225 KW
GWP 30 – 225 kW TASARIM NEG MICON A/S DANİMARKA
GWP30,30metrekanatçapınasahipstall
tutulursa,elektrikihtiyacınındahaazolduğu
kontollübirrüzgartürbinidir.Türbin,düşük
veyadahabüyüktürbinlerinkurulum
bakımmaliyetlerisağlayansadeolarak
sınırlamalarınedeniyletercihedilmediğidaha
nitelendirilebilecektasarımavetasdikedilmiş
küçükrüzgarçiftlikleriiçinGWP30mükemmel
birteknolojiyesahiptir.Bumodel,uzunyıllar
birçözümdür.
boyuncaağırşartlaraltındayüksekverim
üreterekçalışmaktadır.Dahayüksekkapasiteli
makineleriçinartantalepgözönünde
freebreeze
energysystems®
www.freebreeze.eu
TÜRKİYE: CumhuriyetCad.No:11UğurluPalasKat4Taksim-İSTANBUL/TürkiyeTel:(0212)2555789Fax:(0212)2555815
KANADA: 1A-745BridgeSt.WestWaterloo,ONN2V2G6Tel:0015198854311Fax:0015198853717
225 KW
GWP 30 – 225 kW TASARIM NEG MICON A/S DANİMARKA
GÜÇEĞRİSİ
TEKNİKBİLGİLER
GENEL
Model
GWP30-225kW
Anmagücü
225/40kW
RotorÇapı
30m
Konsept
DişliKutusu/StallKontrollü
İŞLEMSELBİLGİLER
Türbinindevreyegirdiği“cut-in”rüzgarhızı
4m/s
Türbinindevredençıktığı“cut-out”rüzgarhızı
25m/s
Çalışabileceğienyüksekrüzgarhızı
60m/s
NominalGüç
15m/s
ROTOR
Tipi
3kanatlıyatayaksis
Çapı
29.8m
Taramaalanı
698m2
Rotorhızı
37.5/25dakikadadevir(tamhızda)
Güçkontrolü
Stallkontrollü
Kanatuzunluğu
13.4m
Kanatmalzemesi
Camelyafı/Epoksi
Yıldırımdankorunma
Uygulanabilirdeğil
DİŞLİKUTU
Tipi
Helisel
Dişliorantısı
1:40
Etapsayısı
2
YÖNLENDİRİCİ/YÖNSİSTEMİ
YönMotoru
1yöndişlisi
Yönfrenleri
2rutubetlisürtünmecihazı
JENERATÖR
Tip
Asenkron,3fazlı
Hız
1500/1000dakikadadevir
ŞEBEKEBAĞLANTISI
Şebekebağlantısı
50Hz-400V
ÇELİKKULE
Tip
Borubiçimindeçelikkule
Türbingöbekyüksekliği
45/50m
Tırmanma
İçmerdivenile
ÖZELAYGITLAR
Frensistemi
Anauçhavadeflektörü
vehataverildiğindedevreyegirenplakafreni
Kontrolsistemi
Mikroişlemci
NEGMiconlisansıaltındaüretilmiştir
Tümhaklarısaklıdır
Download

yasama bölümü - Resmi Gazete