in Ürün 2’ye göre soğutmada daha verimli olduğunu söyleyebiliriz.
ISITMA:
Bu iki ürünün ısıtmadaki verimini karşılaştırmak istediğimizde bu iki ürünün sadece enerji
etiketine bakarak karşılaştırma yapmamız mümkün değildir. Karşılaştırma yapabilmek için bu
ürünlerin kapasite tablolarına ve internette yayınlanmış olan bilgilerine (veri tablosu, ürün
fişi) bakmamız gerekir. Bu değerleri elde ettiğimizi düşünelim (Tablo 2).
Tablo 2 Ürünlerin kapasite tablolarından ve internet sitelerinden elde edilen değerler
Kapasite
Soğutma
Isıtma
(Ortalama iklim bölgesi)
71 Sınıfı
Soğutma
Isıtma
Ptasarım
SEER
AEC
Enerji Sınıfı
Ptasarım (-10°C)
SCOP
AEC
Enerji Sınıfı
Tbiv
1
Birim
kW
kW
kW
kWh/yıl
kW
kWh/yıl
°C
Ürün 1
6,8
7,5
6,8
5,50
433
A
6,33
3,86
2296
A
-7
Ürün 2
6,8
7,5
6,8
5,11
466
A
6,33
3,81
2327
A
-7
İki ürünün ısıtmadaki enerji verimini karşılaştırmak için soğutmadaki Ptasarım değerlerini
kontrol ettikten sonra bu iki ürünün bivalent noktası sıcaklıklarını (Tbiv) kontrol etmemiz
gerekir. Tablo 2’de görüldüğü üzere bu iki ürünün bivalent noktası sıcaklıkları birbirine eşit
(-7°C) olduğundan karşılaştırmamıza ısıtmadaki Ptasarım değerlerini kontrol ederek devam
edebiliriz. Bu iki ürünün ısıtmadaki Ptasarım değerleri de birbirine eşit olduğundan bu iki
ürünün SCOP değerlerini karşılaştırabiliriz. Ürün 1’in Ürün 2’ye göre daha yüksek SCOP
değeri ve daha düşük AEC (yıllık enerji tüketimi) değeri olduğundan - her iki ürün ısıtmada A
enerji sınıfına sahip olsa bile - Ürün 1’in Ürün 2’ye göre ısıtmada daha verimli olduğunu
söyleyebiliriz.
ÜRÜNLERİN KARŞILAŞTIRILMASI İÇİN ÖRNEK 2:
Yine benzer iki ürünün enerji etiketlerinden aşağıdaki değerleri okuduğumuzu düşünelim.
Tablo 3 Ürünlerin enerji etiketlerinden okunan değerler
Soğutma
Isıtma
(Ortalama iklim bölgesi)
100 Sınıfı
Ptasarım
SEER
AEC
Enerji Etiketi
Pdesign (-10°C)
SCOP
AEC
Enerji Etiketi
Birim
kW
kWh/yıl
kW
kWh/yıl
Ürün 1
10,0
4,99
702
B
7,1
3,49
2847
A
Ürün 2
10,0
5,20
673
A
6,8
3,7
2573
A
SOĞUTMA:
Soğutma verimi karşılaştırması için Tablo 3’den görüldüğü üzere her iki ürünün Ptasarım
değeri (10 kW) birbirine eşit olduğundan bu iki ürünü karşılaştırabiliriz. Ürün 2’nin Ürün 1’e
göre SEER değeri daha yüksek ve AEC (yıllık enerji tüketimi) değeri daha düşük olduğundan
Ürün 2’nin Ürün 1’e göre soğutmada daha verimli olduğunu söyleyebiliriz.
ISITMA:
Isıtma verimi karşılaştırması için ürünlerin sadece enerji etiketlerine bakarak karşılaştırma
yapmak mümkün değildir. Bu yüzden bu ürünlerin kapasite tablolarına ve internette
yayınlanmış bilgilerine (veri tablosu, ürün fişi) bakmamız gerekir.
2
Tablo 4 Ürünlerin kapasite tablolarından ve internet sitelerinden elde edilen değerler
Kapasite
Soğutma
Isıtma
(Ortalama iklim bölgesi)
100 Sınıfı
Soğutma
Isıtma
Ptasarım
SEER
AEC
Enerji Sınıfı
Ptasarım(-10°C)
SCOP
AEC
Enerji Sınıfı
Tbiv
Birim
kW
kW
kW
kWh/yıl
kW
kWh/yıl
°C
Ürün 1
10,0
11,2
10,0
4,99
702
B
7,1
3,49
2847
A
-7
Ürün 2
10,0
11,2
10,0
5,20
673
A
6,8
3,7
2573
A
-10
Gerekli değerleri elde ettikten sonra bu iki ürünün bivalent noktası sıcaklıklarını (Tbiv) kontrol
etmemiz gerekir. Tablo 4’den de görüleceği üzere bu iki ürünün bivalent noktası sıcaklıkları
birbirine eşit değil. Her iki ürün de ısıtmada A enerji sınıfına sahip olsa bile bivalent noktası
sıcaklıkları birbirine eşit olmadığından bu iki ürünün ısıtmadaki enerji verimini karşılaştırmak
mümkün değildir.
Hazırlayan: Dr. Andaç YAKUT
İletişim: [email protected]
3
Download

yeni türk ticaret kanunu`na göre limited şirket