TR
Tehlikeli Malların Yüklenmesi için Kontrol Listesi
Ambalaj
Sipariş numarası: _______________
Araç plakası : __________________________________
Taşıyıcı: _______________________
Sürücü: ______________________________________
Yüklemeden önce Denetim
Bulunması gereken evraklar
Nr.
1.
2.
3.
4.
Kontrol nesnesi
Yazılı talimatlar (sürücü bilgi formu) mevcut mu?
Fotoğraflı kimlik belgesi (kimlik belgesi veya pasaport) mevcut mu?
ADR eğitimi belgesi (tehlikeli madde taşıma ehliyeti) mevcut mu?
Sınıf 1 için uygunluk belgesi nevcut mu (çekici ve römork)
evet
hayır
uygulanamaz
evet
hayır
uygulanamaz
evet
hayır
uygulanamaz
Araç ve ekipmanlar
Nr.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Kontrol nesnesi
Araç görünüşe göre yükleme için uygun mu?
Lastikler yeterli profil derinliğine sahip mi, hasar var mı?
Araç ön ve arkada turuncu levhalarla donatılmış mı?
2 yangın söndürücü var mı ve mühürlü mü?
Taşıma biriminin izin verilen azami ağırlığına uygun olarak:
>7,5 t  2 x 6 kg  3,5–7,5 t  1 x 2 kg + 1 x 6 kg  < 3,5 t  2 x 2 kg
Araç lastik ebadı başına 1 takoz mevcut mu?
2 adet ayaklı uyarı işareti (üçgen/koni/ışıklı) mevcut mu?
Her araç mürettebatı için 1 taşınabilir aydınlatma cihazı (el lambası)
mevcut mu?
Her araç mürettebatı için 1 ikaz yeleği mevcut mu?
Her araç mürettebatı için 1 göz koruması ( koruyucu gözlük) mevcut
mu?
Göz yıkama suyu mevcut mu?
Her araç mürettebatı için 1 çift koruyucu eldiven mevcut mu?
Nr. 2.3 veya 6.1 etiketler olduğunda her bir araç mürettebatına 1 adet
filtreli koruyucu gaz maskesi (geçerli kontrol tarihi ile) var mı?
Nr. 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9 etiketler olduğunda 1 adet kürek var mı?
Nr. 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9 etiketler olduğunda 1 adet kanalizasyon örtüsü
var mı?
Nr. 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9 etiketler olduğunda 1 adet toplama kabı var
mı?
Araç yüklendi mi? Evet ise, yüklenmiş yüklere ilişkin ayrı yükleme
kuralı dikkate alındı mı?
Yükleme güvenliği için malzemeler mevcut mu?
Araçta yükleme güvenliği mümkün mü?
Ambalaj hasarlı değil?
Tehlikeli etiketler ve UN numarası ambalaj üzerinde mi?
Çevreye zararlı etiket ambalaj üzerinde midir?
Yükleme yönünü gösteren yön okları ambalajın iki karşılıklı gelen
tarafında bulunuyor mu?
Dış Ambalaj etiketlenmiş mi?
Yükleme güvenliği sağlanmış mı?
Yüklemeden sonra kontrol
Nr.
29.
30.
Kontrol konusu
Taşıma evrakları teslim edildi mi?
Turuncu ikaz levhaları önde ve arkada açıldı mı?
 Yükleme rededildi, çünkü: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tarih: _____________
©
Yükleyenin imzası: _______________________________
Meyer – ADR-Check International – 2014
1
Download

Специальное предложение Термальный курорт